Pitkät työpäivät kytkeytyvät masennukseen.

Ylitöiden paiskiminen voi altistaa masentumiselle, osoitti suomalais-brittiläinen tutkimus.

Marianna Virtasen johtama tutkijaryhmä kartoitti 2000 keski-ikäisen brittivirkamiehen viikottaisia työtunteja, ja työmäärän yhteyttä depressioon. Seuranta-aika oli viisi vuotta.

Kävi ilmi, että 11 tuntia päivässä tai enemmän työskentelevien masennusriski oli kaksinkertainen 7-8 työtuntia tekeviin verrattuna. Kytkös pysyi, vaikka tutkittavien ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, tulot, perhetausta, elämäntapa ja työympäristö otettiin huomioon.

Aiheesta on tehty tutkimuksia aiemminkin, mutta tutkijoiden mukaan tuloksia on vaikea verrata keskenään, koska "ylityötä" ei ole pitävästi määritelty.

"Vaikka satunnaisista ylitöistä saattaa hyötyä niin yksilö kuin yhteiskunta, on tärkeä ottaa huomioon, että ylimääräisten työtuntien tekemisellä on kytkös masennusriskiin”, Virtanen kiteyttää.

Tutkimuksen julkaisi  PLoSONE.