Sosiaalisuus lyö leiville.
Sosiaalisuus lyö leiville.

Persoonallisuudella on yhteys ihmisen tuloihin ja työttömyyteen.

Eri persoonallisuuspiirteillä pärjää eri tavoin työmarkkinoilla, osoittaa tuore Jyväskylän yliopiston väitöskirja.

Tutkimuksessaan kansataloustieteilijä Jutta Viinikainen havaitsi, että ulospäin suuntautuneet tienaavat muita enemmän, kun otetaan huomioon henkilön koulutus sekä työ- ja työttömyyshistoria.

Jo lapsena tulee esiin ominaisuuksia, jotka avittavat aikuisena työelämässä. Hallittu käyttäytyminen sosiaalisissa tilanteissa kahdeksanvuotiaana ennustaa korkeampia tuloja 42-vuotiaana.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Toinen persoonallisuuspiirre eli avoimuus uusille kokemuksille oli puolestaan yhteydessä pidempään työttömyyteen 33–50-vuotiaana. Myös tunne-elämän epätasapainoisuus tiesi pitkäkestoisempia työttömyysjaksoja, mutta se voi johtua myös siitä, että työttömyyskokemukset lisäävät tunne-elämän epätasapainoisuutta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Viinikaisen mukaan persoonallisuus voi vaikuttaa työuraan kolmen eri mekanismin kautta. Persoonallisuus voi parantaa tai heikentää työntekijän tuottavuutta ja kannustaa häntä hakeutumaan tiettyihin tehtäviin, mutta työmarkkinoilla voidaan myös syrjiä tai suosia persoonallisuuspiirteiden perusteella riippumatta niiden vaikutuksesta työssä suoriutumiseen.

"Mahdollisesti kaikki kolme vaihtoehtoa osaltaan selittävät tuloksia", Viinikainen arvelee.

Eri persoonallisuuden piirteiden merkitys vaihtelee työtehtävittäin. "Esimerkiksi IT-yrityksen 'hyvä tyyppi' voi olla erilainen kuin mainostoimiston", Viinikainen muistuttaa.

Tutkijan mukaan olisi syytä kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen merkitykseen persoonallisuuden kehityksessä, koska sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yksilön työmarkkinauraan ja sitä kautta hänen hyvinvointiinsa. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla