Maahanmuuttajia saapumassa Amerikkaan, Ellis Island vuonna 1902. Maahanmuuttajien lapset ovat ylpeämpiä amerikkalaisuudestaan kuin muut yhdysvaltain kansalaiset.
Maahanmuuttajia saapumassa Amerikkaan, Ellis Island vuonna 1902. Maahanmuuttajien lapset ovat ylpeämpiä amerikkalaisuudestaan kuin muut yhdysvaltain kansalaiset.

Maahanmuuttajat omaksuvat amerikkalaisen isänmaallisuuden viimeistään toisessa polvessa.

Indianan yliopiston tutkija Ryotaro Uemura huomasi, että ei-uskonnollisilla ihmisillä Yhdysvalloissa oli huomattavan paljon kielteisempi näkemys kotimaastaan kuin muilla. Yllättävää oli se, että etnisellä taustalla ei välttämättä ollut vaikutusta asenteisiin kansakuntaa kohtaan.

"Ihmiset ehkä olettavat että etnisyydellä olisi todella paljon väliä", Uemura sanoi Yhdysvaltain sosiologiseuran vuosikokouksessa.

Uemuran tutkimus keskittyi kansalaisuuteen, uskontoon ja etnisyyteen. "Tästä tutkimuksesta tekee ainutlaatuisen se, että otin huomioon kolme demografista piirrettä, kun suurin osa tutkimuksesta keskittyy etnisyyteen", Uemura sanoi.

Uemura huomasi myös, että maahanmuuttajilla joilla ei ole Yhdysvaltain kansalaisuutta on yhtä positiiviset käsitykset Yhdysvalloista kuin kansalaisillakin. Kansalaiset, joiden vanhemmista ainakin toinen ei ole Yhdysvaltain kansalainen, olivat jopa ylpeämpiä isänmaastaan kuin muut. "Ehkä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajavanhemmat kertovat lapsilleen kuinka hieno maa Yhdysvallat on, koska he ovat tulleet maahan toiveenaan pärjätä paremmin", Uemura sanoi.