Yksin asuvilla ihmisillä on 80 prosenttia korkeampi riski sairastua masennukseen verrattuna niihin, joiden taloudessa asuu muita ihmisiä.

Yksin asuvilla ihmisillä on 80 prosenttia korkeampi riski sairastua masennukseen verrattuna ihmisiin, joiden taloudessa asuu muita ihmisiä, kertoo Helsingin yliopistossa tehty tutkimus.

Terveys 2000 -tutkimuksessa seurattiin 3500 työikäisen miehen ja naisen masennuslääkkeiden ostoja seitsemän vuoden ajan. Lääkeostot poimittiin Kelan rekistereistä. Yksin asuvista ihmisistä 25 prosenttia ja ei-yksinasuvista 15 prosenttia osti masennuslääkkeitä seuranta-aikana.

Yksin asuminen lisäsi riskiä aloittaa masennuslääkkeiden käyttö ihmisillä, jotka eivät lähtötilanteessa käyttäneet masennuslääkitystä. Naisilla sosioekonomiset tekijät kuten työttömyys ja puutteet asumisolosuhteissa selittivät lisääntynyttä masennuslääkkeiden käyttöä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yksin asuvien miesten masennuslääkkeiden käyttöä selittivät sosiaalisten verkostojen puute ja tyytymättömyys työpaikan olosuhteisiin. Lisäksi miehillä yksinasuminen oli yhteydessä kohonneeseen alkoholinkäyttöön.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

BMC Public Health -lehessä julkaistu tutkimus ei pystynyt täysin sulkemaan pois sitä mahdollisuutta, että ennalta masentuneet ihmiset saattavat ajautua asumaan yksin ja ovat siksi masennuslääkkeiden käyttäjiä.

Masennuslääkkeiden käyttö vaatii hoitosuhteen lääkäriin eikä tutkimuksessa pystytty arvioimaan hoitamattoman masennuksen määrää. Tutkimuksessa ei myöskään huomioitu sitä, että masennuslääkkeitä määrätään myös muihin tiloihin kuin masennukseen.

Yksin asuvien määrä on kaksinkertaistunut kahden vuosikymmenen aikana. Yli miljoona suomalaista asuu yksin ja on arvioitu että vuoteen 2020 mennessä puolet suomalaisista asuntokunnista on yhden hengen talouksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla