Kansakunnan heikentyvän talouden voisi ehkä pelastaa, jos kansalaisilla olisi monipuolisempi ystäväpiiri.

Uuden tutkimuksen mukaan yhteiskuntien taloudellinen kehitys korreloi voimakkaasti sen kansalaisten sosiaalisten suhteiden monipuolisuuden mukaan. Mitä monimuotoisempi yksilön sosiaalinen verkosto on, sitä suuremmat mahdollisuudet yksilöllä on sosiaaliseen ja taloudelliseen menestykseen.

Nathan Eagle kollegoineen yhdisti Britannian matka- ja lankapuhelintietoja yksityiskohtaiseen informaatioon alueellisista taloudellisista oloista ja päätyi tähän käsitykseen.

Tutkijat selvittivät ihmisten sosiaalisia verkostoja ja alueiden tuloja, työllisyyttä, koulutustasoa, terveydentilaa, rikollisuutta, asunto-oloja ja ympäristön tilaa. Tutkimus vahvisti verkostoteorioiden vanhan teorian: taloudelliset mahdollisuudet löytyvät todennäköisemmin sisäänpäinlämpiävän, paikallisen ystäväpiirin ulkopuolisista kontakteista. Sciencessa julkaistu tutkimus paljasti, että verkostojen diversiteetti yksin selitti kolme neljännestä alueen taloudellisesta tilasta.