Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Keskiyön aurinko sekoittaa grönlantilaismiesten unen ja serotoniinitasapainon.

Grönlantilaismiesten itsemurhat ajoittuvat lähes yksinomaan kesän valoisiin kuukausiin. Tutkijat uskovat ympärivuorokautisen valoisuuden sekoittavan aivojen serotoniinitasapainon. Yhdistettynä unettomuuteen vaikutus saattaa hyvinkin selittää itsemurhien kasautumisen.

Asiaa selvittäneet Karolinska Institutetin tutkijat kävivät läpi Grönlannin kuolintietorekisterit vuosilta 1968–2002 ja löysivät yhteensä 1 351 itsemurhaa.

Itsemurhista valtaosa ajoittui kesäkuuhun erityisesti maan pohjoisosissa, missä 82 % itsemurhista tehtiin kesän yöttömänä aikana. Miehet tekivät kahdeksan itsemurhaa kymmenestä. Tapauksista 95 % oli tehty ampumalla, hirttäytymällä tai muulla väkivaltaisella tavalla.

Tutkijat tarkastelivat myös suuren elintarvikeketjun oluenmyyntilukuja, mutta myynti ei ollut poikkeuksellisen vilkasta valoisina jaksoina. Alkoholi ei siis todennäköisesti selitä tuloksia.

BMC Psychiatry -lehdessä julkaistut havainnot eivät ole täysin ainutlaatuisia, sillä itsemurhien on muuallakin todettu kasautuvan kevääseen ja kesään. Grönlannissa vuodenaikaisvaihtelu näyttäisi kuitenkin olevan poikkeuksellisen suurta. Itsemurhat ajoittuvat usein myös alkuviikkoon ja keskipäivän molemmin puolin.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim/
BMC Psychiatry