Elämässä tarvitaan sinnikkyyttä. Kuva: Jukka Gröndahl
Elämässä tarvitaan sinnikkyyttä. Kuva: Jukka Gröndahl

Äly ja suotuisa perhetausta eivät yksin riitä.

Brittitutkijat ovat löytäneet viisi elämäntaitoa tai -asennetta, jotka ennustavat terveyttä, hyvinvointia ja menestystä. Mitä enemmän näitä taitoja ihmisellä on, sitä paremmin hänellä keskimäärin menee, tutkijat raportoivat Pnas-lehdessä.

Tutkimuksen lähtökohtana olivat havainnot siitä, että älykkäimmät tai etuoikeutetuista perheoloista tulevat eivät välttämättä menesty elämässään, ellei heillä ole oikeita asenteita tai taitoja. Toisaalta on ihmisiä, jotka ovat pääseet pitkälle vaatimattomista lähtökohdista.

Nyt löydetyt menestyksen eväät ovat tunnollisuus, sinnikkyys, hallinnan tunne, optimismi ja tunne-elämän tasapainoisuus.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ne olivat yhteydessä isompiin tuloihin, parempaan koettuun hyvinvointiin, vähäisempään masennukseen ja yksinäisyyteen, läheisempiin ihmissuhteisiin ja parempaan terveyteen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vaikutus näkyy riippumatta siitä, millaisesta sosioekonomisesta perhetaustasta ihmiset tulevat, miten älykkäitä he ovat tai millainen koulutus heillä on.

Tutkimukseen osallistui yli 8 000 brittinaista ja -miestä, jotka ovat mukana laajassa ikääntymistä käsittelevässä pitkittäistutkimuksessa. Heidän elämäntaitojaan kartoitettiin, kun he olivat 52-vuotiaita tai vanhempia.

Noin 60 prosentilla oli vain yksi tai ei yhtään viidestä mainitusta tekijästä. 30 prosentilla oli kaksi tai kolme ja vain vähän yli seitsemällä prosentilla neljä tai viisi.

Kyse on tukijoiden mukaan enemmän elämäntaidoista kuin luonteenpiirteistä. Taidot ovat muokattavissa ja opittavissa, kun taas luonteenpiirteet viittaavat pysyviin ominaisuuksiin. Tosin osa tutkijoiden tarkastelemista elämäntaidoista on ainakin osittain perinnöllisiä.

Tutkijat uskovat, että vahvistamalla elämäntaitoja voidaan parantaa edellytyksiä elää terveemmin ja tyytyväisemmin.

Tarkasteluun päätyi vain viisi elämäntaitoa. Tutkijat myöntävät, että ratkaisevia elämässä voivat olla myös muut kyvyt, kuten empatia, luottamus omaan pystyvyyteen ja sosiaaliset taidot. Niitä ei vain tällä kertaa mitattu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla