Kuva: NIH.
Kuva: NIH.

Vastoin yleistä luuloa tupakoitsija polttaa vähemmän, jos töissä on stressiä.

Yleisesti ajatellaan, että tupakoitsijat vastaavat työstressiin polttamalla enemmän. Uuden tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että työpaine voi päin vastoin vähentää nikotiiniriippuvuutta.

Saksalainen tutkijaryhmä lähti selvittämään työstressin ja tupakanhimon yhteyttä testaamalla nikotiiniriippuvuutta 197:ltä tupakoivalta työntekijältä, jotka olivat osallistuneen Kölnissä tehtyyn tupakointitutkimukseen. Tulos oli, että työntekijät, jotka kokivat stressiä, polttivat vähemmän kuin muuten. Stressi lievensi heidän riippuvuuttaan.

Löydös ei vastannut tutkijoiden lähtöoletuksia. He arvelivat, että tulos saattaa johtua työpäivien venymisestä ja työnantajien asettamista tupakointirajoituksista.

Tutkimus paljasti lisäksi, että uskonnollisuus, avioliitto ja korkea koulutustaso ehkäisevät nikotiiniriippuvuutta.

Tuloksen julkaisi BioMedin open access -lehti Tobacco Induced Diseases.