Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Suomalaistutkija ei silti panisi suosituksia uusiksi.

Ksylitolipurukumin tai -pastillin avusta reikiintymisen estämisessä ei ole kunnollisia todisteita. Samoin väitteet ksylitolia sisältävän fluorihammastahnan tehosta perustuvat heiveröiseen näyttöön. Näin raportoivat Manchesterin yliopiston tutkijat, jotka ovat laatineet ksylitolitutkimuksista katsauksen Cochrane Libraryyn.

Tutkijat tarkastelivat kymmentä eri tutkimusta, joihin oli osallistunut liki 6000 ihmistä. Kahden tutkimuksen perusteella ksylitolia sisältävä fluorihammastahna estää reikiintymistä paremmin kuin pelkkä fluorihammastahna, mutta tämä näyttö on katsauksen mukaan heikkolaatuista.

Ksylitolipurukumien ja -pastillien hyödyistä saatu näyttö on riittämätöntä, tutkijat toteavat. Tämä koskee heidän mukaansa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Vaikka tutkijoiden mielestä tähänastinen näyttö on hataraa, ksylitolin hyötyjä kannattaa kuitenkin tutkia edelleen.

Tulokset ovat osin ristiriidassa Suomen Käypä hoito -suositusten kanssa. Suositukset neuvovat käyttämään ksylitolipurukumia tai -pastilleja syönnin jälkeen ennen pysyvien hampaiden puhkeamista tai niiden puhjetessa. Suosituksesta tosin käy ilmi, että tehoa ei ole osoitettu niin pätevästi kuin esimerkiksi fluorin.

Hammaslääketieteen dosentti Kaisu Pienihäkkinen Turun yliopistosta on ollut mukana laatimassa suositusta. Hän ei ole ehtinyt tutustua perusteellisesti uuteen Cochrane-katsaukseen, mutta hän muistuttaa, että siihen ei ole kelpuutettu kuin muutamia satunnaistettuja tutkimuksia. Puolet näistä on lisäksi tehty niin pienillä annoksilla, ettei vaikutuksia olisi voitu saadakaan.

Vaikka katsauksen ulkopuolelle jätetyt tutkimukset eivät välttämättä ole yhtä luotettavia, ne antavat Pienihäkkisen mukaan aivan selkeitä viitteitä ksylitolin hyötyjen puolesta.

Pienihäkkisen mielestä ksylitolin tarina ei ole lopussa eikä suosituksia tarvitse muuttaa. Käypä hoito -ohjeiden mukaan vaikutus on suurin, kun ksylitolia käytetään hampaiden puhkeamien aikaan tai sitä ennen. Vuorokausiannos on vähintään viisi grammaa.

Aikuisellekaan ksylitolipurukumin pureskelu ei ole Pienihäkkisen mukaan ainakaan haitaksi. Hyöty riippuu siitä, millaiset syömistottumukset ihmisellä on ja miten hän hoitaa hapaitaan.

”Jos aikuisella on perusterve suu ja suhteellisen terveelliset ruokailutottumukset, kukaan ei voi sanoa, että ksylitolista olisi hirvittävän iso hyöty. Mutta jos reikiintymisen tasapaino on kiikun kaakun, ksylitoli voi painaa vaaka terveellisempään suuntaan”, Pienihäkkinen sanoo.

Hänellä on hyviä kokemuksen ksylitolin käytöstä esimerkiksi syöpäpotilaiden hampaiden hoidossa. Heidän suun terveytensä voi syöpähoitojen vuoksi heikentyä, mikä johtaa pahaan reikiintymiseen.

”Heillä ksylitolin päivittäinen käyttö on auttanut pysäyttämään hampaiden liukenemisen. Olen nähnyt vaikutuksen omilla silmilläni. Hampaan pinta tulee täysin erilaiseksi”, Pienihäkkinen kertoo.

Yhtä tärkeää löydöstä ksylitolista Cochrane-katsaus ei käsittele ollenkaan. Suomalaistutkijat osoittivat 2000-luvun alussa, että jos äiti käyttää ksylitolia lapsen ensimmäisten hampaiden puhkeamisen aikaan, haitallisten mutans-streptokokkien siirtyminen lapsen suuhun vähenee. Tällöin lapsille tulee myös vähemmän reikiä. Tämä havainto on tehty sittemmin myös muissa tutkimuksissa.

Pienihäkkisen mukaan vanhempien on hyvä edelleen käyttää ksylitolipastilleja tai -purukumia, kun lapsen hampaat ovat puhkeamassa. Niin myös lasten ja nuorten kannattaa tehdä silloin, kun maitohampaat vaihtuvat pysyviksi.

”Erityisesti jos hammasterveys ei muuten ole tasapainossa, ksylitolilisä yhtenä muun hampaitten huolehtimisen joukossa on hyvä”, Pienihäkkinen neuvoo.

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.