Pellot voisivat kasvaa myös polttoainetta. Kuva: <span class="photographer">FAO</span>
Pellot voisivat kasvaa myös polttoainetta. Kuva: FAO

VTT:n ja MTT:n laskelmien mukaan ohraetanolin ja rypsipohjaisen biodieselin käyttö voi jopa lisätä kasvihuonepäästöjä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan nykyiset liikenteen biopolttoaineet eivät ole ilmastoystävällinen vaihtoehto, kun huomioon otetaan koko tuotanto- ja käyttöketju. Merkittävää ympäristöetua saadaan vasta uusista bioratkaisuista, todetaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen raportissa.

Biopolttoaineista koituvat kasvihuonekaasupäästöt riippuvat voimakkaasti käytetystä polttoaineesta, sen raaka-aineista, raaka-aineiden tuotantomenetelmistä ja polttoaineen jalostusprosessista. Tekesin rahoittamassa tutkimuksessa vertailtiin Suomen olosuhteisiin sopivimpia, laajamittaiseen tuotantoon soveltuvia biopolttoaineita. Laskennassa otettiin huomioon koko tuotanto- ja käyttöketju sekä tuotannon yhteydessä syntyvien muiden tuotteiden käyttö ja mahdolliset korvaushyödyt.

VTT:n arvioiden mukaan ohraetanolin tai rypsipohjaisen biodieselin tuotanto ja käyttö eivät välttämättä vähennä vaan todennäköisesti lisäävät kasvihuonekaasujen päästöjä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden biopolttoaineiden energiatase on kyllä positiivinen, toisin sanoen niiden tuotannossa ja valmistuksessa kuluu vähemmän energiaa kuin lopputuote sisältää. Energiankulutus polttoaineen energiasisältöä kohden on kuitenkin 3-5-kertainen fossiilisten polttoaineiden tuotannossa kuluvaan energiaan nähden.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Uudet ratkaisut voisivat olla jo huomattavasti parempia. Toisen sukupolven metsätähde- ja ruokohelpipohjaiset biopolttoaineet ovat huomattavasti kaupallisia peltobiomassapohjaisia polttoaineketjuja suotuisampia kasvihuonekaasupäästöjen kannalta, koska niiden tuotannossa lannoitustarve raaka-aineiden energiasisältöä kohden on huomattavasti pienempi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksen mukaan liikenteen biopolttoaineiden tuotanto on nykyisellään 30 - 100 prosenttia kalliimpaa kuin fossiilisten polttoaineiden tuotanto. Kehitteillä olevien toisen sukupolven biopolttoaineiden avulla saatavien päästövähennysten kustannukset olisivat nykyisellä raakaöljyn hintatasolla 30 - 100 euroa vähennettyä hiilidioksiditonnia kohden.

Esimerkkinä uusista mahdollisuuksista VTT ehdottaa biopolttoaineiden tuotannon kytkemistä metsäteollisuuden yhteyteen. Näin näyttäisi olevan mahdollista tuottaa toisen sukupolven biopolttoaineita kustannustehokkaasti.

VTT on juuri ottanut käyttöön kaasutuskoelaitteiston, jossa eri biomassoista tehdään synteesikaasua. Synteesikaasusta voidaan valmistaa edelleen mm. dieselpolttoaineita, synteettistä maakaasua tai kemikaaleja. Kaasutuslaitoksen raaka-aineeksi käy mikä tahansa hiilipitoinen raaka-aine, esimerkiksi metsätähteet, kuori, peltobiomassat, yhdyskuntien kierrätyspolttoaineet tai turve. Metsätähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä voitaisiin tuottaa biopolttoaineita edullisesti vaarantamatta metsäteollisuuden raaka-aineen saantia.

Lue koko raportti VTT:n sivuilta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla