Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Mies, jos haluat fiksuja lapsia, älä odota viisikymppiseksi vaan siitä ne nyt - iäkkään naisen kanssa.

Australialaistutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaiden isien lapset menestyvät monissa älyllisiä toimintoja mittaavissa testeissä huonommin kuin parikymppisten isien siittämät. Käytännössä isän ikään liittyvät riskit eivät ole kovin suuria, mutta väestötasolla niiden vaikutus voi näkyä etenkin, kun entistä useammat tulevat isäksi yhä vanhempana.

Miehillä sukusolujen tuotanto jatkuu läpi elämän, ja miehen ikääntyessä myös haitallisten mutaatioiden todennäköisyys soluissa suurenee. Onkin mahdollista, että sosiaalisiin seikkoihin yhdistettynä tämä selittää havainnot. Aiemmin isän korkea ikä on liitetty myös jälkeläisen suurentuneeseen skitsofrenian, lukihäiriöiden ja autismin riskiin.

Tutkimuksessa käytettiin yli 33 000:n vuosina 1959-1965 syntyneen yhdysvaltalaisen terveystietoja. Älyllistä kehitystä oli tutkittu lasten ollessa 8 kuukauden, 4 vuoden ja 7 vuoden ikäisiä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vanhojen isien lapset menestyivät keskimäärin hieman huonommin testeissä, joissa mitattiin keskittymistä, oppimista, muistia ja puhe- ja lukutaitoja. Yllättäen äitien ikä vaikutti päinvastoin eli iäkkäiden äitien lapset menestyivät nuorten äitien lapsia paremmin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä iäkkäät vanhemmat ovat usein varakkaampia ja paremmin koulutettuja kuin nuoret vanhemmat, mikä luo lapsen kehitykselle paremmat puitteet. Kuitenkin näiden tulosten perusteella iäkkäiden isien lapset eivät ehkä hyödy hyvistä olosuhteista yhtä paljon kuin iäkkäiden äitien.

Tulokset julkaistiin PloS Medicine -verkkolehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Sisältö jatkuu mainoksen alla