Vihainen keksii tiilelle muuta käyttöä kuin surullinen. Kuva: Andrewlister/Wikimedia Commons
Vihainen keksii tiilelle muuta käyttöä kuin surullinen. Kuva: Andrewlister/Wikimedia Commons

Pelko ja suru sitä vastoin eivät näytä ajavan aggressioihin.

Mikä saa ihmisen solvaamaan tai vahingoittamaan toista sen perusteella, että tämä sattuu edustamaan toista poliittista mielipidettä, uskontoa tai elämäntapaa?

Viha, inho ja halveksunta ovat tunteita, joista tällainen käytös kumpuaa, selvisi Yhdysvalloissa tehdyssä kokeessa. Koehenkilöt katsoivat jonkin kolmesta kuvasarjasta, joista yhden tarkoitus oli herättää surua ja pelkoa, toisen vihaa, inhoa ja halveksuntaa ja kolmannen neutraaleja tunteita.

Katselutuokion jälkeen koehenkilöitä pyydettiin kuvailemaan jonkin itselleen vastakkaiseksi kokemansa ihmisryhmän edustajaa. Osaa koehenkilöistä pyydettiin kertomaan neutraaliksi kokemastaan ihmisryhmästä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vihaa, inhoa ja halveksuntaa nostattavia kuvia katselleet käyttivät kuvailussaan usein persoonapronomineja kuten ”hän” tai ”he”, kun taas muut käyttivät enemmän sosiaalisia, perheeseen ja ystäviin liittyviä sanoja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

”Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tällainen sanankäyttö liittyy aggressiivisiin tekoihin”, kertoo tutkimuksen johtaja David Matsumoto San Franciscon osavaltionyliopistosta.

Koehenkilöille annettiin vielä tiiliskivi ja heiltä kysyttiin, mihin sitä voisi käyttää. Vihaan, inhoon ja halveksuntaan virittyneet keksivät käyttää tiiltä esimerkiksi ikkunan rikkomiseen ennemmin kuin talon rakentamiseen.

Heidän tunteensa näkyivät myös tiiliskiven kovakouraisempana käsittelynä ja ripeämpänä harppomisena eri koehuoneiden välillä.

Havainto aggressiiviseen käytökseen johtavasta tunneyhdistelmästä voi auttaa vihamielisten tekojen ennaltaehkäisyssä, Matsumoto toivoo.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Applied Social Psychology.

Sisältö jatkuu mainoksen alla