Ohmin laki toimii ja virta kulkee vain neljän atomin paksuisesssä sähköjohdossa.
Ohmin laki toimii ja virta kulkee vain neljän atomin paksuisesssä sähköjohdossa.

Ohmin laki toimii myös kvanttimaailmassa, osoittaa australialainen tutkimus.

Kun elektroniset laitteet ja niiden komponentit käyvät yhä pienemmiksi ja pienemmiksi, heikkenevä sähköjohtokyky alkaa asetella kapuloita rattaisiin.

Mitä pienemmät mittakaavat, sitä vaikeampaa on saada sähköä johtavia elektroneja etenemään niissä tarpeeksi vilkkaasti. Siksi piipohjaisen elektroniikan pienenemisen rajojen on odotettu tulevan vastaan jossain vaiheessa.

Nanotutkija Bent Weber kollegoineen kuitenkin uskoo, että vielä saattaa olla edessä useita sukupolvia yhä pienempää elektroniikkaa: he ovat saaneet aikaan 1,5 – 10 nanometrin levyisiä johtimia, joiden sähkönjohtavuus ei häviä lainkaan tavallisille kuparijohtimille.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Piipinnalle istutetuista fosforiatomeista muodostuvat nanojohdot olivat pienimmillään vain neljän atomin levyisiä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Atomitason laskelmat tukivat kokeellisia tuloksia, joiden perusteella uusi nanojohto voisi näyttää tietä yksittäisistä atomeista muodostuville ratkaisuille niin klassisessa kuin kvanttimekaanisessakin tietojenkäsittelyssä.

Tutkijat uskovat samalla osoittaneensa, että sähköopin peruslait kuten Ohmin laki toimivat myös atomitasolla eli kvanttimaailmassa.

Ohmin lain mukaan johtimessa kulkeva sähkövirta on suoraan verrannollinen johtimen päiden välillä vaikuttavaan jännitteeseen. Verrannaisuuskerroin on johtimelle ominainen vakio eli sähkönjohtavuus.

Tutkimuksen julkaisi Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla