Taapero tietää myös, että eläin on sisältäkin pehmeä.
Taapero tietää myös, että eläin on sisältäkin pehmeä.

Eläin liikkuu ja kommunikoi, koska sillä on sisälmykset.

On kaksi teoriaa siitä, millainen on pienten lasten käsitys eläimistä. Kummankin mukaan eläimillä on kyky liikkua itsenäisesti ja kommunikoida ympäristönsä kanssa. Toisen teorian mukaan eläimellä on pienten lasten mielestä jokin tarkemmin määrittelemätön voima, joka mahdollistaa nuo ominaisuudet. Toisen teorian mukaan lapset ajattelevat, että ominaisuudet johtuvat eläimen sisälmyksistä. Jälkimmäinen teoria saa tukea tuoreesta yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta, jonka julkaisi Pnas-lehti.

Peipei Setoh Illinoisin yliopiston psykologian osastosta kollegoineen testasi kahdeksankuukautisten vauvojen ajattelutapaa liikkuvilla ja ääntelevillä laatikoilla. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että pikkulapset tulkitsevat eläimeksi olion, joka liikkuu itsenäisesti ja kommunikoi jollain tavoin. Kommunikointi esitettiin vauvoille niin, että tutkija vastasi laatikon päästelemiin ääniin. Verrokkeina käytettiin laatikoita, jotka eivät liikkuneet ja joiden päästelemiin ääniin tutkija ei reagoinut. Aiemman tiedon perusteella pääteltiin, että lapset eivät luokittele jälkimmäisen kaltaisia laatikoita eläimiksi.

Laatikot olivat sisältä onttoja, ja osasta puuttui pohja, jolloin onttous näkyi. Kun vauvat olivat tarkkailleet laatikoiden liikkumista ja ääntelyä, tutkijat alkoivat esitellä niiden pohjia. Jos laatikko kuului ryhmään "ei eläin", vauvat katsoivat pohjatonta versiota yhtä kauan kuin pohjallista. Sen sijaan eläimiksi tulkittujen laatikoiden pohjattomia versioita vauvat tuijottivat selvästi pidempään kuin pohjallisia. Tutkijat tulkitsevat tämän merkiksi ihmetyksestä: vauvojen mielestä eläin ei voi olla ontto.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaavan ihmettelevän tuijotuksen saivat pohjalliset "eläinlaatikot", joissa oli sisällä esine, joka kolisi ravistellessa. Vauvat siis ajattelevat, että eläimen sisälmysten pitää olla pehmeitä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat luokittelevat vauvojen eläinkäsityksen biologiseksi. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla