Kaupallisia geenitestejä ostaneet ymmärtävät hyvin, mitä testituloksista voi päätellä.

Yhä useammat ihmiset haluavat tuntea omat sairausalttiusgeeninsä. Esimerkiksi 23andMe-yhtiön testin on tehnyt moni suomalainenkin.

Tutkija David Kaufman Johns Hopkinsin yliopistosta teki nettikyselyn 1 048:lle kuluttajille suunnattujen geenitestausfirmojen asiakkaalle selvittääkseen, mikä saa ihmiset käyttämään näitä palveluita. Mukana olivat 23andMe, deCODEme ja Navigenics.

Kaufmanin ryhmä huomasi, että geenitestien käyttäjät olivat hyvätuloisia, hyvin koulutettuja sekä tyytyväisiä testipalveluihin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tärkein syy testin ostamiseen oli uteliaisuuden tyydyttäminen (94 prosenttia vastaajista sanoi sen olevan melko tai hyvin tärkeää). Perinnöllisten sairauksien kohonneiden alttiuksien arvioiminen (91 prosenttia) ja oman sukuhistorian selvittäminen (90 prosenttia) olivat myös tärkeitä motiiveja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yksi kolmesta kyselyyn vastanneesta sanoi ostaneensa testin, koska lähisukulaisella oli testattu geneettinen sairaus.

Oman terveytensä parantamiseksi testin teki 77 prosenttia vastaajista. 58 prosenttia sanoi oppineensa uutta tietoa, joka voi auttaa parantamaan terveyttä. Kolme kymmenestä kertoi jakaneensa tiedot lääkärinsä kanssa.

Testin seurauksena 34 prosenttia osallistujista sanoi olevansa tarkempi ruokavalionsa suhteen, 15 prosenttia oli muuttanut lääkitystään tai ravintolisien käyttöä ja 14 prosenttia liikkui enemmän.

Kaufman esitteli tutkimustaan Yhdysvaltain ihmisgenetiikan seuran vuosikokouksessa Washingtonissa.

Samassa tilaisuudessa puhunut tutkija Barbara Bernhardt Pennsylvanian yliopistosta haastatteli henkilöitä, jotka olivat saaneet tuloksia geneettisestä riskistä seitsemään perinnölliseen sairauteen. Haastattelut sisälsivät kysymyksiä osallistujien kyvystä ymmärtää sairausriskinsä ja siitä, mitä he tekivät terveytensä parantamiseksi testitulokset saatuaan.

"Huomasimme, että useimmilla tutkimukseen osallistuneilla oli hyvä ymmärrys siitä, miten testitulos ennustaa sairausriskiä", Bernhardt sanoi.

"Huomasimme myös, että nämä henkilöt eivät olleet perusteettoman huolestuneita tai väärin perustein huojentuneita testituloksistaan, ja että he todennäköisesti tekevät asioita, jotka alentavat sairauksien riskiä."

Sisältö jatkuu mainoksen alla