Amazonin sademetsää Manauksessa.
Amazonin sademetsää Manauksessa.

Ilmastonmuutos uhkaa varsinkin Etelä-Amerikan metsiä, Aasiassa suurin uhka on ihminen.

Vuonna 2100 trooppisten metsien kasveista ja eläimistä vain 18
prosentista 45 prosenttiin tulee säilymään sellaisina kuin me ne nyt
tunnemme. Tähän johtopäätökseen on tullut Carnegie-instituutin
globaalin ekologian osaston Greg Asnerin johtama tutkimus.

Tutkimuksessa yhdistettiin ensi kerran tietoja metsien häviämisestä,
hakkuista ja ilmastonmuutosennusteista. Tutkimuksen julkaisi Conservation Letters.

"Niillä alueilla maapallolla, joiden ennustetaan kärsivän eniten
ilmastonmuutoksesta, voitaisiin keskittyä vähentämään painetta metsien
hävittämisestä auttaen siten lajistoa sopeutumaan ilmastonmuutokseen",
Asner toteaa.

"Toisaalta niillä alueilla, joihin ilmastonmuutos ei aiheuta yhtä suurta uhkaa, voitaisiin keskittyä ennallistamiseen.

Keski- ja Etelä-Amerikassa ilmastonmuutos voi vaikuttaa kahteen
kolmasosaan alueen luonnon monimuotoisuudesta. Sen sijaan esimerkiksi
Aasiassa metsien hävittäminen ja hakkaaminen on suurin ekosysteemejä
muuttava tekijä.