Vastasyntynyt itkee. Kuva: <span class="photographer"><A HREF=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crying_newborn.jpg>Wikimedia Commons</A></span>
Vastasyntynyt itkee. Kuva: Wikimedia Commons

Saksalaisvauvojen itkun melodia on laskeva, ranskalaisten vastasyntyneiden itkun sävelkulku nouseva.

Vastasyntyneen itku paljastaa, mitä kieltä vanhemmat puhuvat, kävi ilmi Current Biology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Löydös viittaa siihen, että lapsi rekisteröi ympäristössään puhutun kielen vivahteita jo kohdussa.

"Tutkimuksemme dramaattinen tulos on, että vastasyntyneet eivät vain kykene tuottamaan erilaisia itkumelodioita. He myös tuottavat mieluummin sävelkulkuja, jotka ovat tyypillisiä sikiötä viimeisellä raskauskolmanneksella ympäröivälle kielelle", kertoi Kathleen Wermke Würzburgin yliopistosta Saksasta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Aikaisempienkin tutkimusten mukaan vauvat kykenevät muistamaan ulkomaailman ääniä raskauden viimeisen kolmanneksen ajalta. Erityisen herkkiä sikiöt ovat niin musiikin kuin kielenkin melodioille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vaikka sikiöaikainen altistuksen äidinkielelle on tiedetty vaikuttavan vastasyntyneiden havaintoihin, tutkijat ovat luulleet, että se vaikuttaisi vauvan omaan ääntelyyn vasta myöhemmin. Näin ei näytä Wermken tulosten perusteella olevan.

Wermken tutkimusryhmä tallensi ja analysoi 30 ranskankielisen ja 30 saksankielisen perheen vastasyntyneiden itkun. Analyysi paljasti selkeitä, vanhempien äidinkielestä riippuvia eroja vastasyntyneiden itkumelodioissa.

Ranskalaiset vastasyntyneet ovat taipuvaisia itkemään nousevalla melodialla, kun taas saksalaisten vastasyntyneiden itku on useammin sävelkulultaan laskeva.

"Nämä kuviot vastaavat eroja saksan ja ranskan kielissä", Wermke sanoi.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu vauvojen matkineen aikuisten ääniä vasta 12 viikon ikäisenä.

"Vastasyntyneet ovat todennäköisesti hyvin motivoituneita imitoimaan äitinsä käyttäytymistä viehättääkseen äitiä ja saadakseen hänet sitoutumaan", Wermke sanoo. Sävelkulku voi olla ainoa äidin puheen piirre, jota vastasyntyneen kurkun anatomialla ylipäätään pystyy imitoimaan.

"Tämä voi selittää, miksi sävelkulun imitointi havaittiin niin nuorilta lapsilta", Wermke totesi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla