Kirjoitukset avainsanalla tiedeviestintä

Pilapiirros vuodelta 1910 kuvaamassa keltaisen lehddistön toimintalogiikkaa. Kuva: L.M. Glackens / Wikimedia Commons

Viime viikolla Long Play julkaisi pitkän artikkelin Turun yliopiston tutkijasta - ja tälläkin palstalla kuuluisasta - Markus J. Rantalasta, joka sisälsi uutisen: Turun yliopisto päätti kesäkuussa, että Rantala on toiminut vastuuttomasti tutkijana. Tapaus on mielenkiintoinen, koska se osuu suoraan tutkimusviestinnän etiikkaan: miten tutkijaa saa ammattietiikkansa puolesta viestiä julkisuudessa.

Tammikuussa Rantala kanssakirjoittajineen julkaisi tutkimusartikkelin, jonka perusteella Turun yliopisto julkaisi mediatiedote/uutisen. Mediatiedotteesta kanneltiin Turun yliopiston rehtorille, joka käynnisti asiasta esiselvityksen (pdf). Esiselvityksen perusteella mediatiedotteessa oli vastuuttomia väitteitä, ja koska Rantala ei vaatinut varsinaista tutkintaa, yliopiston rehtori päätti (pdf) Rantalan toimineen vastuuttomasti.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jakautuvat vilppiin, piittaamattomuuteen ja muihin vastuuttomuuksiin. Vilppi on julkisuudessa ehkä kaikkein puhutuin: siihen liittyy havaintojen vääristely ja sepittäminen tai esimerkiksi plagiointi. Itse olen kirjoittanut esimerkiksi Sciencessä julkaistusta tutkimuksesta, joka oli kaikin puolin muuten hyvin järjestetty mutta tulokset olivat sepitettyjä, ja Laura Huhtasaaren gradun plagiointiepäselvyyksistä.

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä puolestaan tarkoittaa esimerkiksi muiden tutkijoiden vähättelyä, tutkimusaineistojen puutteellista säilyttämistä tai huolimatonta raportointia. Muita vastuuttomia menettelyjä ovat esimerkiksi muiden tutkijoiden työn epäasiallinen vaikeuttaminen, omien ansioiden paisuttelu tai, Rantalan tapauksessa, ”yleisön harhauttaminen esittämällä julkisuudessa harhaanjohtavia tai vääristeleviä tietoja omasta tutkimuksesta, sen tuloksista, tulosten tieteellisestä merkityksestä tai niiden sovellettavuudesta”.

Long Playn jutun perusteella tämä on ensimmäinen tapaus, kun tutkijan on todettu syyllistyneen vastuuttomaan menettelyyn harhauttamalla yleisöä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta on vuodesta 1998 lähtien kerännyt tilastoja tutkimuseettisistä selvityksistä.) Sikäli on harmillista, että tapauksessa jäätiin esiselvityksen tasolle, koska ennakkotapauksen henkeä on aistittavissa.

Miksi tämän kaltaiset todetut loukkaukset ovat niin harvinaisia? Eivätkö tutkijat sitten koskaan johda yleisöä harhaan?

Jotta se olisi hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, harhaanjohtamisen on oltava tahallista. Tutkijoillahan voi olla perustellusti hyvin erilaisia mielipiteitä. Tyypillisesti harhaanjohtaminen lienee yleensä tahatonta siinä mielessä, että tutkijat itse ihan oikeasti uskovat mielipiteisiinsä, joita lausuvat. Jos tutkija on väärässä, mutta uskoo asiaansa, niin silloin ei rikota hyvää tieteellistä käytäntöä. HTK-ohjeessa tämä on muotoiltu näin: ”Aidot tieteelliset tulkinta- ja arviointierimielisyydet sitä vastoin ovat osa tieteellistä keskustelua eivätkä loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.”

Eli, jos Rantala on aidosti sitä mieltä, että hän on ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin, hän voi siitä ihan vapaasti kertoa kaikelle maailmalle ilman että se rikkoo hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse siitä, että oliko Rantala ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin vai ei. Kyse on siitä, että Turun yliopiston julkaisemassa uutinen/mediatiedotteessa viitattiin julkaistuun vertaisarvioituun artikkeliin, jossa – kuten vertaisarvioiduissa artikkeleissa yleensä – suhtaudutaan varovaisesti itse tutkimuksen merkitykseen ja puhutaan vankasti uudesta hypoteesista.

Kaikki tiivistyy yhteen virkkeeseen mediatiedotteessa: ”Turun yliopiston evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala on kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa julkaissut tutkimusartikkelin, jossa he ovat ratkaisseet kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin.”

Tämä on ainoa kohta, johon Turun yliopiston esiselvityskin tarttuu. Se, kuinka pienestä loppujen lopuksi tässä on kyse, selviää kun katsoo kesäkuussa yliopiston nettisivuille korjattua kohtaan: ”Turun yliopiston evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala on kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa julkaissut tutkimusartikkelin, jossa he ovat selvittäneet kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismia.”

Oikeastaan: Rantala ei johtanut yleisöä harhaan siinä, että hän olisi ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin. Hän johti yleisöä harhaan sanomalla, että hänen uusi tutkimusartikkelinsa sanoisi hänen ratkaisseen sen.

Kantelun tehneet tutkijat alleviivaavat ilmoituksessaan, että heidän mielestään tästä suhteellisen pienestä erosta tutkimuksen ja tiedotteen välillä tekee HTK-loukkauksen se, että viestintä ja harhaanjohtaminen kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Yliopiston esiselvitys ei ottanut kantaa, että onko haavoittuvassa asemassa oleva potilasjoukko raskauttava tekijä.

Rantala ei itse vaikuta lähtevän mukaan näihin sanapeleihin. Vastineessaan hän sanoo, että artikkelin kirjoittajat voivat "hyvällä syyllä väittää [ratkaisseensa] kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin" ja "selitysmallin pääarkkitehtinä minulla on vankempi luottamus siihen, että selitysmallimme on oikeassa" . Vastineessa ei sen kummemmin tartuta eroon mediatiedotteen ja artikkelin muotoilujen välillä, vaan perustellaan, että selitysmalli on oikea ja "tulee aiheuttamaan paradigman muutoksen psykiatriassa".

Kantelun tekijät myös vastauksessaan Rantalan vastineeseen huomauttavat, että Rantalan toiminta on piittaamatonta muuta tutkimusryhmää kohtaan. Tiedotteessa väitettä "ratkaisusta" ei esitetä Rantalan nimissä, vaan koko tutkimusryhmän nimissä, vaikka muut jäsenet eivät nähtävästi olleet valmiita näin suoraan tulkintaan.

Long Playn mukaan Rantala sanoo lopullisesta päätöksestä, ettei "jaksa lähteä riitauttamaan. Mulle sillä ei ole mitään merkitystä. Mä olen itse sitä mieltä, että olen oikeassa.”

Tämän ymmärrän. Tieteellisesti kyseessä on tietenkin isommat asiat kuin se, miten muutama sana mediatiedotteessa menevät. Debattia kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismeista jatketaan tieteen parissa.

 

Itse Rantalan tapaus on aika suoraviivainen – siinä on suhteellisen vähän kiinnostavaa sisältöä. Tiedotteessa on selkeä harhaanjohdattamisen aspekti, tutkija on syyllinen, piste.

Kun luin esiselvitysraportteja, katseeni kohdistui ehkä enemmän Turun yliopiston prosesseihin ja viestintäosastoon.

Tutkijat eivät pääsääntöisesti ole kovin hyviä viestijöitä: nekin, jotka ovat innokkaita, ovat yleensä hieman toistaitoisia viestinnän jaloissa taidoissa. Siksi yliopistoilla on viestintäosastoja, joissa on töissä ammattilaisia, jotka auttavat tutkijoita viestimään.

Yksi mahdollisuus tietenkin merkkimäärällä mitattuna suhteellisen pieneen virheeseen voisi olla, että yliopiston tiedottaja on muokannut tiedotteesta harhaanjohtavan.

Mikä on siis Turun yliopiston viestintäosaston rooli tässä tapauksessa? Todistettavasti olematon.

Kantelussa epäillään, että Rantala on yksin vastuussa tiedotteen sisällöstä (pohjautuen Turun yliopiston viestintäjohtajan ja vararehtorin mielipidekirjoitukseen) Esiselvityksessä käydään läpi yliopiston viestinnän roolia. Valitettavasti rooli on selvitetty suullisesti, eikä siitä ole jäljellä enää muuta dokumentaatiota kuin kahden kappaleen pituinen tiivistelmä keskusteluista. Tiivistelmässä Turun yliopiston viestintä korostaa tutkijan vastuuta tutkimuksensa tiedotteen sisällöstä.

Tämä kuvaus on lohduton näkymä makkaratehtaalle, että minkälaisesta putkesta yliopistojen mediatiedotteet tulevat ulos.

Tutkija kirjoittaa luonnostekstin, tiedottaja toimittaa siitä tekstin, joka on ”yleistajuista ja selkeää” ja tutkijaa hyväksyy muokatun version. ”Tiedottajat eivät lue tutkimusten alkuperäisartikkeleita”, viestintäjohtaja korostaa. Liukuhihnalta tulee siis nätisti paketoitua pötköä, mutta makkaran sisältö on kysymysmerkki.

Ymmärrän, että yliopistojen tiedotuksessa on töissä yleensä vähänlaisesti väkeä. Yliopistojen tiedeviestinnän painopiste on siinä, että tutkijat saadaan itse tekemään mahdollisimman paljon viestintää. On myös ongelmallista, jos maailmassa, jossa tieteellä ja tiedolla on yhä enemmän merkitystä, yliopistojen viestinnästä tulee ulos hieman mitä sattuu.

Viestintä on niin paljon muutakin kuin selkeää ja yleistajuista tekstiä. Tieteelliselle yhteisölle tarkoitetun tutkimusjulkaisun sisällön viestiminen suomalaiselle yleisölle on kaikkea muuta kuin helppoa. Tutkija on tietenkin ammattietiikkansa asiantuntija, mutta ansaitsisi viestimisensä eettisyyden pohdintaan myös tukea ammattilaisviestijöiltä.

Esiselvityksen perusteella viestintäosaston tuki on siis lähinnä oikolukemista, eikä siinä tartuta tiedotteiden sisältöihin. ”Esiselvityksen perusteella vastuu tiedotteen sisällöstä kuuluu yksin tutkijalle.”

Tämän mediatiedotteiden kuvauksen jälkeen jää kahtalainen olo: joko yliopisto tässä nyt pesee käsiään urakalla institutionaalisen tason ongelmasta, jonka ansiosta viestinnästä tuli ulos hyvää tieteellistä käytäntöä loukannut mediatiedote tai sitten yliopisto ihan aidosti kuvasi institutionaalisen tason ongelman, jonka ansiosta viestinnästä tuli ulos hyvä tieteellistä käytäntöä loukannut mediatiedote.

Tiedottaja, joka päästää eteenpäin mediatiedotteen, jossa Rantala väittää ratkaisseensa kaksisuuntaisen mielialahäiriön, on vähän kuten se Huoltovarmuuskeskuksen työntekijä, jonka mielestä oli hyvä idea tilata maskeja Tiina Jylhältä.

Tieteelliseen menetelmään kuuluu tietenkin epäilys. Kaikkiin tutkimustuloksiin pitää suhtautua enemmän tai vähemmän epäillen. Tilanne alkaa kuitenkin muotoutua raskaaksi, jos kansalaisten ja esimerkiksi journalistien pitää myös erikseen epäillä sitä, että kuinka hyvin mediatiedote ylipäänsä vastaa alkuperäistä tutkimusta.

 

Rehellisesti pitänee kuitenkin huomauttaa, ettei aikaisemmin ole ollut suurta riskiä – tai ainakaan riski ei ole koskaan realisoitunut – että mediatiedote todetaan virallisesti epäeettiseksi. Ehkä ajatus tieteen etiikan ja yliopiston virallisen viestinnän välisestä suhteesta ei ole kovin syvällisesti käyty läpi suomalaisissa yliopistoissa. On ihan mahdollista, ettei tarvetta tälle olekaan ja että järkevä tulkinta on, että tutkija on mediatiedotteesta yksin ja ainoastaan vastuussa.

Oskari Onninen pohtii Long Play –juttunsa Sivuäänessä, että taustalla ovat myös rakenteet: ”Median toimintalogiikka ja yliopistojen rimpuilu vaikuttavuusmittareiden ja näkyvyyden kanssa vääristävät tutkijoiden insentiivejä puhua tuloksistaan, mikä voi johtaa ylilyönteihin.”

Tutkijat ja viestintäosastot tietenkin toimivat näissä rakenteissa. Viestintäosastot mittaavat miten yliopisto ja yliopiston tutkijat näkyvät mediassa, tutkijat listaavat CV:ensa mediakokemuksiaan. Se, että Helsingin Sanomat kirjoittaa, on hyvä yliopistolle ja tutkijalle. Se ei välttämättä ole hyvä tieteelle tai kansalaisten ymmärrykselle tieteestä.

Onninen tarjoaa yhtenä ratkaisuna, että ”ehkä tutkijat miettivät, mihin sävyyn tutkimuksistaan puhuvat”. Oma kokemukseni on, että tutkijat kyllä miettivät tätä: joskus melkein liikaakin. Sinänsä on hyvä, että tutkijan vastuu on sangen ehdoton: hän kantaa eettisen vastuunsa siitä, mitä on tehnyt ja miten on viestinyt tutkimuksestaan tiedeyhteisölle ja toisaalta laajalle yleisölle. Kolikon kääntöpuolena on, että tämä vastuu pelottaa monia tutkijoita.

En tiedä, kuinka paljon Rantalan-tapauksesta kannattaa päätellä sitä, että miten toimittajien, yliopiston tiedottajien tai tutkijoiden kannattaa toimia. Joskus varmasti virhe on puhtaasti tutkijan tai toimittajan. Isoin ongelma tutkijan näkökulmasta on kuitenkin tuessa: kuinka paljon viestinnässä autetaan, tuetaan, prepataan, suunnitellaan ja sparrataan.

Viestintäihmisten palkkaaminen yliopistoihin on sitä paljon parjattua hallinnon paisumista. Tutkija ansaitsee paneutuvan ja asiantuntevan tuen, kun kerrankin saa selville jotain, mikä pitää jakaa koko maailman kanssa.

Kommentit (11)

darren wyatt
5/11 | 

High authority people on which the citizens of any country trust are those special people who have the power to gain and let down the ambitions and spirit of their fellow citizens. So authorities must be very careful of what they are saying, showing and giving to their people. One blunder mistake and they will let down the people. In the same way, queens towing service new york takes your problem seriously and is on full responsibility so that anything could not go wrong that will let down your trust in them.
https://cheaptowingnyc.com/queens-towing/

Vierailija
6/11 | 

Viestintä ja tiedonkeruu polarisoituu jatkuvasti. Hakukoneet antavat yksilölliset tulokset riippuen aikaisemmasta hakuhistoriastasi.  On hyvä tietää miten hakukoneet toimivat. Tässä artikkelissa on vertailtu 10 suurinta hakukonetta.

https://www.arvomedia.fi/hakukonevertailu/

Toinen tapa in käyttää VPN:ää. 

https://www.arvomedia.fi/mika-on-vpn/ 

Tässä artikkelissa on vertailtu yli 200 VPN palvelua.

https://www.arvomedia.fi/paras-vpn-yhteys-suomeen/

Wille Virtanen
11/11 | 

Eiköhän tässä ole kyse siitä, että naistutkimuksen ym. politisoituneiden feminististen tieteenalojen ihmisillä on hampaankolot täynnä sitä, että Rantala uskaltaa kyseenalaistaa heidän touhunsa ja paradigmansa? Siksi Rantalaa päin hyökätään millä tahansa syyllä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kuva: Kencf0618 / Wikimedia Commons

Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksesta tulee mieleen valkoisen ylivallan edustajat tekemässä geenitestejä: tavallaan lämmittää mieltä, että tiede otetaan tosissaan, mutta vähän silti tuntuu väärältä, että tällaistako toimintaa tieteen kehitys mahdollistaa.

Kirjoitin muutama vuosi sitten valkoisen ylivallan edustajista, jotka tekevät geenitestejä selvittääkseen, että he ovat varmasti valkoisia. Ongelma tietenkin on, että noh, etenkin Yhdysvalloissa ei tarvitse mennä monta sukupolvea taaksepäin, kun itseään valkoistakin valkoisempana pitävien sukulinjoista löytyy viitteitä ei-eurooppalaisesta taustasta. Tällöin geenitestin tehneet ja menneisyydestään ei-valkoisuutta löytäneet rasistit aloittavat mentaaliakrobatian, jolla he sovittavat yhteen testin tuloksen ja tuntemansa varmuuden siitä, että he ovat ihan varmasti hyvin valkoisia.

Mentaaliakrobatian keskeinen osa, eli geenitestien tulkinta ja kritiikki, perustuu jälleen tieteelle: maallikot kritisoivat geenitestejä tismalleen samoin kuin tutkijatkin. Maallikko luottaa tieteeseen, ja kun tiede ei tuota haluttua tulosta, maallikko luottaa jälleen tieteeseen.

Tiede on nykymaailmassa niin hallitseva tapa selittää todellisuutta, ettei sillä oikein ole edes vaihtoehtoja. Jos haluaa selittää, miksi hopeavettä kannattaa käyttää tai hydroksiklorokiini on toimiva koronalääke, tieteen kieli ja käytänteet ovat oikeastaan ainoat tavat. (Tiede sanoo, että älä käytä ja ei ole.) Pseudotiedettä on niin paljon, koska tiede on niin merkittävä voima.

 

Viimeisimmässä kolumnissaan Helsingin Sanomien pääkirjoitusosaston pomo Saska Saarikoski selitti meille tavallisille kuolevaisille, miten tiede toimii. Kirjoituksen alussa on kappaleita, joista ei oikein voi olla eri mieltä. Sitten Saarikoski kirjottaa, että ”Keväällä 2020 suomalais­tutkijoiden valtavirta arvioi, ettei koronavirusta ole mahdollista tukahduttaa vaan sitä täytyy tyytyä jarruttamaan, kunnes päästään laumasuojaan joko sairastamalla tai rokottamalla.”

Hätkähdin.

Tässä kohtaa lienee hyvä mainita, että olen ollut mukana kirjoittamassa muutamia Eroon koronasta –ryhmän muistioita. Ennen kaikkea suhtaudun ”tukahdutus”-sanaan tietynlaisella lukkarinrakkaudella, koska se oli oma käännökseni englanninkielisestä suppression-termistä ja nähtävästi ensimmäisenä sitä Suomessa julkisesti käytin. (Ja kirjoitinkin jo vuosi sitten, kuinka politiikka vie sanat, kuten tukahdutuksen, mennessään.)

Suomalaista asiantuntijakatrasta ei ole missään vaiheessa gallupeilla hätistelty, mutta sen valtavirta ei ole varmasti missään lähelläkään sitä paikkaa, missä Saarikoski sen ajattelee olevan. Totuus kuitenkin on, että Suomessa on koronavirusepidemiaa tukahdutettu, ei "jarrutettu" - on se sitten tapahtunut vahingossa tai tietoisesti. Lopputuloksena koronavirustartunnan on saanut tähän mennessä joitain prosentteja suomalaisista.

Se on ilmiselvää, että Suomen linja, puhutaan sitten hallituksesta tai terveysviranomaisista, on kehittynyt jatkuvasti ja jatkaa kehittymistään. Eikä tämä linja ole ”tieteellinen”, vaan se on jonkinlaisten arvopäätelmien lopputulos, johon tullaan poliittisella harkinnalla.

Samalla tavoin terveysviranomaisten suositukset ja poliitikkojen päättämät rajoitukset ovat poliittisella harkinnalla tasapainoittelua. Tutkimuksesta tiedettiin jo ennen koronaapandemiaa, että ihmisen tuottamat aerosolit ja pärskeet jäävät maskeihin. Avoin kysymys puolestaan oli, että miten maskisuositus vaikuttaa tartuntatautien leviämiseen. Tämän takia, terveysviranomaiset joutuvat sitten punnitsemaan, miten fysikaalinen tieto maskin toiminnasta taipuu suosituksiin väestölle. Näissä sitten näkyy paikalliset viehtymykset: siinä missä Itä-Aasiassa tämä ei ollut varsinaisesti vaikea kysymys alkaa suosittaa maskeja, Pohjois-Euroopassa viranomaiset kipuilivat enemmän.

Perusongelma kuitenkin on tieteentekijöiden helmasynti, eli poteroihin kaivautuminen. Se, että tiede liikkuu vakaasti kohtia parempaa ja luotettavampaa tietoa ei tarkoita missään nimessä, että yksittäiset tutkijat kulkisivat sitä kohden. Max Planck kuuluisasti lausahti, että tiede edistyy hautajaiset kerrallaan. (Fun fact: tämä tuntuu tutkimuksen mukaan pätevän ainakin elämäntieteiden aloilla!)

Tutkijalla on monesti luksuriöösi tilanne, jossa ei tarvitse muuttaa mielipidettään, koska tutkijan ei tarvitse tehdä päätöksiä. Poliitikon tai viranomaisen puolestaan pitää elää juurevasti todellisuudessa, koska he tekevät oikeita päätöksiä. Paradoksaalisesti tutkijalle mielipiteen muuttaminen ei olisi suuri juttu, koska ääneenlausuttuun tieteen luonteeseen kuuluu erehtyminen ja korjaaminen. Poliitikon ja viranomaisen rooliin kuitenkin kuuluu oikeiden päätösten tekeminen, joten heidän pitää enemmän esittää olleensa oikeassa.

Tästä kuviosta syntyy hämmentävä suomalaisen koronastrategian lopputulos, jossa tutkijoiden mielipiteet eivät ole kovinkaan paljon muuttuneet. Sen sijaan Suomen koronastrategia on muuntunut lähes täysin, mutta sen nimi on pysynyt lähes koko ajan samana.

 

Valkoisen ylivallan edustajien geenitestejä tutkinut Aaron Panofsky käyttää geenitestin tuloksen tulkinnasta ja rationalisoinnista termiä bricolage, askartelu. Claude Lévi-Straussin kehittelemä käsite kuvaa henkilöä, joka työskentelee sillä, mitä on saatavilla. Lévi-Strauss asettaa askartelijan vastakohdaksi insinöörin, joka yrittää ylittää ympäristön rajoitteet esimerkiksi luomalla uusia työkaluja. Aaron Panofsky esittää, että geenitestejä tekevät ja parhain päin selittävät kansalaiset ovat bricoleurejä, jotka käyttävät niitä välineitä, joita on olemassa luomaan uutta rasistista versiota ihmisten populaatiogenetiikasta ja rodullistamisesta. 

Jacques Derridaa mukaillen olemme kaikki oman elämämme bricoleurejä. Tätä askartelua joutuu harrastamaan esimerkiksi terveysviranomaiset, jotka rajallisella tiedollaan pyrkivät luomaan toimivia ratkaisuja. Mutta askartelevat kansalaisetkin: maailmassa, jossa tietoa on tarjolla yhä enemmän ja se leviää yhä nopeammin, askartelulle tulee koko ajan enemmän mahdollisuuksia ja tilaa. Ja katso, internetin ihmeelliset keskustelukanavat yhdistettynä tiedon jatkuvalla kasvulla tuottavatkin yhä ihmeellisempiä ajatusaskartelmia.

 

Yhdistän tutkimukseeni melko paljon kansalaistiedettä, koska näen sen olennaisena osana toisaalta yleistä tiedekasvatusta ja toisaalta pidän tiedon demokratisointia tärkeänä. Kuitenkin esimerkiksi rasistien geenitestiharrasteet ovat selkeästi juuri tätä tiedon demokratisointia. Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että vahvimmin kreationistisesti ajattelevilla on keskimäärin parempi luonnontieteellinen osaaminen kuin heikommin kreationistisesti ajattelevilla. Miten tutkija voi nukkua yönsä rauhassa, jos hän työnsä kautta voimaannuttaa rasisteja tai muita, jotka eivät jaa yhteiskunnan valtavirran arvomaailmaa? Tutkija käyttää sangen voimakasta asetta, tieteen selitysvoimaa, jolla askartelemalla voi saada myös tuhoa aikaan.

Tieteellisen tiedon ja tieteellisten työkalujen käytöstä käydään metapoliitista taistelua. Esimerkiksi valkoisen ylivallan kannattajien diskurssissa otetaan käyttöön tieteellisiä työkaluja ja niin käyttämiä tuloksia, mutta haastetaan niiden tulkintaa. Kun käsitteitä otetaan haltuun ja muokataan omaan käyttöön, pyritään mielipideilmaston muokkaamiseen. Tässä siirrytään maaperälle, jossa tieteentekijät eivät ole yleensä omimmillaan. Kyllähän tutkijatkin ovat kasvaneet väittelemään tulostensa tulkinnasta, mutta tutkijoita koulutetaan suhtautumaan epäileväisesti ideologioihin ja mihin tahansa mikä voisi järkyttää tutkimuksen objektiivisuutta - tai ainakin siitä vaivalla rakennettua objektiivisuuden mielikuvaa.

 

Tutkijoiden mukaan rodut eivät ole biologisesti määräytyneitä, vaan sosiaalisesti. Tutkijat myös suhtautuvat nihkeästi geenitestien määritelmiin ihmisten alkuperästä. Mielenkiintoisesti geenitestejä tekevien rasistien tavoitteena on tieteellisin työvälein luoda varmuutta maailmasta: varmuutta siitä että rodut ja rotujen väliset erot ovat biologisia ilmiöitä, jotka perustuvat geneettisiin eroihin. Tämä varmuuden luonti on vastakkaista kuin esimerkiksi Naomi Oreskesin ja Erik Conwayn kirjassaan Merchants of Doubt kuvaama prosessi, jossa tupakka- ja öljyteollisuus on panostanut paljon rahaa siihen, että he luovat epävarmuutta siitä, mikä on tieteellinen konsensus esimerkiksi tupakoinninvaaroista ja ilmastonmuutoksesta.

Tieteellinen epävarmuus ja varmuus ovat merkittäviä tekijöitä, koska niiden perusteella voidaan hyvin voimakkaasti perustella uusia toimia tai sitä että toimiin ei tartuta. Epävarmuuden luominen oli siksi hyvin tehokas työkalu tupakkateollisuudelle: tupakan käyttöä ei voinut rajoittaa yhtä tehokkaasti, jos tupakan vaarasta ei kerran ollut yksimielisyyttä.

Asiantuntijan yksi tärkeimmistä rooleista on tietenkin tunnistaa varmuuksia ja epävarmuuksia. Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa koronaan liittyvä epävarmuus on viime aikoina näyttäytynyt eräänlaisena muistutuksena: maskisuositusten tehossa on paljon epävarmuutta ja että long covidista kärsivien määrää on vaikea arvioida. Etukeno on vahvaa, kun asiantuntijan esitystä tulkitaan: "Täysin epävarmalla pohjalla on myös asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Risto Roineen esittämä arvio. --  Pitkän covidin yleisyydellä ei kuitenkaan ole näillä tiedoin asiallista pelotella." Professorin myöntämä epävarmuus (tulos) kääntyy nopeasti syyksi olla toimimatta (tulkinta). 

 

Surullisin episodi Helsingin Sanomien toimituksen tiedekirjoituksissa on viime keväältä, kun Saska Saarikosken kirjoitusta tulkittiin ihmis- ja humanistisia tieteitä vähätteleväksi: "Mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akateemisessa kilpailussa on empiriaa ja sitä enemmän ideologiaa", pääkirjoituksessa kirjoitettiin. 

Tätä pätkää on hyvin vaikea tulkita millään muulla tavalla kuin että Pohjoismaiden suurin päivälehti laittaa tieteenalat järjestykseen siten, että mikä on lähempänä ydintä ja mikä on puolestaan reunamailla. Hesarin kommenttijutussa Esa Väliverronen yhdistää tämän ajatuksen yleiseen populistiseen ja äärioikeistolaiseen retoriikkaan. Uskallan jopa ehdottaa, että Helsingin Sanomat lähti tässä - tietoisesti tai tietämättään - metapoliittiseen peliin, jossa osaltaan normalisoidaan ajatusta tieteen vasemmistolaisesta eetoksesta.

Yliopistoväki suuttui tökeröstä kirjoituksesta ja Hesarin päätoimittaja Kaius Niemi kuin Saarikoskikin pahoitteli kirjoitusta. Saarikoski tulkitsi tilannetta: "Ehkä syytä voi hakea siitä, että osa yliopistoväestä tuntuisi olevan jatkuvassa hälytystilassa ympärillään aistimansa tiedevastaisuuden takia. Googlen avulla meistä kaikista on tullut eksperttejä: epidemiologeja, perustuslakijuristeja, sukupuolentutkijoita tai muuten vain besserwissereitä. Rakentavaan kritiikkiin liittyy myös pahan­tahtoista asiantuntijavihaa."

Saarikosken tietoinen tavoite on laajentaa Helsingin Sanomien pääkirjoitusten aihepiirejä esimerkiksi akateemiseen tutkimukseen. Tässä on tietenkin selkeästi nähtävissä ja ehkäpä myös pääkirjoituksissa on tunnistettavissa google-ekspertiisin uhka. Vaarana tietenkin on, että askartelijalle tiede on ennemmin taipuva työkalu tavoitteiden saavuttamiseen kuin opas oivaltaviin ratkaisuihin.

 

Mikä sitten avuksi? Onko tiede tuomittu ikuiseen syöksykierteeseen kohti yhä politisoituneempia keskusteluita? Joutuvatko tutkijat olemaan jatkuvasti varpaillaan, että nyt tutkimusalaani väärinkäytetään? Onko Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen kannanotot ansiottomia google-askarrelmia tästä ikuisuuteen?

Minulla kehitysuskoa riittää vaikka muille jakaa, enkä halua yhtään lähteä synkistelyn polulle. Tiede toimii, vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Ihmiset luottavat tieteeseen ja tieteesä pidetään. Tieto mahdollistaa rationaalisen toiminnan - silloinkin kun se ei ehkä tutkijoiden silmiin vaikuta rationaaliselta.

Keskiöön nostaisin avoimuuden ja kriittisyyden. Avoimuus siitä, millä arvoilla tutkijat toimivat. Arvoilla en tarkoita sitä, että pohditaan kuka on kulttuurimarksisti ja kuka on piilofasisti tai ehkä -natsi. Tarkoitan lähinnä sitä, että tutkijat ymmärtävät arvojensa merkityksen omalle tutkimukselleen. Pohdintaa ja keskustelua näistä voisi käydä yhä enemmän.

Arvot korostuvat erityisesti, kun tiedettä käytetään rukkasena, jolla erilaisia näkökulmia perustellaan. Asioiden sanominen suoraan on yleensä paras ratkaisu, kun kantaa otetaan.

Laajat metapoliittiset kiistat ovat todellakin laajoja. Tutkijat eivät voi yksin tai edes joukolla taistella tuulimyllyjä vastaan. Paras ratkaisu yhteiskunnallisen keskustelun vellomiseen on osaltaan toimia niin, että kansalaisilla on hyvä käsitys tieteestä ja tieteen tekemisestä. Jos kansalaiset voivat hyökätä tutkijaa kohtaan, he voivat aivan yhtä hyvin myös puolustaa tutkijaa.

Kun arvot, tiedon luonne, tieteellisen tutkimuksen luonne, epävarmuus ja tiedon käyttö nousevat keskeisiksi teemoiksi, ”kaukana tieteen ytimestä” olevat yhteiskunnalliset, humanistiset ja taiteelliset alat ovat yllättäen ytimessä.

Kommentit (20)

Mansehwar
3/20 | 

Editorial editing has seen several changes over the time especially with the advent of online journalism. However this article is very useful 

james
6/20 | 

Great post. Articles that have meaningful and insightful comments are more enjoyable, at least to me. It’s interesting to read what other people thought and how it relates to them or their clients, as their perspective could possibly help you in the future.

jeff kona
7/20 | 

Tuoreet tutkimukset osoittavat, kuinka yhdistämällä https://www.777casinoenligne.net/  aivotutkimuksen ja säätieteiden aineistoja toisiinsa sekä hyödyntämällä datatieteiden analyysimenetelmiä, löydetään kiinnostavia tutkimustuloksia. vaikuttavat eri tavoin ja yksilöllisesti ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen. Listalle kuuluvat https://www.aplusonlinecasinos.com/  myös sää ja vuodenaTuoreet tutkimukset osoittavat, kuinka yhdistämällä aivotutkimuksen ja säätieteiden aineistoja toisiinsa sekä hyödyntämällä datatieteiden analyysimenetelmiä, löydetään kiinnostavia tutkimustuloksia. vaikuttavat eri tavoin ja yksilöllisesti ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen. https://incinerateurdejardin.com/ Listalle kuuluvat myös sää ja vuodenaTuoreet tutkimukset osoittavat, kuinka yhdistämällä aivotutkimuksen ja säätieteiden aineistoja toisiinsa sekä hyödyntämällä datatieteiden analyysimenetelmiä, löydetään kiinnostavia tutkimustuloksia. vaikuttavat eri tavoin ja yksilöllisesti ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen.  https://www.bettingster.com/ Listalle kuuluvat myös sää ja vuodena

Vierailija
13/20 | 
Henry Anderson
17/20 | 

Statistics is not only a mere branch of mathematics but also regarded to be an advanced version in the world of mathematics. The writers working in Statistics assignment help use their creative prowess to make the assignments cent percent original. Therefore, the assignments produced by Statistics assignment help have never ever been accused of plagiarism. Our experts are dealing with data and rescuing students globally for the last 6 years.

Statistics Assignment Help

https://onlineassignmentwriter.com/assignment/statistics-assignment-help

Angela Merkel toteaa tosiasiat. Kuva: Aleph / Wikimedia Commons

Angela Merkel sanoi eilen asiantuntijoiden arvioivan, että koronavirus voi tarttua jopa jopa 70 prosenttiin saksalaisista. Viiden jälkeen –ohjelmassa STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta kysyttiin reaktiota tähän lukuun ja hän ei uskaltanut ottaa lukuun kantaa tietämättä mitä luvun taustalla on.

Ehkäpä on siis syytä selittää tämä! ”Jopa 70 prosenttia” on laajasti hyväksytty luku koronaviruksen mahdollisen leviämisen kannalta ja tämän taustalla on aivan simppeliä perusekologiaa, eikä mitään erityisen hienostuneita laskutoimenpiteitä.

Taudin tartuttavuus vaikuttaa siihen, että kuinka laajalle se voi levitä. Taudinaiheuttajan perusuusiutumisluku, R0, kertoo, kuinka monta uutta tartuntaa keskimäärin syntyy tartunnan saaneesta. Koronaviruksen kanssa se on jossain 2 ja 3 välissä, eli keskimäärin kukin tartunnan saanut tartuttaa 2-3 uutta ihmistä.

Jos R0 on suurempi kuin 1, jokainen taudin saanut tartuttaa useamman kuin yhden ihmisen lisää ja taudinaiheuttaja leviää. Jos R0 on pienempi kuin 1, taudin leviäminen hidastuu. Epidemiat voidaan siis lopettaa, jos taudinaiheuttajan uusiutumisluku pystytään saamaan alle yhden.

(Tässä tekninen seikka: R0 eli perusuusiutumisluku kuvaa taudin leviämistä neitseellisessä populaatiossa, jossa ei ole lainkaan vastustuskykyä tautiin. R on puolestaan efektiivinen uusiutumisluku tosielämän populaatiossa, joka on rajallinen ja jossa saattaa olla jo vastustuskykyä tautia kohtaan.)

Mitä suurempi R0 on, sitä vaikeampi tautia on hallita esimerkiksi rokottein. Tarvittava rokotuskattavuus voidaan laskea kaavalla 1-1/R0. Jos perusuusiutumisluku on 2, taudin leviäminen voidaan estää, jos useampi kuin joka toinen ihminen rokotetaan.

Tämä on helppo ajatella mielessäänkin: jos tauti tarttuu keskimäärin kahdelle ihmiselle, tartunnan aiheuttavien sosiaalisten kontaktien laskeminen puoleen tarkoittaa, että tauti tarttuu keskimäärin vain yhdelle ihmiselle.

Sama toimii tietenkin vastustuskyvyn suhteen. Kun virustartunnan jälkeen syntyy vastustuskyky virukselle, syntyy vastaava tilanne kuin rokottamisesta. (Joskin taudin sairastaminen on tietenkin epämiellyttävämpää ja vaarallisempaa kuin rokotuksen ottaminen.) Kun puolet ihmisistä on sairastanut taudin, uusiutumisluku painuu alle yhden.

Simppeli laskutoimitus: Jos koronaviruksen R0 on noin 3, silloin riittävä suoja on 1 - 1/3 ihmisistä, eli noin 67%. Jos rokotusta ei ole olemassa, tauti leviää näin laajalle, kunnes riittävän monella on vastustuskyky. Laskennallisesti tietenkin tartuntojen määrä vielä kasvaa, mutta hidastuu, kun R painuu alle yhden, joten 80-90 prosenttia voisi saada taudin, mutta koska ihmiset eivät jakaudu tasaisesti maailmaan, todellinen määrä on vähän pienempi.

 

MUTTA! R0 ei ole tietenkään mikään kohtalo: kun tartunta tapahtuu pisaroin, pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan siihen miten hyvin tauti leviää. Rokotteet ja vastustuskyky vähentävät tarttumista, mutta kaikki muutkin toimet, jotka vähentävät sosiaalisia kontakteja auttaa.

Äärimmäisen tehokkain keino hidastaa taudin leviämistä on tietenkin tartunnan saaneiden eristäminen. Jos täydellisesti eristämme kaikki tartunnan saaneet, tauti ei leviä. Tällöin R olisi 0 ja epidemia loppuisi heti. Oikeassa maailmassa eristäminen ei ole tietenkään täydellistä, koska emme välttämättä tunnista tehokkaasti kaikkia tartunnan saaneita.

Tilanteessa, jossa emme tiedä kenellä kaikilla virus on, tartuntaan johtavien kontaktien rajoittaminen on tehokas tapa painaa R:ää alaspäin. Näihin liittyy paljon erilaisia toimenpiteitä aina käsien pesusta ja yskimisetiketistä karanteeneihin, massatapahtumien kieltämisiin ja liikkumisen rajoittamiseen.

Eri maissa reagoidaan koronaviruksen leviämiseen eri tavoin ja maiden R:n kehitystä voidaankin arvioida. Esimerkiksi alla kuvaajia (ja uusimmat versiot tästä linkistä). Huomatkaa että luku alkaa laskea, kun torjuntatoimet otetaan avuksi!

Kuva 1: Italian tautitapausten kehitys (Lähde: https://cmmid.github.io/topics/covid19/)

 

Singaporen tautitapausten kehitys

Kuva 2: Singaporen tautitapausten kehitys (Lähde: https://cmmid.github.io/topics/covid19/)

Kuva 3: Etelä-Korean tautitapausten kehitys (Lähde: https://cmmid.github.io/topics/covid19/)

Erityisesti voi ihastella Etelä-Koreaa, joka tehokkaasti painoi leviämään lähteneen epidemian kuriin. Singaporessa tilanne on kuplinut jo pitkään, mutta suhteellisen hyvin pysynyt kurissa.

 

70 prosenttia on siis ekologinen ennuste. Jos emme toimi, suurin osa meistä saa taudin. Jos estämme viruksen leviämisen, niin ei käy. Ei ole mitään syytä sanoa, että virus tulee leviämään, emmekä voi sille mitään. Kyse ei ole myöskään siitä, että kansalaiset olisivat voimattomia ja että taudin leviämisen estäminen on kiinni vain viranomaisista tai terveydenhoitohenkilökunnasta.

Asiantuntijat alleviivaavat sosiaalisen etäisyyden kasvattamista (tai kuten Sauli Niinistö ihanasti muotoili - pidättyväisyyttä), jotta epidemia voidaan hidastaa tai kokonaan pysäyttää.

Käsien pesu, kasvojen koskettelun välttäminen, aivastelu hihaan tai kertakäyttönenäliinaan, kättelyn vaihtaminen muunlaisiin tervehdyksiin, kotiin jääminen sairaana, etätöiden tekeminen, pitkien aikojen välttäminen suurissa ihmismassoissa sisätiloissa, matkustamisen vähentäminen ja riskiryhmiin kuuluvien huomioiminen. Suurin osa näistä toimista on kaikille mahdollisia.

Kommentit (26)

Vierailija
2/26 | 

Kiitos taas hyvästä artikkelista!

Suomi on valitettavasti näin tavallisen tallaajan silmissä menossa kovaa vauhtia tuohon 70%:ttiin. Ihmettelen kovasti, minne jäivät pikatestit viruksen toteamiseen? Samaan aikaan, kun toistellaan lausetta, että: "kyllä me olemme niin mahdottoman hyvin tähän varautuneet", niin testien osalta, kapasiteetti ei riittänytkään. Testejä vähennettiin sekä rajattiin, joten kuljemme nyt lähestulkoon sokkona. Tilastot näyttävät toki hyvältä, kun posiitiviset tulokset vähenivät 50:stä kymmeneen...nyt vain sillä tiedolla, että tuolla jossain tanssahtelee vähäoireinen koronankantaja.

Ihmismieleen ei ole luottamista: kaikki eivät tule jäämään kotikaranteeniin pienen köhän takia. Ilman testiä osa ei tiedä kantavansa virusta ja osa ei yksinkertaisesti välitä. Testit ovat psykologisesti tärkeitä pitämään sairastuneet erillään muista, etenkin vanhemmasta väestöstä sekä pitkäaikaissairaista...terveydenhuollosta puhumuttakaan. Se olisi myös tärkeää paniikin lievittämiseen. Nyt paniikista on tulossa pakokauhu. Jos halutaan, että tauti saadaan rajattua tai edes hidastettua niin, että elintärkeä terveydenhuolto pysyy toimintakunnossa, niin sitä testauskapasiteettia pitää pystyä lisäämään kaikin mahdollisin keinoin. Miksi luovuttavat ennen, kuin edes aloittivat? Luottamus on koetuksella, osa on jo mennyt, katsotaan mihin asti jämät riittää.

Vierailija
4/26 | 

Tarvitaan päivittäinen halpa kotitesti kaikille. Sillä saadaan virus kiinni vaikkei ole rokotetta.

tyy
Liittynyt21.11.2009
Viestejä870
5/26 | 

Tuomas Aivelon asiantuntemus ja tervejärkisyys on vavahduttavaa. Kiitos siitä!

Käyttäjä21997
Liittynyt16.3.2020
Viestejä5
6/26 | 

Meilahden keuhkoklinikalla lääkärinä työskentelevä Jere Reijula kertoo (HS 25.3.):

“Se, ettei tautiin ole täsmällistä hoitoa, aiheuttaa ahdistusta myös lääkärikunnassa.”

Uutisten mukaan Koreassa, Kiinassa, Iranissa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa on annettu sairaaloiden teho-osastoilla hyvin hoitotuloksin c-vitamiinin mega-annoshoitoja koronaviruspotilaille.  Miten toimitaan Suomessa?
 
New York Posti-lehti uutisoi 24.3.2020 kahden Long Islannin sairaalan teho-osaston koronaviruspotilaille annetuista C- vitamiinin mega-annoshoidoista ja haastatteli keuhkosairauksien erikoislääkäriä, Dr. Andrew G. Weberiä:
 
Dr. Andrew G. Weber, a pulmonologist and critical-care specialist affiliated with two Northwell Health facilities on Long Island, said his intensive-care patients with the coronavirus immediately receive 1,500 milligrams of intravenous vitamin C.

Identical amounts of the powerful antioxidant are then readministered three or four times a day,
“The patients who received vitamin C did significantly better than those who did not get vitamin C,” he said.
“It helps a tremendous amount, but it is not highlighted because it’s not a sexy drug.”

Shanghain aluehallinnon terveysviranomaiset myönsivät 21.2.2020, siis kuusi viikkoa sitten, kolmelle sairaalalle koronaviruspotilaiden C-vitamiinin mega-annosten hoitovasteen tutkimuksiin tutkimusluvat ja antoivat C-vitamiinin mega-annoksia koskevan hoitosuosituksen.

Nämä kolme kiinalaista koronaviruksen c-vitamiinin mega-annoshoitoja koskevaa potilastutkimusta saadaan päätökseen huhtikuussa ja niiden tulokset julkaistaan.

Martti Pelho
suuhygienisti
Terveydenhuollon preventiikan erityispätevyys
Saundersfoot
Cymru (Wales)

Lei Yue Mun Park and Holiday Village on Hong Kongin viranomaisten valmistelema karanteenialue. Kuva: Studio Incendo / Wikimedia Commons

En usein huuda televisiolleni, mutta viime torstaina huusin. Olin tullut kotiin vaihtamaan vaatteita ja olin matkalla MTV3:n Viiden jälkeen –ohjelmaan. Samalla katsoin hallituksen tiedotustilaisuutta ja Aino-Kaisa Pekonen oli juuri sanonut, ettei Suomessa ole mitään koronavirusepidemiaa. ”Älä sano noin”, huusin.

Toivoin, että hallitus olisi kertonut tiedotustilaisuudessa, että Suomessa tulee esiintymään koronavirustapauksia ja viruksen leviämistä pyritään estämään erilaisin toimenpitein. Nämä toimenpiteet voivat sitten vaikeuttaa ihmisten arkea ja hallitus pyytää ihmisiä varautumaan siihen. Mutta että yhdessä tästä selvitään.

Sen sijaan hallitus päätti lähteä hissuttelulinjalle. Kansalaisten valmistautumisesta ei puhuttu juuri lainkaan käsienpesua lukuun ottamatta. Ministerit puhuivat korostetusti yksittäistapauksista.

Epidemian edetessä ongelma on, että näemme vain menneisyyteen. Koronaviruksen itämisaika on pääosin 2-14 päivää, joten tänään näkyvät oireet voivat olla peräisin kaksi viikkoa tapahtuneesta tartunnasta. Siksi tulevaan varautuminen vaatii reipasta etukenoa. Tämä myös tarkoittaa sitä, että erilaiset rajoittamistoimenpiteet joudutaan aina päättämään vajavaisella tiedolla. Tämä myös tarkoittaa, että lausahdus siitä, onko tällä hetkellä epidemiaa, pitäisi laimentaa lisäämällä että "tietääksemme".

Pahinta hallituksen tiedotustilaisuudessa oli kuitenkin täydellinen ristiriita avoimuuden ja luotettavan tiedon korostamisen ja muiden puheiden välillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Sanomien mukaan, että todennäköisin skenaario on, että Suomessa tulee ”muutamia tapauksia lisää”. Tämä on idioottimainen tokaisu, joka ei voi mitenkään pitää paikkansa. Tapauksia tulee aivan varmasti enemmän kuin "muutamia". Lausahdus viittaa kahteen vaihtoehtoon: joko suomalaiset koronavirusskenaariot ovat täysin älyvapaita tai sitten ylijohtaja puhui omiaan. Jos jälkimmäinen pitää paikkansa, kukaan ei missään vaiheessa nähnyt tarpeelliseksi korjata hourailevia lausuntoja.

Hallinnon kykyyn tarttua huhuihin ja harhaluuloihin laajemmalti ei voi kovin paljon luottaa, jos edes hallinnon sisältä nouseviin hourailuihin ei tartuta. Syytön ei ole mediakaan: nähtävästi yksikään journalisti ei myöskään kyseenalaistanut Sillanaukeen väitettä skenaarioista.

Kannattaa huomata, että terveysviranomaiset eivät ole missään vaiheessa avanneet koronaviruksen leviämisen skenaarioitaan. Ylijohtajan Sillanaukeen kommentti on ainoa, jossa olen nähnyt näitä avattavan. Esimerkiksi THL kertoi nettisivuillaan ensin että ”kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa mahdollisia”. Perjantaina tämä muuttui muotoon ”kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa todennäköisiä” ja sunnuntaina ”kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät tapaukset ovat Suomessa todennäköisiä ja niihin liittyvät jatkotartunnat mahdollisia”, useita päiviä ensimmäisten jatkotartuntojen jälkeen. THL siis ei ole etukenossa, vaan vankassa takakenossa.

Tiedotustilaisuudessa ei muutenkaan avattu varautumisen yksityiskohtia, vaikka avoimuutta haluttiin korostaa. Toimittajan kysyessä käytiin pitkä keskustelu hengityskoneista ja niiden määrästä. Pääministeri Marin sanoi, että hengityskoneiden määrä voidaan kyllä toimittajille selvittää, mutta nähtävästi tämä ei edennyt mihinkään.

Virkamiesjohto on muutenkin kunnostautunut suomalaisen ekseptionalismin korostamisessa. HUSin ylilääkäri Asko Järvinen kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että suomalaiset osaavat toimia oikein ja riski koronaviruksen saamisesta on pieni. A-Studion haastattelussa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö vastasi huoltovarmuuskysymykseen, että kenenkään ei kannata kaupasta alkaa hamstraamaan tavaroita. 

Hamstraaminen harvoin liittyy aitoihin huoltovarmuuden puutteisiin. Ihmiset hamstraavat, koska he haluavat valmistautua tulevaan. Tällöin ihmisille kannattaa mieluummin kertoa, että miten tulevaisuuteen kannattaa varautua. En usko, että suomalaisessa kansanluonteessa on mitään erityisesti tartuntataudeilta suojaavaa. Ihmiset voivat joko olla varautuneita tai sitten he eivät ole.

Erityisen ärsyttävää on ollut influenssan ja koronaviruksen aiheuttaman taudin vertailu. Nämä ovat kaksi eri tautia, joilla on erilaiset vaikutukset ja jotka eivät ole toisiaan poissulkevia. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on kiertänyt mediassa kertomassa, että ihmisten kannattaa olla enemmän huolissaan influenssan kuin koronaviruksen suhteen. Totta kai olen enemmän huolissani koronaviruksesta, koska se on uusi ja tuntematon. Ruotsalaisen kannattaa ennemmin sanoa suoraan faktat kuin kertoa mitä ihmisten kannattaa tuntea: tällä hetkellä suomalaisilla on valtavasti suurempi riski sairastua influenssaan kuin koronavirukseen. Vielä kannattaa ottaa influenssarokotus, jottein myöskään ruuhkauta terveyskeskuksen päivystystä.

Samalla tavoin Pekosen tai Helsingin kaupungin vakuutus siitä, että tällä hetkellä ei ole epidemiaa on sisällötön. Ihmiset eivät tiedä, mitä epidemia tarkoittaa, eikä epidemialla ole mitään yleismaailmallista määritelmää. Parempi kertoa suorasanaisesti faktat: tällä hetkellä Suomessa ei ole tiedossa tartuntaketjuja, joiden lähtöpistettä ei tiedetä. Toisin sanoen: tilanne on siis vielä hallinnassa.

 

Tartuntataudit ovat Suomessa harvinaisia ja yhtenä seurauksena tästä on, että toimittajien kokemus epidemioiden raportoimisessa on vähäistä. Tämä on puolestaan näkynyt sangen heikkona suoriutumisena. Tiedotustilaisuuksissa poliitikot, virkamiehet ja lääkärit ovat päässeet puhumaan omiaan, eivätkä toimittajat ole suuremmin kyselleet, että millä perusteella lausuntoja annetaan.

Sillanaukeen hourailuihin ei tarttunut kukaan, kukaan ei kysynyt Krista Kiurulta, että miksi puhutaan vain yksittäistapauksista, eikä kukaan ei kysynyt Pekoselta, että mistä tiedetään, ettei epidemiaa Suomessa vielä ole.

Torstaina hallituksen tiedotustilaisuutta seurasi omituinen hymistely, jota hyvin kuvaa Helsingin Sanomien kotimaan toimituksen esimiehen Päivi Paulavaaran kommenttikirjoitus torstailta. Paulavaara kirjoitti, että nyt ei ole syytä lietsoa paniikkia ja kannattaa kuunnella viranomaisten viestiä ja luottaa siihen. Laajalla skaalalla toimittajat nyökyttelivät mukana ja unohtivat, että journalistien tehtävänä lienee myös kysyä, että mihin poliitikkojen ja virkamiesten sanoma perustuu.

Itse kirjoitin viime viikolla ja olen useammassa haastattelussa puhunut koulujen sulkemisesta ja kuinka siihen on syytä varautua. ”Koronavirus tuskin sulkee kouluja ja päiväkoteja”, sanottiin , eikä tietoa koulujen sulkemisen hyödyllisyydestä ole. No, muutama päivä myöhemmin HUSin ja Helsingin kaupungin tiedotustilaisuudessa mainittiin, että neljä koululuokkaa oli asetettu karanteeniin.

Kansalaisille on hyvä kertoa odotettavissa olevista toimenpiteistä, koska se vähentää yllätystä, kun toimenpiteisiin joudutaan ryhtymään. Tämä myös auttaa ihmisiä ymmärtämään ja hyväksymään toimenpiteet. Erilaiset karanteenit, yleisötapahtumien kieltämiset ja koulujen sulkemiset eivät ole suoraviivaisia päätöksiä, vaan niihin liittyy puoltavia ja vastakkaisia näkökantoja. Esimerkiksi vielä ei ole tiedossa, että lapsi olisi tartuttanut koronavirusta eteenpäin.

Hallituksen uhkapelin epäonnistumisesta kertoo hyvin Helsingin Sanomien Päivi Paulavaaran sunnuntainen kommentti, jossa ääni kellossa oli muuttunut paljon. Paulavaara kyseenalaisti 130 koululaisen karanteenin riittävyyden ja kysyi, että olisiko koko koulu pitänyt sulkea. Tässä kommentissa on niin monta harhakäsitystä, että huolestuttaa.

Ensinnäkin, neljän koululuokan karanteeni on todella raju toimenpide. Koulun sulkeminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilaat eivät voi tulla kouluun. Tämä ei juurikaan rajoita koululaisten elämää ja aiheutuvat ongelmat ovat lähinnä päivähoidollisia ja filosofishenkisiä kysymyksiä siitä, että miten tämä suhtautuu oppilaiden oikeuteen saada hyvälaatuista opetusta. Karanteeni sen sijaan rajaa sen, etteivät oppilaat saa poistua kotonaan. Tämä on hyvin ankara perusoikeuksien rajoittaminen.

Ottaen huomioon, kuinka raju toimenpide ihmisten liikkumisen rajoittaminen on, en myöskään ihan ymmärrä sitä, miksi viime viikolla korostetusti puhuttiin siitä, että koronavirusepidemian hoitamista ei saa politisoida. Se, minkälaisia pakkokeinoja suomalaisiin kohdistetaan, on mitä suuremmissa määrin poliittisen keskustelun arvoinen asia.

Toiseksi, Paulavaara vaatii järeitä ja ylimitoitettuja toimia. ”Tosipaikan tullen tarvitaan näyttöjä, että uhka otetaan tosissaan”, hän kirjoitti. Tämähän ei eroa suuresti nettikeskustelujen äänensävystä. Netissä on jo pitkään vaadittu lentojen lopettamista, rajojen sulkemista, ruumiinlämmön mittauksia satamissa ja koulujen sulkemisia. Nämä toimet pääosin eivät ole tehokkaita, vaan ennen kaikkea juuri näyttäviä toimenpiteitä, joilla on tarkoitus enemmän tehdä poliittinen vaikutus ihmisiin kuin estää koronaviruksen leviämistä. Viranomaisten ei kannata tehdä toimenpiteitä, joista ei ole hyötyä.

Kolmanneksi, Paulavaara on taas askeleen tai kaksi jäljessä. Kun karanteeneja aletaan asettaa, keskeinen kysymys on ennen kaikkea, että miten ihmiset selviävät näissä tilanteissa.

 

130 lapsen asettaminen karanteenin on valtava toimenpide. Tiedämme aikaisemmista epidemioista, että karanteenien sosiaalinen ja fyysinen eristys aiheuttavat ihmisille henkisiä haasteita. Esimerkiksi Toronton SARS-epidemian jälkeen 2003 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että traumaperäisen stressihäiriön oireita oli noin 29 prosentilla vastaajista ja masennuksen oireita 31 prosentilla. Koronaviruskaranteeni ei tietenkään ole yhtä dramaattinen kuin SARS-karanteeni, koska koronavirus on huomattavasti vähemmän tappava. Samaten vuonna 2020 on huomattavasti paremmat mahdollisuudet pitää yllä sosiaalisia suhteita karanteenissakin.

Joka tapauksessa, karanteeni tulee olemaan koettelemus lapsille ja heidän on syytä saada tarvitsemaansa tukea niin vanhemmilta kuin oppilashuollostakin. En etsimällä löytänyt netistä viranomaisten sivuilta minkäänlaista ohjeistusta karanteenista selviämiseen. Kysyin asiaa Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkariselta, joka vastasi, että ”Potilasohjeita ei käytännössä ole sen enempää kuin mitä tiedotustilaisuudessa ja tiedotteissa tulee ilmi.” Viikin normaalikoulun johtava rehtori Tapio Lahtero puolestaan kirjoitti, että ”Koulu jakaa ohjeistusta liittyen opiskeluun. Sairauteen ja sen hoitoon liittyen ohjeistusta jakaa HUS ja THL.” HUSista en saanut kiinni ohjeistuksesta vastsaavia.

Vaikuttaa siis siltä, että koululaisten ja heidän vanhempiensa tuki on vähäistä tai olematonta. Tähän on syytä saada muutos mahdollisimman nopeasti. Karanteenin vaikutukset oppilaiden mielenterveydelle pitää minimoida.

 

Kaiken tämän jälkeen, oikeastaan viikon aikana ei ole tilanne muuttunut. THL kertoi sunnuntaina, että se oli testannut 130 influenssanäytettä, ja yksikään näistä ei ollut koronaviruspositiivinen. Tämä kertoo siitä, että laajaa leviämistä ei Suomessa vielä ole. Koronaviruksen tilanne maailmalla näyttää melko samalta. Vaikka uutisissa viruksen leviämistä seurataan herkeämättä, päivä tai kaksi ei muuta tilannetta merkittävästi.

Jokainen päivä on sikäli arvokas, että pahin skenaario olisi laajan koronavirusepidemian iskeminen samaan aikaan, kun influenssaepidemia on pahimmillaan. Jos toimenpitein saadaan hidastettua koronaviruksen leviämistä, loistavaa. Lisäksi koronaviruksen tyyppiset virukset leviävät heikommin lämpimällä säällä, joten vuodenaikaisvaihtelukin on meille eduksi.

Hallitus ei ole möhlinyt muuten kuin se kulutti yhden viikon, jolloin se olisi voinut pyytää kansalaisia valmistautumaan koronavirukseen. Toimittajat toivottavasti saavat pian kiinni terveestä suhtautumisesta poliitikkoihin ja virkamiehiin. Valtion virkamiesjohto on loppujen lopuksi koronaviruksen leviämisen rajoittamisessa sivuroolissa, sillä merkittävän työn tekevät ruohonjuuritason toimijat.

Tartuntatautien leviämiseen tehtävät päätökset ovat Suomessa kunnallisten ja aluetason toimijoiden käsissä. Sunnuntaina Helsingin kaupungin ja HUSin tiedotustilaisuus osoitti, että tämä taso toimii ja ottaa tilanteen vakavasti. Samaten Lapissa hoidettiin oivallisesti ensimmäinen koronavirustapaus. Ihmisten arjen kannalta hallituksen sanomisilla ei ole niinkään väliä - tärkeintä on että heitä lähinnä olevat viranomaiset toimivat järkevästi. Siksi toivoisi, että Suomessa vahva maakunnallinen media kiinnittäisi huomiota alueelliseen valmiuteen käsitellä koronavirustapauksia.

Erityisesti on syytä huomioida potilaita hoitavat lääkärit ja hoitajat, jotka ovat tartunnan eturivissä ja mahdollisesti altistuvat taudinaiheuttajille. Tartunnan etenemisen estäminen ja taudin oireiden haittojen vähentämisessä on keskeistä se, että sairaanhoitohenkilökunta toimii taitavasti.

Viime viikolla kirjoitin tavoista, jolla jokaisen kannattaa varautua koronavirukseen: käsien pesu, kasvojen koskettelun välttäminen ja poikkeustilanteiden etukäteissuunnittelu. Tällä viikolla joukkoon voisi lisätä uuden neuvon: jos lähipiirissäsi on ihmisiä, jotka ovat joutuneet karanteeniin, ottakaa heihin yhteyttä ja tarjotkaa läsnäoloanne etäyhteydelle. Olemme kaikki tässä yhdessä ja selviämme helpoimmalla toisiamme tukemalla.

Kommentit (34)

Toweri
Liittynyt29.12.2014
Viestejä2
1/34 | 

Et ole kovin johdonmukainen.

Kirjoitat: "Erityisesti on syytä huomioida potilaita hoitavat lääkärit ja hoitajat, jotka ovat tartunnan eturivissä ja mahdollisesti altistuvat taudinaiheuttajille. Tartunnan etenemisen estäminen ja taudin oireiden haittojen vähentämisessä on keskeistä se, että sairaanhoitohenkilökunta toimii taitavasti."

Eikös karanteeni juuri *ole* tartunnan etenemisen estämistä!? Miksi nimität sitä "poliittiseksi" toimenpiteeksi? Mitä ihmeen politiikkaa siinä on? Arveletko kyseessä olevan jokin toisinajattelijoiden eristäminen?

Kirjoitat myös: "...pahin skenaario olisi laajan koronavirusepidemian iskeminen samaan aikaan, kun influenssaepidemia on pahimmillaan."

Tiedoksesi: Koronaviruksen aiheuttama tauti *ON* influenssa. Meidän vuotuisissa kausi-influenssaepidemioissa on aiheuttajina ollut tähän asti neljää eri koronavirusta. Tämä on vain viides.

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
2/34 | 

Influenssaa aiheuttavat influenssavirukset, jotka ovat hyvin erilaisia kuin koronavirukset. Jotkut koronaviruslajit aiheuttavat flunssaa, mutta tämä on eri tauti kuin SARS-CoV-2:n aiheuttama Covid-19, josta tässä kirjoituksessa on kyse.

Vierailija
3/34 | 

Kiinnitän huomiota Sillanaukeen valittuihin  ulostuloihin  (HS 28.2) :

" Kaikki valmiussuunnitelmat ovat aina salaisia. Maailmassa on kuitenkin myös tahoja, jotka haluavat tehdä haittaa. Jos kertoisimme valmiussuunnitelmistamme, nämä tahot voisivat sieltä poimia, että tuohon  asiaan Suomi ei olekaan varautunut, ja valitaa sen kohteekseen. Eli myös  tällä salaamisela halutaan suojella väestöä ."

Aika ennen kuulumatonta, että kansliapäällikkö  uskoo älykkääseeen virukseen, vai mahta,ko hän noilla tahoilla tarkoittaa jotain salaliittoa tai Putinin trolleja ?

Mirja
4/34 | 

Voisiko joku kuvailla, miten PANIIKKI, jota Suomen viranomaiset niin pelkäävät, ilmenisi tässä koronavirusasiassa? Nuoruudessani oli liikkellä POLIO-virus. Mitenkähän viramomaiset ja lehdistö silloin toimivat?

Vierailija
5/34 | 

Juuri näin olen itsekin ajatellut ja lähes kiehunut raivosta noita tiedotustilaisuuksia seuratessani (en ole ihan maallikko ja lisäksi osaan laskea). Poliitikkojen ja asiantuntijoiden roolit ovat aivan sekaisin ja lisäksi asiantuntijat kieltäytyvät kertomasta yhtään pidemmän aikavälin skenaariosta. Lisälsi käsien pesun ei pitäisi olla ainoa hyvä konkreettinen neuvo väestölle.Tämän kirjoituksen kun saisi lukea vaikka Hesarista.

Kiukutus
6/34 | 

Koronaviruksen erityispiirre on aivan uskomattoman hyvä tarttuvuus. Usassa 108 ihmisen (asukkaat + henkilökunta) hoitokodissa oli yksi koronavirustapaus. Kun kaikki testattiin, kävi ilmi että puolella oli itämässä oleva koronavirustartunta. Eli tauti oli jo puolella ihmisistä ennen kuin ensimmäinen tapaus muuttui oireelliseksi.

Kun tämän yhdistää siihen että tauti tarttuu jo ennen ensioireiden ilmentymistä ja säilyy tartuntakykyisenä pinnoilla jopa yhdeksän päivää, emme oikeastaan voi muuta kuin nostaa kädet pystyyn. Tämä on tauti jonka tulee saamaan lähes kaikki, ellemme sulje yhteiskuntaamme täysin kuukausiksi. Yksi terveeksi itsensä tuntevan ihmisen aivastus bussissa tartuttaa lähes kaikki tilassa olevat, ja myös lukemattomat muut seuraavien päivien aikana bussiin nousevat. Ja nämä vuorostaan tartuttavat tautia edelleen edes tietämättä että ovat kantajia.

Kuolleisuus ei onneksi ole kovin iso kuin vanhusten kohdalla. Arvio että noin 15% yli 70-vuotiaista tulee kuolemaan tähän tautiin ei todennäköisesti ole kovin kaukana. Että lieneekö sitten ratkaisu eläkepommiin...

Suurin vaara liittyy sairaaloiden ruuhkautumiseen. Jos jopa 20% vaatii sairaalahoitoa selvitäkseen ja virus leviää sitä vauhtia miltä näyttää, meille tulee vielä tilanne jossa sairaalat joutuvat myymään ei-oota hoitoa vaativille.

Itse pidän turhauttavana että uutissivustojen kommenttiosiot tuntuvat sensuroivan tehokkaasti virukseen liittyvää informaatiota. Jo moderoinnin läpäisseitä kommenttejani on poistettu jälkikäteen. Ilmeisesti esimerkiksi merkittävästi normaali-influenssasta poikkeavan tartuttavuuden mainitseminen on jonkinlaisella "tästä ei pidä puhua" -listalla.

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
7/34 | 

Ei tilanne nyt aivan noin paha ole. Tarttuvuus vaikuttaa suhteellisen rajalliselta verrattuna moniin muihin virukseen. Esimerkiksi hoitokotitapauksessa virus on luultavasti levinnyt suhteellisen pitkään ja vasta vakavat tapaukset herättivät tilanteeseen. Oireita varmasti oli aiemminkin, mutta ei flunssan kaltaisiin lieviin oireisiin kiinnitetty huomiota. Hoitokodissa on 108 potilasta ja noin 180 henkilökuntaa ja viitiselläkymmenellä on oireita. Nämä eivät siis ole vielä varmistettuja tapauksia.

Myöskin se, mikä on mahdollista, on eri asia kuin se mikä on todennäköistä. Tauti ei todennäköisesti tartu oireettomalta, koska aivastelu ja yskiminen ovat lähes ainoita tehokkaita taudinleviämisenkeinoja. Todennäköisesti virus ei säily pinnoilla merkittävissä määrin yhtään niin kauan. Nykyisen käsityksen mukaan tauti ei leviä tehokkaasti pinnoilta.

Jos tauti leviäisi oikeasti yhtään niin tehokkaasti kuin kuvailet, se olisi jo levinnyt huomattavasti laajemmalle.

Argh!
8/34 | 

Vaikeaa astmaa sairastavana myönnän, että mahdollinen sairastuminen pelottaa. Lääkitystähän ei ole, ei ennalta ehkäisevää rokotetta - tilanne on siis ihan eri kuin influenssan kanssa, jota vastaan rokottaudun tietenkin! Kuulunhan keuhkosairauteni kanssa riskiryhmään enkä sairastaisi luultavasti koronaa lievänä vaan se saattaisi olla minulle kohtalokaskin.

THL on totaali epäonnistunut korostaessaan, ettei tässä nyt mistään sen kummosemmasta ole kyse! Meille riskiryhmäläisille on! Ja meitä on paljon!

Jos olisi alusta asti edes painotettu todella huolellista käsihygieniaa - mutta ei! ”No, jos nyt on vähän tarkempi käsien pesun kanssa...” Niin kuin oikeasti!

No, Suomen vanhentuminen ainakin saadaan kuriin kun yli 80 henkäisevät viimeisen henkosensa koronan kourissa. Ja ehkä me sisäilmasta sairastuneet astmaatikotkin...

Luuttu
Liittynyt2.4.2016
Viestejä272
9/34 | 

Jokainen täysjärkinen tajuaa että tiukka rajojen ja matkustajien valvonta olisi ollut ainut vaihtoehto. Rajojen sulkeminen sotii Suomen hallituksen ajamaa glopaalia väestön vaihto politiikkaa vastaan joten sitä ei voitu edes harkita vaan hyväksyttiin mieluummin tulevat tuhannet kuolonuhrit. Suomen hallitus koostuu sairaista aivopestyistä ihmisistä jotka yksinkertaisesti kieltää totuuden jos se ei sovi heidän maailmankuvaansa.

Vierailija
10/34 | 

Mitäs ihmettä nyt taas. Ei kaksi viikkoa kotona ole yhtään mikåän ongelma. Keskivertoteini istuu ihan tyytyväisenä koneella bingeämässä netflixiä kaksi viikkoa, murahtaa jos käsket edes syömään.

Rillipää
11/34 | 

Edelleen tänään tiedotustilaisuudessa Pekonen toistaa samoja puheita. Hänen mukaan Suomessa ei ole koronavirusepidemiaa. Mistäköhän hän sen voi tietää? Viimeisin hiihtolomaviikko meneillään, voi ennustaa, että seuraavat viikot tulevat näyttämään suuntaa sille, että onko epidemiaa vai ei.

PN
12/34 | 

Minun mielestäni hallituksen sanoma viime viikolla oli aivan asiallinen. Mahdolliset karanteenit ja muutkin rajoitustoimet  tuotiin esille. Epidemiaa ei ole, ja se pyritään estämään, ja sen syntymiseen on varauduttu. Miten hallitus ja valtion virkamiehet voivat muuten valmistella kansaa? Kehottamalla ostamaan kahden viikon sapuskat? En usko että sekään olisi viisasta. Toki joitakin asioita olisi voinut sanoa toisin, mutta niin on aina ainakin jonkun mielestä. Nykyaikana, kenties somen ja blogien ansiosta mediallakin tuntuu usein lähtevän mopo käsistä ja syntyy itseään ruokkia kehityskulkuja.

Ihmettelevä jokapaikan tallaaja
13/34 | 

Kannattaa etsiä vuoden 2012 influenssapandemian varautumissuunnitelma.
Vaikka se ei suoraan koske nykyistä hommaa, sieltä voi silti johtaa ilmeisiä yhtäläisyyksiä tähän päivään. Ainakin itselle se avasi niitä asioita, joita saa toki luetuksi ulkomaisista lähteistä, mutta myös kotimaan otteista asiaan.

Eilen luin paikallisen lehden nettiversiosta, että kymenlaaksossa kymsote on valinnut linjakseen olla tiedottamatta virusasioista mitään. Tästä voidaan arvata eteenpäin, että se on ollut ohje ja että muutkin tulevat tekemään niin. En voi sanoa muiden kuin omasta puolesta, mutta mielestäni se on edesvastuuttoman törkeää.

Joillain levinnee suupielet hymyyn, kun tunnustan varautuneeni kuukausia kestävään eristykseen. Valokuidun ansiosta ainoa fyysinen liikkumisen tarve on kauppa. Olisi hyvä, jos firmoissa mahdollusuuksien mukaan ihmuset heräisivät olemaan järkeviä. Mutta, kuten sanoin, varautuminen omatoimiseen täyseristykseen, tai muuhun pitkittyvään ongelmaan, on järkevää eikä jonkun randomin maailmanlopun odottelua.

En usko, että virus vie hirveästi ihmisiä, mutta koska se on vasta aluillaan, tulee globaalisti isoja taloudellisia takaiskuja ja niin tulee käymään täälläkin. Mielestäni lama on tämän shown hinta.

Aiemmassa pandemiasuunnitelmassa numeerisesti suunnilleen covidin kaltainen pandemia saattaisi pysäyttää n. 25% työväestä. Saman jutun mukaan on odotettavissa, että tämä sessio päättyy ja sen jälkeen tulee toinen aalto.

Eräs, mikä itseä hiertää, ja joka käy ilmi siitä suunnitelmasta, on hengityssuojainten tarpeettomuus ymmärtääjseni perustelulla, että tauti ei välity ilmateitse, vaan pisaroina. Jos joku aivastaa pusaroita ilmaan, on miljardin varmaa, että on parempi olla koppa suussa ja lasit päässä kuin hengitellä höyryjä vapaasti. Siihen liittyen THL: n sivuilla oli ohje, kuinka toimua eri maskien kanssa. Mehän emme osta niitä käyttääjsemme, vaan varastoidaksemme. Joten ohjeesta näkee, miten toimia oikein varastoidessaan niitä itseensä.

Vierailija
14/34 | 

Kiitos Tuomas Aivelo! Kerrankin joku uskaltaa puhua. Kyllä olen ihmetellytkin. 

Miksi Suomessa testataan niin vähän koronavirusta? Ilmeisesti raha. Mutta testaaminen tulisi paljon halvemmaksi kuin se, että näillä nykyisillä toimilla viruksen annetaan levitä rauhassa. 

WR
15/34 | 

Hyviä, asiallisia kolumneja. Tärkeintä on välttää tarpeeton paniikin lietsominen, joka tulosta tekevän median ja irrationaalisen somen aikana on kyllä vaikeaa.

Naturen uutisten perusteella vaikuttaa siltä ettei tämä ole edes ilkeä tarttumaan vaan tarvitsee lähikontaktia (toisin kuin influenssa). Pääosin lieväoireisena sairautena tartuttajat ovat jääneet huomaamatta.

Jos tämä vaatii supertartuttajia, laajamittainen pandemia vältettäneen.

Ymmärrän hyvin toimenpiteet eikä ainakaan Suomessa ole lyöty yli. Kellään ei immuniteettia taida olla.

Se mitä olisi hyvä myös painottaa on todennäköisyyttä ylipäänsä saada tartunta. Vaikka tapausten määrä katsoo taaksepäin ovat nuo lukumäärät absoluuttisesti niin pieniä, että vaatii aika huonoa onnea korona saada.

Pettynyt suomalainen
16/34 | 

Olen niin pettynyt THL:n ja hallituksen tiedotukseen koronaviruksesta ja heidän välinpitämättömyys pelottaa. 

Vierailija
17/34 | 

Kiitos kirjoituksesta. Hienoa lukea artikkelia, joka on tehty ajatuksella. Tämänhetkinen uutisointi/korkeassa asemassa olevien virkaihmisten aivopierut ei valitettavasti ole pelkästään Suomen ongelma ja se lisää todellista tuskaa, kun yrittää seuloa vakavasti otettavaa tietoa kaiken turhan paniikinlietsonnan lomasta. Tässä tulee se ongelma, kun Hallitus päättää ottaa vähän turhankin rauhallisen asenteen, jotta kansa ei vaan hermostu. Liian vähän annettua tietoa johtaa siihen, että se etsitään muualta. Suomalaiset ovat hyvin koulutettuja ja englantia pystytään ymmärtämään sekä lukemaan. Nyt kun vähänkin seuraa, miten maailma suhtautuu koronaan ja vertaa sitä Suomen hallituksen sekä THL:n linjaan, niin väistämättä tulee ajatelleeksi, että ollaanpa sitä vajottu aikamoiseen lietteeseen. Mediasoppaan heitellään henkilökohtaisia mielipiteitä, eriävää tietoa, maanista käsienpesua sekä jotain, mikä tulee ulos vähättelyn muodossa. Ei mikään ihme, jos tavallista tallaajaa täällä alkaa vähän ahdistaa, kun johtokaan ei näytä olevan kartalla.

Ainoa asia, johon kirjoituksessasi tartuin oli maininta siitä, miten koronavirus tulee mahdollisesti hiipumaan kesään mennessä ilman lämmetessä. Toivon, että tähän ei tuudittauduta. Näyttöä siitä, että lämpimämpi ilmanala vaikuttaisi positiivisesti, ei ole. Esimerkiksi Italiassa ilma on nyt hyvin lähellä Suomen normaalia kesää.

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
18/34 | 

Samaa mieltä, ettei kannata "tuudittautua", enkä myöskään usko, että koronavirus tulee "hiipumaan", mutta uskon, että leviäminen voi hieman hidastua kesällä. Tyypillisesti vuodenkierto ajaa vahvasti näitä hengitystievirusepidemioita (mutta se ei yleensä pidä paikkaansa ensimmäisellä pandeemisella kierroksella).  Lisäksi on totta, että on vaikea arvioida miten lämpö vaikuttaa - leviäminen vaikuttaa hitaammalta lämpimimmissä maissa, mutta toisaalta monet näistä maista ovat sellaisia, ettei meillä ole takeita, että todetut tapaukset antaisivat lupaavaa käsitystä siitä, kuinka paljon tapauksia oikeasti on. 

Vierailija
19/34 | 

Erityisesti kiinnitti huomiota eduskunnan tiedotustilaisuudessa läsnäolijoiden jatkuva kasvojensa ja nenänsä klähmiminen. Olisivat nyt edes ennen tilaisuutta ohjeistaneet sen porukan noudattamaan noita hygienian perusohjeita. Oli sekä kuvottavaa että surkuhupaisaa vaikkakin vakava virhe.

Vierailija
21/34 | 

Näkisin että hallitus tiedoittaisi huomattavasti totuudellisemmin

. Tarkan tiedon puiute lisää hysteriaa.

On pitkä lista alkeellisia toimenpiteitä joilla kosketuspintoja voitaisiin puhdistaa.-

Kaupat, julkinen liikenne  jne voitaisiin hyvin vaatia puhdistamaan kosketupinnat,

käsienpesua perusterveille
22/34 | 

Karmeinta on, että THL ja ministerit aloittavat joka toisen lauseensa sanomalla, ettei koronatartunnasta ole perusterveille haittaa. Tämä on kylmyyttä.

Talous edellä mennään. Muutoin olisi jo kielletty epidemia-alueille matkustus. Vaan eipä muilla kuin priimakuntoisilla tuottavilla kansalaisilla ole väliä?

Seppo
23/34 | 

Pääosin erinomainen kirjoitus. Perustelisitko vielä näkemyksesi siitä, että lentojen rajoittaminen olisi hyödytöntä.

Selvää on, ettei viruksen leviämistä voida kokonaan estää katkaisemalla tai vähentämällä liikennettä epidemia-alueille. Näin kuitenkin voidaan hidastaa ja rajataa leviämisreittejä merkittävästi. Ei edes koronavirus matkusta itsestään esim. Italiasta Suomeen.

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
24/34 | 

Kyllähän kaiken liikkumisen kieltäminen tai lopettaminen tietenkin hidastaisi ainakin taudin leviämistä, etenkin tilanteessa jossa Suomi tällä hetkellä on. Käytin tietoisesti sanaa 'tehokas' tässä yhteydessä. Esimerkiksi Italia lopetti lennot Kiinaan varhaisessa vaiheessa, mutta se ei estänyt tartunnan leviämistä. Nyt virus on levinnyt jo ympäri maailman, joten käytännössä lentoja pitäisi rajoittaa niin laajalta alueelta, että siitä on merkittävästi haittaa.

Martti Pelho
25/34 | 

Suomen terveysviranomaisten ja poliitikkojen viruspuheista ovat kokonaan puuttuneet ohjeistus ja neuvonta, miten kansalaiset voivat kotonaan vahvistaa ja tukea oman immuunipuolustuksensa iskukykya?

Meillähän edelleen käytettävissämme kaikkia ulkoisia pöpöjä, viruksia ja bakteerja vastaan mummon perinteiset kotikonstit; riittävä uni, lepo ja nesteytys, sipuli, valkosipuli, kotikunnan mehiläistarhaajan aito luonnon hunaja, inkivääri (gingen-juuri) ja joditipat.

THLn vuoden 2012 ja 2017 terveysselvitysten ja valtion ravintoasiain neuvottelukunnan vuoden 2015 jodiselvityksen mukaan Suomessa kansalaisten päivittäisestä ravinnostaan saaman jodin määrät ovat tasaisen jyrkästi laskeneet jo viimeiset 40 vuotta kuin lehmän häntä.

Tuoreessa brittitutkimuksessa (2013) kerrotaan, että Euroopan suolamarkkinoilla uudet jodittomat suolat ovat korvanneet perinteisen jodilisätyn ruokasuolan.

THL saivartelee terveyselvityksessään sillä, että mitkä joditasot voisivat olla Suomessa, jos kansalaiset käyttäisivät vain jodilisättyä ruokasuolaa.

Kun kansalaiset eivät käytä enää peristeistä jodilisättyä ruokasuolaa, niin THLn selvitysten höpinät ovat huijausta Suomen vakavan jodin puutostilanteen salaamiseksi.

Jodin puutostila koskenee Suomessa nyt jo kolmea miljoonaa kansalaista.

Mitkä ovat Suomessa kansalaistemme joditasot vuonna 2018 tai 2020?

Sitä me emme tiedä. Joditasoja  ei ole tutkittu virtsakokein vaikka terveyskeskuksissamme ja sairaaloissamme tehdään vuosittain 300 miljoonaa veri- ja virtsakoetta.

Jodi ja sen molekyylijohdannaiset, kilpirauhashormoonit, ovat tärkeä osa kehomme kaikissa toiminnoissa ja erityisesti puolustusmekanismeissamme.

Kun kehomme reseptorit ilmoittavat tunkeilijasta, niin jodin T3-muotoinen kilpirauhashormoni tunkeutuu verenkierrosta solukalvon läpi solun sisälle ja aktivoi solun voimalaitoksen, mitokondrion, puolustustaisteluun tunkeilijan tuhoamiseksi.

Kun jodiarvomme ovat olleet jo vuosisotalla alle lajillemme luontaista tasoa, niin puolutusmekanismimme eivät voi toimia tehokkaasti tai oikein.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee jaetuttaa maksutta ensiapuna joka talouteen pienet 30 ml joditippapullot (15 % jodi-potassium mikstuura). Kaksi miljoonaa jodipulloa maksaa vain noin miljoona euroa.

Pätevänä ja kuvaavana hintaverrokkina todettakoon, että vuoden 1992 Suomen valtion hävittäjäkonehankinnan kokonaislasku tulemaan olemaan noin 24 miljardia euroa. Hallitusohjelmaan kirjattujen uusien hävittäjäkoneiden hankintahinnaksi hallitus on ilmoittanut 10 miljardia euroa ja härveleiden elinkaarikustannukset Pentagon on puolestaan arvioinut 50 miljardiksi euroksi!

Jodihan on erittäin halpa ja patenttivapaa luonontuote ja alkuaine, jonka lukuisat terveyshyödyt ovat olleet tunnettuja jo tuhansia vuosia.

Martti Pelho

suuhygienisti

terveydenhuollon preventiikan erityispätevyys

Kuopion KOn lautamies työ- ja virkarikosjutuissa 1993-97

Saundersfoot

Cymru (Wales)

Vierailija
26/34 | 

Jos on IHAN PAKKO lentää mm. Italiaan, olisiko 14 vrk automaattinen kotikaranteeni isompi uhraus kuin yhteiskuntamme heikoimpien altistus muualla vakaviksi osoittautuneille seuraamuksille? Olemme ihan samaa ihmissukua. Myös täällä pätee kausaliteetti.

Anneli Weiste
27/34 | 

Terveisiä täältä karanteenista. Isovanhempia lukuunottamatta kukaan ei ole tarjonnut lapselleni tukea. Postikortit ja herkku- ja kukkalähetykset ovelle toimitettuna ilahduttivat reippaan karanteenilaisen mieltä. Tuon ikäiset ottavat onneksi asian rehdillä huumorilla. Olemme kuunnelleet Sannin kappaletta, jossa kaapissa on pari koronaa. Kotikoulukin sujuu, Viikin norssilla on hienot oppimisalustat. Minulle on kyllä osoitettu kaikenlaista hössötystä, kuinka lapseni on nyt vaarassa. Reagoin sulkemalla puhelimen. Meillä pestään käsiä ja pidetään pää kylmänä. HUS:n epidemiayksikön soitto oli hieno ja sain kysyä asioita, jotka askarruttivat mieltäni. Ymmärrän, että mahdollisten tartunnansaaneiden eristäminen on fiksua hätävarjelua. Blogissa tuodaan esiin viestinnän ongelmia. Kuuntelen vain YLE:n radiouutisia. STM:ltä odotan huomisaamuna lausuntoa riskiryhmien kanssa työskentelevien karanteenilaisten läheisten erityiskohtehtelusta ja sote-alojen työnantajapuolelta vastuunkantoa asiasta. Pitkäaikaissairaiden ja pikkulasten parissa työskenteleviä on ohjeistettu menemään töihin, vaikka oma lapsi olisi karanteenissa. Lisäksi duunareita on ohjeistettu KERTOmAAN työpaikalla, että kotona on koronaepäilys. Tämä on järkyttävin epäsuhta STM/Valvira/THL linjassa. Tietenkään työntekijän ei pidä a.) Mennä töihin riskillä, että karanteenilapsi sairastuukin b.) Levittää koronaa riskiryhmille c.) Lietsoa aiheellista paniikkia asiakkaiden keskuudessa d.) Ottaa kaikki syyt ja vastuut omille niskoillensa työnantajapuolen (kunnat, yksityiset) livistäessä vastuusta. STM RYHDISTÄYDY! Sote-aloilla työskentelevät eristettyjen läheiset tarvitsevat TUKEA TYÖNANTAJALTA!!! Ja viimeiseksi, kouluun palaavia lapsia EI SAA KIUSATA! Voin vain kuvitella, miltä italialaisen perheen lapsista tuntuu nyt. Häpeä, Suomi. Skarpatkaa vähän, aikuiset. Peskää käsiänne ja olkaa edes vähän reilumpia toisia kohtaan ja ottakaa esimerkkiä nuorista.

Kalle Penttinen
28/34 | 

Tutkijatohtorikin on vain ihminen pelkoineen ja epätietoisuuksineen kuten monia sekavuuksia ja ristiriitaisuuksia sisältävästä jutusta käy ilmi. Se on sinänsä täysin ymmärrettävää jo senkin vuoksi ettei ekologian ja evoluutiobiologian tutkija ole virologian, lääketieteen eikä epidemiologian asiantuntija. Jutussa arvostellaan voimakkaasti kaikki mahdolliset, niin hallitus, viranomaiset kuin toimittajatkin sellaisella paatoksella, että tuntuu kuin kirjoittaja ei meinaisi pysyä ns. nahoissaan koronapaniikissa. Hallitus ja viranomaiset haukutaan tekemättömyydestä ja liian vähäiseltä tuntuvasta reagoinnista ja sitten kohta kirjoittaja alleviivaa miten voimakas toimenpide esim. koululuokkien karanteeni on ja tyrmää erilaiset turuilla ja toreilla vaaditut rajojen sulkemiset ja lentokiellot yms. Kirjoittaja soimaa hallitusta liian vähästä tiedottamisesta ja sitten kohta kirjoittaa ettei hallituksen sanomisilla ole merkitystä ihmisten arjen kannalta. Kirjoittaja  vaatii jotain kuin perustuslaillista keskustelua karanteereista, koska ne ovat hänen mielestään perusoikeuksiin kajoavia poliittista keskustelua vaativia toimia. Karanteerit ja vastaavat ovat kuitenkin viranomaisten tartuntatautilakiin perustuvia toimenpiteitä, jotka tehdään lääketieteelliseen harkintaan perustuen - ei poliittiseen harkintaan. Toisaalla kirjoittaja arvostelee voimakkaasti esim. HUS:n lääketieteen asiantuntijoiden ja tartuntautiviranomaisten lausuntoja ja toisaalla: "Helsingin kaupungin ja HUSin tiedotustilaisuus osoitti, että tämä taso toimii ja ottaa tilanteen vakavasti." Sekavaa epäjohdonmukaista hourailua kirjoittajalta. Epäselväksi jää, että mitä hallituksen ja viranomaisten olisi pitänyt kirjoittajan mielestä jo tehdä. Monista mahdollisista skenaarioista on jo tiedotettu (tartuntatautilain nojalla mahdollisista toimista sekä poikkeustilalain mahdollistamista toimista) ja sekin pitäisi olla selvää  jo maalaisjärjellä ettei huoltovarmuussuunnitelmia voi julkaista ennen aikojaan vaikka netissä, koska ne liittyvät epidemioiden lisäksi myös maanpuolustukseen. Kaikenaikaa maassa tehdään paljon valmistelua erilaisten korona- ja muiden riskien vuoksi eikä kaikista yksityiskohdista tietenkään ole realistisesti mahdollista jokaista erikseen tiedottaa.

Käyttäjä21997
Liittynyt16.3.2020
Viestejä5
29/34 | 

Suomessa THL on virheellisesti rajannut ennakkollisen neuvonnan, itsehoidon ja ennaltaehkäisyn, preventiikan, kokonaan pois kansalaisille markkinoimastaan työkalupakistaan. Lääketeollisten monopolien lumo on Suomessakin valtava.

Meillähän on käytettävissämme kaikkia ulkoisia pöpöjä, viruksia ja bakteereja vastaan perinteiset, tieteellisesti päteviksi todistetut, kotikonstit; riittävä uni, lepo ja nesteytys, sipuli, valkosipuli, kotikunnan mehiläistarhaajan aito luonnon hunaja, inkivääri (gingen-juuri) ja joditipat.

C-vitamiinin megakäytöllä (10.000 – 100.000 mg/vrk) ja jodihoidoilla voidaan tehokkaasti ja turvallisesti tuhota kaikenlaiset kehomme tunkeutujat. Näin toimitaan menestyksellä nyt Kiinassa sairaaloissa potilaiden koronavirushoidoissa.

Eläinkunta pystyy laajalti tuottamaan itse tarvitsemansa c-vitamiinit. Paitsi ei ihminen.

Vuohet, jotka ovat noin puolet aikuisen ihmisen painosta, tuottavat päivässä normaalitilassa noin 13000 mg c-vitamiinia. Stressitilanteessa vuohet voivat nostaa c-vitamiinituotantoaan 100 000 mg päivässä ulkoisen tunkeilijan tuhoamiseksi.

Vuohet ja muutkin eläimet - toisin kuin ihminen - elävät elämänsä yleensä suht’ terveinä toimivan immuunipuolutusjärjestelmänsä ansiosta.

Kiinan hallitus kutsui kuubalaisia tutkijoita ja lääkäreitä auttamaan koronaviruksen ehkäisytoimissa, tutkimuksissa ja potilashoidoissa. Kuubahan tuotti jo 35 vuotta sitten tehokkaasti todetun patentoidun interferon-viruslääkkeen (Heperon AlfaR) maailman lääkemarkkinoille, jota on nyt jo reilut puoli vuotta tuloksellisesti käytetty Kiinassa koronavirukseen vakavasti sairastuneitten hoidoissa.

Italiassa hallituksen mukaan maailman paras ja tehokkain osaaminen koronaviruksen tutkimisessa ja siihen sairastuneiden hoidossa on Kiinassa kiinalaisilla terveydenhuoltoviranomaisilla, tutkijoilla ja lääkäreillä. Italian hallitus kutsuikin satoja lääkäreitä Kiinasta Italiaan auttamaan vaikeaoireista koronaviruspotilaiden hoitoja sairaaloissaan - ja teltoissaan.

Miksi Suomen tai Lontoon hallitus ei ole kutsunut avukseen sairaaloihinsa Kiinassa koronapotilaiden hoidoissa reilut puoli vuotta mukana olleita "maailman parhaita" asiantuntijoita?

Jodi ja sen molekyylijohdannaiset, kilpirauhashormoonit, ovat tärkeä osa kehomme kaikissa toiminnoissa ja erityisesti puolustusmekanismeissamme.

Kun kehomme reseptorit ilmoittavat tunkeilijasta, niin jodin T3-muotoinen kilpirauhashormoni tunkeutuu verenkierrosta solukalvon läpi solun sisälle ja aktivoi solun voimalaitoksen, mitokondrion, puolustustaisteluun tunkeilijan tuhoamiseksi.

Kun jodiarvomme ovat olleet Suomessa tutkitusti jo vuosisotalla, sukupolvesta toiseen, alle lajillemme luontaista tasoa, niin puolutusmekanismimme eivät voi toimia tehokkaasti tai oikein.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee jaetuttaa heti maksutta ensiapuna joka talouteen pienet 30 ml joditippapullot (15 % jodi-potassium mikstuura). Kaksi miljoonaa jodipulloa maksaa vain noin miljoona euroa.

Jodihan on erittäin halpa ja patenttivapaa luonnontuote ja alkuaine, jonka lukuisat terveyshyödyt ovat olleet tunnettuja jo tuhansia vuosia.

Martti Pelho
suuhygienisti
Saundersfoot
Cymru (Wales)

Pertti Kinnunen
30/34 | 

Tuomas Aivelo, miten selität tämän blogikirjoituksesi ja tänään 19.3. Helsingin Sanomissa sivulla A 7 olevan pitkän haastattelusi täysin erilaiset näkökulmat ja lähestymistavat tähän problematiikkaan? Olit tänään Hesarissa kovin positiivinen ja rauhoittelevainen, etten sanoisi jopa vähätteleväinen tämän epidemian suhteen. Mikä on muuttanut  mielesi? 

Kiukutus
32/34 | 

Palaanpas asiaan nyt kuukautta ensimmäisen kommenttini jälkeen. Tosiaan vanhainkotiin liittyvät luvut olivat kuulomuististani ja epätarkkoja. Suunta kuitenkin oli selvä: tämä on hirvittävän tartuttava tauti. Luin tutkimuksesta, jonka mukaan siinä missä normiflunssan saamiseen tarvitaan 250 000 viruspartikkelia, tämä tauti tarttuu jopa muutamalla sadalla viruksella. Tauti leijuu ilmassa jopa puoli tuntia, ja tartuttaa vajaan kymmenen metrin päähän tuulettomalla säällä.

Muovi- ja metallipinnoilla viruksen on havaittu säilyvän tartuntakykyisenä jopa 5 päivää, pahvilla vain noin vuorokauden.

Taudin leviäminen tuntuu olevan kertoimella 1,3, eli ilman Suomen tapaisia eristämistoimia joka päivä on 30% enemmän tartuntoja kuin edellisenä. Tapausten määrän kaksinkertaistuminen näyttää tapahtuvan joka kolmas päivä. Kuolleita on alle prosentti aina siihen asti kunnes happilaitteita ei riitä enää kaikille, minkä jälkeen se nousee 3,5%:n kieppeille (kun otetaan huomioon että 50% tartunnan saaneista on täysin oireettomia).

Pitkän itämisajan takia karanteenitoimenpiteiden vaikutus näkyy sairastuneissa ja kuolevissa vasta parin viikon jälkeen. Olenkin seurannut kauhistuneena Ruotsin tilannetta: Maassa kuolee tautiin nyt noin 60 ihmistä vuorokaudessa. Jos maa aloittaisi Suomen kaltaiset eristämistoimet tänään, sairastuneiden ja päivittäin kuolevien määrä ehtisi vielä 16-kertaistua ennen kuin eristyksen vaikutukset näkyisivät tilastoissa.

Tuolloin Ruotsissa kuolisi päivittäin 960 ihmistä joka päivä. Itse asiassa luku on vielä isompi, koska tuossa vaiheessa happilaitteet ovat loppuneet ja Ruotsi lähestyisi sitä 3,5%:n rajapylvästä. Tällöin puhutaan tuhansista kuolleista joka päivä.

Ja tämä on siinä tapauksessa että Ruotsi pistää maan Suomen tapaan kiinni TÄNÄÄN, mitä se ei ole tekemässä.

Toivotaan että ehdolla olevat lääkkeet tehoavat ja Ruotsi saa niitä nopeaan tahtiin käyttöön. Muussa tapauksessa maa on juuri törmäämässä totaalikatastrofiin, jonka pysäyttämiseksi en näe ihmelääkkeiden lisäksi muita keinoja.

kissimmee pool services
33/34 | 

Kissimmee Pool Services is a pool service company based in Kissimmee, Florida. Foe years, we have been in the business of providing professional pool cleaning services to both residential and commercial establishments in Kissimmee.

Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014