Joitakin ekotekoja pidetään naisellisina, toisia miehekkäinä. Kuva: Ismo Henttonen
Joitakin ekotekoja pidetään naisellisina, toisia miehekkäinä. Kuva: Ismo Henttonen

Kokeessa miehet välttivät naisia, joita kiinnosti ikkunoiden tiivistäminen.

Useissa tutkimuksissa on huomattu, että ympäristöstä huolehtimista pidetään enemmän naisellisena kuin miehekkäänä toimintana.

Sen koetaan istuvan naisten perinteiseen hoivaajan rooliin.

Jotkin ympäristöteot nähdään kuitenkin paremmin miehelle sopivina. Sellaisia ovat esimerkiksi auton ja kodin kunnostamiseen liittyvät toimet.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhdysvaltalaisen Pennsylva­nian valtionyliopiston ja hollantilaisen Groningenin yliopiston tutkijat totesivat kolmen tutkimuksen sarjassa, että ympäristöteoilla saattaa siksi olla erilaisia sosiaalisia seurauksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksessa kävi esimerkiksi ilmi, että sekä yhdysvaltalaiset miehet että naiset olivat vähemmän varmoja miehen heteroseksuaalisuudesta, jos tämä kierrätti jätteitä tai kuljetti mukana kankaisia ostoskasseja.

He ounastelivat naista helpommin lesboksi, jos tämä tiivisti ikkunoita. Miehet myös välttivät todennäköisemmin naista, joka osoitti kiinnostusta tämänkaltaiseen miehekkääksi koettuun toimintaan.

Tutkimuksen tekijä, Yhdysvaltalaisen Penn State -yliopiston psykologian professori Janet Swim sanoo, että tällaisia sosiaalisia seurauksia on tärkeää ymmärtää, koska ne saattavat estää ihmisiä toimimasta hyödyllisellä tavalla.

”Ihmiset saattavat välttää tiettyä käyttäytymistä, koska he haluavat hallita vaikutelmaa, jonka he uskovat muiden saavan. Tai heitä saatetaan välttää, jos heidän käyttäytymisensä ei sovi sukupuolirooliin”, Swim sanoo yliopiston tiedotteessa.

Ryhmän kolmeen tutkimukseen osallistui yhteensä 960 koehenkilöä.

Kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa heidän piti lukea selostuksia kuvitteellisen henkilön arkipuuhista, joihin kuului myös erilaisia ympäristöystävällisiä tekoja. Sellaisia olivat pyykin kuivattaminen narulla kuivausrummun sijaan, kankaisen ostoskassin käyttäminen, kierrättäminen, auton huoltaminen, laitteiden irrottaminen laturista kun akku oli täynnä, ikkunoiden ja ovien tilkitseminen.

Koehenkilöiden piti arvioida, oliko kuvailtu henkilö maskuliininen tai feminiininen ja arvata, mikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa on.

Kävi ilmi, että sukupuolelleen tyypillisiksi katsottuja tekoja tehneitä ihmisiä pidettiin varmemmin heteroina kuin niitä, joiden käyttäytyminen ei ollut täysin sukupuoliroolin mukaista.

Koehenkilöt siis olivat näkevinään perinteisten sukupuoliroolien noudattamisessa ja rikkomisessa vihjeitä seksuaalisesta suuntautumisesta.

Koehenkilöt eivät tulkinneet roolien venyttäjiä suoraan homoiksi tai lesboiksi, mutta heidän vastauksensa osoittivat, että he olivat keskimäärin vähemmän varmoja siitä, että nämä olivat heteroita.

”Jos ihmiselle on tärkeää, että häntä pidetään heterona, hänelle voi olla tärkeää käyttäytyä mieluummin sukupuoliroolinsa mukaisesti kuin tehdä ympäristötekoja, joita pidetään pikemmin toiselle sukupuolelle tyypillisinä”, Swim tulkitsee.

Kolmannessa kokeessa tutkijat selvittivät, välttävätkö ihmiset toisiaan ympäristönsuojeluun liittyvien kiinnostusten perusteella.

Koehenkilöiden piti ilmoittaa millaisista ympäristöteoista he olisivat kiinnostuneita keskustelemaan ja sen jälkeen valita, kenen kanssa halusivat mieluiten keskustella.

Naiset halusivat keskustella mieluummin naisten kanssa ja mieluummin ”naisellisista” ympäristöteoista. Myös ”naisellisista” aiheista kiinnostuneet miehet kelpasivat keskustelukumppaneiksi.

Miehet sen sijaan välttivät selvästi naisia, jotka olivat kiinnostuneita miehisistä aihepiireistä. Paremmin kelpasivat sekä naisellisesta toiminnasta kiinnostuneet naiset, miehisestä toiminnasta kiinnostuneet miehet että naisellisesta toiminnasta kiinnostuneet miehet.

”Olimme yllättyneitä siitä, että vain naisia alettiin välttää, jos he eivät toimineet sukupuoliroolinsa mukaisesti. Emme pysty sanomaan, miksi näin on”, Swim sanoi.

Tutkimus ilmestyi Sex Roles -julkaisussa. Tekijöiden mukaan se osoittaa, että sukupuoli­roolien tutkiminen on tärkeää myös ympäristönsuojelun kannalta. Ne kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla