Kirjoitukset avainsanalla evoluutiopsykologia

Pilapiirros vuodelta 1910 kuvaamassa keltaisen lehddistön toimintalogiikkaa. Kuva: L.M. Glackens / Wikimedia Commons

Viime viikolla Long Play julkaisi pitkän artikkelin Turun yliopiston tutkijasta - ja tälläkin palstalla kuuluisasta - Markus J. Rantalasta, joka sisälsi uutisen: Turun yliopisto päätti kesäkuussa, että Rantala on toiminut vastuuttomasti tutkijana. Tapaus on mielenkiintoinen, koska se osuu suoraan tutkimusviestinnän etiikkaan: miten tutkijaa saa ammattietiikkansa puolesta viestiä julkisuudessa.

Tammikuussa Rantala kanssakirjoittajineen julkaisi tutkimusartikkelin, jonka perusteella Turun yliopisto julkaisi mediatiedote/uutisen. Mediatiedotteesta kanneltiin Turun yliopiston rehtorille, joka käynnisti asiasta esiselvityksen (pdf). Esiselvityksen perusteella mediatiedotteessa oli vastuuttomia väitteitä, ja koska Rantala ei vaatinut varsinaista tutkintaa, yliopiston rehtori päätti (pdf) Rantalan toimineen vastuuttomasti.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jakautuvat vilppiin, piittaamattomuuteen ja muihin vastuuttomuuksiin. Vilppi on julkisuudessa ehkä kaikkein puhutuin: siihen liittyy havaintojen vääristely ja sepittäminen tai esimerkiksi plagiointi. Itse olen kirjoittanut esimerkiksi Sciencessä julkaistusta tutkimuksesta, joka oli kaikin puolin muuten hyvin järjestetty mutta tulokset olivat sepitettyjä, ja Laura Huhtasaaren gradun plagiointiepäselvyyksistä.

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä puolestaan tarkoittaa esimerkiksi muiden tutkijoiden vähättelyä, tutkimusaineistojen puutteellista säilyttämistä tai huolimatonta raportointia. Muita vastuuttomia menettelyjä ovat esimerkiksi muiden tutkijoiden työn epäasiallinen vaikeuttaminen, omien ansioiden paisuttelu tai, Rantalan tapauksessa, ”yleisön harhauttaminen esittämällä julkisuudessa harhaanjohtavia tai vääristeleviä tietoja omasta tutkimuksesta, sen tuloksista, tulosten tieteellisestä merkityksestä tai niiden sovellettavuudesta”.

Long Playn jutun perusteella tämä on ensimmäinen tapaus, kun tutkijan on todettu syyllistyneen vastuuttomaan menettelyyn harhauttamalla yleisöä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta on vuodesta 1998 lähtien kerännyt tilastoja tutkimuseettisistä selvityksistä.) Sikäli on harmillista, että tapauksessa jäätiin esiselvityksen tasolle, koska ennakkotapauksen henkeä on aistittavissa.

Miksi tämän kaltaiset todetut loukkaukset ovat niin harvinaisia? Eivätkö tutkijat sitten koskaan johda yleisöä harhaan?

Jotta se olisi hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, harhaanjohtamisen on oltava tahallista. Tutkijoillahan voi olla perustellusti hyvin erilaisia mielipiteitä. Tyypillisesti harhaanjohtaminen lienee yleensä tahatonta siinä mielessä, että tutkijat itse ihan oikeasti uskovat mielipiteisiinsä, joita lausuvat. Jos tutkija on väärässä, mutta uskoo asiaansa, niin silloin ei rikota hyvää tieteellistä käytäntöä. HTK-ohjeessa tämä on muotoiltu näin: ”Aidot tieteelliset tulkinta- ja arviointierimielisyydet sitä vastoin ovat osa tieteellistä keskustelua eivätkä loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.”

Eli, jos Rantala on aidosti sitä mieltä, että hän on ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin, hän voi siitä ihan vapaasti kertoa kaikelle maailmalle ilman että se rikkoo hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse siitä, että oliko Rantala ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin vai ei. Kyse on siitä, että Turun yliopiston julkaisemassa uutinen/mediatiedotteessa viitattiin julkaistuun vertaisarvioituun artikkeliin, jossa – kuten vertaisarvioiduissa artikkeleissa yleensä – suhtaudutaan varovaisesti itse tutkimuksen merkitykseen ja puhutaan vankasti uudesta hypoteesista.

Kaikki tiivistyy yhteen virkkeeseen mediatiedotteessa: ”Turun yliopiston evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala on kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa julkaissut tutkimusartikkelin, jossa he ovat ratkaisseet kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin.”

Tämä on ainoa kohta, johon Turun yliopiston esiselvityskin tarttuu. Se, kuinka pienestä loppujen lopuksi tässä on kyse, selviää kun katsoo kesäkuussa yliopiston nettisivuille korjattua kohtaan: ”Turun yliopiston evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala on kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa julkaissut tutkimusartikkelin, jossa he ovat selvittäneet kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismia.”

Oikeastaan: Rantala ei johtanut yleisöä harhaan siinä, että hän olisi ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin. Hän johti yleisöä harhaan sanomalla, että hänen uusi tutkimusartikkelinsa sanoisi hänen ratkaisseen sen.

Kantelun tehneet tutkijat alleviivaavat ilmoituksessaan, että heidän mielestään tästä suhteellisen pienestä erosta tutkimuksen ja tiedotteen välillä tekee HTK-loukkauksen se, että viestintä ja harhaanjohtaminen kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Yliopiston esiselvitys ei ottanut kantaa, että onko haavoittuvassa asemassa oleva potilasjoukko raskauttava tekijä.

Rantala ei itse vaikuta lähtevän mukaan näihin sanapeleihin. Vastineessaan hän sanoo, että artikkelin kirjoittajat voivat "hyvällä syyllä väittää [ratkaisseensa] kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin" ja "selitysmallin pääarkkitehtinä minulla on vankempi luottamus siihen, että selitysmallimme on oikeassa" . Vastineessa ei sen kummemmin tartuta eroon mediatiedotteen ja artikkelin muotoilujen välillä, vaan perustellaan, että selitysmalli on oikea ja "tulee aiheuttamaan paradigman muutoksen psykiatriassa".

Kantelun tekijät myös vastauksessaan Rantalan vastineeseen huomauttavat, että Rantalan toiminta on piittaamatonta muuta tutkimusryhmää kohtaan. Tiedotteessa väitettä "ratkaisusta" ei esitetä Rantalan nimissä, vaan koko tutkimusryhmän nimissä, vaikka muut jäsenet eivät nähtävästi olleet valmiita näin suoraan tulkintaan.

Long Playn mukaan Rantala sanoo lopullisesta päätöksestä, ettei "jaksa lähteä riitauttamaan. Mulle sillä ei ole mitään merkitystä. Mä olen itse sitä mieltä, että olen oikeassa.”

Tämän ymmärrän. Tieteellisesti kyseessä on tietenkin isommat asiat kuin se, miten muutama sana mediatiedotteessa menevät. Debattia kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismeista jatketaan tieteen parissa.

 

Itse Rantalan tapaus on aika suoraviivainen – siinä on suhteellisen vähän kiinnostavaa sisältöä. Tiedotteessa on selkeä harhaanjohdattamisen aspekti, tutkija on syyllinen, piste.

Kun luin esiselvitysraportteja, katseeni kohdistui ehkä enemmän Turun yliopiston prosesseihin ja viestintäosastoon.

Tutkijat eivät pääsääntöisesti ole kovin hyviä viestijöitä: nekin, jotka ovat innokkaita, ovat yleensä hieman toistaitoisia viestinnän jaloissa taidoissa. Siksi yliopistoilla on viestintäosastoja, joissa on töissä ammattilaisia, jotka auttavat tutkijoita viestimään.

Yksi mahdollisuus tietenkin merkkimäärällä mitattuna suhteellisen pieneen virheeseen voisi olla, että yliopiston tiedottaja on muokannut tiedotteesta harhaanjohtavan.

Mikä on siis Turun yliopiston viestintäosaston rooli tässä tapauksessa? Todistettavasti olematon.

Kantelussa epäillään, että Rantala on yksin vastuussa tiedotteen sisällöstä (pohjautuen Turun yliopiston viestintäjohtajan ja vararehtorin mielipidekirjoitukseen) Esiselvityksessä käydään läpi yliopiston viestinnän roolia. Valitettavasti rooli on selvitetty suullisesti, eikä siitä ole jäljellä enää muuta dokumentaatiota kuin kahden kappaleen pituinen tiivistelmä keskusteluista. Tiivistelmässä Turun yliopiston viestintä korostaa tutkijan vastuuta tutkimuksensa tiedotteen sisällöstä.

Tämä kuvaus on lohduton näkymä makkaratehtaalle, että minkälaisesta putkesta yliopistojen mediatiedotteet tulevat ulos.

Tutkija kirjoittaa luonnostekstin, tiedottaja toimittaa siitä tekstin, joka on ”yleistajuista ja selkeää” ja tutkijaa hyväksyy muokatun version. ”Tiedottajat eivät lue tutkimusten alkuperäisartikkeleita”, viestintäjohtaja korostaa. Liukuhihnalta tulee siis nätisti paketoitua pötköä, mutta makkaran sisältö on kysymysmerkki.

Ymmärrän, että yliopistojen tiedotuksessa on töissä yleensä vähänlaisesti väkeä. Yliopistojen tiedeviestinnän painopiste on siinä, että tutkijat saadaan itse tekemään mahdollisimman paljon viestintää. On myös ongelmallista, jos maailmassa, jossa tieteellä ja tiedolla on yhä enemmän merkitystä, yliopistojen viestinnästä tulee ulos hieman mitä sattuu.

Viestintä on niin paljon muutakin kuin selkeää ja yleistajuista tekstiä. Tieteelliselle yhteisölle tarkoitetun tutkimusjulkaisun sisällön viestiminen suomalaiselle yleisölle on kaikkea muuta kuin helppoa. Tutkija on tietenkin ammattietiikkansa asiantuntija, mutta ansaitsisi viestimisensä eettisyyden pohdintaan myös tukea ammattilaisviestijöiltä.

Esiselvityksen perusteella viestintäosaston tuki on siis lähinnä oikolukemista, eikä siinä tartuta tiedotteiden sisältöihin. ”Esiselvityksen perusteella vastuu tiedotteen sisällöstä kuuluu yksin tutkijalle.”

Tämän mediatiedotteiden kuvauksen jälkeen jää kahtalainen olo: joko yliopisto tässä nyt pesee käsiään urakalla institutionaalisen tason ongelmasta, jonka ansiosta viestinnästä tuli ulos hyvää tieteellistä käytäntöä loukannut mediatiedote tai sitten yliopisto ihan aidosti kuvasi institutionaalisen tason ongelman, jonka ansiosta viestinnästä tuli ulos hyvä tieteellistä käytäntöä loukannut mediatiedote.

Tiedottaja, joka päästää eteenpäin mediatiedotteen, jossa Rantala väittää ratkaisseensa kaksisuuntaisen mielialahäiriön, on vähän kuten se Huoltovarmuuskeskuksen työntekijä, jonka mielestä oli hyvä idea tilata maskeja Tiina Jylhältä.

Tieteelliseen menetelmään kuuluu tietenkin epäilys. Kaikkiin tutkimustuloksiin pitää suhtautua enemmän tai vähemmän epäillen. Tilanne alkaa kuitenkin muotoutua raskaaksi, jos kansalaisten ja esimerkiksi journalistien pitää myös erikseen epäillä sitä, että kuinka hyvin mediatiedote ylipäänsä vastaa alkuperäistä tutkimusta.

 

Rehellisesti pitänee kuitenkin huomauttaa, ettei aikaisemmin ole ollut suurta riskiä – tai ainakaan riski ei ole koskaan realisoitunut – että mediatiedote todetaan virallisesti epäeettiseksi. Ehkä ajatus tieteen etiikan ja yliopiston virallisen viestinnän välisestä suhteesta ei ole kovin syvällisesti käyty läpi suomalaisissa yliopistoissa. On ihan mahdollista, ettei tarvetta tälle olekaan ja että järkevä tulkinta on, että tutkija on mediatiedotteesta yksin ja ainoastaan vastuussa.

Oskari Onninen pohtii Long Play –juttunsa Sivuäänessä, että taustalla ovat myös rakenteet: ”Median toimintalogiikka ja yliopistojen rimpuilu vaikuttavuusmittareiden ja näkyvyyden kanssa vääristävät tutkijoiden insentiivejä puhua tuloksistaan, mikä voi johtaa ylilyönteihin.”

Tutkijat ja viestintäosastot tietenkin toimivat näissä rakenteissa. Viestintäosastot mittaavat miten yliopisto ja yliopiston tutkijat näkyvät mediassa, tutkijat listaavat CV:ensa mediakokemuksiaan. Se, että Helsingin Sanomat kirjoittaa, on hyvä yliopistolle ja tutkijalle. Se ei välttämättä ole hyvä tieteelle tai kansalaisten ymmärrykselle tieteestä.

Onninen tarjoaa yhtenä ratkaisuna, että ”ehkä tutkijat miettivät, mihin sävyyn tutkimuksistaan puhuvat”. Oma kokemukseni on, että tutkijat kyllä miettivät tätä: joskus melkein liikaakin. Sinänsä on hyvä, että tutkijan vastuu on sangen ehdoton: hän kantaa eettisen vastuunsa siitä, mitä on tehnyt ja miten on viestinyt tutkimuksestaan tiedeyhteisölle ja toisaalta laajalle yleisölle. Kolikon kääntöpuolena on, että tämä vastuu pelottaa monia tutkijoita.

En tiedä, kuinka paljon Rantalan-tapauksesta kannattaa päätellä sitä, että miten toimittajien, yliopiston tiedottajien tai tutkijoiden kannattaa toimia. Joskus varmasti virhe on puhtaasti tutkijan tai toimittajan. Isoin ongelma tutkijan näkökulmasta on kuitenkin tuessa: kuinka paljon viestinnässä autetaan, tuetaan, prepataan, suunnitellaan ja sparrataan.

Viestintäihmisten palkkaaminen yliopistoihin on sitä paljon parjattua hallinnon paisumista. Tutkija ansaitsee paneutuvan ja asiantuntevan tuen, kun kerrankin saa selville jotain, mikä pitää jakaa koko maailman kanssa.

Kommentit (11)

darren wyatt
5/11 | 

High authority people on which the citizens of any country trust are those special people who have the power to gain and let down the ambitions and spirit of their fellow citizens. So authorities must be very careful of what they are saying, showing and giving to their people. One blunder mistake and they will let down the people. In the same way, queens towing service new york takes your problem seriously and is on full responsibility so that anything could not go wrong that will let down your trust in them.
https://cheaptowingnyc.com/queens-towing/

Vierailija
6/11 | 

Viestintä ja tiedonkeruu polarisoituu jatkuvasti. Hakukoneet antavat yksilölliset tulokset riippuen aikaisemmasta hakuhistoriastasi.  On hyvä tietää miten hakukoneet toimivat. Tässä artikkelissa on vertailtu 10 suurinta hakukonetta.

https://www.arvomedia.fi/hakukonevertailu/

Toinen tapa in käyttää VPN:ää. 

https://www.arvomedia.fi/mika-on-vpn/ 

Tässä artikkelissa on vertailtu yli 200 VPN palvelua.

https://www.arvomedia.fi/paras-vpn-yhteys-suomeen/

Wille Virtanen
11/11 | 

Eiköhän tässä ole kyse siitä, että naistutkimuksen ym. politisoituneiden feminististen tieteenalojen ihmisillä on hampaankolot täynnä sitä, että Rantala uskaltaa kyseenalaistaa heidän touhunsa ja paradigmansa? Siksi Rantalaa päin hyökätään millä tahansa syyllä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sfinksi, jolla on rinnat, Zürichin Rieterparkissa. Kuva: Roland Zh / Wikimedia Commons

Edellisen blogikirjoitukseni (Miksi miehillä on nännit?) luettuaan kolleegani kysyi, onko millään muulla nisäkkäällä yhtä isot ja ulkonevat rinnat kuin ihmisellä.

Vastaus: ei ole.

Ihminen on ainutlaatuinen monilla tavoin: Naisille kehittyy isot rinnat, vaikka tarvetta imettää ei olisikaan. Rinnat ovat huomattavasti isommat kuin imettämiseen tarvitaan. Kaiken lisäksi rinnat säilyvät menopaussin jälkeenkin.

Tämänkaltainen tieto on evoluutiobiologille mannaa. Mikä voisi selittää ihmisten erilaisuuden? Rinnoilla on todennäköisesti syy olemassaoloonsa, koska ne ovat työläät, vaikeuttavat elämää olemalla tiellä ja niiden ylläpito kuluttaa runsaasti energiaa. 

Törmäämme jälleen normaaliin ongelmaan: vastausta ei vielä tiedetä. Kun kyse on kuitenkin ihmisestä ja lisääntymisestä, selityksiä riittää joka oksalle. Keräsin kymmenen enemmän tai vähemmän hassua teoriaa naisten rintojen olemassaolon syystä. Osa näistä on enemmän, toiset vähemmän vakavastiotettavia. Yksi teoria ei tietenkään sulje pois muiden teorioiden mahdollisuutta.

10. Rinnat ovat esileikkiä varten

Rintojen stimulaatio saa naisessa aikaan oksitosiinin erityksen. Tämä tapahtuu niin imetyksen kuin seksinkin aikana, samansuuntaisin tuloksin. Hormoni vahvistaa naisen ja vauvan suhdetta tai parisuhdetta miehen ja naisen välillä.

9. Rinnat ovat pysyvä seksisignaali

Kun ihmiset siirtyivät liikkumaan pystyasennossa, sukuelinten ja pakaroiden merkitys väheni. Rinnat ovat kätevästi näkyvissä ja innostavat miehet harrastamaan seksiä.

8. Vauvat roikkuvat rinnoista

Ihmiset menettivät karvansa, joten vauvan on vaikea roikkua mukana. Rinnat ovat hyvä rakenne, josta voi pitää tukea karvojen puuttuessa.

7. Rinnat kertovat lisääntymiskyvystä

Rintojen olemassaolo kertoo, että nainen on sukukypsä. Menopaussin tuolla puolen rinnat puolestaan riippuvat, joten niillä voi arvioida milloin lisääntymiskyky on jo loppunut.

6. Pystyasento muutti haluttavaa ruumiinmuotoa

Pystyasentoon siirtymisen jälkeen huomio kohdistuu eri kohtiin naisen vartalossa. Ihmisillä haluttavin ruumiinmuoto on niin sanottu tiimalasimuoto, kun taas muilla ihmisapinoilla naaraiden ylimääräinen rasva varastoituu usein vatsan seudulle.

5. Rintojen koolla ei ole väliä, vaan symmetrialla

Symmetrinen ruumiinmuoto kertoo hyvästä kehityksestä, eli ne ovat laadun tae. Rintojen on oltava niin suuret, että niiden symmetrisyyttä voi vertailla.

4. Rinnat ovat riikinkukon pyrstöjä

Isojen rintojen kantaminen on työlästä: niinpä naiset jotka pystyvät selviämään raskaan taakan kanssa ovat geneettisesti hyvälaatuisia.

3. Rinnat ovat etupakarat

Ihmiset pystyvät paritellessa katsomaan toisiaan silmiin, mutta tällöin ei näe pakaroita. Niinpä rinnat ovat kehittyneet suuremmiksi. Desmond Morris esitti kuuluisan teoriansa jo vuonna 1967. 

2. Rinnat kertovat kyvystä säilöä rasvaa

Rintojen koko kertoo siitä, että nainen on ollut hyvä keräämään ravintoa.

1. Miehet säilyttävät vauvamaisen kiinnostuksen rintoihin

Miesten kehitys on ollut neoteenistä, toisin sanoen tietyt vauvamaiset piirteet ovat jääneet miehillä myöhempiin kehitysvaiheisiin asti. Rintojen hively saa aikuiset miehet tuntemaan samanlaista hyvänolontunnetta kuin vauvat saavat rintojen imemisestä. Tämä edesauttaa parisuhteen muodostumista miesten ja naisten välillä.

+ Bonus-vaihtoehto:

Yleinen ongelma kaikkien teorioiden kohdalla tietenkin on, että ne ovat kivoja tarinoita, mutteivät juuri enempää. Vahvaa todistusaineistoa minkään näistä puolesta on vaikea löytää. Tietenkin on myös mahdollista, että rinnat ovat vain sivujuonne evoluution suuressa tarinassa. Koska ihmisessä on tapahtunut viimeisen parin miljoonan vuoden aikana muitakin muutoksia, rinnat voivat olla linkittyneet jonkun näistä kanssa. Kehityksen mekanismeissa on omituisia yhtymäkohtia, esimerkiksi koiran kesyyntyminen on saanut niiden korvat lerpattamaan. Ehkäpä ihmisenkin muutos yhä sosiaalisemmaksi on voinut sattumalta saada aikaan muutoksia ulkonäössämme? Ehkä...

Kommentit (5)

bos
1/5 | 

Vai ei millään nisäkkäällä ole yhtä isoja rintoja kuin ihmisellä? Eikö kirjoittaja ole nähnyt lehmää? Paikka tosin on eri, mutta samalla maitojuosteella kuitenkin.

maatiainen
2/5 | 

Lehmälle, toisin kuin ihmisnaaraalle, rinnat alkavat kehittyä vasta kun se on hedelmöitynyt.

Chrisle
3/5 | 

Rinnat lämmittää! Ihmisnaaraalla ei ole karvoitusta vauvan suojaksi, mutta rinnoillapa on sellaisia ihme ominaisuuksia, että ne vaihtavat lämpötilaa vauvan kehonlämmön mukaan. Kaksosia imettäessä rinnat voivat olla erilämpöiset, riippuen kummankin kaksosen omasta lämpötilasta. Riippuvat, isohkot rinnat ovat kuin kuumavesipullot imettävällä. Tai jääpussit kesäkuumalla. 

Villapaino Il Paviano
4/5 | 

Rinnoista puhuminen tuntuu olevan selkeästi vielä tabu, varsin epäkorrektia on myöntää niiden biologinen linkittyminen mihinkään seksuaaliseen nykyisessä länsimaisessa keskustelukulttuurissa. Yleensä miesten kiinnostus rintoihin kuitataan raakalaismaisena seksisminä tai lapsen tasolle jäämisenä. Erot rintojen koossa yksilöiden välillä saattavat nimittäin asettaa naiset eri asemaan ja aiheuttaa näin laajamittaista mielipahaa. Korrekti hymähtely ja asian painaminen villaisella taitavat olla parhaimpia lähestymistapoja tässäkin asiassa.

Lävistystäkin voi väittää sopeumaksi. Kuva: <span class="photographer">Andres Rodriguez / Wikimedia Commons</span>
Lävistystäkin voi väittää sopeumaksi. Kuva: Andres Rodriguez / Wikimedia Commons

Kaikki ei oikeasti ollut ennen paremmin.

Viime viikolla Turun yliopisto tiedotti uudesta evoluutiopsykologian sivuaineesta. Tämä herättikin jonkun verran keskutelua, muun muassa Kansan Uutisissa. Hahmottelen tässä ajatuksiani evoluutiopsykologiasta ja sen asemasta tieteen kentällä. Kirjoituksesta tuli valitettavan pitkä, mutta se oli välttämätöntä: näen muodissa olevan paleo-elämäntavan ja evoluutiopsykologian välillä yhtäläisyyttä. Kaartelen ensin paleoajatusten evolutiivisia sudenkuoppia ja siirryn sitten evoluutiopsykologiaan.

Luolamies-myytti elää puolitieteellisessä kirjoittelussa vahvana. Kovin usein, tai ainakin liian usein, puhutaan siitä kuinka ihmiset ovat sopeutuneet kivikaudelle, ja nykymaailma aiheuttaa stressiä, selkäkipuja, kakkostyypin diabetestä, pettämistä, riippuvuuksia tai unettomuutta.  Kapitalismikin nähtävästi nojaa ajatukselle luolamiehen sisäsyntyisestä ahneudesta.

Tässä on vinha perä: ihmistä ei voi ymmärtää ilman että ymmärrämme ihmistä biologisena olentona ja evoluution tuotteena. Olisin kuitenkin varovainen evoluution soveltamisessa: en esimerkiksi lähtisi tästä näkökulmasta antamaan parisuhdevinkkejä.

Kivikausi-nostalgisointi nojaa kahteen oletukseen, jotka molemmat ovat epäilyttäviä:

  1. emme ole pysyneet perässä evoluution perässä sen jälkeen kuin asetuimme aloillemme viljelemään maata ja toisaalta

  2. kivikauden ihmiset olivat erityisen sopeutuneita ympäristöönsä.

Kumpikin näistä tietysti on puppua: viimeisen kymmenen tuhannen vuoden aikana on ollut ihmisillä niin suuria eroja selviytyvyydessä, että tilaa valinnalle ja evoluutiolle on ollut runsaasti. Ihminen on tässä ajassa sopeutunut käyttämään enemmän maitoa ja tärkkelystä.

Miksi kivikauden ihminen olisi yhtään paremmin sopeutunut ympäristöönsä kuin me olemme ympäristöömme? Lajimme aikaisemmat painokset olivat aivan yhtä paljon tulossa jostain kaukaisesta evoluutiohistoriasta, mutta matkasivat silti eteenpäin, lisääntyivät ja täyttivät maan. 

Tiedämme vieläkin hyvin vähän esi-isiemme elämäntyylistä, mutta oletamme paljon. Tautien perimä ja paleontologia kertoo tietyistä yksityiskohdista: Tuberkuloosi on ollut riesanamme ainakin 40 000 vuotta, karies ja malaria ainiaan. Fossiloituneet luut ja löydetyt aseet kertovat siitä, minkälaisia ravintoeläimiä käytetään. Hampaiden kiilteestä pystymme arvioimaan lihan ja kasvisravinnon välisiä suhteita. Nähtävästi ihminen on syönyt mitä tahansa on ollut saatavilla.

Tiede on kuitenkin kaukana objektiivisuudesta. Tulkinnat todistusaineistosta tehdään aina tietyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Esimerkiksi sukupuolten välisiä suhteita peilataan usein lähimenneisyytemme perspektiivistä. Niinpä tutkijoille on yllätys, kun vain 2 600 vuoden takaisessa haudassa sotilaaksi olikin puettu nainen, eikä mies. Ajatukset siitä kuinka miehet ovat metsästäjiä ja naiset keräilijöitä, perustuu hyvin vähäiseen, epäsuoraan todistusaineistoon.

Jaan saman näkemyksen emeritusprofessori Petter Portinin kanssa (pdf): ihmisen biologisessa tutkimuksessa pitää ottaa huomioon ihmisen erityinen muovautumiskyky. Olemme hyvin sopeutuvaisia erilaisiin olosuhteisiin – ja siksi olemmekin niin menestyksekäs laji! Ihmiselämän ja evolutiivisen historian pelkistäminen geeneiksi pelkistää elämän ihmeen: kehitys hedelmöittyneestä munasolusta yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi on aivan yhtä hämmentävä kehitys kuin lajimme evoluutiohistoria.

Ihmisen muovautumiskyky nostaa esiin kolmannen kivikausi-nostalgisoinnin oletuksen: evoluutiohistoriallamme on väliä käytännön elämässä. Geenimme tiedostamattamme esimerkiksi vaikuttavat siihen minkälaisen yksilön kanssa haluamme pariutua. Tämäkään oletus ei herätä luottamusta. Ihmisen uskomaton muovautumiskyky johtaa siihen, että kulttuurimme on paljon merkittävämpi tekijä kuin luolamiehen vietit. Geenimme eivät rajoita, vaan juuri mahdollistavat kuhunkin tilanteeseen sopivien käyttäytymismallien omaksumisen.

Evoluutiopsykologiasta tuli Turussa sivuaine ja näin ollen tieteenalan institutionaalistuminen on Suomessakin käynnistynyt. Useinhan vakiintuneen tieteenalan merkkeinä pidetään oppiaineen asemaa yliopistolla ja siihen suunnattuja vakituisia toimia.

Suhtaudun evoluutiopsykologiaan hyvin epäluuloisesti, koska en osaa pitää sen lähtökohtia ja tutkimusmenetelmiä kovinkaan tieteellisinä enkä tunnista evoluutiopsykologiasta järkevää evoluutionäkemystä.

Evoluutiopsykologiaa voi hyvin kritisoida mitä väliä -näkökulmasta. Markus Rantalan puheet vastakkaiden sukupuolen haluista ja sukupuolten aivojen erilaisuudesta voi perustellusti kyseenalaistaa argumentoimalla, että kulttuurin merkitys pariutumisessa on huomattavasti suurempi kuin tiedostomattomien evoluutiopsykologisten voimien. (Ja syytä kyseenalaistamiseen olisi, koska Ylen haastattelussa Rantalan lausahdukset tuovat eläväisesti mieleen paleo-ajattelun ja evoluutiopsykogologian hämärillä rajamailla liikkuvan pick up artist -kulttuurin.)

Tämä lähestymistapa kuitenkin lähtökohtaisesti hyväksyy evoluutiopsykologiset päätelmät omasta kehityshistoriastamme ja toiminnastamme. Siihen en ole valmis.

Ongelmallisinta on evoluutiopsykologiaan liittyvä ajatus, että ihmisen toiminta olisi adaptiivista. ”Adaptiivinen” tässä yhteydessä tarkoittaa, että ihmisen käyttäytymistavat johtuisivat evolutiivista sopeumista. Esimerkiksi: ihmiset ottavat tatuointeja ja lävistyksiä, koska tatuoinnit ovat terveysriski ja siten ne ovat merkki hyvästä kunnosta.

Evoluutiobiologit ovat erityisen kiinnostuneita sopeumista ja niinpä sopeuman määritelmä on tiukka. Ominaisuus on sopeuma, jos se parantaa yksilön kelpoisuutta (toisien sanoen: lisää selviytyvien jälkeläisten määrää) ja siihen kohdistuu luonnonvalintaa (toisin sanoen: ominaisuus periytyy geneettisesti). Tämä on paljon helpommin sanottu kuin luonnossa esiintyvästä ominaisuudesta todistettu! Hanna Kokko kirjoittikin tästä osuvasta vuonna 2005 Tieteessä tapahtuu -lehdessä (pdf): ”Jokaiselle evoluutiobiologian opiskelijalle teroitetaan mieleen, että vaikka piirre näyttäisi, maistuisi ja kuulostaisi sopeumalta, se ei silti sellaiseksi tutkimuksissa välttämättä osoittaudu.”

Evoluutiopsykologit ovat vankasti adaptionisteja. Evoluutiopsykologien on olennaista löytää ihmisen käyttäytymispiirteistä takana olevat sopeutumat: mitä hyötyä on homoudesta, olemmeko yksi- vai moniavioisia, minkä muotoiset kasvot ovat parhaita ja miksi pettämissivustot ovat suosittuja. (Ja nähtävästi evoluutiopsykologiasta on myös käytännön hyötyä, esimerkiksi iskemispuuhissa.) Mutta olennainen kysymys jää usein kysymättä: miksi mikään näistä ihmisen piirteistä olisi sopeuma?

Evoluutiobiologien keskuudessa kritiikki evoluutiopsykologiaan kiteytyykin tieteellisen selittämisen heikkouteen. Evoluutiopsykologian tutkimus saa aikaan paljon tuloksia, mutta nämä usein selitetään sopeutumistarinoina ilman todistetta itse sopeumasta. Evoluutiopsykologiset tulokset voi lähes aina aivan hyvin selittää myös muina kuin sopeumina.

Kun nyt evoluutiopsykologia on saanut Suomessakin akateemisen tunnustuksen, tieteenalan olisi aika jo aikuistua ja ottaa vakavasti evoluutiotutkimuksen vaikeus. Haluaisin nähdä hypoteeseja, jotka voidaan testata paleontologisin, arkeologisin, geneettisin tai fysiologisin menetelmin. Lupaan arvostaa evoluutiopsykologisia tutkimuksia, jotka perustelevat käyttäytymiserot geenien tai kehitysprosessin eroilla ja pohtivat ovatko käyttäytymiserot sopeumaa, sattumaa vai ympäristön aiheuttamaa.

Ihminen on valloittanut maailman, joten jotain teemme oikein. Pystymme elämään erilaisissa yhteisöissä erilaisissa ympäristöissä. Ehkäpä kyseessä on se, että olemme sopeutuneet käyttäytymään joustavasti, päinvastoin kuin evoluutiopsykologia haluaa meille kertoa. Ken Weissin sanoin: todellinen tutkimuskohde on miten ihmisestä tulikin näin huikean joustava.

Lisäys 30.7.2014 klo 12.37: Markus Rantala vastasi tähän kirjoitukseen: Evoluutiopsykologia aikuistui jo vuosia sitten - kritiikki ei.

Kommentit (23)

Juoni
Liittynyt20.10.2005
Viestejä1461
1/23 | 

Kivikausi-nostalgisointi nojaa kahteen oletukseen, jotka molemmat ovat epäilyttäviä:

 

emme ole pysyneet perässä evoluution perässä sen jälkeen kuin asetuimme aloillemme viljelemään maata ja toisaalta

kivikauden ihmiset olivat erityisen sopeutuneita ympäristöönsä.

Kumpikin näistä tietysti on puppua: Viimeisen kymmenen tuhannen vuoden aikana on ollut ihmisillä niin suuria eroja selviytyvyydessä, että tilaa valinnalle ja evoluutiolle on ollut runsaasti.

 

 

Ylläoleva on sangen totta. Ihmisen evoluution nopeus on kiihtynyt viimeisten muutaman vuosikymmentuhannen aikana jopa 100(!)-kertaiseksi. (http://www.pnas.org/content/104/52/20753.long) Tämä ei kuitenkaan toimi yleisenä vasta-argumenttina evoluutiopsykologiaa vastaan (mainittua kivikausi-nostalgointia kylläkin), vaan päinvastoin: Kulttuurievoluutio ei suinkaan pysäyttänyt biologista evoluutiota kuten viime vuosikymmeninä on ollut muotia väittää, vaan päinvastoin kiihdytti sitä valtaisasti. Näinollen myös ihmispopulaatioiden biologiset erot tulee ottaa tutkimuskohteeksi, vaikka se vasemmistoväelle varmasti koville ottaakin.

 

Miksi kivikauden ihminen olisi yhtään paremmin sopeutunut ympäristöönsä kuin me olemme ympäristöömme?

 

Siksi että kivikautta kesti kauemmin kuin niitä muita.

 

Ihmiselämän ja evolutiivisen historian pelkistäminen geeneiksi pelkistää elämän ihmeen

 

Halpamainen olkinukke. En ole kuuna päivänä törmännyt evoluutiopsykologiin joka olisi ns. geneettinen deterministi. Toki jos blogisti on niin olen enemmän kuin innokas kuulemaan asiasta.

Merkillepantavaa sen sijaan on että päinvastaista eli ympäristödeterminismiä harrastetaan maamme yliopistoissa vaikka millä mitalla lähtien siitä että Suomessa harjoitettavan antropologian nimi on sosiaali- ja kulttuuriantropologia. Jos se pyrkisi todella olemaan vakastiotettava tieteenala olisi sen nimi yksinkertaisesti antropologia. Ja sisältö tietysti nimen mukainen.

 

 

Geenimme tiedostamattamme esimerkiksi vaikuttavat siihen minkälaisen yksilön kanssa haluamme pariutua. Tämäkään oletus ei herätä luottamusta.

 

 

 

 

Ei kyseessä ole oletus vaan empiiriseen tutkimukseen (ml. adoptiotutkimuset) perustuva väite. Eikä geenien vaikutus sitäpaitsi useinkaan ole kovinkaan tiedostamatonta. Itse ainankin olen hyvinkin tietoinen siitä että geenini tunteiden ja viettien välityksellä saavat minut himoitsemaan tietynlaisia vastakkaisen sukupuolen edustajia.

 

 

Ihmisen uskomaton muovautumiskyky johtaa siihen, että kulttuurimme on paljon merkittävämpi tekijä kuin luolamiehen vietit.

 

Mihin tällainen väite perustuu? Mitä tässä tapauksessa on "paljon merkittävämpi"?

 

Markus Rantalan puheet vastakkaiden sukupuolen haluista ja sukupuolten aivojen erilaisuudesta voi perustellusti kyseenalaistaa argumentoimalla, että kulttuurin merkitys pariutumisessa on huomattavasti suurempi kuin tiedostomattomien evoluutiopsykologisten voimien.

 

Jälleen täysin perustelematon "argumentti". Ja edelleen sama geneettisen determinismin olkinukke.

Ylipäätään kysymys siitä missä muodossa ja -määrin geenit vaikuttava esim. sukupuoliseen käyttäytymiseen on nimenomaan (evoluutio)psykologian alainen empiirinen kysymys, eikä sitä voida tällaisella a priori-argumentoinnilla tietää. Jos voisi niin tieteen tekeminen voitaisiin lopettaa tyystin.

 

Kun nyt evoluutiopsykologia on saanut Suomessakin akateemisen tunnustuksen, tieteenalan olisi aika jo aikuistua ja ottaa vakavasti evoluutiotutkimuksen vaikeus. Haluaisin nähdä hypoteeseja, jotka voidaan testata paleontologisin, arkeologisin, geneettisin tai fysiologisin menetelmin. Lupaan arvostaa evoluutiopsykologisia tutkimuksia, jotka perustelevat käyttäytymiserot geenien tai kehitysprosessin eroilla ja pohtivat ovatko käyttäytymiserot sopeumaa, sattumaa vai ympäristön aiheuttamaa.

 

Kuulostaa kohtuulliselta.

 

 

 

Ueberweg
Liittynyt12.9.2008
Viestejä3358
2/23 | 

Hyvä kirjoitus! Evoluutiopsykologian on eräänlaista tieteellistä populismia, joka antaa erittäin monimutkaisille ja vaikeille ilmiöille yksinkertaisen, houkuttelevan ja helpon selityksen.

Juoni

Eikä geenien vaikutus sitäpaitsi useinkaan ole kovinkaan tiedostamatonta. Itse ainankin olen hyvinkin tietoinen siitä että geenini tunteiden ja viettien välityksellä saavat minut himoitsemaan tietynlaisia vastakkaisen sukupuolen edustajia.

Sinäkö olet tietoinen geeneistäsi?

Puuvilla SamI
Liittynyt25.12.2008
Viestejä851
3/23 | 

Ihan hyvää kyseenalaistamista alotuksessa.

Irtokommenttina täytyy heittää että "evoluutiospekulointia" näkee mediassa paljon.

Mutta mitä hyötyä siitä on?
Siis siitä keskustelusta tai miten se tieteessä  (tai elämässä) vie asioita eteenpäin?

Jotenkin tää koko evoluutio on semmonen juttu että siitä puhutaan paljon, mutta siitä (puheesta) ei käytännössä hyödy kukaan. Eli oli asiat teoriassa niin tai näin tai mitä tahansa johtopäätöksiä sen perusteella tehdään niin mikään ei tunnu menevän eteenpäin. Puhataan että ristiin kuksiminen on ihmisen toinen luonto jne. ja selitellään pettämistä, mut kukaan ei hyödy siitäkään.

Onko tää koko evoluutiopsykologia aivan turha tieteenala pelkää hyödytöntä spekulointia?

Huolehdi bisneksestä niin bisnes huolehtii sinusta.

käyttäjä-4677
Liittynyt28.7.2014
Viestejä1
4/23 | 

Minua kivikautisen elämän ja sen aikaisten sopeutumien ihannoimisessa suurin ihmetyksen aihe on se, miksi ihmisen voittokulku alkoi vasta kivikauden jälkeen. Ja toinen seikka joka tulee mieleen, että kivikauden ihminen oli sopeutunut varsin hyvin siihen reilusti alle puolet nykyisestä olleeseen odotettavissaolevaan elinaikaan. Jos menestystä mitataan terveydellä, eliniällä ja populaation koolla, nykyihminen elintapoineen on täysin ylivoimainen.

xork
Liittynyt6.11.2010
Viestejä384
5/23 | 

On hauskaa huomata, kuinka sivistynyt ihminenkin toimii eläimellisten vaistojensa varassa. Monille seksi saattaa olla pääasiallinen elämässä eteenpäin ajava tarve, vaikka se ei ole välttämätöntä. Myös kulttuuri on muovautunut korostamaan seksin tarpeellisuutta.

Kuinka kauas pohtiva filosofis-ihminen kykenee päästä eläimellisyydestään? Aina jäljelle jää ainakin hänen ulkoinen eläimen olemuksensa, mutta miltä vaikuttaa ihminen, joka kykenee tiedostamalla sulkemaan pois eläimellisiä "heikkouksiaan"?

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
6/23 | 
Juoni

A --- Ihmisen evoluution nopeus on kiihtynyt viimeisten muutaman vuosikymmentuhannen aikana jopa 100(!)-kertaiseksi. (http://www.pnas.org/content/104/52/20753.long) ...

Miksi kivikauden ihminen olisi yhtään paremmin sopeutunut ympäristöönsä kuin me olemme ympäristöömme?

B --- Siksi että kivikautta kesti kauemmin kuin niitä muita.

(Lisätty merkinnät A ja B)

Ei ihmistä ole suinkaan ollut olemassa eläinlajina koko kivikauden ajan, vaan vain murto-osan siitä, koska vasta noin 200 000 vuotta sitten ilmaantuivat varhaiset Homo sapiens-muodot (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_prehistory). Siitä syystä ei voida puhua kivikauden ihmisestä tai  ihmisen sopetutumisesta ennen tuota ajanjaksoa. Jos taas lasketaan Homo erectukset sun muut esi-isät mukaan soputumiseen ympäristöön, niin silloin ne samat esi-isät ja ajanjaksot pitää laskea myös meidän evolutiiviseen sopeutumishistoriaamme.

Kohta A kumoaa kohdan B. Jos kerran evoluution nopeus on viimeisten muutaman vuosikymmentunanne aikana kiihtynyt 100(!)-kertaisesti, lienee ihmisen sopeutuminen pikemminkin parempi kuin kivikauden ihmisen. 

HuuHaata
Liittynyt8.11.2012
Viestejä9049
7/23 | 

Itse näen käytännössä kaiken nykyään tehtävän tieteen "evoluutiopsykologiana" kasataan joukko lähtöoletuksia, joita ei saa kyseenalaistaa. Näiden päälle sitten rakennetaan tarinallistamalla himmeli. 

Himmeliä pitää puolustaa, koska se muuten romahtaisi omaan typeryyteensä. Kyseenalaistajat haukutaan denialisteiksi, ja ainoa asia mistä todella kukaan on yksimielinen on se, että apurahat ovat liian pienet ja niitä on liian vähän.

Toki on vieläkin marginaalisen pieni joukko ihmisiä, joita voi kutsua tieteentekijöiksi.

Juha Venäläinen
Liittynyt28.7.2014
Viestejä2
8/23 | 

"Miksi kivikauden ihminen olisi yhtään paremmin sopeutunut ympäristöönsä kuin me olemme ympäristöömme?"

Koska heitä edeltävässä evoluutiossa ympäristön muutos oli huomattavasti stabiilimpi kuin esimerkiksi kulttuurin synnyn jälkeisessä evoluutiossa.

Juha Venäläinen
Liittynyt28.7.2014
Viestejä2
9/23 | 

"Evoluutiopsykologia on eräänlaista tieteellistä populismia, joka antaa erittäin monimutkaisille ja vaikeille ilmiöille yksinkertaisen, houkuttelevan ja helpon selityksen."

Hieman filosofiaa: Miksi houkutteleva, helppo ja yksinkertainen selitys olisi automaattisesti väärä?

Käyttäjä321_0
Liittynyt4.3.2008
Viestejä27432
10/23 | 

Blogoisti miettii, oliko kirjoitus liian pitkä? Ei ollut. Ehkä se nykyajan atk-sukupolvelle sitä oli ylitettyään maagisen 140 merkin rajan, mutta itse olisin mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta lukenut pidemmänkin postauksen.

Juoni

Merkillepantavaa sen sijaan on että päinvastaista eli ympäristödeterminismiä harrastetaan maamme yliopistoissa vaikka millä mitalla lähtien siitä että Suomessa harjoitettavan antropologian nimi on sosiaali- ja kulttuuriantropologia. Jos se pyrkisi todella olemaan vakastiotettava tieteenala olisi sen nimi yksinkertaisesti antropologia. Ja sisältö tietysti nimen mukainen.

Ei Oulussa ainakaan mitään sosiaaliantropologiaa ole vaan kulttuuriantripologia vaan. Itse ihmettelen sitä, että miksi tieteenalan täysin pätevä suomalainen nimi kansatiede piti hylätä? http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/node/4599

Puuvilla SamI
Liittynyt25.12.2008
Viestejä851
11/23 | 
xork

... mutta miltä vaikuttaa ihminen, joka kykenee tiedostamalla sulkemaan pois eläimellisiä "heikkouksiaan"?

 

Buddhalta?

Huolehdi bisneksestä niin bisnes huolehtii sinusta.

Nechimide
Liittynyt23.6.2005
Viestejä14249
12/23 | 

Aiheeesta on julkaistu satoja tieteellisiä papereita ja silti polulaariteidejulkaisussa fantsataan Porthania ja viljellään musta tuntuu -argumentteja. Jopa sukupuolentutkimuksen Top 3-lehdessä Sex Roles oli äskettäin yli 20 artikkelin erikoisnumero evoluutiopsykologiasta. Aihe on ihan tasan takuulla kovaa valuuttaa ja tieteiden väliset keskustelut käyvät tulikuumina.

Tässä alkaa kaivata Hamiloa takaisin.

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
13/23 | 
Temppuveli

"Evoluutiopsykologia on eräänlaista tieteellistä populismia, joka antaa erittäin monimutkaisille ja vaikeille ilmiöille yksinkertaisen, houkuttelevan ja helpon selityksen."

Hieman filosofiaa: Miksi houkutteleva, helppo ja yksinkertainen selitys olisi automaattisesti väärä?

Miten Einstein sen muotoilikaan: selityksen pitää olla mahdollisimman yksinkertainen, muttei liian yksinkertainen.

Ueberweg
Liittynyt12.9.2008
Viestejä3358
14/23 | 
Temppuveli

"Evoluutiopsykologia on eräänlaista tieteellistä populismia, joka antaa erittäin monimutkaisille ja vaikeille ilmiöille yksinkertaisen, houkuttelevan ja helpon selityksen."

Hieman filosofiaa: Miksi houkutteleva, helppo ja yksinkertainen selitys olisi automaattisesti väärä?

Yksinkertainen, houkutteleva ja helppo selitys ei tietenkään ole automaattisesti väärä. Se ei myöskään ole automaattisesti todennäköisemmin oikea kuin monimutkaisempi selitys. Aika paljon riippuu siitä, paljonko helppoudelle ja yksinkertaisuudelle pannaan painoa.  

Käyttäjä321_0
Liittynyt4.3.2008
Viestejä27432
15/23 | 

Entä onko vinkkejä tieteen harrastajalle? Kuinka vakavasti otettavan evoluutiopsykologisen jutun erottaa höpöjutusta? Mitkä sellaiset asiat laadukkaasta evoluutiopsykologisesta artikkelista löytyvät, jotka kehnosta puuttuvat?

Entä kuinka evol.ps. tulisi popularisoida?

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
16/23 | 
Vatkain

Entä onko vinkkejä tieteen harrastajalle? Kuinka vakavasti otettavan evoluutiopsykologisen jutun erottaa höpöjutusta? Mitkä sellaiset asiat laadukkaasta evoluutiopsykologisesta artikkelista löytyvät, jotka kehnosta puuttuvat?

Blogikirjoituksessa esitetään näin: 

" Haluaisin nähdä hypoteeseja, jotka voidaan testata paleontologisin, arkeologisin, geneettisin tai fysiologisin menetelmin. Lupaan arvostaa evoluutiopsykologisia tutkimuksia, jotka perustelevat käyttäytymiserot geenien tai kehitysprosessin eroilla ja pohtivat ovatko käyttäytymiserot sopeumaa, sattumaa vai ympäristön aiheuttamaa."

Varmaankin ihan validi toive tuo, onhan iso osa piirteistä ja käyttäytymisestä myös esimerkiksi evoluution sivutuotteita, johon ei ole kohdistunut valintaa. Aika usein evoluutiopsykologisissa artikkeleissa tehdään vähän heppoisestikin johtopäätöksiä tai arveluita, että jokin tietty käyttäytyminen johtuisi sopeutumasta, vaikka sitä ei sitten erikseen perusteltaisikaan. Ehkä laadukkaan artikkelin merkki voisi olla sopeuman empiirinen todentaminen?

Retard
Liittynyt13.5.2005
Viestejä28258
17/23 | 
Juoni

Geenimme tiedostamattamme esimerkiksi vaikuttavat siihen minkälaisen yksilön kanssa haluamme pariutua. Tämäkään oletus ei herätä luottamusta.

Ei kyseessä ole oletus vaan empiiriseen tutkimukseen (ml. adoptiotutkimuset) perustuva väite. Eikä geenien vaikutus sitäpaitsi useinkaan ole kovinkaan tiedostamatonta. Itse ainankin olen hyvinkin tietoinen siitä että geenini tunteiden ja viettien välityksellä saavat minut himoitsemaan tietynlaisia vastakkaisen sukupuolen edustajia.

Ihmisen uskomaton muovautumiskyky johtaa siihen, että kulttuurimme on paljon merkittävämpi tekijä kuin luolamiehen vietit.

Mihin tällainen väite perustuu? Mitä tässä tapauksessa on "paljon merkittävämpi"?

Vaikea sanoa, missä määrin ongelmat vaivaavat oikeita evolutiopsykologeja mutta ainakin ongelmat vaivaatvat monia evoluutiopsykologiaa apunakäyttäviä tusinatieteilijöitä ja -tietäjiä.

Vaikka olisikin esimerkiksi viitteitä siitä, että jonkun yksilön suosio yhteisössä lisää kyseisen yksilön parinvalintamahdollisuuksia kyseisessä yhteisössä, ominaisuudet, jotka tekevät kyseisestä yksilöstä suositun riippuvat mitä ilmeisimmin olosuhteista tai tarkemmin tuntemattomasta tekijästä X. Tekijä X riippuu hyvin voimakkaasti sattumasta eikä niinkään kehityskulusta toisiaan loogisesti seuraavien välietappien A, B ja C kautta. Muutenkin syy-seuraus -suhteisiin enemmän tai vähemmän täysin tuudittautuneen logiikan on kyseenalaistanut moderni fysiikkakin jo sen sata vuotta sitten. Tämän vuoksi niin tulevaisuuden kuin pitemmälle menneisyydenkin ennustaminen on tuomittu epäonnistumaan jo lähtökuoppiinsa. Ja tämä on yksinkertaistaen se ongelma nykyisellä evoluutiopsykologialla tai sillä käyttäytymistämme selittelevillä "guruilla".

Eli tulevaisuuden ennustaminen kovin pitkälle lienee mahdotonta siis jo tuntemamme fysiikankin mukaan, joko sen satunnaisen luonteensa tai liian pienen laskentatehomme vuoksi kuten fyysikko Lee Smolin avasi aihetta jo kirjassaan Kvanttipainovoimateoria (WSOY 2002). Tai kuten optiomeklari ja filosofi Nassim Nicholas Taleb selvittää kirjassaan Musta Joutsen (Terra Cognita 2007) ihmisten preferenssejä pikemminkin satunnaisuudella, jossa oikeastaan keskeinen tekijä, miksi maailma ei kuitenkaan näytä satunnaisilta, johtuu liian usein vain potemastamme patologisesta jälkiviisausharhasta.

Itse asiassa Neurologi Oliver Sacks taisi kuvata melko äärimmäisen esimerkin jälkiviisausharhaisuudesta kertoessaan potilaastaan ainakin muistaakseni kirjassaan Mies joka luuli vaimoaan hatuksi (Tammi 2011) ja toisen vastaavasta tapauksesta muistaakseni kirjassaan Kirjailija joka kadotti kirjaimet ja muita mielen arvoituksia (Tammi 2012). Potilailta oli aivan tietynlaisen aivovaurion seurauksena kadonnut mm. lähimuisti kokonaan poislukien aivan viimeisten minuuttien tai sekuntien aikana tapahtuneet tässä ja nyt tapahtumat ja potilaat joutuessaan tilanteisiin, joissa heidän olisi olettanut toteavan, että he eivät vain muista miten asia on, he antoivatkin rationaalisia selityksiä, miksi asiat ovat nyt niin kuin ovat, tosin sillä ennustettavalla lopputulemalla etteivät heidän rationaaliset selitykset pitäneet lainkaan paikkaansa. On epäselvää missä määrin he olivat itse tietoisia siitä, että he keksivät kaikki selitykset omissa päissään ja missä määrin he itse uskoivat antamiaan selityksiä asioille, mutta tämän viestin kannalta olenaista on se, että meillä ihmisillä toimii aivoissa melko itsenäisesti ja jonkinlainen ja ilmeisesti jälkiviisausharhastakin vastaava nk. "selittelyautomaatti".

Aivomme ovat mitä ilmeisimmin muovautuneet näkemään korrelaatioiden eli toisiaan riittävän lähellä tapahtuvien asioiden välillä syy-seuraus -suhteen riippumatta siitä, onko havaitsemissamme korrelaatiossa todella kyse myös syy-seuraus -suhteista. Itse asiassa kysymys siitä, milloin kyse on vain korrelaatiosta ja milloin myös syy-seuraus -suhteesta, ei ole välttämättä edes kaikille tieteilijöillekään selvää. Tätä ongelmaa korostaa vielä se mielen ongelma, että aivomme antavat asioille toisinaan myös sellaisia omia pinnalla olevia ennakkoluulojamme palvelevia merkityksiä, joita niillä ei välttämättä ole, kuten mikä tunnetaan "ykköstyypin virheenä" (type I error), missä oletamme asian olevan tavalla, jossa mahdollinen virhepäätelmä ei ole ainakaan päällisin puolin haitallinen kun taas "kakkostyypin virheessä" virhepäätelmästä olisi puolestaan selvää haittaa.

Voimme siten ensinnäkin selittää käyttäytymistämme jossakin evoluutiopsykologisessa merkityksessä helpostikin vaikka kyseisen kaltainen käyttäytyminen olisikin oikeasti vain ympäristön sanelemaa ja rationalisoida selityksemme potemallamme jälkiviisausharhalla.

Jotkut evoluutiopsykologit tai ainakin jotkut evoluutiopsykologialla asioita selittelevät ovat uponneet tähän sudenkuoppaan. Ei ole lainkaan poikkeuksellista, että joku ottaisi esimerkiksi vallitsevat parinvalinnan preferenssit universaaleina tosina ottamatta huomioon, että ympäristö ja ihmisen käyttäytyminen sen paineessa muuttuvat nopeammin kuin evoluutiopsykologiset teoriat tai ainakin niiden asiantuntijoina esiintyvät henkilöt kykenevät teorioita katsomalla ennustamaan.

Esimerkiksi 1980-1990 -luvuilla kaikki, jotka käyttivät tietokoneita, olivat aika usein erittäin epäseksikkäitä. Nyt 2010-luvulla hän, joka ei käytä tietokoneita lainkaan, on puolestaan erittäin epäseksikäs (jos tietokoneen käyttötaidot evät nyt kuitenkaan ole mikään ainut edellytys edelleenkään). Toki osa omista ikätovereistani elävät epäilemättä edelleenkin 1980-1990-luvuilla ja arvioivat ihmisten tietotekniikkatuntemusta pitkälti edelleenkin 1980-1990-lukujen silmälasein, mutta nykyään esimerkiksi vuosituhannen vaihteessa syntyneiden keskuudessa olet vähintäänkin friikki jos tietotekniikan käyttö tuottaa ongelmia.

Sen enempää kivikaudella kuin vielä oikeastaan 1990-luvullakaan ei nörttejä lukuunottamatta juurikaan pelailtu tietokonepelejä tai tunnettu juurikaan sosiaalista mediaa, mutta kummasti ne vain ovat erittäin hyvin 15-vuotiaiden hyppysissä nyt 2014 -luvulla ja aika lailla sukupuoleen katsomatta. Tätä kehitystä ei juuri kukaan osannut ennustaa vielä 1990-luvulla, puhumattakaan siitä, että ihmisen geenit olisivat muuttuneet vuosituhannen paikkeilla näin ankarasti, eli se, että kehitys on johtanut tähän, selittyy pikemminkin sattumalla kuin evoluutiopsykologialla ja siten ihmisen käyttäytymistä kuvaavilla teorioilla ja siten ennalta tiedettävissä olleilla syy-seuraus -suhteilla.

1990-luvulla alfamiehen tai -naisen ominaisuuksiin ei kuulunut tietotekniikka-osaaminen, nyt se jossain määrin kuuluu. (Ja vaikka koodaamistaidot eivät edelleenkään kuulu kaikkien preferensseihin, kyseisiä taitoja ei enää kaikkien keskuudessa katsota samalla tavalla kieroon kuin katsottiin 1990-luvulla)

En tiedä, kuinka tarkka kuvaus (olikos se?) elokuva 7 vuotta Tiibetissä on tiibetiläisen ihmisyhteisön parinvalintapreferensseistä, mutta siinä(kin) pätkässä tulee esille länsimaalaisesta ihmisyhteisöstä poikkeavat parinvalintapreferenssit. Eli se, millaiset ihmisen ominaisuudet viittaavat "alfayksilöön" ja millaiset "betayksilöön", sikäli mikäli muistan elokuvan oikein, paikallinen nainen rakastuu päähenkilön hissukkakaveriin, joka länsimaissa miellettäisiin helpommin "beeta"-yksilöksi kun taas päähenkilöllä tyypillisenä länsimaalaisena ja ehkäpä enempi täällä koettuna "alfana" onkin siinä ympäristössä ongelmia.

Toisin sanoen koska se, millaiset yksilölliset ominaisuudet ovat ihmisyhteisössä suosittuja ja siten mahdollisesti seksikkäitä tai ainakin seksikkyyden edellytyksiä, riippuvat enemmän tai vähemmän täysin siitä, millainen ympäristö sattuu kullekin ajanhetkelle siunaantumaan, yksittäisen ihmisen geeneissä ei voi olla kovinkaan tarkkoja käyttäytymissääntöjä ja preferenssejä valmiiksi koodattuina.

Vaikuttaisi (toki pelkästään subjektiivisena mutuna) siltä, että kaikki viittaa pikemminkin siihen, että jos evoluutio on jotakin käyttäytymisen piirrettä parinvalinnassa suosinut, se on suosinut yksilön mielen kykyä mukautua mitä erilaisimpiin olosuhteisiin. Sellainen olisi evolutiivisesti muutenkin analoginen kehityskulku esimerkiksi immuunnijärjestelmämme kehittymisen kanssa, jossa parhaiten pärjänneet järjestelmät ovat epäilemättä olleet ehkä mahdollisiin parinvalintapreferenssien rajoittamiin olosuhteisiin nähden kaikkein muovautuvaisimmat.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
18/23 | 

Sori, OFF TOPICIA.

Juoni

Kivikausi-nostalgisointi nojaa kahteen oletukseen, jotka molemmat ovat epäilyttäviä:

emme ole pysyneet perässä evoluution perässä sen jälkeen kuin asetuimme aloillemme viljelemään maata ja toisaalta kivikauden ihmiset olivat erityisen sopeutuneita ympäristöönsä.

Kumpikin näistä tietysti on puppua: Viimeisen kymmenen tuhannen vuoden aikana on ollut ihmisillä niin suuria eroja selviytyvyydessä, että tilaa valinnalle ja evoluutiolle on ollut runsaasti.

Ylläoleva on sangen totta. Ihmisen evoluution nopeus on kiihtynyt viimeisten muutaman vuosikymmentuhannen aikana jopa 100(!)-kertaiseksi. (http://www.pnas.org/content/104/52/20753.long) Tämä ei kuitenkaan toimi yleisenä vasta-argumenttina evoluutiopsykologiaa vastaan (mainittua kivikausi-nostalgointia kylläkin), vaan päinvastoin: Kulttuurievoluutio ei suinkaan pysäyttänyt biologista evoluutiota kuten viime vuosikymmeninä on ollut muotia väittää, vaan päinvastoin kiihdytti sitä valtaisasti. Näinollen myös ihmispopulaatioiden biologiset erot tulee ottaa tutkimuskohteeksi, vaikka se vasemmistoväelle varmasti koville ottaakin.

(boldaus minun)

Miksi pitäisi rotubiologista tutkimusta harjoittaa? Sitähän tuo "ihmispopulaatioiden biologisten erojen tutkiminen" kuitenkin on. Tähän asti ihmiskunnan historiassa ei liene mitään hyvää seurannut kenellekään (paitsi ehkä natseille) moisesta?

En tiedä vasemmistoväestä, mutta kai rotubiologialla (ja sen johdannaislla rodunjalostuksella, rotuhygienialla) on sen verran synkkä menneisyys, että useimmat täyspäiset ihmiset kavahtanevat siitä syystä.

Ruotsissa esimerkiksi rotubiologista tutkimusta tehtiin aika natsihenkisesti, ja "tutkimustulosten" perusteella pakkosteriloitiin "heikompaa kansanainesta" (syyksi riitti esimerkiksi tyhmyys, mutta myös köyhyys ja avioton lapsi naisella tai romanitausta) jne..

 Statens institut för rasbiologi

Man oroade sig för att människor med "sämre" egenskaper fick fler barn än människor med "rätt" ekonomisk, social och kulturell bakgrund och att det svenska folket på sikt skulle få vad som ansågs vara sämre egenskaper." 

Rashygien och eugenik i Sverige

Tvångssterilisering i Sverige

"I praktiken steriliserades framför allt kvinnor - många unga och från socialt utsatta grupper - på ganska godtyckliga grunder, exempelvis för att en läkare bedömde dem som promiskuösa eller som tattare."

---

Nykyään tuollaiset pakkosteriloinnit nähdään rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Kaapelijehu
Liittynyt13.4.2009
Viestejä390
20/23 | 

Evoluutiopsykologiassa ongelmana on lähinnä se, että emme oikeasti tiedä paljoakaan siitä millainen kivikauden ihminen oli, miten hän eli ja mihin uskoi. Koska tieto on puutteellista, siksi moni seikka perustuu lähinnä arvauksiin ja siksi evoluutiopsykologiassa on vaarana tehdä "tikusta asiaa". Tehdään siis liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä joiden pohjana on enemmänkin arvailut kuin todellinen tieto. Psykologian ongelma on muutenkin se, että kuinka voidaan tehdä psykologisia johtopäätöksiä kovinkaan uskottavasti, luulisin että yksilölliset erot ovat hyvin suuria ihmisten välillä. Miten ihmiset kokevat vaikka onnettomuuden jonka ovat kohdanneet äskettäin. Joku lamaantuu ja murtuu täysin, toinen sisuuntuu jne...

Sen sijaan Darwinistinen evoluutio on niin hidasta ettei moniakaan ilmiöitä voida selittää evoluutiolla. Ajatellaampa miten suomalainen yhteiskunta on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana. Entä monta sukupolvea on ehtinyt kulua samana aikana, neljä? No kuinka paljon suomalaiset siis ovat voineet kehittyä geneettisesti 100 vuoden aikana? Tuskin paljoakaan ja yhteiskunnan kehitys vaan kiihtyy ja nopeutuu. Siksi Darwinismi ei pysy mukana yhteiskunnan kehityksessä. Vaikka joku väittäisikin että yhteiskunnallisen kehityksen muutos on nopeuttanut myös evoluutiota, niin miten selittää tämä nopeutuminen? Lisääntyvätkö ihmiset nykyään muka nopeammin, mahtuuko lyhyempään aikaan muka enemmän sukupolvia kuin ennen? Tässähän on käynyt pikemminkin toisin päin, ensisynnyttäjät ovat entistä iäkkäämpiä kuin ennen. On muistettava, että ihmisen perimä pysyy muuttumattomana koko hänen elämänsä ajan. Hän vain lahjoittaa omille lapsilleen osan perimästään ja toinen puoli tulee toiselta vanhemmalta. Siis mitään evoluutiota ei ole tapahtunut vielä seuraavaan sukupolveen, eikä paljoakaan sitä seuraavanakaan. 

Muuten monissa edellisistä kirjoituksista paistoi lävitse se ajatus, että monille Darwinismi on ilmeisesti jonkinlainen metaeettinen teoria. Kun kerran olemme eläimiä, saamme käyttäytyä kuin eläimet...

Kaapelijehu

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
21/23 | 
Vatkain

^Myös Suomessa pakkosterilisoitiin vammasia ja mt-potilaita ainakin. Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia.

Kiitos tiedosta.

Pakkosterilointi

"Vuosina 1935-1970 Suomessa steriloitiin yli 7500 ihmistä rotuhygieenisten, noin 43000 lääketieteellisten, yli 3000 sosiaalisten ja parisataa muiden syiden perusteella. Valtaosa steriloiduista oli aviottomien lapsien äitejä, koska kunnat eivät halunneet lisää köyhäinhoidon hoidettavia. [9]"

Nykyään pakkosterilointia pidetään ihmisoikeusrikkomuksena. [12]"

käyttäjä-4696
Liittynyt29.7.2014
Viestejä6
22/23 | 
Kaapelijehu

Sen sijaan Darwinistinen evoluutio on niin hidasta ettei moniakaan ilmiöitä voida selittää evoluutiolla. Ajatellaampa miten suomalainen yhteiskunta on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana. Entä monta sukupolvea on ehtinyt kulua samana aikana, neljä? No kuinka paljon suomalaiset siis ovat voineet kehittyä geneettisesti 100 vuoden aikana? Tuskin paljoakaan ja yhteiskunnan kehitys vaan kiihtyy ja nopeutuu. Siksi Darwinismi ei pysy mukana yhteiskunnan kehityksessä.  

Kaapelijehu on oikeassa.  Käytännöllisesti katsoen me emme ole darwinistisessa mielessä muuttuneet lainkaan sitten niistä ajoista kun Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo syttyi Tampereella 1882 eikä kukaan ollut polkupyörää nähnytkään.  

Tämän lisäksi on hyvä todeta toinenkin juttu: darwinistinen muutos ei suinkaan nopeudu vaan hidastuu.

Tämä johtuu tietenkin siitä että lapsikuolleisuus ja siihen liittyvät luonnonvalintaiset piirteet ovat poistuneet lähes kokonaan.  Samoin yhteiskunnassa menestymisen ja menestymättä jäämisen merkitys lisääntymiseen ja jälkikasvun lisääntymiseen on kutistunut olemattomiin.  Köyhimmän kansanosan kymmenen vuotta lyhyemmällä elinajan odotteellakaan ei ole vaikutusta koska 60 vuoden iässä lapset on suurin piirtein tehty.

Voisi kuvitella että nykyisessä kovin pintapuolisessa kulttuurissa darwinismi suosisi esim. kauniita naisia, BB julkkiksia, Matti Nykästä, jne. mutta heillä ei näytä olevan sen enempää lapsia kuin muillakaan.

Julistan darwinismin kuolleeksi maassamme.

ROOSTER
Liittynyt21.6.2009
Viestejä5350
23/23 | 

Koska huippukiekkoilijat ja -jalkapalloilijat valitsevat yleensä parikseen missin tai valokuvamallin niin seurauksena ei voi olla muuta kuin kauniita ihmisiä joilla on pallo aina hallussa.

 

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014