Maailman alavien rannikoiden jäämisestä nousevan meren alle varoitettiin.

”Suurin osa maapallon ilmaston 50 viime vuoden lämpenemisestä johtuu siitä, että ihminen on päästänyt ilmakehään yhä enemmän hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja. Näin vahvistaa ilmastopaneeli IPCC:n uusin arviointiraportti. Sen tieteellinen osa hyväksyttiin tammikuun lopulla Kiinassa Shanghain-kokouksessa.”

”Aiemmin ihmisen osuutta on arvioitu varovaisempaan sävyyn, mutta tuoreen raportin mukaan erimielisyyttä on enää lähinnä siitä, kuinka suuri ja nopea ilmastonmuutos on. Vakuuttuneisuus ihmisen syyllisyydestä johtuu entistä tarkemmista ilmastomittauksista ja ilmastomalleista, joita tutkijat ovat viime vuosina analysoineet.”

Näin tutkimuspäällikkö Raino Heino Ilmatieteen laitoksesta aloitti juttunsa ”Ihminen lämmittää ilmaston” numerossa 3/2001.

”Tammikuisen Shanghain-tapaamisen kulku oli tyypillinen viime vuosien ilmastokokouksille: öljyntuottajamaat yrittivät jälleen kyseenalaistaa tutkijoiden tuloksia. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, vaan kokouksessa aikaansaatu raportti heijastaa varsin hyvin tutkijoiden näkemystä ilmaston menneistä ja tulevista muutoksista.”

”Tuoreiden laskelmien perusteella maapallon keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä 1,4–5,8 astetta. Arviot perustuvat kasvihuonekaasujen ja rikkidioksidin päästöennusteisiin.”

”Lämpenemisen myötä valtamerien pinnan arvioidaan kohoavan 9–88 senttiä vuoteen 2100 mennessä. Nousu johtuu sekä veden lämpenemisestä että jäätiköiden sulamisesta.”

”Kerran alettuaan tämä prosessi pysähtyy hyvin hitaasti. Vaikka kasvihuonekaasujen pitoisuudet lakkaisivat lisääntymästä, ilman lämpötila kohoaisi vielä vuosikymmeniä. Merenpinta nousisi vielä useita vuosisatoja, koska meret reagoivat lämpenemiseen hitaammin kuin ilma.”

”Suomi on yksi niistä maista, jotka eräiden tutkimusten mukaan saattavat hyötyä odotettavissa olevista ilmastonmuutoksista. Lämpötilan nousu merkitsee täällä viljelykasvien kasvun tehostumista ja vähentyvää lämmitysenergian tarvetta. Haittoja saattaa tulla lähinnä epäsuorasti maailmankaupan ja -politiikan häiriöistä.”

”Sademäärien muutokset voivat aiheuttaa koko ilmastonmuutoksen merkittävimmät haitat. Maapallon tärkeiden viljelyalueiden kuivuminen vaikeuttaisi maailman ravinnontuotantoa.”

”Merenpinnan nousu merkitsee, että monet rannikkoalueet ja saaret jäävät veden alle. Ongelma ei ole aivan pieni, koska noin puolet maapallon ihmisistä asuu merten rannoilla.”

”Kasvihuoneilmiö voimistuu koko ajan. Tätä perusasiaa ei kukaan vastuullinen tutkija kiistä. Tiedeyhteisön toimintatapaan kuuluu kuitenkin itsekriittisyys ja varovaisuus, minkä vuoksi tutkijoiden esittämät muutosarviot saattavat olla pikemmin ali- kuin yliarvioita.”

Elämyksiä uteliaalle jo 35 vuotta

Lehden ensimmäinen numero ilmestyi 10. lokakuuta 1980. Yleistajuinen tiedelehti perustettiin suomalaisen tiedeyhteisön aloitteesta.

Nimeksi valittiin tulevaisuutta henkivä Tiede 2000. Kun uusi vuosituhat alkoi, nimi lyhennettiin muotoon Tiede.

Päätoimittajina ovat toimineet Jali Ruuskanen, Tuula Koukku ja Jukka Ruukki.