Itä-Suomen yliopistossa kehitetty ultraäänitähystys vaikuttaa lupaavalta menetelmältä nivelruston muutosten  arviointiin.

Ultraäänitähystyksellä voidaan havaita ensimmäisiä nivelrikolle tyypillisiä muutoksia nivelen ruston rakenteessa ja koostumuksessa sekä arvioida rustovaurion vakavuutta ja kirurgisen rustokorjauksen onnistumista.

Filosofian maisteri Tuomas Virén kehitti niveltähystyksen yhteydessä käytettävän ultraäänimenetelmän väitöskirjatyössään.

Menetelmällä saadaan aikaisempaa tarkempaa tietoa nivelruston eheydestä sekä nivelrustovaurioiden vakavuudesta. Tämä tieto on erittäin tärkeää nivelruston vaurioiden hoidossa sekä uusien hoitomenetelmien kehittämisessä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Nivelrusto on niveltyvien luiden päitä peittävä sidekudos, joka yhdessä nivelnesteen kanssa mahdollistaa nivelten lähes kitkattoman toiminnan. Nivelruston vaurioituminen voi johtaa nivelpintojen rappeutumiseen, nivelrikon kehittymiseen ja lopulta liikuntakyvyn menettämiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Koska rustolla on luontaisesti huono kyky uusiutua, on nivelrustovaurioiden korjaaminen sekä nivelrikon hoito haastavaa. Nivelrikko aiheuttaakin vuosittain merkittävän taloudellisen sekä sosiaalisen taakan yhteiskunnalle.

Uusia entistä tarkempia menetelmiä tarvitaan uusien hoitomenetelmien kehittämiseen, jo käytössä olevien ruston korjausleikkausten tarkempaan suunnitteluun sekä rustovaurion paranemisen seuraamiseen.

Ultraäänitähystys havaittiin riittävän nopeaksi ja yksinkertaiseksi, jotta se voitiin toteuttaa rutiininomaisen niveltähystyksen yhteydessä. Väitöstutkimuksen mukaan ultraäänitähystys on erittäin lupaava menetelmä nivelruston laadun arviointiin.

Jotta menetelmä voisi tulla laajamittaiseen kliiniseen käyttöön, vaatii menetelmän kehitys vielä sekä teknistä että kliinistä jatkotutkimusta.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla