Vanhojen ihmisten aivot eivät hötkyile niin kuin nuorempien, joten ne suoriutuvat töistään yhtä hyvin. 

Vanhat aivot hyödyntävät itseään paremmin kuin nuoret, joten ne suoriutuvat tehtävistä yhtä hyvin, osoittivat kanadalaistutkijat.

"Vanhoilla aivoilla on kokemusta siitä, että mitään ei saavuteta hötkyilemällä", tutkija Oury Monchi Montrealin yliopiston geriatrisesta insituutista sanoo. "Meillä on nyt neurobiologista näyttöä siitä, että vanhat aivot ovat nuoria viisaammat, koska ne oppivat iän myötä hyödyntämään resurssejaan paremmin", Monchi sanoo.

Hän tutki kollegoineen asiaa kahden ryhmän avulla, joista toiseen kuului 18 – 35-vuotiaita ja toiseen 55 -75-vuotiaita, ammatillisesti edelleen aktiivisia koehenkilöitä.

Kummankin ryhmän jäsenet suorittivat samat sanaluokittelutehtävät, joiden semanttiset säännöt vaihtelivat. Suorituksen nopeus ja osuvuus mitattiin, ja tehtävien aikana kunkin koehenkilön aivoja rekisteröitiin toiminnallisen magneettikuvauksen avulla.

Tuloksista kävi muun muassa ilmi, että nuoret aivot reagoivat negatiiviseen palautteeseen voimakkaammin kuin vanhat. Kun nuoret koehenkilöt tekivät virheen ja heidän piti vaihtaa strategiaa, moni alue aivoista vilkastui jo huomattavasti ennen kuin uusi koe alkoi. Sen sijaan vanhemmat koehenkilöt reagoivat virheeseen maltillisemmin: uuden suunnitelman tarjoavat aivoalueet kytkettiin päälle vasta, kun tehtävä piti uusia.

"Näyttää siltä kuin vanhat aivot luottaisivat itseensä enemmän ja ovat vähemmän herkkiä kritiikille kuin nuoret", Monchi muotoilee.

Tutkimuksen julkaisi Cerebral Cortex