Ihmisaivoissa tämä näyttää asettuvan luokkaan ”kukat” eikä luokkaan ”ruu_”. Kuva: Sujit Kumar, Wikimedia Commons
Ihmisaivoissa tämä näyttää asettuvan luokkaan ”kukat” eikä luokkaan ”ruu_”. Kuva: Sujit Kumar, Wikimedia Commons

Virheen täytyy liittyä opittavaan asiaan ollakseen hyödyksi.

Niin nuorilla kuin vanhoilla ihmisillä virheitä sisältävä suoritus voi auttaa muistamaan paremmin kuin virheetön suoritus. Näin osoitti kanadalainen psykologi Andrée-Ann Cyr kollegoineen jo vuonna 2012. Nyt hän täsmensi tulosta tutkimalla, millaisista virheistä on hyötyä ja millaisista ei. Oppimista auttavat vain virheet, jotka ovat asiayhteydessä oikeaan vastaukseen. Jolleivät ne ole asiayhteydessä, ne huonontavat oppimista. Raportin julkaisi Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Tutkijat värväsivät oppimiskokeeseensa 65 keskimäärin 22-vuotiasta ja 64 keskimäärin 72-vuotiasta tervettä ihmistä.

Koehenkilöille annettiin aluksi tehtäväksi oppia muistamaan sanoja niin, että heille joko annettiin kukin sana heti, esimerkiksi ”ruusu”, tai he saivat yrittää arvata sanan.

Arvauksen pohjaksi tarjottiin sanaluokka, joka oli muodostettu puolessa tapauksista sanan asiayhteyden perusteella: esimerkiksi kukkiin kuulumisen. Puolessa tapauksista sanaluokka muodostettiin sanan tavurakenteen perusteella: ”ruu_”.

Eri koehenkilöiden saamat vaihtoehdot olivat tämänkaltaisia: ”se on ruusu”, ” onko se tulppaani?”, ”onko se ruuvi?”

Myöhemmin koehenkilöt osallistuivat muistitestiin, jossa heidän piti muistaa oppimiaan sanoja.

Sekä nuorista että vanhoista ne, jotka olivat arvanneet esimerkiksi ruusua tulppaanivinkin perusteella, muistivat sen paremmin kuin ne, joille oli suoraan annettu ruusu-sana. Sen sijaan ne, jotka olivat arvanneet ruu-tavun perusteella, muistivat huonommin.

Tutkijoilla on selitys havaintoonsa: Ilmeisesti aivomme luokittelevat muistettuja asioita niiden asiayhteyden eikä sanamuodon perusteella. Siksi väärät arvaukset auttavat oppimista vain, jos niillä on asian puolesta jotain tekemistä oikeiden vastauksien kanssa.