Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Teiniangstin taustalla on, että amygdala kehittyy ennen sen yhteyksiä otsalohkon etuosiin.

Nuoruuteen ja orastavaan murrosikään kuuluva uhmakkuus ja tunnekuohu voivat selittyä aivojen eri osien koolla. Näin ainakin uskovat australialaistutkijat, jotka tutkimuksessaan löysivät yhteyden aivojen mantelitumakkeen koon ja uhmakkaan käytöksen väliltä.

Tulosten perusteella uhmakkaasti äitiinsä suhtautuvien 11–13-vuotiaiden mantelitumake on usein suurempi kuin säyseämpien nuorten. Lisäksi pojat, joiden aivojen vasemmat ja oikeat puoliskot ovat tavallista symmetrisempiä, ovat muita taipuvaisempia väittämään äitiään vastaan.

Vastaavanlaiset rakenteelliset piirteet on liitetty myös nuorten aikuisten vakavampiin käytöshäiriöihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mantelitumake eli amygdala kehittyy nuoruusiässä aikaisemmin kuin yhteydet sen toimintaa sääteleviin pihtipoimun ja otsalohkon etuosiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tämä voikin selittää nimenomaan nuoruusikään liittyviä tunnekuohuja. Mantelitumaketta pidetään aivojen tunnekeskuksena ja sen suurikokoisuus on yhdistetty myös nuorten masennus- ja päihdetaipumuksiin.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Sisältö jatkuu mainoksen alla