Kuva: Randen Pederson, Wikimedia Commons
Kuva: Randen Pederson, Wikimedia Commons

Numerokammoisen aikuisen apu kääntyy itseään vastaan.

Jos vanhemmilla on ollut ongelmia matematiikan oppimisessa, sama ongelma näkyy usein lapsilla. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan ilmiö johtuu osin siitä, että vanhemmat siirtävät matematiikkaa koskevat pelkonsa ja ahdistuksensa lapsilleen.

Tutkimuksessa matematiikasta ahdistuneiden vanhempien lapset pärjäsivät matematiikassa keskimääräistä huonommin, mutta vain siinä tapauksessa, että kyseinen vanhempi auttoi heitä matematiikan kotitehtävissä.

Chicagon yliopiston tutkimuksessa oli mukana 438 ensimmäisen ja toisen luokan oppilasta ja heidän vanhempaansa. Tutkijat selvittivät lasten matematiikan osaamisen ja matematiikka-ahdistuksen lukuvuoden alussa ja lopussa. Samoin selvitettiin lukemisen osaaminen ja lukemiseen liittyvä ahdistus.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vanhemmat vastasivat kysymyksiin omasta matematiikka-ahdistuksestaan ja kuinka usein he auttoivat lasta matematiikan tehtävissä. Tulokset osoittivat, että matematiikka-ahdistus tarttui vanhemmista lapsiin, mutta sama ei pätenyt lukemiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulosta ei voi selittää yksin geneettisillä tekijöillä, sillä lasten ahdistus matematiikasta oli yhteydessä vanhempien tukeen kotitehtäviä tehtäessä.

Jos matematiikka-ahdistuksesta kärsivät vanhemmat eivät yleensä osallistuneet kotitehtävien tekemiseen, vanhempien asenteet eivät heijastuneet lasten koulumenestykseen matematiikassa.

Tutkijoiden mukaan matematiikan oppimisen vaikeudet voivat kyllä olla osin geneettisiä, mutta vanhempien asenteilla voi olla suurempi vaikutus kuin aiemmin on tiedetty. Jos vanhempi viestittää lapselle, että "matematiikka ei ole kivaa" tai "tämä on mahdotonta", lapset ottavat neuvosta vaarin ja se voi vaikuttaa heidän oppimiseensa.

"Jos vanhemmalla on matematiikkaan liittyvää ahdistusta, emme voi vain sanoa, että osallistu läksyjen tekemiseen", sanoo päätutkija Erin Maloney Chicagon yliopistosta.

Aiemmin sama ryhmä on osoittanut, että jos opettajalla on matematiikkaan liittyviä pelkoja, se näkyy oppilaiden heikompana menestyksenä matematiikassa.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Psychological Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla