Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Yksi lehmä tuottaa vuodessa noin 250 litraa metaania.

Maapallon nautakarjan ilmakehään vuosittain röyhtäilemä metaani lämmittää ilmastoa yhtä paljon kuin 2,1 miljardia tonnia hiilidioksidia. Siksi tutkijat ovat etsineet innokkaasti keinoja vähentää nautojen röyhtäilyä.

Pennsylvanian osavaltioyliopiston johtamassa tutkimuksessa raportoidaan ensimmäisestä yhdisteestä, joka kokeessa vähensi nautojen metaanipäästöjä. Tutkimuksessa oli mukana yli 80 Holstein-karjaan kuuluvaa nautaa, joiden rehuun lisättiin yhdistettä nimeltä 3-nitrooksipropanoli eli 3NOP.

Nautojen metaanipäästöjä seurattiin 12 viikkoa, mikä teki tästä paitsi laajimman myös pitkäaikaisimman nautojen röyhtäilytutkimuksen.

Tulokset osoittivat, että 3NOP vähensi metaanipäästöjä keskimäärin 30 prosenttia. Metaanipäästöjen lasku oli havaittavissa kahden viikon kohdalla, ja se pysyi samana tutkimusjakson loppuun asti.

Yksi lehmä tuottaa vuodessa noin 250 litraa metaania. Sitä syntyy pötsin mikrobien sulattaessa rehua. Yhdisteen vaikutus perustuu tärkeältä osalta siihen, että se tekee rehusta helpommin sulavaa.

Yhdiste ei vaikuttanut kielteisesti lehmien ruokahaluun eikä maidontuotantoon. Päinvastoin, koska yhdisteellä käsitelty rehu suli helpommin, lehmät saivat siitä enemmän energiaa ja kasvoivat nopeammin kuin kontrolliryhmän yksilöt.

Tutkijoiden mukaan yhdisteeseen liittyy vielä avoimia kysymyksiä, kuten miten yhdisteen pitkäaikainen käyttö vaikuttaa lehmien terveyteen.

Tutkimuksen julkaisi Proceedings of the National Academy of Sciences.