Kuvapörssi
Kuvapörssi

Ikkunoiden ja ovien avaaminen on tehokkaampaa kuin koneellinen ilmanvaihto.

Ikkunoiden ja ovien avaaminen ja perusteellinen tuulettaminen saattaisi vähentää sairaalassa ilmateitse tapahtuvia tartuntoja. Tuulettaminen voi olla jopa tehokkaampaa kuin koneellistettu ja paineistettu ilmastointi, jota suositaan nykyään.

Tähän viittaa PloS Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus, jossa tarkasteltiin kahdeksan perulaissairaalan ilmanvaihtoa. Sairaaloista viisi oli ennen 1950-lukua rakennettuja korkeahuoneisia ja suuri-ikkunaisia rakennuksia ja loput ajalta 1970–1990 ja rakenteeltaan modernimpia. Ilman vaihtuvuutta mitattiin 70 luonnollisesti ilmastoidussa huoneessa ja 12 huoneessa, jotka oli suuren tartuntavaaran takia ilmastoitu ja paineistettu koneellisesti.

Mittausten perusteella ilma vaihtui noin kaksi kertaa tehokkaammin huoneissa, joissa tuuletus hoidettiin ikkunat ja ovet avaamalla kuin huoneissa, joiden ilmanvaihdosta vastasivat koneet. Ero oli vieläkin suurempi, jopa 18-kertainen, verrattuna ilmastoimattomiin huoneisiin, joiden ikkunat ja ovet pidettiin suljettuina.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Matemaattisen mallin avulla tutkijat arvioivat, että koneellisesti ilmastoiduissa huoneissa potilaista noin 39 prosenttia sairastuisi tuberkuloosiin vuorokauden sisällä, jos samassa huoneessa olisi myös hoitamattomia tuberkuloosipotilaita. Luonnollisesti ilmastoiduissa moderneissa sairaalarakennuksissa arvio oli 33 prosenttia ja vanhoissa sairaaloissa vain 11 prosenttia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vaikka tulokset eivät välttämättä sovellu suoraan Suomeen ja muihin ilmastoltaan kylmiin maihin, niistä voi olla apua lämpimissä maissa, joissa terveydenhuollon resurssit ovat niukat. Tutkijat pitävät myös merkittävänä sitä, että tuulettamisen paremmuus ulottui odotus- ja ensiaputiloihin eli tiloihin, joissa ei ole paineistettua ilmastointia.

Lähde: Duodecim
Lue lisää PloS Medicinestä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla