Lämpenevät talvet voivat helpottaa kasvien ja hyönteisten siirtymistä Atlantin yli Eurooppaan, mutta valon niukkuus hidastaa muuttoa. 

Ilmastonmuutoksen ennustetaan helpottavan lajien siirtymistä eteläisiltä leveysasteilta pohjoiseen. Muutos ei kuitenkaan vaikuta päivänpituuden kausittaiseen vaihteluun: pohjoisten leveyspiirien päivänpituus riippuu edelleen maapallon asennosta aurinkoon nähden.

Vaikka lämpenevät talvet voivat helpottaa kasvien ja hyönteisten siirtymistä Atlantin yli Eurooppaan, valon määrään ja laatuun perustuva lajien erilainen elämänrytmi hidastaa siirtymistä.

Lajien fotoperiodisuudella eli kyvyllä sopeutua päivänpituuden ja valon laadun kausivaihteluun on merkittävä rooli, kun lajit pyrkivät laajentamaan levinneisyysaluettaan pohjoiseen, uskoo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n professori Kari Saikkonen asiantuntijaryhmineen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Lajien siirtymistä ennustavat mallit eivät kuitenkaan huomioi fotoperiodisuuden vaikutuksia lainkaan. Tämä koskee erityisesti malleja, jotka ennustavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia lajien levinneisyyteen", kirjoittajat toteavat artikkelissaan Nature Climate Change -lehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sopeutumista päivänpituuden sekä valon määrän ja laadun kausivaihteluun voidaan kuitenkin tutkia, ja lajien fotoperiodisuus voidaan sisällyttää olemassa oleviin ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustemalleihin.

Golf-virran vaikutusten ansiosta Länsi-Euroopassa vallitsevat samanlaiset ilmasto-olot kuin Pohjois-Amerikassa, mutta korkeammilla leveysasteilla. Samaan aikaan pohjoisten leveysasteiden päivänpituus ja valon laatu vaihtelevat voimakkaasti kesä- ja talvikauden mukaan.

Vaikka Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat biologisilta ja maantieteellisiltä piirteiltään samantyyppisiä alueita, lajien siirtyminen Atlantin yli on ollut yksipuolista: lajit ovat yleisemmin siirtyneet Euroopasta Pohjois-Amerikkaan kuin päinvastoin.

Kirjoittajat toteavatkin, että päivänpituuden ja valon laadun kausivaihteluun sopeutumisella on merkittävä rooli lajien levinneisyysalueen muutoksissa. Siksi uuteen valoilmastoon sopeutuminen saattaakin olla yksi avaintekijä, joka voi rajoittaa lajien leviämistä Pohjois-Amerikasta Eurooppaan.

Fotoperiodisuus voi hidastaa kasvien siirtymistä napojen suuntaan. Paikalliset lajit voivat edelleen säilyttää kilpailuasemansa, sillä ne ovat sopeutuneet juuri kyseisen leveysasteen fotoperiodisiin vihjeisiin, jotka säilyvät ilmastonmuutoksessa muuttumattomina.

Sisältö jatkuu mainoksen alla