Sekä Japanissa että Yhdysvalloissa on löydetty samaan aikaan hiukkanen, joka rakentuu viidestä kvarkista, PhysicsWeb -verkkosivu kertoo. Meille tutun aineen protoneissa ja neut...

Sekä Japanissa että Yhdysvalloissa on löydetty samaan aikaan hiukkanen, joka rakentuu viidestä kvarkista, PhysicsWeb -verkkosivu kertoo. Meille tutun aineen protoneissa ja neutroneissa on kolme kvarkkia. Pitkään on tunnettu myös mesonit, jotka rakentuvat kahdesta kvarkista.

Viiden kvarkin aine on siten uusi aineen olomuoto, vaikka se pysyy koossa vain häviävän lyhyen hetken. Sitä paitsi pieniä tulkintaerimielisyyksiä on siitäkin, onko nyt havaittu hiukkanen todella viiden kvarkin tiivis kokonaisuus vai eräänlainen neutronin ja mesonin muodostama kvarkkimolekyyli.

Kokeet tehtiin eri menetelmin, mutta tulokset ovat yhteneväiset. Japanissa pommitettiin gammasäteillä hiilen ytimiä, Yhdysvalloissa raskasvedyn ytimiä. Kummassakin tapauksessa syntyi niin kutsuttu pentakvarkki, viiden kvarkin kokonaisuus, jonka massa oli 1,54 GeV eli noin 1,6 protonin massaa. Pentakvarkki pirstoutui saman tien K-mesoniksi ja neutroniksi, jolloin kvarkeista kaksi jäi mesoniin ja kolme neutroniin. Japanilaista tutkijaryhmää johti Takashi Nakano ja yhdysvaltalaista Ken Hicks.Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla