Kuvapörssi
Kuvapörssi

Tuoreen väitöskirjan mukaan ihmisten käsitykset ruuasta ja terveydestä lähentelevät toisinaan taikauskoa, johon järjelliset perustelut eivät pure.

Joskus arkiajattelu päätyy päinvastaiseen tulokseen kuin tiede, eikä arkiuskomusta välttämättä hetkauta mikään rationaalinen vasta-argumentti. Marieke Saher Helsingin yliopistosta analysoi psykologian väitöskirjassaan ruokaa ja terveyttä koskevaa arkiajattelua ja päätyi tulokseen, että joissakin yleisissä käsityksissä on taikauskon piirteitä.

Kyselytutkimuksessa ilmeni selvä yhteys taikauskon ja vaihtoehtolääkintään uskomisen välillä. Mitä enemmän vastaajat uskoivat vaihtoehtolääkintään, sitä enemmän he uskoivat myös sellaisiin paranormaaleihin ilmiöihin kuin astrologiaan, telepatiaan tai kädestä ennustamiseen. Lisäksi taikauskoiset vastaajat suhtautuivat hiukan muita kielteisemmin muuntogeeniseen ruokaan ja myönteisemmin luomuruokaan.

Samoilla ihmisillä oli taipumusta sekoittaa toisiinsa liittymättömiä käsitteitä, esimerkiksi yhdistää psykologinen intentionaalisuus biologiseen kasvamiseen ja biologinen elämä fysiikan energiakäsitteeseen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Saherin mukaan tällainen ajattelu ei kerro koulusivistyksen puutteesta. Rationaalisella tiedolla ei näytä olevan yhteyttä näihin uskomuksiin. Keskenään ristiriitaisia taikauskoisia ja rationaalisia käsityksiä esiintyi kyselytutkimuksen vastaajilla rinnakkain, eivätkä rationaaliset käsitykset kumonneet taikauskoa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Marieke Saherin väitöskirja tarkastetaan tänään perjantaina Helsingin yliopistossa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla