Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Alkoholiveron alentaminen lisäsi äkkikuolemia sadoilla vuodessa, osoittaa tuore tutkimus.

Alkoholiveron alennus lisäsi alkoholiin liittyviä äkillisiä kuolemantapauksia kahdeksalla viikossa, osoittaa Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Alkoholitutkimussäätiön tekemä tutkimus.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tilastomatemaattisin menetelmin äkkikuolemia vuosina 1990-2004. Aineisto kattoi 33 782 tapausta, joissa vainajan verestä oli oikeuskemiallisissa tutkimuksissa todettu alkoholia vähintään 0,20 promillea. Verrokkeina toimi 37 617 tapausta, joihin ei liittynyt alkoholia; näiden tapausten määrässä ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Alkoholin maahantuontisäännösten muutoksella tai Viron EU-jäsenyydellä ei ilmennyt yhteyttä äkkikuolemiin. Sen sijaan alkoholiveron alentaminen ja sitä seurannut alkoholijuomien halpeneminen lisäsi
veren alkoholilöydösten määrää äkillisissä kuolemantapauksissa kahdeksalla
viikossa. Määrä oli 17 prosenttia suurempi kuin 2003.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vuositasolla alkoholiin liittyvien äkkikuolemien lisäykseksi laskettiin 420. "Tulos on hyvin
linjassa sen tiedon kanssa, että alkoholin kulutus lisääntyi jyrkästi
vuonna 2004 veronalennuksen jälkeen", tutkijat toteavat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimus julkaistiin Addiction-tiedelehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla