Varta vasten kehitetyt älypelitkin jäävät jälkeen.

Videopelit eroavat toisistaan siinä, miten ne vaikuttavat aivojen toimintaan. Eniten aivoja kehittävät toimintapelit, toteavat pelitutkimuksia arvioineet yhdysvaltalaistutkijat.

Toimintapelit harjaannuttavat tarkkaavaisuutta, havainnointia ja työmuistia. Niiden pelaajat ovat myös hyviä suorittamaan montaa tehtävä yhtä aikaa ja vaihtamaan huomiotaan niiden välillä.

Näitä taitoja toimintapelit kehittävät jopa paremmin kuin varta vasten aivojumpaksi kehitetyt älypelit.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijoiden mukaan tämä johtuu siitä, että toimintapeleissä ruutuun ilmestyy nopeasti liikkuvia kohteita ja pelaaja joutuu tekemään rivakoita ja täsmällisiä ratkaisuja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Muutkin videopelityypit kehittävät aivoja. Esimerkiksi strategiapelien on huomattu edistävän työmuistia ja kognitiivista joustavuutta eli taitoa löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Palapelityyppiset pelit puolestaan kehittävät ongelmanratkaisua ja tilallista päättelyä.

Videopelien vaikutus aivoihin ei ole pelkästään suotuisa. Runsaan pelaamisen on muun muassa havaittu vähentävän koululaisten tarkkaavaisuutta luokkaopetuksessa. Tässä tutkimuksessa ei tosin eritelty, millaisia videopelejä lapset olivat pelanneet.

Videopelitutkimuksia arvioiva katsausartikkeli ilmestyi julkaisussa Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences.

Sisältö jatkuu mainoksen alla