Kuva: Niclas Fritzén.
Kuva: Niclas Fritzén.

Suomalais-englantilainen ekologikaksikko osoitti, että yhdellä geenillä on luultua suurempi mahti.

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta on osoittanut yhdessä
englantilaisen kollegansa Ilik Saccherin kanssa, että yksikin geeni voi vaikuttaa varsin suoraan populaation kokoon.

Hanski ja Sacceri havaitsivat, että Ahvenanmaalla elävän täpläverkkoperhosen (Melitaea cinxia) populaatioista kasvoivat vuodesta toiseen enemmän sellaiset, joilla on Pgi-entsyymigeenin tietty muoto.

Ympäristöolot toki vahvistivat tai laimensivat tämän geenin vaikutusta. Tähän asti on kuitenkin ajateltu, että vuosittainen kannanvaihtelu olisi huomattavasti useamman tekijän summa.

Aiemmissa täpläverkkoperhosella ja keltaperhosilla suoritetuissa tutkimuksissa on ilmennyt, että yksilöiden Pgi-tyyppi vaikuttaa niiden
aineenvaihduntaan ja naaraiden lisääntymisnopeuteen. Nyt saatu tulos todistaa, että näillä yksilöiden välisillä eroilla on seuraamuksia myös populaatiotasolla.

Pgi:n merkitystä korostaa se, ettei muuntelulla muissa tutkituissa geeneissä ollut yhteyttä populaation kasvuun.

Tutkimus julkaistiin PloS Biology –sarjassa.