Elämässä tarvitaan sinnikkyyttä. Kuva: Jukka Gröndahl
Elämässä tarvitaan sinnikkyyttä. Kuva: Jukka Gröndahl

Äly ja suotuisa perhetausta eivät yksin riitä.

Brittitutkijat ovat löytäneet viisi elämäntaitoa tai -asennetta, jotka ennustavat terveyttä, hyvinvointia ja menestystä. Mitä enemmän näitä taitoja ihmisellä on, sitä paremmin hänellä keskimäärin menee, tutkijat raportoivat Pnas-lehdessä.

Tutkimuksen lähtökohtana olivat havainnot siitä, että älykkäimmät tai etuoikeutetuista perheoloista tulevat eivät välttämättä menesty elämässään, ellei heillä ole oikeita asenteita tai taitoja. Toisaalta on ihmisiä, jotka ovat pääseet pitkälle vaatimattomista lähtökohdista.

Nyt löydetyt menestyksen eväät ovat tunnollisuus, sinnikkyys, hallinnan tunne, optimismi ja tunne-elämän tasapainoisuus.

Ne olivat yhteydessä isompiin tuloihin, parempaan koettuun hyvinvointiin, vähäisempään masennukseen ja yksinäisyyteen, läheisempiin ihmissuhteisiin ja parempaan terveyteen.

Vaikutus näkyy riippumatta siitä, millaisesta sosioekonomisesta perhetaustasta ihmiset tulevat, miten älykkäitä he ovat tai millainen koulutus heillä on.

Tutkimukseen osallistui yli 8 000 brittinaista ja -miestä, jotka ovat mukana laajassa ikääntymistä käsittelevässä pitkittäistutkimuksessa. Heidän elämäntaitojaan kartoitettiin, kun he olivat 52-vuotiaita tai vanhempia.

Noin 60 prosentilla oli vain yksi tai ei yhtään viidestä mainitusta tekijästä. 30 prosentilla oli kaksi tai kolme ja vain vähän yli seitsemällä prosentilla neljä tai viisi.

Kyse on tukijoiden mukaan enemmän elämäntaidoista kuin luonteenpiirteistä. Taidot ovat muokattavissa ja opittavissa, kun taas luonteenpiirteet viittaavat pysyviin ominaisuuksiin. Tosin osa tutkijoiden tarkastelemista elämäntaidoista on ainakin osittain perinnöllisiä.

Tutkijat uskovat, että vahvistamalla elämäntaitoja voidaan parantaa edellytyksiä elää terveemmin ja tyytyväisemmin.

Tarkasteluun päätyi vain viisi elämäntaitoa. Tutkijat myöntävät, että ratkaisevia elämässä voivat olla myös muut kyvyt, kuten empatia, luottamus omaan pystyvyyteen ja sosiaaliset taidot. Niitä ei vain tällä kertaa mitattu.

Kivikautisessa naudankallossa on reikä, jonka kuva näyttää sen sekä otsaluun ulko- että sisäpuolelta. Janan pituus vastaa kymmentä senttimetriä. Kuva: Fernando Ramirez Rozzi
Kivikautisessa naudankallossa on reikä, jonka kuva näyttää sen sekä otsaluun ulko- että sisäpuolelta. Janan pituus vastaa kymmentä senttimetriä. Kuva: Fernando Ramirez Rozzi

Länsi-Ranskasta löydetyssä yli 5 000 vuotta vanhassa lehmän kallossa oleva reikä on mitä todennäköisimmin porattu tarkoituksella.

Kallonporaus on ikivanha toimenpide. Esimerkiksi migreenin ja epilepsian uskottiin aiheutuvan pään sisällä mekastavista pahoista hengistä, ja kun kalloon porattiin tai raaputettiin reikä, nämä pirut pääsivät liihottelemaan matkoihinsa.

Arkeologinen todistusaineisto osoittaa, että ihmiset porasivat reikiä toistensa päihin jo yli 8 000 vuotta sitten. Toimenpiteestä jopa selvittiin hengissä jo kivikaudella.

Useassa vanhassa kallossa näkyy, että porausreikä on luutunut umpeen. Potilas on siis elänyt ainakin jonkin aikaa toimenpiteen jälkeen.

Nyt Ranskasta löydetty yli 5 000 vuotta vanha lehmän kallo viittaa siihen, että ihmiset ovat kenties harjoitelleet operaatiota eläimillä. Lehmän kallossa on ammottava reikä, jonka ympärillä on selvästi samanlaisia raapimisjälkiä kuin porauksen läpikäyneiden ihmisten päässä.

Atlantin rannalla Länsi-Ranskassa on muinoin ollut kivikautista asutusta, ja lehmän kallo kaivettiin siellä esille jo 1970–1980-luvun kaivauksissa.

Reiän ajateltiin tuolloin syntyneen kamppailussa toisen eläimen kanssa. Kenties toinen sarvipää oli puhkaissut lehmäparan kallon.

Kallon alun perin löytänyt tutkija pyysi kuitenkin muutama vuosi sitten kahta tutkijaa vilkaisemaan reikää lähemmin.

”Näimme hyvin nopeasti, että reikä on syntynyt kallonporauksesta. Se ei ole sarven jälki”, kertoo tutkija Fernando Ramirez Rozzi LiveScience-verkkolehdelle.

Totuus paljastui viimeistään elektronimikroskoopin alla, kun tutkijat näkivät kivityökalujen aiheuttamat raapimisjäljet reiän ympärillä.

Muinaiset ihmiset ovat siis ehkä harjoitelleet kallonporausta lehmällä. Tai kenties lehmäparka on kärsinyt jostain sairaudesta, jota on yritetty parantaa poraamalla sen päähän reikä.

Ei tiedetä, oliko lehmä elossa, kun reikä tehtiin. Joka tapauksessa se ei ole elänyt kovin pitkään operaation jälkeen, sillä reikä ei ole luutunut lainkaan.

Tutkijat pohtivat myös, olisiko reikä tehty osana jotain rituaalia. Heidän mielestään on kuitenkin todennäköisintä, että lehmä on toiminut aloittelevan kallonporaajan harjoituspotilaana ennen kuin vaarallista tekniikkaa on lähdetty soveltamaan ihmiseen.

Ranskasta on aiemmin löytynyt myös villisian kallo, jossa on samankaltainen reikä.

Tutkimuksen julkaisi Scientific Reports.

Some ja pelit muokkaavat aivoja samalla tavalla kuin porno tai päihteet.

Moni vitsailee olevansa riippuvainen Facebookista tai Instagramista, mutta addiktio voi olla aivan todellinen, muistuttaa Helsingin Sanomat jutussaan.

Kiinassa arviolta yhdeksän prosenttia ja Japanissa kahdeksan prosenttia nuorista on nettiriippuvaisia. Kiina luokitteli internet-riippuvuuden sairaudeksi jo vuonna 2008.

Internet-riippuvuuden mekanismit ovat samankaltaisia kuin muissakin riippuvuuksissa.

”Riippuvuutta voi aiheuttaa oikeastaan mikä tahansa, mistä aivot saavat nopeita palkintoja”, Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilainen kertoo.

Taustalla on aivojen palkkiojärjestelmä, joka aktivoituu muun muassa syömisen ja seksin yhteydessä. Sen tarkoitus on varmistaa eloonjääminen.

Facebook, Twitter, Instagram ja pelinkehittäjät osaavat hyödyntää aivojen palkkiojärjestelmää. Palveluita on hiottu niin, että käyttäjälle tulee jatkuvasti pieniä yllätyksiä: tulee ilmoituksia tykkäyksistä, viestejä kavereilta, uutisia ja videoita.

Lyhyet ilmoitukset herättävät uteliaisuuden ja antavat nopeasti dopamiinitujauksen. Tämän vuoksi Twitter koukuttaa paremmin kuin pitkät kirjoitukset.

Riippuvuuden kehittyessä aivojen toiminta muuttuu alueilla, jotka ovat vastuussa motivaatiosta, kognitiivisista toiminnoista, itsehillinnästä ja viivästyneen palkkion odottamisesta.

Myös hormonien pitoisuudet aivoissa muuttuvat. Hiljattain korealaiset tutkijat havaitsivat, että nuorilla nettiriippuvaisilla aivojen välittäjäaine gaban pitoisuus oli tavallista korkeampi. Tämän tiedetään aiheuttavan uneliaisuutta, masennusta ja ahdistuneisuutta.

Kysely

Oletko nettiriippuvainen?