Tutkimus kiinalaisista osoittaa, että työ suurkaupungissa edistää ympäristömyönteistä ajattelua ja käyttäytymistä.

Suurkaupunkien ihmiset, joilla on hyvä työpaikka, ovat muita valmiimpia osallistumaan ympäristöä suojelevaan toimintaan. Näin väittävät yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset tutkijat kiinalaisten ympäristökäyttäytymisestä tällä viikolla julkaistussa tutkimuksessa Environmental Conservation -lehdessä.

Ensimmäistä kertaa tutkijat ottivat huomioon työpaikan ja esimiesten vaikutuksen arvioidessaan kuinka ihmiset reagoivat luonnonympäristöönsä. He huomasivat, että yhtiöiden status ja poliittinen valta sellaisissa kaupungeissa kuin Peking, Shanghai ja Tianjin, vaikuttaa voimakkaasti näiden yhtiöiden työntekijöiden ympäristökäyttäytymiseen.

Lisäksi tutkijat huomasivat, että työntekijät näissä yhtiöissä - erityisesti esimiehet - ovat erityisen taipuvaisia osallistumaan ympäristönsuojeluun, esimerkiksi lajittelemalla jätteet.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Työpaikka vaikuttaa ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen monista eri syistä", sanoi tutkija Xiaodong Chen. "Ensinnäkin työkaverit tartuttavat ympäristöarvoja toisiinsa, toisekseen jotkut ympäristön kannalta myönteiset käyttäytymistavat edellyttävät esimerkiksi välineistöä jätteiden lajitteluun tai sosiaalisia ryhmiä jotka voivat organisoida näitä toimia. Työpaikka voi antaa tällaisia edellytyksiä", hän sanoi tutkimustuloksista urbaanista Kiinasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Chen kollegoineen analysoi dataa laajasta kyselystä vuodelta 2003. Ympäristökäyttäytymistä luotaavaan tutkimukseen osallistui 5 000 vastaajaa eri kokoisista kaupungeista.

Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa lajittelevatko vastaajat jätteensä kierrätystä varten, kierrättivätkö he muovipussinsa, puhuivatko he ympäristöasioista perheen tai ystävien parissa ja osallistuivatko he ympäristöjärjestöjen toimintaan.

Suurissa kaupungeissa asuvat ihmiset käyttäytyivät paljon vihreämmin kuin ihmiset pienemmissä kaupungeissa.

Syynä voi olla se, että ihmiset suurissa kaupungeissa ovat alttiimpia median raporteille ympäristökysymyksistä kuin pienemmissä kaupungeissa asuvat ihmiset.

Sisältö jatkuu mainoksen alla