Vakava masennus uusiutuu helposti, mutta suuri osa potilaista pysyy oireettomana oletettua pidempiä aikoja, osoittaa tuore väitöstutkimus.

Vakavan masennuksen pitkäaikaisennuste on vähemmän synkkä kuin kuvitellaan, totesi psykiatrian erikoislääkäri Mikael Holma Helsingin yliopistosta tänään Helsingin yliopistossa tarkastetussa väitöstutkirjassaan.

Vallitseva käsitys vakavan masennuksen pitkäaikaisennusteesta nojaa ulkomaisten yliopistoklinikoiden potilaista koostuviin aineistoihin sekä nykyisiä masennuslääkkeitä ja hoitosuosituksia edeltävään aikaan.

"Vakavan masennustilan ennuste on kuitenkin vaihtelevampi, kun tutkimuksessa on mukana enemmän avohoitopotilaita ja muutenkin vähemmän valikoitunut potilasjoukko", Holma toteaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Hän tarkasteli vakavan masennuksen pitkäaikaisennustetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä viisi vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa. Tutkimusaineistona oli 269 vakavaan masennukseen uudelleen sairastunutta, 20-59-vuotiasta potilasta, joista osa oli sairaala- ja osa avohoidossa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Myös tämä tutkimus osoitti, että vakava masennus uusiutuu helposti, mutta uudet masennusjaksot olivat lyhyempiä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu. Suuri osa potilaista toipuu pitkäaikaisesti oireettomiksi ajan myötä."

Mitä vaikeampaa masennusta potilas tutkimuksen alussa sairasti, sitä todennäköisemmin masennustila uusiutui, ja sitä pidemmiksi masennusjaksot venyivät. Psykiatrinen monihäiriöisyys - jonka merkitystä ennusteeseen on aikaisemmin tutkittu vain vähän - huononsi ennustetta, samoin se, jos masennus oli jatkunut pitkään jo ennen
tutkimuksen alkua. Myös suvussa esiintyneet mielenterveyshäiriöt kytkeytyivät huonoon ennusteeseen.

"Itsemurhayritykset kasaantuivat odotettua vahvemmin masennusjaksoihin, muiden altistavien tekijöiden merkitys taas oli odotettua heikompi", Holma kertoo.

Vakavan masennustilan aikana potilaat tekivät 21 kertaa enemmän itsemurhayrityksiä kuin oireettomana aikana. Osittaisen toipumisen aikana itsemurhariski oli nelinkertainen oireettomaan jaksoon verrattuna. Itsemurhayritysten riskiä lisäsivät aikaisemmat yritykset sekä vähäinen sosiaalinen tuki; keskeisin riskitekijä oli kuitenkin masentuneena vietetyn ajan pituus. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla