Kirjoitukset avainsanalla tartuntataudit

Soluun tunkeutuvia koronaviruksia. Kuva: NIAID / Wikimedia Commons

Viime vuonna puhuttiin, miten koronan kanssa pitää oppia elämää. Tänä vuonna teemana tuntuu olevan enemmänkin, että miten koronan kanssa pitää oppia kuolemaan: Suomessa koronan uhriluku pysyi pitkään matalana, mutta viime vuoden loppupuolelta lähtien luvut ovat rumentuneet vauhdilla. Samalla kun yleisessä keskustelussa pandemia tuntuu olevan menneen talven lumia, oikeassa maailmassa koronavirus jatkaa vyörytystään. Etelä-Afrikassa varaudutaan viidenteen aaltoon.

Pandemian alkupuolelta Suomen strategiana oli estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Viime vuoden syksyllä strategian tavoitteiksi muutettiin yhteiskunnan avaaminen, avoinna pitäminen ja epidemian jälkihoidon, talouden kasvuedellytysten ja jälleenrakennuksen tuki. Tämän vuoden helmikuussa tavoitteiksi muuttui yhteiskunnan vakauttaminen mahdollisimman avoimeksi, jälkihoidon ja jälleenrakennuksen tukeminen sekä tarkoituksenmukainen varautuminen globaalin pandemian jatkumiseen.

Viikottaisten kuolemien määrä nousi yli sataan viime vuoden viimeisellä viikolla ja on pysynyt siitä lähtien sillä tasolla. Tällä hetkellä tilaston korkein luku on viikolla 13, jolloin kuolleita on rekisteröity 240 kappaletta. Nämä luvut tullevat vielä nousemaan, kun tietoja päivitetään.

Kuolinsyyn määrittely on tietenkin vaikeaa. Tällä hetkellä koronakuolema määritellään THL:n tilastonpidossa niin, että kuolema liittyy koronaan, jos se on tapahtunut 30 vuorokauden sisällä positiivisesta laboratoriovarmistetusta testituloksesta. Joskus kuolema voi johtua tietenkin jostain muusta syystä, etenkin kun merkittävä osa väestöstä sairastaa koronatautia. Toisaalta aina kuollutta ei ole välttämättä testattu koronan suhteen tai kuolema voi tapahtua yli 30 vuorokauden kuluttua. Tilastonkeskuksen kuolinsyytilastoissa tarkastellaan jo sitten kuolintodistuksia.

Yleinen nyrkkisääntö on että pandemiassa kuolee huomattavasti enemmän ihmisiä pandeemiseen taudinaiheuttajaan kuin virallisilla testauskriteereillä pystytään havaitsemaan. Tämän takia yleensä seurataan ylikuolleisuutta: miten paljon odotettua enemmän ihmisiä kuolee kunakin ajanhetkenä. Tämän pandemian korkein lukema Suomessa on tämän vuoden viikolta 14. Ylikuolleisuutta on havaittu viime kesältä deltan saapumisen jälkeen lähes joka viikko: vain kaksi viikkoista on alle odotetun arvon.

Syy korkeaan kuolleisuuteen on tietenkin se, että tartuntoja on paljon. Koska tartuntamäärät ovat vieläkin korkeita, kuolleisuus tulee jatkumaan vielä pitkään korkeana. Tartuntamäärien lasku näkyy jossain vaiheessa laskevana kuolleisuutena.

 

Tulevaisuus on pandemian osalta vielä epävarma ja epämääräinen – emme ihan tarkalleen tiedä, mitkä pandemian seuraavat vaiheet ovat. Emme oikein edes tiedä mitkä pandemian nykyiset vaiheet ovat.

Tällä hetkellä Suomessa edetään sakeassa sumussa koronaviruksen kannalta. THL lopetti viime syksynä väestöserologisen tutkimuksensa, joten vasta-ainetasoista populaatiossa on vaikea sanoa mitään. Tuoreen tutkimuksen pohjalta HUS-alueella arviolta reilu neljännes ihmisistä sai omikron-tartunnan joulukuulta maaliskuulle, joskin tämä luku kuulostaa suhteellisen matalalta. Tiedämme, että omikron ei herätä yhtä vahvaa immuunivastetta kuin aiemmat muunnokset. Tämä saattaa johtua eroista viruksen rakenteessa tai siitä, että tartunta aiempien rokotusten tai tartuntojen päälle ei enää aiheuta suhteessa yhtä vahvaa reaktiota.

Emme pysty oikein arvioimaan kuinka suuri osa ihmisistä on alttiita koronatartunnalle. Vain muutama prosentti ihmisistä ei ole saanut tartuntaa tai rokotusta, joten he ovat varmasti alttiita. Missä vaiheessa rokotussuoja tai aiemman tartunnan suoja on sitten heikentynyt niin paljon, että tartunnan voi saada uudestaan? Tästä voimme tehdä jonkinlaisia arvioita, mutta koko populaation tilan arvioiminen on vaikeaa. Tämän takia emme oikein pysty arvioimaan, koska uusi tartunta-aalto voisi käynnistyä.

Ruotsalaiset terveysviranomaiset yrittivät mallintaa tämänkaltaista dynamiikkaa ja he saivat mallinnettua jo toukokuulle seuraavan, pienen, aallon, lähinnä immuniteetin heikentymisen takia.

Selkeää dataa koronaviruksen etenemisestä on tällä hetkellä saatavilla kahta kautta: sairaalahoidossa olevien määrä ja jätevesiseurannan koronavirusmäärät. Sairaalassa olevien määrästä voidaan suhteellisen helposti seurata epidemian voimakkuutta pari viikkoa sitten – tai ainakin tautitaakkaa, jota se aiheuttaa. Jätevedestä nähdään taas koronavirustartuntojen suuruusluokka, mutta ei niinkään lyhyen aikavälin trendejä. Jätevedestä pystytään tosin melko hyvin seuraamaan vallassa olevien varianttien esiintymistä.

Omikronin varsinainen vaarallisuus edelliseen variantteihin nähden on epävarma. Parhaat arviot tähän mennessä ovat arvioineet, että omikron on noin neljänneksen lievempi kuin deltavariantti tai suurin piirtein yhtä vaarallinen. Vertailun tekeminen nykyisten ja edellisten varianttien välillä on vaikeaa – tai ehkäpä jopa mahdotonta – koska rokotusten ja tartuntojen kertyessä immuunihistoriasta tulee monimutkaisempi.

Tämä vaihteleva immuunihistoria tekee myös eri maiden välisten tilanteiden arvioimisesta vaikeampaa. Muutama kuukausi sitten pystyimme vielä sanomaan, että Norja ja Tanska ovat suurin piirtein samassa tilanteessa kuin Suomi: paljon rokotuksia, vähän tartuntoja ja muunnosten leviämiset suurin piirtein samanaikaisia. Sittemmin Norjassa tuli pieni BA.1-aalto ja suurempi BA.2-aalto. Suomessa ja Tanskassa BA.1 muuttui aika sujuvasti BA.2:ksi, mutta ero oli siinä, että Tanskassa oli jyrkkä aalto, Suomessa matalampi mutta pitkä. Ruotsissa ei juuri BA.1-aaltoa ollut, mutta suhteellisen matala ja myöhäinen BA.2-aalto.

Nyt kaikki maat ovat käytännössä eri tilanteessa: tartuntoja on ollut eri määrä, tartuntoja ovat aiheuttaneet eri muunnokset, rokotteita on annettu eri verran eri ikäluokille ja kaikesta tästä on kulunut vaihteleva aikamäärä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jossain alkaa aalto, se ei tarkoita että Suomessa alkaisi myös aalto. Kääntäen: vaikka missään ei olisikaan aaltoa käynnissä, Suomessa voi olla.

 

Isoin kysymys on se, että miten koronaviruksen evoluutio jatkuu tästä hetkestä. Tähän asti koronaviruksen evoluutiota on määrittänyt toisistaan suuresti eroavat muunnokset: alfa korvautui hyvin erilaisella deltalla, joka korvautui vielä erilaisemmalla omikronilla. Allaolevassa kuvassa nämä kaukaiset suhteet näkyvät siitä, että mikään varianteista ei ole korvautunut omalla seuraajallaan. Taustalla on tartuntojen aiheuttaman immuniteetin aiheuttama valinta: aiempaa immuniteettia kiertää parhaiten mahdollisimman paljon merkittävissä kohdissa eroava virus.


Tähän asti näkemämme koronaviruksen evoluutio eroaa myös merkittävästi muista vastaavista hengitystieviruksista. Muutokset koronaviruksessa ovat olleet suuria, jolloin se on onnistunut kiertämään huomattavan paljon aiempaa immuunisuojaa. Omikronin suuri eroavaisuus aiemmista muunnoksista aiheutti se, että se kiersi paremmin rokotussuojaa ja aiheutti tänä keväänä niin suuren kuolleisuuden. Muissa hengitystieviruksissa muutokset ovat yleensä pieniä ja vähittäisiä, joka riittää pitämään nämä virukset kierrossa, mutta tarkoittaa, että aiempi altistus tai rokotus suojaa melko hyvin ja suurin osa ihmisistä ei saa epidemiassa tartuntaa.

Tuhannen taalan kysymys on, rauhoittuuko koronavirus tämän malliseen evoluutioon vai jatkaako se aiemmalla tiellään. Niin sanotun delta-plus -variantin (kuvan 21I ja 21J) kohdalla vaikutti jo, että rauhoittuminen on näkyvissä. Tein tietenkin sen vertauksen, että marraskuun puolivälissä kävin sanomassa tämän suorassa radiolähetyksessä. Saman viikon loppupuolella ilmoitettiinkin omikron-variantista. Nyt omikronin jälkeläisinä vaikuttaa yleistyvän BA.4, BA.5 ja BA.2.12.1 - ne ovat siis eräänlaisia omikron-plussia. 

Jos seuraava muunnos on - omikronin hengessä - merkittävän erilainen omikronista tai deltasta, tämä voi hyvinkin aiheuttaa tartunta-aallon missä tahansa vuodenajassa (kuten delta viime kesänä) ja aiheuttaa merkittävää kuolleisuutta, kuten omikron, tai suurempaakin kuolleisuutta.

Toinen vaihtoehto on, että omikron jatkaa valtavarianttina ja muuntuu hieman. Etelä-Afrikassa on alkamassa uusi tartunta-aalto, jonka taustalla ovat BA.4 ja BA.5, tavallaan omikron-plussia. Jos nämä variantit pääsevät Suomeen ja alkavat leviämään, ne voivat aiheuttaa tai olla aiheuttamatta uuden epidemia-aallon. Todennäköisemmin epidemia kiihtyy syksyllä, mutta riippuen immuunihistoriasta – kuinka moni on saanut nyt tartunnan, miten paljon rokotuksia on jaettu ja miten nopeasti immuunisuoja hiipuu – se voi tapahtua aiemmin tai myöhemmin.

Kolmaskin vaihtoehto on olemassa: deltamuunnoskin on vielä pyörimässä nurkissa. Kun edellisen aallon on aiheuttanut omikron, suoja deltamuunnosta vastaan saattaa olla suhteellisesti heikompi ja delta (tai deltankaltainen muunnos) voi aiheuttaa seuraavan aallon. Esimerkiksi muista koronaviruksista OC43:lla on tällainen dynamiikka: epidemia aiheutuu vuorovuosin pääosin eri muunnoksilla.

 

Tämä kaikki tekee tietenkin "tarkoituksenmukaisesta varautumisesta" sangen vaikeaa. Tilanne voi muuttua helpommaksi, jatkua kuten nytkin on mennyt tai ottaa käänteen huonompaan.

Eri maissa yksi varautumisen ero tuntuu olevan rokotusten jako. Esimerkiksi Suomessa on suhtauduttu neljänteen rokotukseen kitsaasti ja toisissa maissa, kuten Israelissa, taas hövelimmin. Rokote suojaa erityisesti lyhyen aikaa hyvin tehokkaasti niin tartunnoilta kuin vakavalta taudilta. Tämän jälkeen suoja tartuntaa vastaan laskee hieman nopeammin kuin suoja vakavaa tautia kohtaan ja tässä on myös ikäryhmittäin merkittäviä eroja.

Jos uusi aalto on alkamassa, silloin on tietenkin optimaalista, että aallon alussa on jaettu mahdollisimman paljon tehosteannoksia: se vähentää sekä viruksen leviämistä että vakavien tapausten määrää. Ongelma vain on, ettemme tiedä milloin aalto on alkamassa. Omikronista opimme, että muunnoksen havaitsemisesta kestää pitkä aika ennen kuin rokotuksia saadaan Suomessa jaettua, koska uusien muunnosten riskiä ei osata arvioida riittävän hyvin.

Suomalainen rokotussuunnitelma perustuu tällä hetkellä siihen, että kesäksi tartuntamäärät laskevat - jolloin rokotuksen hyöty on rajallinen - mutta lähtevät uudestaan syksyllä nousuun ja että tilanteeseen ehditään vastaamaan syksyllä. Tämän oletuksen puolesta ei ole varsinaisesti mitään perustelua tai dataa esitetty.

THL:n työpaperi neljänsistä rokotteista viittaa pohdinnassaan siihen, että rokotteiden suoja erittäin vakavaa tautia kohtaan on erinomainen, mutta ikääntyneiden perusterveydenhuoltoa vaativia tapauksia lisärokotukset eivät välttämättä merkittävästi estä.

Avoimia kysymyksiä on muitakin; miten toistuvat rokotukset ja/tai tartunnat vaikuttavat immuunisuojaan? Tähän asti vaikuttaa siltä, että kukin kerta parantaa suojaa. Saattaa myös olla, että hyödyn lisääntyminen vähenee vähitellen. Tähän mennessä myös kaikki rokotteet ovat perustuneet alkuperäiseen Wuhanista levinneeseen virukseen - miten rokotteita kannattaisi päivittää lähemmäs nykyisiä muunnoksia? Jälleen, ajatuksia ja kysymyksiä on heitelty ilmaan, mutta vastauksia on huomattavan vähän. 

Jos seuraavan aallon aiheuttaa omikron- tai omikroninkaltainen muunnos, silloin olisi hyödyksi, että olisi tätä varten räätälöity rokote. Jos aallon synnyttää mahdollisimman erilainen muunnos kuin omikron, silloin rokotteesta on hieman hyötyä, mutta suhteessa vähemmän. Jos aallon synnyttää deltankaltainen muunnos, silloin voimme varautua siihen deltalle räätälöidyllä rokotteella, mutta jos sen synnyttää täysin uusi muunnos, tällöin varautuminen on vaikeampaa.

 

Tänä vuonna Suomen koronatilannetta on johdettu ennen kaikkea sloganein. Uusin slogan näyttää olevan, että koronaviruksen aiheuttama tauti on vain yksi tauti monien tautien joukossa.

Sloganin hyvä puoli on, että se on tosi. Huono puoli on siinä, että se on erityisen ilmiselvästi tosi. Itsestäänselvyys.

Suomessa kuolee keskimäärin kuukaudessa hieman alle 5000 ihmistä. Nyt rekisteröidyt koronakuolemat ovat lähes 1000 ihmistä kuukaudessa. Se tekee koronavirustaudista yhden taudin muiden joukossa samalla tavalla kuin syöpä, Alzheimer tai sydäntaudit ovat yksi tauti muiden joukossa.

Tartuntatautien joukossa koronavirustauti on se yksi tauti muiden joukossa, jos anglismina sallitaan määräisen artikkelin tapainen rakenne. Koronavirus tappaa Suomessa huomattavasti, kertaluokkaa tai useampaa, enemmän kuin mikään muu tartuntatauti.

Perusongelma tietenkin on, että SARS-CoV-2 on vaarallinen taudinaiheuttaja. Pandemian alkuvaiheessa ongelmaksi muodostui se, että mikään maailman tehohoitokapasiteetti ei ollut riittävä sille, että koronavirus olisi voinut "päästää" leviämään vapaasti. Nyt rokotusten myötä tuota tautitaakkaa on saatu laskemaan huomattavan paljon. Pieni osuus valtavan suuresta osuudesta on kuitenkin paljon: tämä tietenkin tarkoittaa isoa sairaalahoitoon joutuvien määrää ja rutkaa kuolleisuutta.

Sloganit on hyvä korvike, kun tiedolla johtaminen ei onnistu. Esimerkiksi maskisuosituksesta luopumisen yhteydessä THL:n tiedotteessa mainittiin, että "Koko väestön tasolla maskien käytölle ei ole vaikuttavuusperusteita vallitsevassa epidemiatilanteessa, jossa niiden laajakaan käyttö ei yksittäisenä toimena merkittävästi estä viruksen leviämistä."

Kuten parhaat lausunnot yleensä, tämäkin on itsestäänselvä - mikään yksittäinen toimi ei estä viruksen leviämistä. Monet toimet kuitenkin osaltaan voivat vähentää sitä. 

Suomalaiset kyllä seuraavat hanakasti THL:n linjauksia. Hyvä esimerkki voi olla oma työpaikkani, joka suosittaa kasvomaskin käyttöä tilanteissa, jossa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Harva täällä kuitenkaan enää maskia käyttää, koska "THL on sanonut, että niistä voidaan luopua". 

 

Missä kohden Suomessa nyt sitten ollaan? Tällä hetkellä virallinen linja taitaa olla se, että ajan mittaan koronaviruksen aiheuttama tautitaakka pienenee sitä mukaan, kun tartuntoja saadaan useita kertoja. Tämän kehityksen kestosta tai todennäköisyydestä, että se tulee oikeasti toteutumaan, ei ole käsitystä. Nykymenolla ainakin lähivuosina koronavirustauti tullee olemaan merkittävämpi kuolleisuuden aiheuttaja kuin influenssa.

Tällä hetkellä toivoisi näkyvyyttä kesän yli. "Kesällä tilanne helpottaa" on jälleen hyvä slogan, mutta mitä tapahtuu sitten? Miten pitää suhtautua seuraavaan aaltoon, joka ehkä tulee kesän jälkeen? Voivatko kansalaiset mitään sille, ettei koronasta tule pysyvää merkittävää kuolemansyytä? Tästä ei taida olla mitään varsinaista suunnitelmaa tai skenaarioita, vaan toiminnan pohjana on "toivotaan, toivotaan" - lähestymistapa.

Rokotteet auttoivat estämään, ettei koronasta tullut vielä suurempaa katastrofia Suomessa tai muualla Euroopassa. Niillä on merkittävä rooli koronan hallitsemisessa tästä eteenpäinkin. Pelkän rokotteen turvin ei kuitenkaan tulevaisuudesta selvitä, pitää olla suunnitelmakin.

Kommentit (3)

Mahjong online
2/3 | 

Thank you for the info may be useful to all who read this article.  

[link=https://mahjongonlinefree.com]mahjong online[/link]
    [link name=mahjong online]https://mahjongonlinefree.com[/link]
    ((https://mahjongonlinefree.com))
    ((https://mahjongonlinefree.com mahjong online))
    [https://mahjongonlinefree.com mahjong online]
    [[https://mahjongonlinefree.com mahjong online]]
    [L=mahjong online]https://mahjongonlinefree.com[/L]
    "mahjong online":https://mahjongonlinefree.com
    [mahjong online](https://mahjongonlinefree.com)

[URL=https://mahjongonlinefree.com]mahjong online[/URL]
    [url=https://mahjongonlinefree.com]mahjong online[/url]

<a href="https://mahjongonlinefree.com">mahjong online</a>

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilmasta kerättyjä bakteereja. Kuva: Josef Reischig / Wikimedia Commons

Eilisessä kirjoituksessa pohdin sitä, että aiheuttaako koronaviruspandemian aiheuttama taudinaiheuttajien - kuten rs-viruksen ja influenssan - kiertämisen väheneminen immuunivelkaa. Päädyin hieman skeptiseen lopputulokseen. Tässä kirjoituksessa tavoitellaan paremmin sitä, mitä mielestäni immuunivelka voisi oikeasti tarkoittaa.

Koronaviruspandemian positiivisia puolia on ilman muuta se, että ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa ulkona ja luonnossa. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen auttaa palautumaan stressiä sekä parantaa mielialaa. Uskallan myös väittää, että luonnossa liikkuminen vähentää meidän ihmisten immuunivelkaa. 

Kirjoitin viime viikolla ilmestyneeseen Duodecimiin Jenni Lehtimäen kanssa kirjoituksen siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus edistää kansanterveyttä. Kirjoituksen johtotähtenä on evolutiivinen suhteemme ympäröiviin mikrobeihin: olemme sopeutuneet siihen, että mukanamme kulkee valtava määrä hyödyllisiä bakteereita. 

Luontoympäristöjen mikrobilajisto on hyvin monimuotoinen kun taas rakennetussa ympäristössä lajisto on yksipuolisempi. Tämän seurauksena nykyihmisen bakteerilajisto on yksipuolisempi kuin aiemmin ja lajisto jatkaa köyhtymistään. Köyhtynyt mikrobilajisto on yhdistetty moniin ei tarttuviin tauteihin. 

Nähtävästi evoluution saatossa ihminen on ulkoistanut monia kehonsa normaaleja toimintoja esimerkiksi suoliston bakteereille. Kun bakteerilajisto sitten yksipuolistuu, myös kehomme toiminta saattaa prakata. Tarvitsemme immuunijärjestelmämme normaalia toimintaa varten monipuolisen mikrobilajisto ihollemme ja suolistoomme.

Jos immuunivelkaa aletaan ihmiseltä etsimään, niin todellinen immuunivelka löytyy suolistostamme, köyhtyneestä bakteerilajistostamme. Siinä missä tartuntatautien puutetta ei ole vielä yhdistetty immuunijärjestelmän toiminnan haasteisiin, suolistobakteeriston köyhyys on. Sen seurauksia ovat esimerkiksi allergioiden ja autoimmuunitautien yleistyminen.

Nykymaailman haaste onkin tasapainoilla sen kanssa, että saamme hyödyllisiä mikrobeja, mutta välttämme taudinaiheuttajia. Kaupunkimme on kuin luotu taudinaiheuttajien leviämistä varten ja niissä on usein köyhtynyt hyödyllisten mikrobien kirjo. 

Monet koronavirukseen torjuntaan liittyvät keinot voivat entisestään yksipuolistaa kaupunkien mikrobilajistoa. Esimerkiksi mikrobeja tappavat pinnat tuhoavat haitallisten virusten lisäksi myös hyödylliset mikrobit. Kaupunkitilaakin pitäisi suunnitella sen mukaan, että hyödyllisille mikrobeille on tilansa.

Ehdotamme, että oikea tapa hahmottaa asiaa on kohdennettu hygienia. Koska on paikkoja, joissa on suuri riski epämiellyttävälle mikrobikontaktille, ja toisaalta taas paikkoja, jossa riski on pienempi, mutta hyödyllisten bakteerien määrä suurempi, toimintaa kannattaa säätää paikan mukaan. Kun ollaan kaupungissa ja ihmisten seassa, käsien pesu on tärkeää, mutta luonnossa tartuntariskit ovat pienempiä. Luonnossa liikkumisessa riskit taas liittyvät esimerkiksi puutiaisilta suojautumiseen.

Immuunivelan maksuun kannattaa lähteä viettämään aikaa luonnossa!

Kommentit (7)

Käyttäjä28466
Liittynyt11.2.2022
Viestejä2
4/7 | 

Well, the truth is that it is quite a complicated issue for me. I believe that the immune system is the best thing we have, and we should know how to take better care of it, that whatever we put into the body, be it food or whatever, we have to see if these things are good for the system or not . Excellent post, from my company(mobiliario hosteleria) we encourage you to continue writing such good posts.

Elektronimikroskooppikuva RSV-viruksesta. Kuva: NIAID / Wikimedia Commons

Koronaviruspandemian aikana muiden taudinaiheuttajien kierto on hidastunut. Vaarallisista taudinaiheuttajista erityisesti influenssa on ollut hiljaa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Myös monet muut hengitystievirukset ovat kiertäneet huomattavsati vähemmän.

RS-virus on ollut tekemässä paluuta ja aiheuttanut sekä huolta että sairaalakuormitusta esimerkiksi Ruotsissa. RS-virusaallon suuruus Suomessa tyypillisesti vaihtelee niin, että joka toinen vuosi on suurempi aalto: vuonna 2020 oli suuremman aallon vuoro, mutta aalto jäi edellistä suurta aaltoa pienemmäksi, todennäköisesti koronapandemian alkuun liittyvien rajoitusten takia.

 

Määritelmällisestihän taudit ovat haitallisia: on parempi, ettei tauteja sairasta, koska taudeista on haittaa. Pandemian aiheuttama häiriö taudinaiheuttajien kiertoon on kuitenkin omalaatuinen ilmiö, koska todennäköisesti ennen ja jälkeen pandemian taudit kiertävät aivan yhtä hyvin – nyt meillä vain on kahden vuoden tauko monien tautien kierrossa.

Aikuiselle kahden vuoden tauko suhteellisen vähäisistä, mutta silti ärsyttävistä, taudeista ei luultavasti ole juttu eikä mikään. Vaikutus voi olla suurempi pieniin lapsiin, jotka yleensä sairastavat paljon. Viime aikoina onkin herätelty keskustelua siitä, onko pikkulapsille syntynyt pandemian aikana immuunivelkaa ja minkälaisia ongelmia se aiheuttaa.

Immuunivelka on ranskalaisten lastenlääkärien kehittämä termi, joka tuli oikeastaan käyttöön vasta muutama kuukausi sitten. Tutkijoiden artikkelissa ei määritelty mitä immuunivelalla tarkoitetaan, mutta kevyellä tulkinnalla voinee arvioida, että kirjoittajat tarkoittavat sillä laumasuojan vähenemistä yleisesti kiertäviä taudinaiheuttajia kohtaan. Lisäksi he heittävät ilmaan ajatuksen, että mahdollinen hygieniahypoteesi voisi näyttää kyntensä tulevina vuosina.

Minkälaiset tekijät sitten voisivat aiheuttaa ”immuunivelkaa” ja onko se järkevä käsite?

Pandemian selkein vaikutus on se, että koska pienet lapset eivät ole sairastuneet tauteihin, he ovat yhä alttiita taudinaiheuttajille. Kun taudinaiheuttajat alkavat uudestaan kiertää, alttiita lapsia on enemmän kuin aikaisemmin. Yksinkertaisemmin kysymys on siitä, että RS-virusepidemiasta tulee tänä vuonna suurempi kuin normaalisti. Tämähän ei välttämättä velkaa ole, jos korkoakaan ei kerry. Immuuunivelkaan liittyvä kysymys siis onkin, että kun taudit alkavat kiertää, saako tartunnan harvempi, yhtä moni vai useampi kuin ilman taukoa olisi saanut.

Valitettavasti tulevien epidemioiden koko on jo hieman liian monimutkainen kysymys vastattavaksi etukäteen. Mallinnuksen perusteella näyttää siltä, että kunkin alueen luontainen RS-viruksen dynamiikka vaikuttaa siihen, että onko tuleva epidemia isompi tai pienempi kuin sairastuneiden määrä ilman pandemiaa. Ajan mittaan oletettavasti RSV palaa normaaliin kausittaiseen vaihteluunsa, mutta tässä voi kestää useampi vuosi.

Ennen paluuta normaaliin RSV-epidemiat voivat myös tapahtua totutusta poikkeavaan aikaan. Esimerkisi Ruotsin tämänvuotinen epidemia on lähtenyt käyntiin huomattavasti aiemmin kuin normaalisti. Tämä voi puolestaan joko viedä puhdin epidemialta tai sitten venyttää sitä huomattavasti pidemmäksi kuin normaalisti.

Käytännössä missään RS-viruksen kiertoa mallintavassa tutkimuksessa ei ole otettu huomioon maantieteellistä leviämistä. Nähtävästi merkittävä tekijä, joka säätelee RSV-epidemioita on ihmisten matkustaminen alueelta toiselle. Esimerkiksi Ruotsissa – jossa pienten lasten hoitoon liittyvät rajoitukset olivat hyvin vähäisiä – RS-virus ei kiertänyt pandemian aikana. Tämä saattaa viitata siihen, että matkustaminen ja sen mukana ympäri maailmaa leviävät taudinaiheuttajat voivat olla merkittävä tekijä. Tällöin matkustuksen palaaminen normaaliksi tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, miten epidemiat etenevät.

Tartunnan saaneen iällä on tietenkin vaikutusta: jos yksi tautivuosi on jäänyt välistä, monet yleisesti kiertävän taudinaiheuttajan ensimmäisen kerran saavat lapset ovat vanhempia kuin normaali tilanteessa. Jälleen, tämän vaikutus riippuu taudinaiheuttajasta: jotkut taudit ovat vaarallisempia vanhemmille ihmisille, toiset taas nuoremmille ihmisille. Koska taudiaiheuttajien vaarallisuus on heikosti tunnettu, lienee mahdotonta laskea mikä on kaikkien taudinaiheuttajien "viivästymisten" nettovaikutus.

Rokotteiden antaminen on tietenkin merkittävä altistuneiden määrään vaikuttava tekijä. Jos pandemian takia rokotuksia ei päästä antamaan pikkulapsille, tämä entisestään altistaa taudinaiheuttajille. Toisaalta, tilanne voi innostaa vanhemmat ottamaan enemmän rokotuksia lapsilleen. THL:n rokotusrekisterin perusteella tällä ei ole juuri vaikutusta Suomessa, mutta esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa merkitys voi olla suurikin.

Asiasta tekee monimutkaisemman se, että monien taudinaiheuttajien kierto muuttuu samaan aikaan. Taudinaiheuttajat voivat kilpailla keskenään myös siitä, kuka pääsee tartuttamaan ihmisen. Erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa, joissa on paljon sairaita ihmisiä ja siten taudinaiheuttajia liikkeessä, useamman taudin sairastaminen samaan aikaan on todennäköisempää.

Taudinaiheuttajilla voi olla suoraa kilpailua keskenään: jos joku on jo päässyt asettumaan ylempiin hengitysteihin se saattaa vaikeuttaa tai helpottaa toisen taudinaiheuttajan pääsyä ihmiseen. Tiedämme hyvin vähän siitä, miten ihmisen lievät hengitystievirukset kilpailevat keskenään tai auttavat toisiaan.

Pääsääntöisesti ihmiset eivät sairasta montaa tautia samaan aikaan. Taudin sairastamisen jäljet voivat olla kuitenkin pitkiä, sillä taudinaiheuttajilla, jotka kuuluvat samaan ryhmään, saattaa olla ristireaktiivisuutta. Tällöin esimerkiksi yhden flunssaa aiheuttavan koronaviruksen sairastaminen voi tarkoittaa, ettei ihmisen immuunipuolustus ei enää päästä lähisukuisen toisen koronaviruslajin edustajaa asettumaan majaksi lähitulevaisuudessa.

 

Nämä yllämainitut tekijät ovat ekologisia, taudinaiheuttajien kiertoon liittyviä. Kun arvioimme influenssaviruksen tulevaisuutta, pitää huomioida myös evoluutio. Kun viruksen kierto vähenee, sen evoluutionopeus tai sopeutumiskyky saattaa muuttua. Iinfluenssatapausten määrän väheneminen vaikeuttaa myös sen arvioimista, että miten normaalitilaan palataan ja mitkä kannat nousevat yleisimmiksi.

Esimerkiksi Afrikan maissa influenssavirus on jäänyt kiertämään nähtävästi isoissa kaupungeissa, mutta kunkin maan kannat ovat eriytyneet toisistaan: virusten vaihtoa maiden välillä ei ole siis juurikaan ollut. Uuden normaalin saavuttamiseen vaikuttaa luultavasti se, että mistä alueista influenssavirukset lopulta leviävät ensimmäisinä ja runsaimpina ympäri maailman.

Ainakin influenssavirusten monimuotoisuus on vähentynyt rutkasti pandemian aikana. Monet kehityslinjat ovat kuolleet sukupuuttoon. Periaatteessa virusevoluution ennakoitavuus voi siis parantua. Erityisen mielenkiintoista on, että yhtä neljästä merkittävästä influenssaviruskannasta, B/Yamagataa ei ole havaittu huhtikuun 2020 jälkeen. Jos olemme päässeet eroon yhdestäkin influenssakannasta, se tekee maailmasta paremman paikan, ja mahdollisesti influenssarokotteesta paremmin toimivan. Influenssan suhteen immuunivelkaa ei siis välttämättä tarvitse koskaan kokonaan maksaa takaisin.

Muista hengitystieviruksista ei tiedetä niin paljon, että pandemian aiheuttaman häiriön vaikutusta evoluutioon voitaisiin kovinkaan hyvin päätellä mitään.

 

Yksi mahdollisuus immuunivelaksi voisi olla se, että tautien sairastaminen jotenkin hyödyttäisi immuunijärjestelmää ja saisi siitä paremmin toimivan. Immuunivelka-artikkelin kirjoittavat viittavat ajatukseen, että taudinaiheuttajien kohtaaminen johtaisi parempaan yleiseen puolustuskykyyn. Tällöin vähäisempi tautialtitus johtaisi heikompaan immuunipuolustukseen.

Evolutiivisesti intuitiivisesti virittyminen ympäristön taudinaiheuttajanpaineeseen kuulostaa järkevältä, mutta todellisuus on monimutkaisempi. Ihmisten immuunipuolustushan on tavallaan immuunijärjestelmien kruunu: se kehittää tarkan ja tehokkaan suojan niitä taudinaiheuttajia kohtaan, joita se on kohdannut, ja todennäköisesti kohtaa uudestaan. Yleinen, kohonnut suoja, joka perustuisi taudinaiheuttajien määrään, ei kuulostaa ihmisille kovinkaan hyvältä toimintatavalta, etenkään kun ihmisillä on niin paljon tartuntatauteja.

Tällainen yleiseen tautitasoon virittäytyvä mekanismi on hyvin spekulatiivinen, eikä sen olemassaolosta oikeastaan ole todisteita. Immuunipuolustuksen virittyminen on läheistä sukua niin sanotun hygieniahypoteesin kanssa, josta ranskalaistutkijat myös kirjoittavat.

Hygieniahypoteesi - alkuperäisessä David Strachanin muodossa -  ehdottaa, että pienempi altistus tartuntataudeille tylsistyttää immuunipuolustuksen ja johtaa osaltaan enemmän autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Hygieniahypoteesinkaan osalta näyttöä ei juurikaan ole: suurempi tautialtistus ei vaikuta suojaavan suoranaisesti autoimmuunitaudeilta.

Sinänsä on myös järkeenkäypää, että ihmisten suurempi tautialtistus ei johda positiivisiin terveysvaikutuksiin. Ihmisillähän on oletettavasti nykyään paljon enemmän tauteja kuin koskaan aiemmin. Suuret kaupungit ja suuret ihmismassat tarkoittavat, että taudit kiertävät nykyään aivan eri tavoin kuin vielä muutamia tuhansia vuosia sitten historiassakaan.

 

Yhteenvetona: ainakaan minä en ole vielä vakuuttunut, että onko immuunivelka järkevä käsite ja onko siitä jotain hyötyä. Tulevat vuodet tulevat varmasti olemaan valaisevia sen suhteen, että mihin tartuntatautitilanne etenee ja onko meillä pandemian jälkeen korkoja maksettavana.

Loppukaneettinaan ranskalaiset tutkijat ehdottavat, että koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja tartuntatautien määrän väheneminen voivat osaltaan epätasapainottaa mikrobiotaa ja siten osaltaan lisätä allergioiden ja autoimmuunitautein esiintymistä. Tämä toteamus on mielenkiintoinen ja väitän, että tässä ranskalaiset olivat väärässä!

Kaikki aineisto näyttää viittavan siihen, että pandemian aikana ihmiset ovat enemmän viettäneet aikaansa ulkona ja luonnossa. Tämän vaikutus oletettavasti mikrobilajistoomme on positiivinen ja päinvastoin immuunivelkaamme vähentävä. Palaan tähän teemaan tarkemmin seuraavassa blogikirjoituksessa, jonka julkaisen huomenna.

Kommentit (42)

Vierailija
2/42 | 

Voisitko ystävällisesti kertoa:

1) miten on mahdollista olla synnynnäisesti biologisesti kiinnostunut sosiaalisesta konstruktiosta (gender)? Jos siis homo/heteroseksuaalisuus on biologista, mutta ei tarkoita, että seksuaalisuus kohdistuu johonkin tiettyyn biologiseen sukupuoleen?

2) jos on fobista ulossulkea kokonaisia ihmisryhmiä, ovatko homot/heterot väistämättä fobisia, kun sulkevat ulos miehet/naiset? Jos eivät ole, miksi näiden ryhmien ulossulkeminen on ok, mutta muiden ei?

DOZEPHARMACY.CO
13/42 | 

https://dozepharmacy.com/product/avaforce-100mg-tablet-avanafil/

Buy Avaforce 100 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Avanafil. Avaforce 100 mg helps a man to get prolonged erection during sex. Avanafil Tablets take place due to improper flow to penile this pill ensure proper blood to the penile.

How to Use Avaforce 100 mg?

Swallow the whole pill with water at least 30 minutes before sexual intercourse. Do not repeat the dosage for more than once every 24 hours. Take the recommendation of a doctor before taking Avaforce 100 mg while on other medications to treat erectile dysfunction. Alcohol intake with or while on Avanafil Tablets, is not advised.

Side Effects of Avanafil 100 mg

Some of the common side effects of  Avaforce 100 mg include pain in different parts of the body, like back, neck, and throat. Pill dosage consumption may lead to headaches, running nose, nasal congestion, nausea, dizziness, and blurry vision. Driving after the dosage is not recommended. These are some types of observed symptoms. In case of unusual activity or behavioral change, consult a doctor.

doze pharmacy
14/42 | 

Buy Avanafil 50 mg Online, which is Men's Health medication, and it contains Avanafil. Avaforce 50 mg is to treat the inability to sustain Satisfaction to complete intercourse. Avanafil Tablets can also cure rare diseases of pulmonary arterial hypertension (PAH).

Buy Avanafil 50 mg Online, which is an oral medication used to achieve a penile erection, and It is a support for erectile dysfunction, also known as ED or impotence. Avaforce 50 mg helps the blood vessels in the penial area to relax. Avanafil 50 mg increases the flow of blood in that area and helps the penis to stay hard and erect and helps only during sexual stimulation. Foreplay with your partner is important before the activity of sexual intercourse.

How to Use Avaforce 50 mg?

Do not use Avaforce 50 mg for more than one time every 24 hours. Swallow the pill with water 30 minutes before sexual intercourse. It should not be taken while on other drugs to treat erectile dysfunction. Alcohol consumption, while on Avanafil Tablets, is not recommended.

Side Effects of Avanafil 50 mg

Some of the common side effects of Avanafil 50 mg include headache, running nose, nasal congestion, sore throat, back pain, pains in a different section of the body, nausea, dizziness, blurry vision depending on the person to person. It is highly recommended to take the doctor's guidance before altering or increasing the usual dosage.

https://dozepharmacy.com/product/avaforce-50mg-tablet-avanafil/

Vierailija
15/42 | 

Buy Avana 100 mg Online, which is Men's Health medication, and it contains Avanafil. Avanafil Tablets are used in impotence condition in men. Avanafil 100 mg helps to achieve and maintain an erection when sexually aroused.

Buy Avana 100 mg Online, which is for the treatment of inability to sustain Satisfaction to complete intercourse. Avanafil 100 mg also cured rare diseases of pulmonary arterial hypertension (PAH). The active ingredient in this medicine is Avanafil is a PDE5 inhibitor (phosphodiesterase type 5 inhibitor) type of medication Avanafil. Avana 100 mg is a potent medicine used to treat erectile dysfunction in men of all ages.

avana 100
16/42 | 

Buy Avana 100 mg Online, which is Men's Health medication, and it contains Avanafil. Avanafil Tablets are used in impotence condition in men. Avanafil 100 mg helps to achieve and maintain an erection when sexually aroused.

Buy Avana 100 mg Online, which is for the treatment of the inability to sustain satisfaction to complete intercourse. Avanafil 100 mg is also cured rare disease pulmonary arterial hypertension (PAH). The active ingredient in this medicine is Avanafil is a PDE5 inhibitor (phosphodiesterase type 5 inhibitor) type of medication Avanafil. Avana 100 mg is a potent medicine used to treat erectile dysfunction in men of all ages.

What is the Avana 100 mg?

Avana 100 mg is used for the treatment of erectile dysfunction. In this, a man is unable to achieve the proper penile erection that is required for sexual activates. It takes place due to insufficient blood flow into the penile. Avanafil 100 mg increases the blood flow in a specific part of the body & causes an erection, which is a normal response to sexual stimulation.

How Does Avanafil 100 mg Works?

During sexual intercourse, nitric oxide is released in the erectile tissue of the penile. Which activates the granulate cyclase Chemical called cyclic guanosine monophosphate to get increases. Which relaxes the blood vessels in the penile and allows blood to fill the spongy erectile tissues to cause an erection. This action of Avanafil Tablets solves erectile dysfunction by allowing the natural process of sexual intercourse to activate the cgmp mechanism for getting and maintaining an erection.

Bigfun 100
18/42 | 

Buy Bigfun 100 mg Online, which is a Men's Health Medication, and it contains Sildenafil Citrate. Sildenafil Citrate Tablets help to relax the muscles there in the blood vessels and increase the flow of blood to the penis.

Erectile Dysfunction is now a common illness among men these days. When a man cannot attain an erection or hold an erection for a short time during sexual activity, such a man is said to be suffering from Erectile Dysfunction (ED) or ttps: //dozepharmacy.com/

Impotence. An initial injury can cause ED, or Psychological conditions like stress, anxiety, depression, etc. or chronic

lifestyles like drinking, smoking, obesity, etc. One can Buy Bigfun 100 mg Online to treat this illness.

What is Bigfun 100 mg?

lnda swarin
19/42 | 

https://dozepharmacy.com/
Buy Lidocaine Injection Online, which is Men's Health medication, and it contains Lidocaine. Biocaine Injection is an effective medicine used before surgical activities. Lidocaine Injection blocks nerve signals from a specific part of the body and is a local anesthetic medicine.

Buy Lidocaine Injection Online, which is a medicine that is used to treat skin conditions like - insect bites. Biocaine Injection can also be used to Cure hemorrhoids & problems of the genital, Anal area. Lidocaine Injection is entirely sufficient for arrhythmia characterized by the irregular beating of the heart.

One can Buy Lidocaine Injection Online from Dose Pharmacy & get a Fantastic discount. The hassle-free buying experience with lighting fast delivery & easy returns.

How to Use Biocaine Injection?

Lidocaine Injection can be injected by medical experts, Doctors, or nurses. The self implication is strictly prohibited with this medication. Avoid overdosage of Biocaine Injection as it can lead to serious health issues.

alprostadil
20/42 | 

Buy Alprostadil Injection Online, which is a Men's Health medication, and it contains Alprostadil. Bioglandin Injection relaxes the smooth muscles in the wall of blood vessels in the penial area. Alprostadil Injection can provide penile erction for 4-6 hours.

Buy Alprostadil Injection Online, which provide relaxation to smooth muscles that are present in the wall of blood vessels & help in increasing the flow of the body to specific parts of the body. Bioglandin Injection is to treat erectile dysfunction (ED) or impotence in men & to increase the blood flow in a newborn baby that is having a heart problem.

Doze Pharmacy
21/42 | 

Buy Caverta 100 mg Online, which is Men's Health medication and it contains Sildenafil Citrate. Caverta 100 mg is one of the most effective pills to treat & cure the problem of erectile dysfunction in men. Sildenafil Citrate Tablets increases the blood flow to the penile which leads to firm erection.

Erectile Dysfunction (ED) or Infertility is a sexual function problem in men. It is a medical condition that is characterized by the inability of a man to have an erection or hold an erection for a long time. It can be a result of a psychological problem such as anxiety or depression. It could even be a result of a chronic lifestyle like drinking or smoking, etc. Buy Caverta 100 mg Online, which can be used to treat this illness.

Doze
22/42 | 

Buy Cenforce 100 mg Online, which is Acne medication, and it contains Sildenafil Citrate. Male suffering from pulmonary arterial hypertension or erectile dysfunction can try Sildenfil Citrate. Cenforce 100 mg Online At Best Prices USA today. Order for Sildenafil Citrate Tablet and treat ED.

Doze Pharmacy
23/42 | 

Buy Caverta 50 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Caverta 50 mg is a pill that is specially designed for the treatment of Erectile destruction in men. One can get a prolonged erection for 5-6 hours.

Erectile Dysfunction is a situation in men that is characterized by the inability of a man to achieve or hold an erection enough for sexual intercourse. It is because there is no flow of blood or decreased flow of blood in the penile region. Previous complications could cause a lack of enough blood flow. It’s from an injury sustained, or it could be a result of a psychological problem such as stress, anxiety, or depression. Buy Caverta 50 mg Online to treat erecile dysfunction.

Doze Pharmacy
24/42 | 

https://dozepharmacy.com/product/

Buy Cenforce 100 mg Online, which is Acne medication, and it contains Sildenafil Citrate. Male suffering from pulmonary arterial hypertension or erectile dysfunction can try Sildenfil Citrate. Cenforce 100 mg Online On Best Prices USA today. Order for Sildenafil Citrate Tablet and treat ED.

Buy Cenforce 100 mg Online, which is used as a treatment for erectile dysfunction in males and hypertension. Sildenafil 100 mg works by enhancing the blood flow to the penis. It helps the men in getting proper erection of the penis. Cenforce 100 mg belongs to an organization of medicines, which is known as PDF-5 inhibitors. Chemicals allow the veins of the penis to unwind. The improvement of blood in the penis is increased with Sildenafil Citrate Tablets.

Doze
25/42 | 

Buy Cenforce 120 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Cenforce 120 mg has simplified the ways general practitioners treat men having erectile dysfunction (ED). Sildenafil Citrate Tablet is capable to boost sexual activity in over 85% of the men with inability.

MICHEAL
26/42 | 

Buy Cenforce 150 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Cenforce 150 mg is to treat sexual disability in men. Sildenafil Citrate Tablets allows proper blood flow to the specific area of men as a result of which a man gets a prolonged erection.

Buy Cenforce 150 mg Online, which is known as ‘blue pill’ and is used as a treatment for erectile dysfunction in males. Sildenafil 150 mg works by enhancing the blood flow to the penis. Chemicals allow the veins of the penis to unwind. The improvement of blood in the penis is increased with Cenforce 150 mg. It helps the men in getting proper erection of the penis. It belongs to an organization of medicines, which is known as phosphodiesterase type 5 inhibitors.

How to Use Cenforce 150 mg?

Cenforce 150 mg can be taken on an empty stomach or after food also. It has to be taken on the advice of the doctor. Take the Sildenafil 150 mg with a glass of water. Never break or smash the tablet. Also, listen to what the doctor says. You’re supposed to take medicine about an hour before you decide to have sex.

Side Effects of Sildenafil 150 mg

Some of the side effects of Sildenafil Citrate Tablets are a headache, blurred vision, muscle pain, stomach upset, skin rash, vision changes, flushing, nausea, vomiting, stuffy nose, mood swings, indigestion, heart rate increases.

JORDENA BEAL
27/42 | 

https://dozepharmacy.com/product-category/

Buy Cenforce 150 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Cenforce 150 mg is to treat sexual disability in men. Sildenafil Citrate Tablets allows proper blood flow to the specific area of men as a result of which a man gets a prolonged erection.

Buy Cenforce 150 mg Online, which is known as ‘blue pill’ and is used as a treatment for erectile dysfunction in males. Sildenafil 150 mg works by enhancing the blood flow to the penis. Chemicals allow the veins of the penis to unwind. The improvement of blood in the penis is increased with Cenforce 150 mg. It helps the men in getting proper erection of the penis. It belongs to an organization of medicines, which is known as phosphodiesterase type 5 inhibitors.

wysolone 10 mg
29/42 | 

Buy Prednisolone online, which is Eye Care medication, and it contains Prednisolone. Wysolone 10 MG is a corticosteroid that reduces pain in conditions such as allergic disorders and arthritis. Prednisolone 10 mg can also be used.

How to use Wysolone 10mg?

Prednisolone Tablets should be consumed with food to avoid an upset stomach. Wysolone 10mg should be swallowed at once with a single glass of water but should be consumed at a fixed time as it increments the efficiency of the tablet as well as easy to remember. Don’t increase or reduce the dose on your own as it may cause serious health issues; if you reduce your dose, then your blood sugar level will increase rapidly, or if you increase the dose, blood sugar will fall quickly.

Side effects of Prednisolone 10 mg

There are some side effects of wysolone 10 mg which is Behavioural changes, Fluid retention, Glucose intolerance, Increased appetite, Mood changes, High blood pressure, Weight gain.

Buy Seroflo 500 Multihaler Online
30/42 | 

Buy Seroflo 500 Multihaler Online, which is an Allergy medication, and it contains Salmeterol / Fluticasone Propionate. Treat asthma and its signs effectively with Seroflo 500 Multihaler. Seroflo Multihaler is usually prescribed by the doctor who has accute signs of asthma.

How to Use Seroflo 500 Multihaler?

Seroflo 500 Multihaler is meant for inhalation purposes only. One should follow the guidance given by the doctor regarding how to use this medication. Do not stop Salmeterol Fluticasone Multihaler on your own as it can adversely affect & I may have worsened symptoms. Before starting Seroflo Multihaler, inform your doctor / physician if you are facing severe medical issues.

Seroflo Autohaler
31/42 | 

How to Use Seroflo Autohaler?

Seroflo Autohaler is designed for inhalation purposes only. It is advised to follow the dosage & dosage prescribed by the doctor/pulmonologist. One should never stop Salmeterol Fluticasone Autohaler on its own as it can lead to highly adverse conditions. One should contact the doctor before taking this medication & should inform the doctor /pulmonologist if you’re suffering from a significant medical condition. Salmeterol/Fluticasone Propionate Autohaler is not designed for an asthma attack; that is why it has not recommended using Seroflo Autohaler in this condition. Shake the inhaler, while your breathing with the help of mouth, press down the inhaler one time to release medication & hold your breath for 10 seconds.

Generic Drugs
32/42 | 

How to Use Montair Plus?

Montelukast Bambuterol Tablet is to be taken orally. It can be consumed with or without food. Take Montair Plus at fixed as it increases the performance of the tablet. Don’t chew crush or crack the tablet as it can reduce the performance of the tablet. Sallow the medicine at once to avoid the bitter taste of medicine. If you have missed a dose, then take it as soon as you remember, or if it is time for the next dose, then skip this dose & take the next one. Avoid overdosage of Montair Plus as it will not improve your health but can increase the chance of side effects.

Fluvoxin 100 mg
34/42 | 

How to Use Fluvoxin 100 mg?

Fluvoxin 100 mg is to be consumed at night; one can consume this pill before or after taking the food. It is advised by the doctors to take Fluvoxamine Tablets at the same time as it increases the performance of the tablet & it easy to remember when the pill is to be consumed. Don’t skip the doses even if you’re feeling better take the full course of Fluvoxamine 100 mg. Don’t stop the medication on your consult the doctor first as it can lead to harmful results.

Fluticasone Nasal Spray Online
35/42 | 

Buy Fluticasone Nasal Spray Online, which is Allergy medication, and it contains Fluticasone Propionate. Year around and seasonal allergy is common and for that, Fluticasone Propionate Spray can be prescribed. Flixonase Nasal Spray can help someone get relief from a runny nose.

How to Use Flixonase Nasal Spray?

Take Fluticasone Nasal Spray as per the recommendation of your doctor/medical expert. Blow your nose gently before using this spray. To get the best result out of this medicine, use Flixonase Nasal Spray at a fixed time daily. If, by any chance, you have missed a dose of this medicine, then take immediately as you remember or if it is the time for the next dose, then skip this dose as overdosage may hurt your health. Don’t increase the number of spray on your own as it will not make you better instead. It will increase the risk of side effects.

Buy mans health online
37/42 | 

Buy Azicip Online, is Allergy medication, and it contains Azithromycin. Azithromycin Tablet contains Azithromycin, which is an antibiotic and is used to fight against bacteria. Azicip 500 mg can help people get relief from a respiratory infection, ear infection, and more.

https://dozepharmacy.com/product/azicip-500mg-tablet-azithromycin/

Azee 500mg Tablet Azithromycin
38/42 | 

How to Use Azee 500 mg?

Azee 500 mg is meant for oral consumption only. Take Azithromycin 500 mg as prescribed by your doctor; usually, it is advised to take on a pill daily either before having a meal or after having a meal. If the stomach is upset, then one can take this medicine with food as well. Take Azithromycin Tablet at the same time as it is easy to remember as well as the effectiveness of the tablet increases. Do not stop consuming Azee 500 mg on your own as it may repeat the infection or may increase the growth of the infection.

Doze Pharmacy
40/42 | 

Alaspan 10 mg is to be consumed perfectly as advised by your doctor. Loratadine 10 mg should be swallowed at once with a single glass of water. Avoid crushing or breaking the tablet as it will decrease the effectiveness of tablet as well as it will give you a bitter taste. Loratadine Tablets can be taken with or without food. Usually, one tablet is consumed per day or as advised by your doctor/physician. If you have missed a dosage, then take the next dose & skip the previous one as double dosage can have adverse effects.

Brightonin aids-muistomerkki. Kuva: Ross Burgess / Wikimedia Commons

”Ihmiset unohtavat, että se oli tosi hauskaa.”

Sain viime viikolla katsottua oivallisen brittiläisen sarjan It’s a Sin. Sarja kertoo siitä toisesta tällä hetkellä käynnissä olevasta pandemiasta, hi-viruksesta.

It’s a Sinin käsikirjoittaja Russell T. Davies on tuttu jo aiemmista teoksistaan, jotka ovat tuoneet vähemmistöt televisioruuduille. Muistan hyvin syksyltä 2000 Nelosen esittämän Daviesin Älä kerro äidille -sarjan. Kuusitoistavuotiaalle porilaiselle Manchesterin Canal Streetin vallattomat, iloiset ja aidot hahmot olivat kurkistus johonkin maailmaan, jonka olemassaoloa ei ihan voinut uskoa.

Päällimmäinen tunne Älä kerro äidille -sarjassa oli ilo. Davies on kirjoittanut, että jätti tietoisesti sarjasta pois hivin. 90-luvun lopulla hiv oli vielä todellinen uhka, jonka tunnelin päässä oli vasta näkyvissä valoa tehokkaan lääkityksen ansiosta. Monet hi-virukseen liittyvät teokset 80-luvulta tähän päivään asti - kuten Rent, Angels in America, Gia, Tuntematon vihollinen, Dallas Buyers Club, Waterfalls, Streets of Philadelphia, Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsinkeskittyvät juuri tuohon suruun ja menetykseen.

Vanhempana homomillenniaalina olen kasvanut hiv-pandemian yhteisölle aiheuttamilla traumoilla. Kun saavutin murrosiän, kaiken menneen käsittely oli vasta alkamassa ja päällimmäisinä tunteina oli vielä viha ja suru. Syyt olivat selkeitä: taudin vähättely, hidas reagointi kasvavaan epidemiaan ja lopulta korkea kuolleiden määrä. Kokemus auttaa myös ymmärtämään sitä, miksi vähemmistöt usein suhtautuvat epäillen terveysviranomaisiin tai päätöksentekijöihin.

Ylisukupolviset traumat tulivat jälleen mieleeni, kun luin noin kuukausi sitten Helsingin Sanomien toimittajan Hanna Huhtamäen kolumnin, jossa hän kertoo, ettei mikään kasvattanut häntä pandemiaan: tartuntataudin leviämisen estäminen vaatii jatkuvaa huomiointia arjessa, jossa pohditaan minkälainen riski on missäkin tilanteessa.

Pandemiat ovat ainutlaatuisia, eikä niistä voi liikaa päätellä mitä seuraavassa pandemiassa tapahtuu. It's a Sinin hiv-kuvauksen yhtäläisyydet koronapandemiaan ovat kuitenkin ilmiselviä ja melko hyvin sarjaan liittyvissä jutuissa kaluttuja. Hiviä ja koronavirusta yhdistää pandemiapotentiaalinsa lisäksi kuitenkin se, että ne vaativat meiltä harkintaa arkipäivässä.

Seksin harrastaminen on hieman kuin sosiaalinen elämä muutenkin: hyvin toteutettuna se on hauskaa ja nautinnollista ja ihmisille suorastaan luontaista ja välttämätöntä. Operaatio vaatii kahden tai useamman ihmisen yhteisen sopimuksen, jossa kukin joutuu omakohtaisesti punnitsemaan riskejä ja hyötyjä, joita tilanteeseen liittyy. Osallistujilla ole mitään keinoa tietää muiden päätöksenteon yksityiskohdista, ellei niitä avoimesti pohdita. Lisäksi pitää arvioida, kuinka paljon luottaa osallistujiin siinä, että he osaavat arvioida omat riskinsä ja toisaalta kertoa niistä totuudenmukaisesti. Loppujen lopuksi kukin kantaa vastuun omasta käytöksestään.

Seksiin liittyviä riskejä voidaan kuitenkin vähentää, esimerkiksi suojautumiskeinoin. Olennaista seksitautien leviämisen hallinnassa on pohtia millä tavoin riskejä voidaan mahdollisimman paljon mahdollisimman helposti vähentää. Tietenkin matalalla kynnyksellä testeissä käyminen on keskeinen tapa estää tartuntatautien leviäminen.

Tämän ei pitäisi olla mikään elämää suurempaa kalkyyli tai harvinainen taito - esimerkiksi terveystieto oppiaineena perustuu hyvin pitkälle tämäntyyppiselle ajatukselle, jossa tasapainotellaan eri tekijöiden kanssa ja haetaan sitä hyvää ja onnellista elämää.

Koronavirus on tehnyt arkipäivästä samanlaista neuvottelua ja laskelmointia. Tällä viikolla tapasin kadulla hyvän ystävän ja ensimmäiseksi kävimme läpi lyhyen neuvottelun, että voimmeko halata. Mielessä vilahtivat menneet päivät ja minkälaisissa tilanteissa on mahdollisesti saanut altistuksen ja samalla selasin kalenteria eteenpäin, että onko lähitulevaisuudessa tilannetta, jossa voisin altistaa muita ihmisiä, jos nyt saan tartunnan. Tällainen ajattelu on raskasta, mutta se on huomattavasti helpompaa, kun siihen on jo tottunut muissa tilanteissa, kuten seksin kanssa. Lopulta halaaminen tuntui hieman syntiseltä, mutta hyvältä.

Samanlaista pohdintaa riskeistä ja niiden hallitusta ottamisesta olen tehnyt Madagaskarilla kenttätöissä. Triviaaleimmasta päästä voi olla pohdinta siitä, uskaltaako vesilammikossa kahlata tai kannattaako salaatista kieltäytyä, että välttää turistiripulin. Länsimaisella hyvinvoivalla tutkijalla on kuitenkin huomattavasti helpompi väistää kaikkia riskejä - ja toisaalta riskit ovat lähtökohtaisesti pienempiä - kuin paikallisen asukkaan.

Eivätkä ne muihin kuin seksitauteihin liittyvät tartuntatautiriskit niin kauhean kaukana ole normaalista arjesta muutenkaan. Pari kuukautta sitten Hakaniemen hallin juustokauppiaan kanssa pohdimme, että minkälaiset herkut nyt oikein sopivatkaan illanviettoon, johon on tulossa raskaana oleva ihminen. Masuasukit kun ovat alttiita monenlaisille tartuntatautiriskeille ja raskaana olevat äidit joutuvat kantamaan tämänkin taakan.

Mikä sitten on It's a Sinin opetus pandemia-aikaan? Ensinnäkin se, että nautinnolle ja ilolle on tilaa myös riskien täyttämässä maailmassa.

Toisaalta, ehkäpä televisiosarja myös luo tilaa sille oivallukselle, että jos aiemmin ei ole joutunut pohtimaan ja punnitsemaan tartuntatauteihin liittyviä riskejä arkielämässään tai kohtaamaan niihin liittyviä menetyksiä, on suhteellisen etuoikeutetussa asemassa.

 

Kommentit (16)

Käyttäjä26253
Liittynyt3.4.2021
Viestejä14
8/16 | 

[quote=Käyttäjä26253]In life, there is only one happiness: to love and be loved.

When I count my blessings, I count you twice

Käyttäjä26388
Liittynyt24.4.2021
Viestejä3
11/16 | 

[quote=

1.        transgender articles

Description           : TransSingle.com is online dating website for transgender people to find their romance. Search, meet, and connect with thousands of special people who have already joined us here. Read our transgender articles and reveal secrets people won’t tell to you.

[/quote]

Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014