Kirjoitukset avainsanalla mutaatio

Kuvan vietnamilainen vauva ei liity tapaukseen. Kuva: Wikimedia Commons
 

Viime viikolla uutisoitiin ensimmäisistä geenimuokatuista ihmisistä. Kiinalainen tutkija Jiankui He ilmoitti, että hän oli muokannut kahden ihmisalkion perimää tavoitteenaan muuttaa heidän CCR5-geeninsä, niin että sen rakenne vastaisi alleelia Δ32. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ihmisen perimää muokattiin niin, että muokkaus voi periytyä seuraaville sukupolville.

HI-virus käyttää hyödyksi CCR5-geenin koodaamaa reseptoriproteiinia tunkeutuessaan T-immuunisolujen sisälle. Erityisesti Pohjois-Euroopassa geenin muoto, jota kutsutaan Δ32 nimellä, on yleinen – suomalaisilla geenimuodon yleisyys on 13%. Geenin Δ32-muodosta puutuu 32:n emäsparin mittainen pätkä, jolloin reseptoriproteiini ei ole toiminnallinen. Näin ollen HIV ei pääse tunkeutumaan sellaisten solujen sisälle, joiden ulkokuorella on toimimaton Δ32. Geenimuoto siis käytännössä antaa vastustuskyvyn HI-virusta kohtaan. Tarkoituksena oli siis, että geenimuokatuilla vauvoilla on vastustuskyky HIV:tä vastaan.

Kaksosvauvat, jotka tunnetaan pseudonyymein Lulu ja Nana, syntyivät terveinä, nähtävästi. Nähtävästi, koska heidän henkilöllisyytensä on salattu, eikä kukaan tutkimuksesta ulkopuolinen ole päässyt tarkastamaan heidän terveydentilaansa.

Toimenpiteen onnistuminen tunnetaan heikosti, koska He ei ole julkaissut vielä tutkimustuloksiaan. Sen sijaan viime viikolla hän esitteli osan tuloksistaan Hong Kongissa geenimuokkauskonferenssissa ja kertoi, että kolmas geenimuokattu raskaus on menossa.

Tutkijayhteisö tuomitsi lähes yksimielisesti Hen toimenpiteen. Monet paheksuivat sitä, että ihmisen perimää edes ylipäänsä muokattiin. Toiset kiinnittivät huomionsa siihen, ettei CCH5-geeniä edes tarvitse muokata: HI-viruksen tartunta voidaan estää keinohedelmöityksessä siittiöiden pesulla sekä myöhemmin elämässä estolääkityksellä. Suurempi tuomio kohdistui kuitenkin siihen, kuinka epämääräinen toimenpide oli ja kuinka kevyesti He ohitti kaikki eettiset huolet.

 

Hen alustavat tulokset paljastavat, kuinka satunnainen toimenpide geeninmuokkaus onkaan. CCR5-geeni sijaitsee kromosomissa 3, ja koska ihmisellä on kaksinkertainen kromosomisto, muutoksen pitää tapahtua molemmissa kromosomeissa 3. Lululla ensimmäisessä kromosomissa ei tapahtunut muutosta ja toisesta kromosomista poistui 15 emäsparin pituinen pala. Nanan ensimmäisessä kromosomissa poistui 4 emäsparin pala ja toiseen tuli yksi uusi emäspari. (Tämä Sean Ryderin Twitterissä julkaisema kuva havainnollistaa muutoksia.) Mikään uusista geenimuodoista ei ole aiemmin tunnettu, joten niiden vaikutuksia ei tiedetä.

Lopputuloksena siis toiselle lapsista jäi alkuperäinen geenimuoto, joten hän ei saanut toivottua muutosta, ja toisella on kaksi geenimuutosta, joiden vaikutusta ei tunneta. Kuin kirsikkana kakun päällä, kumpikaan muutoksista ei nähtävästi ole periytynyt kaikkiin vauvojen soluihin. He ovat siis osittain mosaiikkisia, eli heidän soluissa on eri perimät.

Tämän ansaitsee toistaa: kiinalainen tutkija muokkasi tarpeettomasti kahden alkion perimää ja aiheutti muutokset, joiden vaikutusta ei tiedetä.

Paitsi ettemme tiedä suojaavatko muutokset HIV:ltä, emme myöskään tiedä minkälaisia haittoja geenimuokkaus voi näillä vauvoille aiheuttaa. Geenimuokkauksen yleisenä ongelmana on, että se voi aiheuttaa vahingossa muutoksia myös muualla perimässä. Hen alustavien tulosten mukaan näin ei vaikuttaisi olevan, mutta tähän mennessä tutkittujen näytteiden määrä on ollut pieni.

Perustavanlaatuisin ongelma on siinä, että tämä oli kaikkea muuta kuin kontrolloitu tutkimus. Kaksosten mistä tahansa tulevasta sairaudesta voi epäillä geenimuokkausta. On mahdotonta selvittää, oliko geenimuokkauksesta mitään hyötyä kaksosille.  

Riippumatta mikä tahansa onkin mielipide ihmisten geenimuokkaukseen sinänsä, tämä tutkimus rikkoo räikeästi ihmisillä tehtävän tutkimuksen etiikan periaatteita.

Geenimuokkauksen käyttöönottoa kannattavat tutkijat ja kansalaiset laajemmin pelkäävätkin nyt, että tämä kiiruhdettu ja epäeettinen ihmisen geenimuokkaus voi johtaa ympäri maailmaa selkeisiin kieltoihin kokeilla geenimuokkausta. Tämä on ihan uskottava pelko.

 

Geenimuokkausvauvoista voidaan oppia monta asiaa. Ensinnäkin, geenimuokkaustekniikka on vielä niin kehittymätöntä, ettei se ole pitkään aikaan käyttökelpoista ihmisten hoitamisessa. Toiseksi, mahdolliset geenimuokkauksen kohteet ovat rajalliset: yksittäisten geenien määrittämiä ominaisuuksia on vähän. Lähinnä yhden geenin virheet aiheutuvat perinnölliset sairaudet soveltuvat kohteisksi. Kolmanneksi, joku tulee kyllä muokkaamaan alkioiden perimää ja uusia geenimuokattuja lapsia tulee syntymään. Nyt viimeistään pitää pohtia, miten tätä toimintaa säädellään.

Kommentit (3)

Vierailija
1/3 | 

Kiinassa juhlittiin tana vuonna Karl Marxin syntyman 200-vuotisjuhlaa. Siksi Kiinassa ajatellaan ja voidaan tehda mita tahansa toisin. Buddhalaisilta juurilta nouseva, silkkitieta myos eurooppalaisten arvojen perustaksi kulkeutunut ateistinen materialismi ei usko sielun olemassaoloon, elaman jatkumiseen vartalon kuoleman jalkeen. Jumalaakaan ei ajatella olevan olemassa - eika siksi myoskaan kuoleman jalkeista vastuuta - sen enempaa omasta kuin toistenkaan elamasta.
Miksi siis paheksua biologiseksi koneeksi ajatellun ihmisen geenimanipulaatiota?

Vierailija
3/3 | 

Kiinasta on tosiaan kuulunut viimevuosina aika hurjia. Ilmeisesti tutkimusten valvonta on siellä vielä lasten kengissä. Ei tämä ole ensimmäinen julkistus, jota on ihmetelty, vaikka ehkä ikävin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sirppisoluanemiasta kärsivän punasoluista osa muuttuu sirppimäisiksi. Kuva: Keith Chambers / Wikimedia Commons

 

Biologia ei ole helpoin kouluaine. Siinä liikutaan eri organisaatiotasoilla molekyyleistä soluihin, kokonaisiin eliöihin ja lopulta ekosysteemeihin. Samalla pitäisi ymmärtää syy-seuraussuhteita ja muutosta ajasta. Mikä parasta, tämän kaiken voi selittää yhdellä esimerkillä. Sirppisoluanemian avulla voi demonstroida niin monia keskeisiä evoluution ja genetiikan periaatteitta, että alkaa heikottaa.

Kaiken takana on loinen, tällä kertaa malarialoisio. Sirppisoluanemian evoluutiobiologiaa ymmärtääkseen on tunnettava malarialoision elinkierto. Malarialoisio on yksisoluinen aitotumallinen solunsisäinen loinen, joka aiheuttaa malarian. Loisio lisääntyy erityisesti punasoluissa, ja se leviää hyttysten pistojen välityksellä ihmisestä toiseen. Punasolut ovat hyvä loisinnan kohde, koska ne ovat elintärkeitä ihmisille. Näin ollen ne eivät juuri evoluution kuluessa muutu, eli ne ovat konservatiivisia. Muutokset punasolun rakenteessa ovat ihmisille hyvin haitallisia.

Sirppisoluanemia on hyvin haitallinen: kun punasolujen muoto muuttuu pyöreästä epämääräisen sirpinmuotoiseksi, solut eivät toimi enää normaalisti. Sirppisoluanemiasta kärsivillä veri kuljettaa heikosti happea ja solut helposti klimppiintyvät verisuoniin. Vähän lohtua voi tuoda, että potilaat eivät kärsi malariasta, koska punasolut rikkoutuvat, jos malarialoisio tunkeutuu niiden sisällä. Kovin paljon iloa tästä ei ole, koska sirppisoluanemia on hengenvaarallinen tauti. Nykyään elinajanodote on noin 50 vuotta – ajassa ei tarvitse mennä paljon taaksepäin, kun selviytyvyys oli paljon matalampi.

Sirppisoluanemia oli ensimmäinen tauti, jonka molekyylibiologinen tausta selvitettiin. Sirppisoluanemia johtuu punasoluissa olevasta hemoglobiinimolekyylin muutoksesta: hemoglobiinin kuudes aminohappo ei olekaan glutamaattihappo vaan valiini. Aminohappo muuttuu, koska hemoglobiinia koodaavassa geenissä kuudennen emäskolmikon adeniini on muuttunut tymiiniksi. Loppuseurauksena erilainen aminohappoketju tuottaa eri muotoisen hemoglobiinin ja tämä puolestaan johtaa erimuotoiseen punasoluun.

Yksi mutaatio DNA-sekvenssissä, yksi muutos aminohapossa, erilainen proteiini, muutos solun muodossa ja seurauksena tauti. Loistava esimerkki, miten pistemutaatio DNA:ssa johtaa muutoksen yksilön ilmiasussa!

 

Päiväntasaajan korkeudella Afrikassa noin kahdeksan prosenttia vastasyntyneistä kärsii sirppisoluanemiasta. Miksi sirppisoluanemia on näin yleinen – eivätkö taudin kantajat karsiudu nopeasti luonnonvalinnan kautta? Miksi sirppisoluanemiaa esiintyy erityisesti tropiikissa?

Otetaan askel pidemmälle populaatiogenetiikan maailmaan. Ihmisellähän on aina kaksi muotoa, alleelia, jokaisesta geenistä. Entä jos toinen näistä on sirppisolun aiheuttava muoto, mutta toinen ei? Nyt lähestymme asian ydintä: jos yksilö on heterotsygootti - toisin sanoen hänellä on toimivan hemoglobiinin alleeli sekä sirppisolualleeli - lopputuloksena on melkein terve yksilö. Eron täysin terveeseen huomaa vain äärimmäisessä rasituksessa, jolloin heterotsygootit hengästyvät helpommin Tällöin puolet tuotetusta hemoglobiinista on toimivaa ja tämä riittää tuottamaan riittävästi hyviä punasoluja.

Sirppisoluanemia on siis resessiivisesti periytyvä tauti: molempien alleelien pitää olla viallisia, jotta tauti ilmenee. Tästä voimme jo laskea periytymistodennäköisyyksiä. Jos molemmat vanhemmat ovat heterotsygootteja, jälkeläinen on 50% todennäköisyydellä heterotsygootti, 25% todennäköisyydellä terve ja 25% todennäköisyydellä sirppisoluaneemikko.

Heterotsygootit, siis sirppisoluanemiageenien kantajat, ovat edullisessa tilanteessa. Jos malarialoisio pyrkii näiden verisoluihin, ne hajoavat. Malarialoisio lisääntyy huomattavasti heikommin ja tauti on paljon lievempi. Nyt tarinan juoni onkin jo nähtävissä: sirppisoluanemia on olemassa, koska taudin kantajilla on etu. Parhaiten menestyvät ne, joilla hemoglobiinigeenistä on yksi normaali alleeli ja yksi sirppisolualleeli. Näillä on siis korkein kelpoisuus - sirppisoluanemia on tavallaan sopeutuma malariaan.

Hemoglobiinin eri muotojen määrä populaatiossa pyrkii kohti tasapainoa, jota säätelee kaksi tekijää: sirppisoluanemian aiheuttama kuolleisuus ja malarian aiheuttama kuolleisuus. Kantajilla on parempi kelpoisuus kuin malariasta kärsivillä terveillä, joilla puolestaan on parempi kelpoisuus kuin sirppisoluanemiasta kärsivillä. Niinpä mitä enemmän malariaa esiintyy ja mitä vaarallisempi malarialoisiolaji on kyseessä, sitä enemmän kantajuudesta on hyötyä. Vastaavasti kantajien määrien noustessa siitä suurempi todennäköisyys on, että kaksi kantajaa lisääntyy. Koska laskennallisesti neljäsosa näiden jälkeläisistä on sirppisoluaneemikkoja, samalla sairastavien määrä kasvaa.

Päiväntasaajan Afrikassa noin puolet ovat terveitä, yhdeksän prosenttia sirppisoluaneemikkoja ja loput parhaiten voivia heterotsygootteja. Määrä vastaa melko hyvin Hardy-Weinbergin tasapainoa.

Jos malarian aiheuttama valintapaine vähenee, samalla tasapainon pitäisi siirtyä niin että sirppisoluanemia harvinaistuu. Ja katso, Yhdysvaltain afroamerikkalaiset ihmiset sairastavat huomattavasti vähemmän sirppisoluanemiaa. Alueella ei malariaa ilmene, joten taudista ei ole etua ja satojen vuosien aikana heikompi selviytyvyys ja siten jälkeläisten pienempi määrä on vähentänyt haitallisten geenimuotojen määrää ja siten taudin esiintyvyyttä.

 

Sirppisoluanemia on hieno esimerkki, koska siinä voidaan osoittaa, miten pistemutaatio DNA-sekvenssissä johtaa tietynlaiseen fenotyyppiin ja edelleen voidaan pohtia miten valinta vaikuttaa näihin ominaisuuksiin. Taitaapa siinä sivussa tulla käytyä läpi keskeiset kohdat lukion pakollisten kurssien genetiikan ja (mikro)evoluution sisällöistä.

 

Kommentit (6)

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
1/6 | 

Tämä on kyllä niin selkeä ja kiinnostava esitys, että sellaisen pitäisi kuulua jo genetiikan alkeiden lukiokurssiin. Joku toinenkin yhtä selkeä pistemutaatioon esitys saisi kurssissa olla, niin pohja ajatella genetiikkaa lujittuisi edelleen.

Ainakaan joku vuosi sitten yksityisesti opettamassani biologian kakkoskurssissa ei vielä puhuttu halaistua sanaa geenien säätelyjärjestelmästä eikä epigenetiikasta. Nyt olisi varmaan jo aika mainita niistäkin jotain. Voisi ehkä mainita, että mindfulness-meditaatio muuttaa useiden geenien ilmenemistä ilman että tapahtuisi varsinaista mutaatiota. Tiettyjen geenien säätely muuttuu ilmeisesti lähinnä epigeneettisten rakenteiden ja toimintojen välityksellä. Toistaiseksi ratkaisematon kysymys lienee, mitä tietä psyykkinen tila voi saada aikaan määrätyn suuntaisia muutoksia ensin epigeneettisellä tasolla ja sitten geenien ilmenemisessä

 http://news.wisc.edu/22370

Itse veikkaisin, että ihminen jossain epigeneettisen tason tuolla puolen on eräänlainen soitin, jonka mikrokymaattinen musiikki aina vaihtelee tilanteesta toiseen aiheuttaen Chladnin levyistä (Chladni plates) tutun voimavaikutuksen hiukkasiin ja kenttiin

 https://www.google.fi/webhp?hl=fi#hl=fi&q=cymatics+pictures

AntHon
Liittynyt17.12.2015
Viestejä3
4/6 | 

Antaa psyykkisesti sairaiden oli elleivät ole vaaraksi muille! Aivelon esimerkki pitäisi saada biologian oppikirjoihin!

Tarttuvan syövän perimä muistuttaa eniten alaskanmalamutin perimää. Kuva: <span class="photographer">Pleple2000 Wikimedia Commons</span>
Tarttuvan syövän perimä muistuttaa eniten alaskanmalamutin perimää. Kuva: Pleple2000 Wikimedia Commons

Koirien sukupuolitse tarttuva syöpä on alkanut elää omaa elämäänsä.

Viimeisimmästä loiskirjoituksestani onkin jo kulunut aikaa. Korvaukseksi esittelen erityisen omituisen - ja toisaalta tutkimuksen kannalta erittäin kiinnostavan - loisen.

Muistanette taannoisen kirjoitukseni siitä, mikä on loinen ja mikä ei. Loisen ei tarvitse olla eliölaji, sillä viruksetkin ovat loisia, vaikka niitä ei eläviksi lasketakaan. Myös syöpäkasvain on tavallaan loinen: kasvain imee tarvitsemansa aineet isännältään. Syöpä ei kuitenkaan pysty leviämään ihmisestä toiseen, joten sitä ei kannata pitää ekologisesti tai evolutiivisesti loisena. Mutta entä jos syöpäkasvain oppiikin levittäytymään?

Koirien sukupuoliteitse tarttuva kasvain (CTVT) oppi leviämisen jalon taidon – ja muuttui kertaheitolla lähes kuolemattomaksi loiseksi. Kasvain kasvaa koirien sukuelinten alueella, joten paritellessa yksittäiset kasvaimen solut voivat siirtyä koirasta toiseen ja muodostaa uuden kasvaimen. Kasvaimet eivät siis ole sukua isännälleen. Syövällä on tyypillinen kierto: se kasvaa muutaman kuukauden, jonka jälkeen. suurimmalla osalla kasvain pienenee ja katoaa, luultavasti isännän immuunipuolustuksen takia.

Mikä onkaan parempi kohde tutkia loisten evoluutiota kuin sekvenoida kaksi syövän perimää, toinen brasilialaiselta amerikancockerspanielilta ja toinen australialaiselta aboriginaalien puolivilliltä koiralta.

Koska syöpä lisääntyy vain jakautumalla, kaikki kasvaimet periaatteessa ovat ensimmäisen tarttumaan lähteneen CTVT:n klooneja. Periaatteessa, koska CTVT on vanhin tunnettu solulinja: vaikka CTVT-solut alun perin sisälsivät kaiken ensimmäisen isäntäyksilön perimäaineksen, evoluutio on tehnyt tehtävänsä ja CTVT:n perimä on muuttunut. Soluihin on kertynyt lähes 2 miljoonaa pistemutaatiota ja kasvaimessa on jäljellä toimintakuntoisena arviolta noin pari prosenttia geeneistä. Nykykoirilla on kuitenkin hyvin vähän vaihtelua kasvaimen perimässä, joten viime aikoina evoluutiovauhti on hidastunut.

Syövän epäillään syntyneen noin 11 000 vuotta sitten. Kaikkien syöpien yhteinen esi-isä on tosin nuorempi, vain viitisensataa vuotta. Tämä vastaa eurooppalaisten löytöretkien alkua, joka on luultavasti tuonut eristyneet koirakannat jälleen kosketuksiin.

Koirien sukupuolielämä takaa loisen säilymisen: loinen on harvoin hengenvaarallinen ja säilyy pitkään tartuttamiskykyisenä. Koska koiraat parittelevat monen eri naaraan kanssa, loinen leviää nopeasti. Syöpä on luultavasti syntynyt pienessä koirayhteisössä, jossa on ollut paljon sisäsiitosta. Sisäsiitos on johtanut heikentyneeseen puolustuskykyyn ja syöpä on päässyt huijaamaan isäntiensä immuunipuolustusta. Muut tunnetut leviävät syövät ovat syntyneet samanlaisissa olosuhteissa: pussiahmojen kasvoihin kasvaimia muodostava syöpä ja kultahamstereiden sarkooma.

CTVT on omituinen loinen, mutta voisiko se olla oma lajinsa? Koska CTVT:n lähin sukulainen on koira, uusi laji olisi laitettava koirien rinnalle nisäkkääksi. Siitä tulisi hyvin omituinen haara nisäkkäiden sukupuuhun. Toisaalta, syöpä pystyy selviytymään vain, koska koiran immuunipuolustus ei heti hyökkää solujen kimppuun: koira luulee, että syöpä on sen omia soluja. Jos CTVT muuttuu niin paljon, että koira tunnistaa sen vieraiksi soluksi, syövän tarina loppuu nopeasti. Syöpäkasvain siis on loppujen lopuksi oikeastaan koiran essenssi: siltä voi riisuutua kaikki muu paitsi lisääntymiskyky, elintärkeät toiminnot ja tuo joku koiruus, jonka immuunipuolustus tunnistaa.

Kommentit (1)

psv
Liittynyt27.11.2013
Viestejä362
1/1 | 

https://www.google.fi/search?q=biological+network+pictures&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=L0VUU_CXAq_AygO5poCwBg&ved=0CC8QsAQ&biw=1600&bih=691#imgdii=_

Kun katselin koirien CTVT-kuvia (en mitenkään suosittele, vaikka ihmisillä voi olla vielä paljon ikävämmän näköisiä ja vakavampia sairauksia), tuli mieleen, että eliöt voisivat olla tiheitä verkostoja ja varsinkin kiinnittyvät loiset yhtyisivät isäntäänsä muuntautumalla tämän verkostojen jatkeeksi.  Jos jatke riittävästi häiritsisi isäntäolion verkkoa (kuten CTVT-tapauksessa saattaa käydä), isäntä voisi muuttaa verkostoaan loisen lähellä esim. immunipuolustuksen keinoin yrittäessään karistaa sitä irti itsestään.

Näin maallikkoa ihmetyttää kyllä ajatus tuollaisten verkostojen pysyvyydestä elävän solun täyteen tungetussa rakenteessa. Tuntuu, että tavalliset kemialliset ja sähköiset voimatekijät eivät mitenkään riittäisi tuottamaan niin hienonhienosti organisoitunutta, suunnattoman monimutkaista ja nopeaa kokonaisuutta kuin esimerkiksi solu on. Esimerkiksi seuraavasta saa vain kalpean kuvan siitä, mitä solun elämänprosessi, solun verkosto oikeasti on

http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Solubiologia

Kuten Chladnin levyt jo osoittavat, värähtely on strukturoiva voimatekijä. Chladnin levyt ovat karkea esimerkki, kymatiikka on saman periaatteen varsin monimutkainen laajennus. Solua varten tarvittaisiin vielä monimutkaisempi voimatekijöiden verkko, mikrokymatiikka

https://www.google.fi/webhp?tab=ww&ei=UU9UU8PwOMnnywOOiYHoAQ&ved=0CBEQ1S4#q=cymatics

Solun mikrokymaattisesta (oma oletus) sointumailmasta on saatu jo jonkin verran tietoa, sen karkeimmista äänistä. Solun terveydentila voidaan joskus päätellä kuuntelemalla sen sävelten kokoelman harmonisuutta

http://www.popsci.com/scitech/article/2008-01/do-cells-make-noise

Huippufyysikko Herbert Fröhlich päätteli jo 60-luvulla, että solun elintoimintoja voitaisiin säädellä ja esim. syöpä parantaa syöttämällä soluihin mm. gigahertsin luokkaa olevia taajuuksia. Fröhlichin suhteesta solun värähtelyihin puhuu myös seuraava artikkeli

http://andreannarainville.com/pdf/froehlich.pdf

Lypsyllä vuonna 1933 Pohjois-Alankomaissa. Kuva: <span class="photographer">Willem van de Poll -kokoelma, Alankomainen kansallisarkisto</span>
Lypsyllä vuonna 1933 Pohjois-Alankomaissa. Kuva: Willem van de Poll -kokoelma, Alankomainen kansallisarkisto

Maidon käyttäminen aikuisiällä ei ole pelkästään luonnollista, vaan yksi merkittävimmistä evoluution saavutuksista.

Ylellä vaikuttaa olevan jotain hampaankolossa maitoa kohtaan. Heillä tuntuu olevan into liittää maitoon ties mitä salaliittoteoriaa. Eilen Kuningaskuluttaja jatkoi maidon parjaamista. Ohjelmassa Vegaaniliiton Johanna Kaipiainen kertoi, että: "Ihminen on ainoa laji, joka on keksinyt käyttää toisen lajin maitoa aikuisena. Jos tällainen idea esitettäisiin uutena tänä päivänä, sitä pidettäisiin täysin absurdina."

Humpuukia. Maito on ollut suomalaisille niin merkittävä, ja luonnollinen, ravinnon lähde, että vähintään liputuspäivä olisi paikallaan.

Kaipiainen oli siinä oikeassa, että mitkään muut nisäkkäät eivät voi käyttää maitoa hyödyksi aikuisena. Maidon käyttö vaatii aktiivista laktaasientsyymin tuotantoa ja tämä eläimillä - ja kahdella kolmanneksella ihmisistäkin - loppuu sukukypsyyden lähestyessä. Kysymys ei ole kuitenkaan keksimisestä, vaan geenien ja kulttuurin kauniista yhteisestä historiasta: noin 6500 vuotta sitten Unkarin aroilla tapahtui karjanpaimentajille mutaatio, joka oli muuttava maailmanhistoriaa. Mutaatio johti siihen, että sen kantajat pystyivät käyttämään maitoa hyödyksi aikuisenakin.

Se on vielä epäselvää, miksi tämä mutaatio oli niin tavattoman menestyksellinen. Joka tapauksessa maidonkäyttäjät saivat arviolta viidenneksen enemmän jälkeläisiä kuin ne, jotka eivät maitoa pystyneet hyödyntämään. Tämä on luultavasti suurin tunnettu valintaetu millään eläimellä koskaan, jonka mikään yksittäinen mutaatio on saanut aikaan. Tämä kyky yleistyi nopeasti ja niinpä laajalti Euroopassa, ja myös monilla alueilla Lähi-Idässä, Afrikassa ja Aasiassa, ihmiset pystyvät käyttämään aikuisiällä maitoa.

Vegaanit, salaliittoteoreetikot, laktoosi-intolerantit ja ne, jotka eivät maidon mausta pidä, voivat lohduttautua sillä, että nykyään ihminen voi saada tarvitsemansa kalsiumin ilman maitoakin, ja harvoin täällä kaloreistakaan on pulaa.

Kommentit (43)

Emotion Science
Liittynyt18.3.2008
Viestejä451
1/43 | 

Maito ei säily ilman kylmätiloja. Siksi Etelä-Euroopassa maidosta tehtiin jugurtteja ja juustoja, mutta sitä ei juotu samalla tavoin, kuin täällä pohjolassa, jossa maidon säilyttäminen kylmässä onnnistui paremmin. Suomessa ja Eestissä taas jugurtit olivat tuntemattomia, ja juustokin tuli talonpojille tutuksi vasta 1900-luvun puolella.

 

Säilyvyyteen liittyy toinen seikka: Nykyisin jääkaapin lämpö on noin 6 astetta Suomessa. Tämä johtuu siitä, että kylmempää maitoa on vaikea juoda. Jos luopuu maidon juomisesta, niin jääkaapin lämpötilan voi laskea 2 asteeseen, jolloin ruuat säilyvät selvästi paremmin. Etenkin liha ja kala.

tyy
Liittynyt21.11.2009
Viestejä865
2/43 | 

Tuomas Aivelon blogista on tullut suosikkini. Hienoa ja mielenkiintoista luettavaa!

Kiitos.

M K
Liittynyt25.12.2013
Viestejä30
3/43 | 

Moderneissa jääkaapeissa on erilämpöisiä alueita eri tuotteille. En usko, että vihannekset ja juurekset suuresti riemastuisivat alemmista lmpötiloista.

Käyttäjä628_0
Liittynyt12.7.2010
Viestejä13878
4/43 | 
tyy

Tuomas Aivelon blogista on tullut suosikkini. Hienoa ja mielenkiintoista luettavaa!

Kiitos.

Täytyy sanoa että blogit on kaikin puolin parantunu. Itseasiassa aika paljon mielenkiintosta kamaa tullu muiltakin viimeaikoina. Toi myös että ne tulee keskustelujen osaksi ja on tossa sivussa tyrkyllä niin toimii hyvin myös ja helpottaa osallistumista. Niitä ei tarvii erikseen lähteä kaivamaan.

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
5/43 | 

Pidän jääkaappini lämpötilan jotakuinkin 4 asteessa, eikä ole ongelma käyttää maitoa. Tosin en sitä sellaisenaan juokaan, vaan lotraan mysliin tai kaakaoon. Mikäli jokin tuote jääkaapista otettuna tuntuu turhan hyytävältä syötävältä (esim. jogurtti tai ananaspalat), annan sen ensin lämmitä jonkin aikaa huoneenlämmössä, jos maltan.

Miten lienee viilin laita? Kuinka kauan sitä on tehty Suomessa? Ja onko juusto ihan tosiaan niin nuori tuote että vasta 1900-luvun alussa alettu tekemään?

Olitko se sinä SamikoKu, vai muistanko väärin, kun epäili että hapatettujen maitotuotteiden käyttö olisi avittanut ihmisiä sietämään maitoa?

Onko ylipäätään pakko aina tapahtua iso kertamutaatio, vai voisiko joskus käydä niin että tapahtuu useita pikkuruisia mutaatioita samassa polvessa edetessä?

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
7/43 | 

Esim liitetty ylen artikkeli kertoo karua kieltään siitä että ei kenenkään kannattaisi käyttää luotettavina tietolähteinään lehdistöä tällaisissa asioissa.

Tiede lehti on mielestäni myös joissain blogikirjoituksissaan sortunut vastaavan tyyliseen yksisilmäisyyteen joten kannattaa olla tarkkana ja miettiä tarkkaan mistä kirjoittaa ja miten. Asiat useimmiten ovat huomattavasti  monisyisempiä ja vaikeammin todistettavia kuin kirjoituksissa annetaan ymmärtää.

Lukisin tällaiset Ylen artikkelit enemmänkin propagandaosastoon kuuluviksi. Mitä vanhemmaksi tulen sitä vähemmän uskon/luotan lukemaani lehdistön kirjoittamana.  Pyrin hakemaan ymmärrykseni / tietoni tutkimusten ja tutkimuskoosteiden kautta ja tieteen ollessa kyseessä kaikki ne joudun pitämään alttiina muutoksille.

Varottaisin eritoten ostikoista jotka alkavat esim sanoilla "nyt se on tutkittu" tai "tutkimus osoittaa"

Yksi tämän ajan ilmiöistä näyttää olevan tieteellisen tutkimuksen käyttö propagandan välineenä. Harvat uskaltavat epäillä kun on kyse "tieteellisestä tutkimuksesta".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moonis
Liittynyt2.2.2014
Viestejä101
8/43 | 

Näin on. Itseäni on suoraan sanottuna alkanut ärsyttää suunnattomasti Helsingin sanomienkin julkaisemat artikkelit Elämä & terveys -osastossa.

Tässä hyvä esimerkki: http://www.hs.fi/terveys/Raakaruuasta+tuli+trendi+/a1395212645893

Lainaus artikkelista:

Lainaus:

"Kasvisruuan terveellisyys tunnetaan, mutta vielä ei ole pystytty täysin selvittämään, mitkä kasvisruokavalion tekijät ovat hyvien vaikutusten takana. Vastaus saattaa löytyä myös siitä, että lihaa ei syödä lainkaan tai vain vähän", professori Anna-Liisa Kosonen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

 

Nykyään on pakko lopettaa artikkelin lukeminen heti kun siinä mainitaan joko Mikael Fogelholm, Ursula Schwab tai Itä-Suomen yliopisto.

Pakko yrittää  etsiä artikkelissa käytetty lähde käsiin ja lukea ainakin abstrakti ja johtopäätökset itse.

Käyttäjä556_0
Liittynyt29.12.2009
Viestejä22001
9/43 | 
Vomies

Shit happens.

Hienosti sanottu. Paras kommentti ikinä, väheksymättä artikkelia tai kirjoittajaa.

Käyttäjä556_0
Liittynyt29.12.2009
Viestejä22001
10/43 | 
jussipussi

Esim liitetty ylen artikkeli kertoo karua kieltään siitä että ei kenenkään kannattaisi käyttää luotettavina tietolähteinään lehdistöä tällaisissa asioissa.

Tiede lehti on mielestäni myös joissain blogikirjoituksissaan sortunut vastaavan tyyliseen yksisilmäisyyteen joten kannattaa olla tarkkana ja miettiä tarkkaan mistä kirjoittaa ja miten. Asiat useimmiten ovat huomattavasti  monisyisempiä ja vaikeammin todistettavia kuin kirjoituksissa annetaan ymmärtää.

Lukisin tällaiset Ylen artikkelit enemmänkin propagandaosastoon kuuluviksi. Mitä vanhemmaksi tulen sitä vähemmän uskon/luotan lukemaani lehdistön kirjoittamana.  Pyrin hakemaan ymmärrykseni / tietoni tutkimusten ja tutkimuskoosteiden kautta ja tieteen ollessa kyseessä kaikki ne joudun pitämään alttiina muutoksille.

Varottaisin eritoten ostikoista jotka alkavat esim sanoilla "nyt se on tutkittu" tai "tutkimus osoittaa"

Yksi tämän ajan ilmiöistä näyttää olevan tieteellisen tutkimuksen käyttö propagandan välineenä. Harvat uskaltavat epäillä kun on kyse "tieteellisestä tutkimuksesta".

 

 Mitä se jussi taas pätee? Tiede on ottanut erittäin hyvin perusteltuja askelia, joita en kyken perustelemaan kuin kannanottoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
11/43 | 

KYS:n tutkimus on osoittanut että juuri maitorasvan tapaisten kovien rasvojen käyttö lisää alttiutta sairastua Alzheimerin tautiin, maitorasvasta ym. kovista rasvoista syntyy beta-amyloidiproteiinia, jonka havaittiin tuhoavan hermosoluja aivoista. /Iisalmen Sanomat 6.8.2006,s.6/ (Voin ja maidon kovia rasvoja pitää vähentää viimeistään keski-iässä sanoi dosentti Miia Kivipelto).

Kovat rasvat saattaa tuoda lapsia mutta elämä on lyhyempi ja tyhmempi lopussa. Ehkä sekin on eduksi jos turhat vanhemmat raihnaiset miehet kuolee koviin rasvoihin heimoa rasittamasta ?

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

Moonis
Liittynyt2.2.2014
Viestejä101
12/43 | 
MrKAT
KYS:n tutkimus on osoittanut että juuri maitorasvan tapaisten kovien rasvojen käyttö lisää alttiutta sairastua Alzheimerin tautiin, maitorasvasta ym. kovista rasvoista syntyy beta-amyloidiproteiinia, jonka havaittiin tuhoavan hermosoluja aivoista. /Iisalmen Sanomat 6.8.2006,s.6/ (Voin ja maidon kovia rasvoja pitää vähentää viimeistään keski-iässä sanoi dosentti Miia Kivipelto).

 

Kovat rasvat saattaa tuoda lapsia mutta elämä on lyhyempi ja tyhmempi lopussa. Ehkä sekin on eduksi jos turhat vanhemmat raihnaiset miehet kuolee koviin rasvoihin heimoa rasittamasta ?

No eipäs.

http://wholehealthsource.blogspot.fi/2014/03/new-review-paper-on-dietary-fat-and.html#more

http://annals.org/article.aspx?articleid=1846638

Conclusion: Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.

Dragofix
Liittynyt7.7.2009
Viestejä106
13/43 | 

http://pcrm.org/search/?cid=252

http://nutritionfacts.org/topics/milk/

http://www.migreeni.org/artikkelit/ruoka1.html

http://yle.fi/uutiset/maitorasvat_voivat_laukaista_tulehduksellisen_suolistotaudin/6185660

 

akne..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335995

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715202/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15692464

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15692488

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17083856

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194824

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715202/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335995

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-4632.2009.04002.x/full

 

fosfori ei tee gutaa.. http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=9065/news_db=web_lehti2009/type=1

 

Ylipainosta..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berkey+Milk%2C+dietary+calcium+and+weight+gain

http://adc.bmj.com/content/early/2013/02/13/archdischild-2012-302941.short?g=w_adc_ahead_tab

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berkey+Milk%2C+dietary+calcium+and+weight+gain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huh+milk+adiposity

http://www.webmd.com/parenting/baby/news/20101226/cow-milk-formula-leads-to-quicker-weight-gain-in-infants

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Laktoosi-intolerantikot+muita+harvemmin+ylipainoisia/1135260180338

 

Maito estää joidenkin terveellisten ravintoaineiden imeytymisen

http://www.newscientist.com/article/dn10913-milk-wrecks-the-health-benefits-of-tea.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135520 (Jugurtit?)

 

http://yle.fi/uutiset/luolamiehen_geeneilla_ei_maitoa_juoda/2346377

 

Maidon tuottaminen ei edes kannata mutta mikäs siinä valtion varoilla kun Valiolle menee suurimmat tuet. Voidaan sit juottaa kaikille verorahoilla tätä rasvatonta, pitkälle jalostettua litkua kouluissa, lastentarhassa, työpaikoilla, jne.

http://www.aamulehti.fi/Talous/1194872825058/artikkeli/valio+oli+jalleen+suurin+maataloustukien+saaja.html

 

Maitorasva tukkii myös hengitysteitä, kitkeröittää spermaa, nostaa estrogeenitasoja ja laskee testosteronitasoja, jne. ja maidon tuottaminen nykyisissä määrissä on tosi epäekologista.

 

Tässä muutamia syitä mietittäväksi.. en jaksa nyt ihan kaikkea listata kun saletisti leimataan hipiksi ja foliohatuksi tai vegaaniksi, mikä nyt sopiikaan parhaiten tilanteeseen..

 

Mainittakoot vielä että yli 5000 vuotta sitten taisi olla vähän pulaa ruoasta.. Kyllä sitä mieluiten juo maitoa kuin näkee nälkää, siitä olen sama amieltä.

Käyttäjä628_0
Liittynyt12.7.2010
Viestejä13878
14/43 | 
Dragofix

http://pcrm.org/search/?cid=252

http://nutritionfacts.org/topics/milk/

http://www.migreeni.org/artikkelit/ruoka1.html

http://yle.fi/uutiset/maitorasvat_voivat_laukaista_tulehduksellisen_suolistotaudin/6185660

 

akne..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335995

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715202/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15692464

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15692488

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17083856

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194824

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715202/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335995

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-4632.2009.04002.x/full

 

fosfori ei tee gutaa.. http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=9065/news_db=web_lehti2009/type=1

 

Ylipainosta..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berkey+Milk%2C+dietary+calcium+and+weight+gain

http://adc.bmj.com/content/early/2013/02/13/archdischild-2012-302941.short?g=w_adc_ahead_tab

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berkey+Milk%2C+dietary+calcium+and+weight+gain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huh+milk+adiposity

http://www.webmd.com/parenting/baby/news/20101226/cow-milk-formula-leads-to-quicker-weight-gain-in-infants

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Laktoosi-intolerantikot+muita+harvemmin+ylipainoisia/1135260180338

 

Maito estää joidenkin terveellisten ravintoaineiden imeytymisen

http://www.newscientist.com/article/dn10913-milk-wrecks-the-health-benefits-of-tea.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135520 (Jugurtit?)

 

http://yle.fi/uutiset/luolamiehen_geeneilla_ei_maitoa_juoda/2346377

 

Maidon tuottaminen ei edes kannata mutta mikäs siinä valtion varoilla kun Valiolle menee suurimmat tuet. Voidaan sit juottaa kaikille verorahoilla tätä rasvatonta, pitkälle jalostettua litkua kouluissa, lastentarhassa, työpaikoilla, jne.

http://www.aamulehti.fi/Talous/1194872825058/artikkeli/valio+oli+jalleen+suurin+maataloustukien+saaja.html

 

Maitorasva tukkii myös hengitysteitä, kitkeröittää spermaa, nostaa estrogeenitasoja ja laskee testosteronitasoja, jne. ja maidon tuottaminen nykyisissä määrissä on tosi epäekologista.

 

Tässä muutamia syitä mietittäväksi.. en jaksa nyt ihan kaikkea listata kun saletisti leimataan hipiksi ja foliohatuksi tai vegaaniksi, mikä nyt sopiikaan parhaiten tilanteeseen..

 

Mainittakoot vielä että yli 5000 vuotta sitten taisi olla vähän pulaa ruoasta.. Kyllä sitä mieluiten juo maitoa kuin näkee nälkää, siitä olen sama amieltä.

 

Miksi mulle tuli fiilis kun availin noita linkkejä että niissä ei lopultakaan sanotttu mitään järkevää. Tai no, punasta maitoo kannattaa juoda eikä kurria.
Ja et maitoo kandee juoda kohtuullisesti, tietenki liikaa ihan mitä tahansa on aina liikaa.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
15/43 | 

Tässä se nyt tulee esille, jokainen voi koostaa omia näkemyksiään, ideologiaansa, uskoaan, ravitsemuskantaansa jne vastaaivia tutkimuksia pilvin pimein. Voi filtteroida pois vanhukset, nuoret, lapset miehet, naiset , valita taudin, sairauden, fillteroida pois jonkun muun taudin sairauden ottaa lyhyen tutkimuksen fillteroida pitkät tutkimukset jne jne.

 

Muistakaa tämä lause:

 


 
Lyön virtuaalioluesta vedon; tämä keskustelu maidosta ei johda käytännössä yhtään mihinkään ns "valaistumiseen" asian suhteen. Tällaisena blogiartikkelin kommenttiosiossa sille ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta.
 
 

 

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
16/43 | 

Lainaten ystävääni: "Eikö ihminen ole vähän niin kuin sika, syö menestyksekkäästi kaikenlaista. Jos nykyihminen haluaa hifistellä sillä, mistä ruoka-aineesta tulee vähiten ilmavaivoja tai kauneimmat verisuonten sisäpinnat, niin sillä ei välttämättä ole evolutiivisen luonnollisuuden kanssa kauheasti tekemistä."

Tässä on suuri viisaus.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
17/43 | 
Tuomas Aivelo

Lainaten ystävääni: "Eikö ihminen ole vähän niin kuin sika, syö menestyksekkäästi kaikenlaista. Jos nykyihminen haluaa hifistellä sillä, mistä ruoka-aineesta tulee vähiten ilmavaivoja tai kauneimmat verisuonten sisäpinnat, niin sillä ei välttämättä ole evolutiivisen luonnollisuuden kanssa kauheasti tekemistä."

Tässä on suuri viisaus.

Kyllä pitää hyvin paikkansa varsinkin kun katsotaan sitä mikä vaikutus on juuri rajoitettuna suvunjatkamisiän terveyteen//elinvoimaan/kykyyn.eikä esim vanhuuden terveyteen. Samaa voidaan sanoa keitetyn ja paistetun ravinnon suhteen; keittäminen ja paistaminen helpottaa/tehostaa energian saantia ko ravintoaineista vaikkakin se tuhoaisi osan mikroravinteista ja heikentäsi joitain ravinto aineita rakenteellisesti. mutta energian saannin tehostuminen on ollut oleellista.

Mutta onko suurien viisauksien määrä rajoitettu vain yhteen?

Oman argumentin todistaminen oikeaksi ei samalla/automattisesti tee toisen agumenttia vääräksi, se toisen argumentti pitää todistaa erikseen joko oikeaksi tai vääräksi. 

The opposite of a fact is falsehood, but the opposite of one profound truth may very well be another profound truth.

Niels Bohr

 

PS mitä on "evolutiivinen luonnollisuus"?

 

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
18/43 | 
blogi

Maito on ollut suomalaisille niin merkittävä, ja luonnollinen, ravinnon lähde, että vähintään liputuspäivä olisi paikallaan.

 

Eee. Mitä luonnollista siinä on, että syö toisen eläinlajin vauvanruokaa?

(Ei silti, tykkään maidosta, ja maitotuotteista.)

 

 

Moonis
Liittynyt2.2.2014
Viestejä101
19/43 | 
BCK
blogi

Maito on ollut suomalaisille niin merkittävä, ja luonnollinen, ravinnon lähde, että vähintään liputuspäivä olisi paikallaan.

Eee. Mitä luonnollista siinä on, että syö toisen eläinlajin vauvanruokaa?

(Ei silti, tykkään maidosta, ja maitotuotteista.) 

Kummallinen ajatus ryhtyä erittelemään syömisiä sen mukaan mihin ne on tarkoitettu. Mihin se itse lehmä on tarkoitettu? Onko se luonnollista ruokaa ihmiselle?

Ihminen voi pistellä poskeen koko lehmän jos nikseen tulee. Ja miksei myös sitä vauvaakin, eli vasikkaa. Mikä maidon juomisesta tekisi jotenkin luonnotonta?

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
20/43 | 

Itse ihmettelen ettei näissä "tervetuloa uusimman terveysvouhotuksen pariin tai tervemenoa ennenaikaiseen hautaan" -jutuissa ikinä kukaan esitä että mitäs jos se olisikin täysin nassukohtaista mikä kellekin parhaiten sopii?

Kun kerta on todettu että perimästämme löytyy jopa neandertalia, ja tätäkin vaihtelevissa määrin, niin sehän osoittaa että saatamme olla hyvinkin erilaisia yksilöitä ja jokaisella voisi olla se ihan ikioma sopivin ruokavalio. Ehkäpä tulevaisuudessa, jos kehitys saa kehittyä, tietokoneet räätälöivät jo kehdossaan parkuvalle ihmistaimelle suositukset siitä ruokavaliosta joka olisi juuri hänen geeneilleen sopivin?

Käyttäjä97_0
Liittynyt16.9.2005
Viestejä9908
21/43 | 
Rousseau

Itse ihmettelen ettei näissä "tervetuloa uusimman terveysvouhotuksen pariin tai tervemenoa ennenaikaiseen hautaan" -jutuissa ikinä kukaan esitä että mitäs jos se olisikin täysin nassukohtaista mikä kellekin parhaiten sopii?

Kun kerta on todettu että perimästämme löytyy jopa neandertalia, ja tätäkin vaihtelevissa määrin, niin sehän osoittaa että saatamme olla hyvinkin erilaisia yksilöitä ja jokaisella voisi olla se ihan ikioma sopivin ruokavalio. Ehkäpä tulevaisuudessa, jos kehitys saa kehittyä, tietokoneet räätälöivät jo kehdossaan parkuvalle ihmistaimelle suositukset siitä ruokavaliosta joka olisi juuri hänen geeneilleen sopivin?

 

Juuri näin,mutta silloinhan ei saataisi näitä meheviä uskonsotia ravinnosta aikaiseksi.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
22/43 | 
Rousseau

Itse ihmettelen ettei näissä "tervetuloa uusimman terveysvouhotuksen pariin tai tervemenoa ennenaikaiseen hautaan" -jutuissa ikinä kukaan esitä että mitäs jos se olisikin täysin nassukohtaista mikä kellekin parhaiten sopii?

Tälle on selitys, olet yksilö, ei juuri sinulla ole väliä koska tutkimukset tehdään suurilla määrillä ihmisiä.

"Herra ja rouva tulosten keskiarvo" on sitten ne jolle tieteellisesti voidaan suoraan suositellaan näitä asoita ei suoraan sinulle henkilökohtaisesti koska tutkimukset eivät ole todentaneet että juuri sinun suhteen tulee tutkimuksissa saatu tulos. Tutkimus antaa vain isomman todennäköisyyden että tämä sopii myös sinulle kuin jokin toinen vaihtoehto mutta siitä ei ole varmuutta.

Esimerkkinä jos suolankulutusstatiikoista nähdään että Suomalaiset keskimäärin kuluttavat vaikkapa 50% enemmän suolaa mitä tutkimusten mukaan olisi tervellistä niin Suomalaisille suositellaan suolan vähennystä mutta samalla suosittelija ei voi tietää käytätkö juuri sinä suolaa liikaa verrattuna optimaaliseen. Eli vastaanottajan pitää ymmmärtää suosittelun sanoma ja oma tilanteensa siihen.   

Jodi
Liittynyt27.2.2014
Viestejä2187
23/43 | 

http://www.scientificamerican.com/article/its-time-to-end-the-war-on-salt/

Yksi tyhjästä pieraistu dogmi saa kyytiä. Yhteyttä suolan vaikutuksista verenpaineeseen ja sydäntauteihin ei ollutkaan. 

"Fears over salt first surfaced more than a century ago. In 1904 French doctors reported that six of their subjects who had high blood pressure—a known risk factor for heart disease—were salt fiends. Worries escalated in the 1970s when Brookhaven National Laboratory's Lewis Dahl claimed that he had "unequivocal" evidence that salt causes hypertension: he induced high blood pressure in rats by feeding them the human equivalent of 500 grams of sodium a day. (Today the average American consumes 3.4 grams of sodium, or 8.5 grams of salt, a day.)"

Montako dogmia syntyy noin vähin eväin ??? Ihminen vetäisi 1,25 kiloa suolaa päivässä!

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
24/43 | 
Jodi

http://www.scientificamerican.com/article/its-time-to-end-the-war-on-salt/

Yksi tyhjästä pieraistu dogmi saa kyytiä. Yhteyttä suolan vaikutuksista verenpaineeseen ja sydäntauteihin ei ollutkaan. 

"Fears over salt first surfaced more than a century ago. In 1904 French doctors reported that six of their subjects who had high blood pressure—a known risk factor for heart disease—were salt fiends. Worries escalated in the 1970s when Brookhaven National Laboratory's Lewis Dahl claimed that he had "unequivocal" evidence that salt causes hypertension: he induced high blood pressure in rats by feeding them the human equivalent of 500 grams of sodium a day. (Today the average American consumes 3.4 grams of sodium, or 8.5 grams of salt, a day.)"

Montako dogmia syntyy noin vähin eväin ??? Ihminen vetäisi 1,25 kiloa suolaa päivässä!

Jodi, huomaatko mikä tässä on ensinnäkin puuttellista. puhutaan rinnakkain ruokasuolasta joka on natriumkloridia ja sitten puhtaasta natriumista. jos suolaa (natriumkloridia) tutkitaan pitää tutkia sekä natriumin että kloridin vaikutukset yhdessä. Ei voi valita vain esim natriumia ja jättää kloridia pois ja sanoa että "koska natrium vaikuttaa täten myöskin suola vaikuttaa täten".

 

 

Jodi
Liittynyt27.2.2014
Viestejä2187
25/43 | 
jussipussi
Jodi

http://www.scientificamerican.com/article/its-time-to-end-the-war-on-salt/

Yksi tyhjästä pieraistu dogmi saa kyytiä. Yhteyttä suolan vaikutuksista verenpaineeseen ja sydäntauteihin ei ollutkaan. 

"Fears over salt first surfaced more than a century ago. In 1904 French doctors reported that six of their subjects who had high blood pressure—a known risk factor for heart disease—were salt fiends. Worries escalated in the 1970s when Brookhaven National Laboratory's Lewis Dahl claimed that he had "unequivocal" evidence that salt causes hypertension: he induced high blood pressure in rats by feeding them the human equivalent of 500 grams of sodium a day. (Today the average American consumes 3.4 grams of sodium, or 8.5 grams of salt, a day.)"

Montako dogmia syntyy noin vähin eväin ??? Ihminen vetäisi 1,25 kiloa suolaa päivässä!

Jodi, huomaatko mikä tässä on ensinnäkin puuttellista. puhutaan rinnakkain ruokasuolasta joka on natriumkloridia ja sitten puhtaasta natriumista. jos suolaa (natriumkloridia) tutkitaan pitää tutkia sekä natriumin että kloridin vaikutukset yhdessä. Ei voi valita vain esim natriumia ja jättää kloridia pois ja sanoa että "koska natrium vaikuttaa täten myöskin suola vaikuttaa täten".

Mutta jo tuo suhteellinen annos on mieletön todisteena mistään. Ehkä rotille suola ei ole kelvannut, mutta natrium on? Toisaalta natriun taitaa olla hyper-reaktiivinen. http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia/labra/natriumb.html

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
26/43 | 
Moonis
BCK
blogi

Maito on ollut suomalaisille niin merkittävä, ja luonnollinen, ravinnon lähde, että vähintään liputuspäivä olisi paikallaan.

Eee. Mitä luonnollista siinä on, että syö toisen eläinlajin vauvanruokaa?

(Ei silti, tykkään maidosta, ja maitotuotteista.) 

Kummallinen ajatus ryhtyä erittelemään syömisiä sen mukaan mihin ne on tarkoitettu. Mihin se itse lehmä on tarkoitettu? Onko se luonnollista ruokaa ihmiselle?

Ihminen voi pistellä poskeen koko lehmän jos nikseen tulee. Ja miksei myös sitä vauvaakin, eli vasikkaa. Mikä maidon juomisesta tekisi jotenkin luonnotonta?

No eikö se ole sinun edes pikkuisen julmaa, että vasikka ei pääse imemään emänsä nisää, ja että lehmä ei pääse imettämään vasikkaansa, ja kumpikaan eivät pääse toteuttamaan lajikohtaista käyttäytymistä? Tosin tehokarjanhoidossa tämä lienee vain pieni lisä siinä kohtelussa, johon lehmät alistetaan. Lihan syömiseen vertaaminen ei täysin ole relevanttia, koska lehmän kuoleminen kestää vain hetken, mutta synkeä elämä kestää pidempään.

Joskus muistan lukeneeni tutkimuksesta, jonka lopputulema oli, että emän maito on parasta ravintoa kasvavalle vasikalle. Aika jännä, että tämä on yllätys jollekulle.

Opettaja
Liittynyt22.7.2011
Viestejä1983
28/43 | 
jussipussi

Esimerkkinä jos suolankulutusstatiikoista nähdään että Suomalaiset keskimäärin kuluttavat vaikkapa 50% enemmän suolaa mitä tutkimusten mukaan olisi tervellistä niin Suomalaisille suositellaan suolan vähennystä mutta samalla suosittelija ei voi tietää käytätkö juuri sinä suolaa liikaa verrattuna optimaaliseen. Eli vastaanottajan pitää ymmmärtää suosittelun sanoma ja oma tilanteensa siihen.   

Luulisi nyt sinun miljoona tutkimusta floodanneena olevan tietoinen siitä, että Suomessa kaikki saavat liikaa suolaa, vai mahdatko niitä itsekään ehtiä lukemaan.

Mitä tuohon optimaalisuuteen ylipäätään tulee, niin myös yksilöille taitaa olla optimaalista se, että syö monipuolisesti ja kohtuullisesti. Ja jos nyt sitten joku maito tai ruisleipä aiheuttaa itselle ilmavaivoja, niin ei sitä tarvitsisi kaikilta muilta kieltää, pitäisi vaan omana häpeänään.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
30/43 | 
Opettaja

Luulisi nyt sinun miljoona tutkimusta floodanneena olevan tietoinen siitä, että Suomessa kaikki saavat liikaa suolaa, vai mahdatko niitä itsekään ehtiä lukemaan.

"Opettaja is back"

Onko joku/jokin erikseen vienyt sinulta kyvyn ajatella omilla aivoillasi?

Tein juuri päätökseni että "Opettaja" saa minun puolesta jäädä harhoihinsa, en korjaile/oikaise enää sinun virheellisiä väittämiä täällä.

Onnea matkaan valitsemallasi tiellä!

Opettaja
Liittynyt22.7.2011
Viestejä1983
31/43 | 
jussipussi
Opettaja

 

Luulisi nyt sinun miljoona tutkimusta floodanneena olevan tietoinen siitä, että Suomessa kaikki saavat liikaa suolaa, vai mahdatko niitä itsekään ehtiä lukemaan.

 

"Opettaja is back"

Onko joku/jokin erikseen vienyt sinulta kyvyn ajatella omilla aivoillasi?

Tein juuri päätökseni että "Opettaja" saa minun puolesta jäädä harhoihinsa, en korjaile/oikaise enää sinun virheellisiä väittämiä täällä.

Onnea matkaan valitsemallasi tiellä!

 

 

Kiva ettet ole häiritsemässä. En minäkään sinun juttujasi lue.

Mutta kerta kiellon päälle:

 

En tiedä, mitä aivoissani on vialla, ehkä joku kertoo, kun päättelyketjuni on seuraava:

1. Suolan (NaCl) fysiologinen tarve on 2 g / vuorokausi.

2. Lähes kaikki saavat yli  5 g/vrk.

(Tässä nyt kyllä hieman fuulaan; tuo lähes kaikki on pikkuisen epävarmaa, tutkittua tietoa on, että amerikkalaisista vain 0,02 % saa alle 5 g, mutta Suomihan on pieni Amerikka.)

3. Edelleen päättelen, että jos jotakin saa yli tarpeen, se on liikaa.

Siis: kaikki saavat liikaa suolaa

 

(Tuo "kaikki" on tietysti pienoista kärjistystä, mutta noiden tietojen perusteella näin on oikeampi sanoa, kuin "lähes kaikki".)

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
32/43 | 

Laumojan tarkastelun ja keskiarvot ymmärtää kyllä. Mutta ei vihapäistä vouhotusta joka jollakin ihmisillä on perusmoodi. Esim. on joitakin maitoa vihaavia ihmisiä jotka suu vaahdossa huutavat sitä näkemystään ja yrittävät survoa vaikka väkisin muidenkin ihmisten kurkusta alas että maito ei kuulu ihmisen ruokavalioon. Väkisinkin tosiaankin tulee mieleen sanoa että omat ilmavaivasi ovat oma ongelmasi.

Saahan sitä tietysti innostua, ehkäpä elämä on mielenkiintoisempaa kun on innostunut. Kaikenlaista kallellaan oloa eli myönteisyyttä on itsellänikin ollut kaikenlaiseen aina silloin tällöin, mutta jokin aina estää siitä että ryhtyisi aivan fanaattiseksi. Hankinen laiskuus? Mentaliteetilla "älä äijä tärise".

Pine
Liittynyt5.3.2012
Viestejä259
33/43 | 

Hyvä blogikirjoitus minustakin. Maito on lähes täydellinen ravintoaine. Laktaasia sietäville sen hyödyt ylittävät mahdolliset haitat moninkertaisesti.

Jottei kirjoituksesta tulisi väärää kuvaa niin olisi vielä syytä mainita että laktaasin sietoon liittyviä ihmisen variaatioita tunnetaan useita, jotka ovat syntyneet toisistaan riippumatta eri aikaan eri alueilla. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisilla paimentolaisilla on täysin eri variaatiot kuin täällä Pohjois-Euroopassa. Asiasta on ilmestynyt juuri hiljattain AJHG:n artikkeli: Genetic Origins of Lactase Persistence and the Spread of Pastoralism in Africa. Yhtä kaikki näiden variaatioiden nopea yleistyminen kertoo vahvasta positiivisesta valinnasta ja maidon merkityksestä ravintolähteenä.

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
34/43 | 
jussipussi
"Herra ja rouva tulosten keskiarvo" on sitten ne jolle tieteellisesti voidaan suoraan suositellaan näitä asoita ei suoraan sinulle henkilökohtaisesti koska tutkimukset eivät ole todentaneet että juuri sinun suhteen tulee tutkimuksissa saatu tulos.

Päteekö tämä natriumin ohessa muihinkin alkuaineisiin, kuten lyijyyn, kadmiumiin uraaniin ja elohopeaan ?

Siis "Tervetuloa kotiini Ayerveda-hoitomuoto ja Himalaya-suola (em. myrkyllisine luonnonmukaisine alkuaineineen) koska minähän en kuitenkaan ole se "Herra keskiarvo" vaan yksilö!"
?

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
36/43 | 

Eläimet kyllä voivat jatkaa maidon käyttöä pidempään, jos ne eivät koskaan lopeta maidon juomista. Kissoille ei suositella maitoa, koska suurimmalle osalle se aiheuttaa vatsavaivoja.

L
Liittynyt17.3.2005
Viestejä7979
37/43 | 

Opettaja

Kirjoitit:

“Siis: kaikki saavat liikaa suolaa”

Liiallisella suolalla ei näyttäsi olevan merkitystä terveyden kannalta, vaikka Opettajan varma tieto (ikivanha Pohjois-Karjala –tutkimus, oletan) niin kertookin.

“However, a meta-analysis published in The Journal of Hypertension found no strong evidence that reducing salt intake affects the risk of heart attack, stroke or death in people with normal or high blood pressure. Furthermore, the Journal of the American Medical Association has reported that those excreting less salt (thus, presumably ingesting less) were at increased risk of dying from heart disease.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_salt

Edes terveyshysteerikon ei siis tarvitse syödä mautonta paskaa.

Jodi
Liittynyt27.2.2014
Viestejä2187
38/43 | 

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

Opettaja
Liittynyt22.7.2011
Viestejä1983
39/43 | 
L

Edes terveyshysteerikon ei siis tarvitse syödä mautonta paskaa.

Maistuuko se suolattuna paremmalta?

waffeli
Liittynyt24.3.2014
Viestejä1
40/43 | 

Oikeastaan maidon rasvojen koostumus on saattanut olla kovinkin paljon parempi ennen. Riippuu paljon lehmien syömästä rehusta onko rasva tyydyttynyttä vai tyydyttymätöntä. Esimerkiksi apilarehu lisää tyydyttymättömien rasvojen määrää maidossa. Apila ei vaan tuota yhtä suuria satoja kuin yleiset nurmikasvit, joten sen käyttö on vähäisempää. Luomutiloilla tosin on rehu usein apilapitoista, joten luomumaito olisi oletettavasti terveellisin vaihtoehto maidoista, tai sitten rasvaton maito? 

Jodi
Liittynyt27.2.2014
Viestejä2187
41/43 | 

Juuri eilen jossain sattui silmiin maininta että maidon kuorinta vie sen terveysetua.

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
42/43 | 
MrKAT
jussipussi
"Herra ja rouva tulosten keskiarvo" on sitten ne jolle tieteellisesti voidaan suoraan suositellaan näitä asoita ei suoraan sinulle henkilökohtaisesti koska tutkimukset eivät ole todentaneet että juuri sinun suhteen tulee tutkimuksissa saatu tulos.

 

Päteekö tämä natriumin ohessa muihinkin alkuaineisiin, kuten lyijyyn, kadmiumiin uraaniin ja elohopeaan ?

 

Siis "Tervetuloa kotiini Ayerveda-hoitomuoto ja Himalaya-suola (em. myrkyllisine luonnonmukaisine alkuaineineen) koska minähän en kuitenkaan ole se "Herra keskiarvo" vaan yksilö!" ?

Kannattaa mieluummin mennä oikeaan lääkäriin jos joku vaiva on. Ja saahan sitä suolaa lähempääkin.

 

 

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
43/43 | 
Jodi
jussipussi
Jodi

http://www.scientificamerican.com/article/its-time-to-end-the-war-on-salt/

Yksi tyhjästä pieraistu dogmi saa kyytiä. Yhteyttä suolan vaikutuksista verenpaineeseen ja sydäntauteihin ei ollutkaan. 

"Fears over salt first surfaced more than a century ago. In 1904 French doctors reported that six of their subjects who had high blood pressure—a known risk factor for heart disease—were salt fiends. Worries escalated in the 1970s when Brookhaven National Laboratory's Lewis Dahl claimed that he had "unequivocal" evidence that salt causes hypertension: he induced high blood pressure in rats by feeding them the human equivalent of 500 grams of sodium a day. (Today the average American consumes 3.4 grams of sodium, or 8.5 grams of salt, a day.)"

Montako dogmia syntyy noin vähin eväin ??? Ihminen vetäisi 1,25 kiloa suolaa päivässä!

Jodi, huomaatko mikä tässä on ensinnäkin puuttellista. puhutaan rinnakkain ruokasuolasta joka on natriumkloridia ja sitten puhtaasta natriumista. jos suolaa (natriumkloridia) tutkitaan pitää tutkia sekä natriumin että kloridin vaikutukset yhdessä. Ei voi valita vain esim natriumia ja jättää kloridia pois ja sanoa että "koska natrium vaikuttaa täten myöskin suola vaikuttaa täten".

Mutta jo tuo suhteellinen annos on mieletön todisteena mistään. Ehkä rotille suola ei ole kelvannut, mutta natrium on? Toisaalta natriun taitaa olla hyper-reaktiivinen. http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia/labra/natriumb.html

Laitetaan suolasta tuoreen meta analyysin muodossa, eiköhän tästäkin synny keskustelua...

The study actually shows that both too much salt and too little are harmful, said Graudal.

"Salt intake above 12,000 mg [milligrams] is associated with increased risk of cardiovascular disease and mortality," he said. In other words, high levels of daily salt intake could shorten a person's life span and raise their risk for heart disease.

And Graudal noted that the same effect is seen at the other end of the spectrum, when too little salt is taken in each day.

The safest range? Between 2,645 and 4,945 mg of salt a day, the study authors said. And most of the world's populations consume that amount, according to background information in the study.

The new analysis contradicts current public health policy in the United States, but is unlikely to change it.

http://www.webmd.com/food-recipes/news/20140402/cdc-salt-guidelines-too-low-for-good-health-study-suggests

Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014