Henkisesti uuvuttava työ on amerikkalaistutkimuksen mukana vaarallisempaa naisen terveydelle kuin liikunnan puute tai tupakka. British Medical Journalin julkaisema raportti kertoo, että työstressin piinaamat hoitajat kärsivät muita useammin masennukses...

Henkisesti uuvuttava työ on amerikkalaistutkimuksen mukana vaarallisempaa naisen terveydelle kuin liikunnan puute tai tupakka. British Medical Journalin julkaisema raportti kertoo, että työstressin piinaamat hoitajat kärsivät muita useammin masennuksesta ja ahdistuksesta. Heillä oli myös fyysisiä vaikeuksia selvitä arkisista askareista. Yhtä kurjia tuloksiin ylsivät säännöllisesti tupakoivat ja liikunnan laiminlyövät kipusiskot.