Proteiinimolekyyli. Kuva: Nasa Marshall Space Flight Center.
Proteiinimolekyyli. Kuva: Nasa Marshall Space Flight Center.

Sukkulamadon elimistö lakkaa torjumasta väärin laskostuneita proteiineja varhaisessa aikuisuudessa.

Useiden rappeumasairauksien ja ikääntymisen takana on, että proteiinit ovat alkaneet laskostua väärin soluissa.

Miksi ja milloin laskostumisvirheitä alkaa syntyä? Uuden tutkimuksen mukaan kauan ennen kuin rappeutumisen oireet ilmaantuvat.

Northwestern-yliopiston tutkijat tutkivat seitsemän eri proteiinin laskostumista C. elegans -laakamadossa ja huomasivat, että kaikkien laskostumiseen alkoi tulla virheitä samaan aikaan, jo varhaisessa aikuisuudessa.

Laskostusmisvirheitä alkoi syntyä kun niitä torjuva lämpöshokkimekanismi lakkasi toimimasta soluissa. Tutkijat onnistuivat pitkittämään mekanismin toimintaa vitamiinien avulla.

Virheiden yhtäaikainen ilmaantuminen vihjaa siihen, että suojamekanismin sammuminen on yksi niistä tekijöistä, jotka aloittaa vanhenemisen.

Tutkimuksen julkaisi Pnas.