Nukkuminen on terveellistä.
Nukkuminen on terveellistä.

Norjalaistutkimuksessa hyväunisten sydän kesti paremmin kuin uniongelmaisten. 

Riski sairastua sydänkohtaukseen voi suurentua unettomuuden ja univaikeuksien vuoksi, tuore tutkimus osoittaa. Käytännössä riski ei välttämättä ole kovin suuri, mutta silti riittävä, jotta se kannattaa huomioida.

Hyvin nukkuviin verrattuna sydänkohtauksia todettiin enemmän niillä, jotka kertoivat kärsineensä nukahtamisvaikeuksista lähes päivittäin edeltävän kuukauden aikana tai heräilevänsä lähes joka yö. Sydänkohtaukset olivat yleisempiä myös, kun henkilö ei kokenut lepäävänsä unesta huolimatta ja heräsi hyvin väsyneenä vähintään kerran viikossa.

Tutkimuksessa uniongelmien ja sydänkohtausten yhteyttä selvitettiin 53 000 norjalaisen aikuisen aineistosta. Tiedot univaikeuksista saatiin vuosina 1995–1997 kerätyistä kyselyvastauksista. Kyselyä seuraavien yhdentoista vuoden aikana 2 400 osallistujaa sai ensimmäisen sydänkohtauksensa. Analyysissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä kuten tutkittavien ikä, paino ja useita sydänriskitekijöitä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Univaikeudet yhdistettiin hiljattain myös verenpaineen kohoamiseen sekä verisuoniperäiseen dementiaan, mutta on epäselvää, missä määrin yhteydet johtuvat uniongelmista. Yksi selittävä seikka voi olla uniapnea, joka on toistuvasti liitetty sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tässä tutkimuksessa uniapneaa ei huomioitu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lääkärit pitävät unettomuutena nukahtamisen tai nukkumisen vaikeuksia vähintään kolmena yönä viikossa. Näin määriteltynä unettomuus on hyvin yleistä, ja ainakin kolmannes aikuisista kärsii siitä ajoittain. Yhdellä kymmenestä unettomuus jatkuu yhtäjaksoisesti yli kuukauden. Pitkän unettomuuden taustalla on usein rasittavat elämäntilanteet, sairaudet tai elämäntavat.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Sisältö jatkuu mainoksen alla