Fysiikka oli tipahtanut kelkasta pahemmin kuin biologia.

”Tiede edistyy, mutta edistyvätkö koulukirjat? Tarjotaanko koululaisille jälkeenjäänyttä maailmankuvaa? Tiede-lehti lähti selvittämään asiaa yleisön ja kolmen professorin avulla.”

”Opettajat, lukiolaiset ja muut kiinnostuneet pohjustivat aihetta nettikommenteilla. Kosmologian professori, kirjailija Kari Enqvist katsasti lukion fysiikan uusimmat oppikirjat. Evolutiivisen kehitysbiologian uranuurtaja, akatemiaprofessori Jukka Jernvall silmäsi biologian kirjasarjat. Matematiikan ja luonnontieteen pedagogiikan professori ja oppikirjojen tekijä Jouni Viiri kommentoi kritiikkiä.”

Näin tiedetoimittaja Annikka Mutanen esitteli juttunsa ”Koulun fysiikka jumiutui sadan vuoden taakse” numerossa 8/2011.

”Fysiikan osalta tarkastuksen tulos on ankea. Vaikka Enqvist yrittää ensin suhtautua oppikirjoihin sovinnollisen ymmärtävästi, lopulta niistä ei jää juuri kiveä kiven päälle. Professorin mielestä oppikirjat ovat kuin Microsoftin käyttöjärjestelmä: ne koostuvat kirjavista eri-ikäisistä palasista, jotka on liitetty yhteen teipillä ja laastarilla.”

”– Nykyfysiikka painottaa käsitteellistä yhtenäisyyttä. Kaikki ilmiöt ovat muutaman harvan perusperiaatteen ilmentymiä. Näissä kirjoissa fysiikka näyttäytyy päinvastoin sirpaleina, joilla ei tunnu olevan mitään yhtymäpintaa toisiinsa.”

”Esimerkiksi Enqvist ottaa säteilyn.”

”– Aineesta ja säteilystä puhutaan niin kuin ne olisivat kaksi erillistä lajia, vaikka ne ovat ihan sama asia.”

”Molemmat ovat hiukkasia. Valon nopeudella tai lähellä valon nopeutta liikkuvia hiukkasia kutsutaan historiallisista syistä säteilyksi. Hitaasti liikkuvia sanotaan aineeksi.”

”Suhteellisuusteorian ymmärtämisessä – – auttaisi, että selitettäisiin, miten Albert Einstein aikoinaan pohti asiaa, Enqvist arvelee. Sitä ei kuitenkan kerrota, ja suhteellisuusteoriaa ylipäätään käsitellään vain yhdessä kirjasarjassa kolmesta. Se ei kuulu opetussuunnitelmaan.”

”Se on kummallista, sanoo fysiikan oppikirjojen tekijä, professori Jouni Viiri. Viiri on tutkinut fysiikan ja matematiikan oppimista Jyväskylän yliopistossa. Yhdysvalloissa suhteellisuusteoriaan paneudutaan hänen mukaansa jo melko varhaisessa vaiheessa. Einsteinin unohtaminen koulussa on vanhaa perua. Ratkaisu saattoi Viirin mukaan alkujaan lähteä siitä, että Suomen akateeminen maailma oli ennen toista maailmansotaa läheisessä yhteydessä Saksaan eikä siellä suvaittu juutalaisen fysiikan opettamista.”

”Fyysikko Enqvist tuhahtelee kaikille nykytilan perusteluille. Hänestä arkikokemuksen korostaminen on huonoa filosofiaa.”

”– On kukkua, etteivät nuoret voi ymmärtää sellaista, mitä eivät näe. Siinä tapauksessa pitäisi lähteä opetuksessa siitä, että Aurinko kiertää Maata.”

”Biologiassa yritys ajantasaisuuteen näyttää olevan selvästi kovempi kuin fysiikassa. Biologia on kasvanut valtavaksi tieteenalaksi, ja sen tuottama tieto paisuu kuin pullataikina. Professori Jukka Jernvall on vaikuttunut siitä, kuinka paljon tietoa myös lukiokursseissa täytyy omaksua. Kun Jernvall itse kävi koulua 1980-luvun alussa, ei ollut vielä sellaisia aloja kuin bioteknologia ja ympäristöekologia. Nyt niistä molemmista on omat lukiokurssinsa ja kirjansa.”

”Opettajan suureksi haasteeksi hänen mielestään kuitenkin jää, kuinka saada oppilaille syntymään kokonaiskuva kaikesta tietoaineksesta.”

”Tuo kaiken biologian punainen lanka on evoluutio ja sen mekanismit. – – Evoluution kunnollinen ymmärtäminen auttaisi jo koulussa sisäistämään ja omaksumaan asiat helpommin ja vähemmällä pänttäämisellä, Jernvall uskoo.”

”Evoluutio otetaan kyllä oppikirjoissa käsittelyyn jo ensimmäisen kurssin kirjassa mutta omana irrallisena aiheenaan sen sijaan, että evolutiivinen ajattelu kulkisi mukana läpi muidenkin kurssien. Jernvallin mielestä näin pitäisi olla – vaikka se vaatii oppikirjailijoilta yhtä suuren työn kuin fysiikan kirjojen remontointi: kaiken kirjoittaminen uudelleen.”

Elämyksiä uteliaalle jo 35 vuotta

Lehden ensimmäinen numero ilmestyi 10. lokakuuta 1980. Yleistajuinen tiedelehti perustettiin suomalaisen tiedeyhteisön aloitteesta.

Nimeksi valittiin tulevaisuutta henkivä Tiede 2000. Kun uusi vuosituhat alkoi, nimi lyhennettiin muotoon Tiede.

Päätoimittajina ovat toimineet Jali Ruuskanen, Tuula Koukku ja Jukka Ruukki.

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.