Monikansalliset yritykset ulkoistavat päästöjään kehittyviin maihin kuten Kiinaan. Kuva: China Stringer Network
Monikansalliset yritykset ulkoistavat päästöjään kehittyviin maihin kuten Kiinaan. Kuva: China Stringer Network

Monikansalliset yhtiöt ulkoistavat yhä suuremman osan päästöistään kehittyviin maihin.

Monikansallisten yritysten globaalit hankintaketjut aiheuttavat lähes viidenneksen kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä, selviää lontoolaisen UCL-yliopiston ja kiinalaisen Tianjinin yliopiston johdolla tehdystä tutkimuksesta.

Tutkijoiden mukaan monikansallisten yritysten hiilijalanjälkeä on vaikea laskea, sillä osa päästöistä syntyy ulkomaisissa tytäryhtiöissä ja hankintaketjuissa. Hiilijalanjälkeä tarkastellessaan tutkijat havaitsivat, että monikansalliset yhtiöt ulkoistivat yhä suuremman osan päästöistään kehittyviin maihin.

Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan monikansallisten yritysten suorat ulkomaaninvestoinnit vastasivat liki 19 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä vuonna 2016. Se on kuitenkin vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin ulkomaaninvestointien osuus päästöistä oli 22 prosenttia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijoiden mukaan kyse on globalisaation vastaisesta trendistä, jonka myötä suorat ulkomaaninvestoinnit ovat vuosikymmenen alun jälkeen vähentyneet. Lisäksi teknologian kehitys on tehnyt teollisuudesta energiatehokkaampaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Samalla ajanjaksolla kehittyneistä maista kehittyviin maihin ulkoistettujen päästöjen määrä oli tutkimuksen mukaan kuitenkin kasvussa. Esimerkiksi Yhdysvalloista Intiaan suuntautuneista investoinneista aiheutuvat päästöt kasvoivat viidessä vuodessa reilusta 48 miljoonasta hiilidioksiditonnista vajaaseen 71 miljoonaan tonniin.

Kiinasta Kaakkois-Aasian kehittyviin maihin suuntautuvista investoinneista aiheutuvat päästöt yli kymmenkertaistuivat viidessa vuodessa, 700000 tonnista yli kahdeksaan miljoonaan hiilidioksiditonniin.

”Monikansalliset yhtiöt ovat siirtäneet tuotantoaan kehittyviin maihin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tämä on johtanut siihen, että kehittyneiden maiden päästöt ovat suhteessa vähentyneet ja köyhien maiden kasvaneet”, sanoo Tianjinin yliopiston tutkija Zengkai Zhang University College London -yliopiston tiedotteessa.

”Tällainen kehityskulku johtaa maailmanlaajuisten päästöjen kasvamiseen, sillä investointeja tehdään enemmän hiili-intensiivisille alueille.”

Tutkijoiden mukaan maiden hiilijalanjälkeä laskettaessa pitäisikin ottaa huomioon päästöjen takana olevat investoinnit. Maakohtaisissa laskelmissa päästöt kirjattaisiin siis siihen maahan, josta päästöjä aiheuttavaan tuotantoon on investoitu, vaikka tuotanto tapahtuisikin toisessa maassa.

UCL:n professorin Dabo Guanin mukaan uudenlainen laskentatapa asettaisi monikansalliset yritykset vastuuseen myös globaalin hankintaketjunsa päästöistä.

”Tällä hetkellä monikansallisten yhtiöiden ilmastopolitiikka yltää harvoin hankintaketjuihin. Jos maailman suurimmat yhtiöt pyrkisivät nykyistä suurempaan energiatehokkuuteen hankintaketjuissaan, voisi tällä olla merkittävä vaikutus maailmanlaajuisten päästöjen vähentämisessä”, Guan sanoo tiedotteessa.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen suurin vähittäiskauppaketju Walmart aiheuttaa ulkomailla suuremmat päästöt kuin koko Saksan kauppasektorin hankintaketju yhteensä. Coca-Colan ulkomailla tuotetut päästöt ylittävät koko Kiinan elintarvikesektorin hankintaketjun päästöt. Ranskalaisen öljyjätin Totalin ulkomaisten tytäryhtiöiden päästöt puolestaan vastaavat yli kymmentä prosenttia koko maan hiilidioksidipäästöistä.

Tutkimus on julkaistu Nature Climate Change -tiedelehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla