Elektronimikroskooppikuva RSV-viruksesta. Kuva: NIAID / Wikimedia Commons

Koronaviruspandemian aikana muiden taudinaiheuttajien kierto on hidastunut. Vaarallisista taudinaiheuttajista erityisesti influenssa on ollut hiljaa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Myös monet muut hengitystievirukset ovat kiertäneet huomattavsati vähemmän.

RS-virus on ollut tekemässä paluuta ja aiheuttanut sekä huolta että sairaalakuormitusta esimerkiksi Ruotsissa. RS-virusaallon suuruus Suomessa tyypillisesti vaihtelee niin, että joka toinen vuosi on suurempi aalto: vuonna 2020 oli suuremman aallon vuoro, mutta aalto jäi edellistä suurta aaltoa pienemmäksi, todennäköisesti koronapandemian alkuun liittyvien rajoitusten takia.

 

Määritelmällisestihän taudit ovat haitallisia: on parempi, ettei tauteja sairasta, koska taudeista on haittaa. Pandemian aiheuttama häiriö taudinaiheuttajien kiertoon on kuitenkin omalaatuinen ilmiö, koska todennäköisesti ennen ja jälkeen pandemian taudit kiertävät aivan yhtä hyvin – nyt meillä vain on kahden vuoden tauko monien tautien kierrossa.

Aikuiselle kahden vuoden tauko suhteellisen vähäisistä, mutta silti ärsyttävistä, taudeista ei luultavasti ole juttu eikä mikään. Vaikutus voi olla suurempi pieniin lapsiin, jotka yleensä sairastavat paljon. Viime aikoina onkin herätelty keskustelua siitä, onko pikkulapsille syntynyt pandemian aikana immuunivelkaa ja minkälaisia ongelmia se aiheuttaa.

Immuunivelka on ranskalaisten lastenlääkärien kehittämä termi, joka tuli oikeastaan käyttöön vasta muutama kuukausi sitten. Tutkijoiden artikkelissa ei määritelty mitä immuunivelalla tarkoitetaan, mutta kevyellä tulkinnalla voinee arvioida, että kirjoittajat tarkoittavat sillä laumasuojan vähenemistä yleisesti kiertäviä taudinaiheuttajia kohtaan. Lisäksi he heittävät ilmaan ajatuksen, että mahdollinen hygieniahypoteesi voisi näyttää kyntensä tulevina vuosina.

Minkälaiset tekijät sitten voisivat aiheuttaa ”immuunivelkaa” ja onko se järkevä käsite?

Pandemian selkein vaikutus on se, että koska pienet lapset eivät ole sairastuneet tauteihin, he ovat yhä alttiita taudinaiheuttajille. Kun taudinaiheuttajat alkavat uudestaan kiertää, alttiita lapsia on enemmän kuin aikaisemmin. Yksinkertaisemmin kysymys on siitä, että RS-virusepidemiasta tulee tänä vuonna suurempi kuin normaalisti. Tämähän ei välttämättä velkaa ole, jos korkoakaan ei kerry. Immuuunivelkaan liittyvä kysymys siis onkin, että kun taudit alkavat kiertää, saako tartunnan harvempi, yhtä moni vai useampi kuin ilman taukoa olisi saanut.

Valitettavasti tulevien epidemioiden koko on jo hieman liian monimutkainen kysymys vastattavaksi etukäteen. Mallinnuksen perusteella näyttää siltä, että kunkin alueen luontainen RS-viruksen dynamiikka vaikuttaa siihen, että onko tuleva epidemia isompi tai pienempi kuin sairastuneiden määrä ilman pandemiaa. Ajan mittaan oletettavasti RSV palaa normaaliin kausittaiseen vaihteluunsa, mutta tässä voi kestää useampi vuosi.

Ennen paluuta normaaliin RSV-epidemiat voivat myös tapahtua totutusta poikkeavaan aikaan. Esimerkisi Ruotsin tämänvuotinen epidemia on lähtenyt käyntiin huomattavasti aiemmin kuin normaalisti. Tämä voi puolestaan joko viedä puhdin epidemialta tai sitten venyttää sitä huomattavasti pidemmäksi kuin normaalisti.

Käytännössä missään RS-viruksen kiertoa mallintavassa tutkimuksessa ei ole otettu huomioon maantieteellistä leviämistä. Nähtävästi merkittävä tekijä, joka säätelee RSV-epidemioita on ihmisten matkustaminen alueelta toiselle. Esimerkiksi Ruotsissa – jossa pienten lasten hoitoon liittyvät rajoitukset olivat hyvin vähäisiä – RS-virus ei kiertänyt pandemian aikana. Tämä saattaa viitata siihen, että matkustaminen ja sen mukana ympäri maailmaa leviävät taudinaiheuttajat voivat olla merkittävä tekijä. Tällöin matkustuksen palaaminen normaaliksi tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, miten epidemiat etenevät.

Tartunnan saaneen iällä on tietenkin vaikutusta: jos yksi tautivuosi on jäänyt välistä, monet yleisesti kiertävän taudinaiheuttajan ensimmäisen kerran saavat lapset ovat vanhempia kuin normaali tilanteessa. Jälleen, tämän vaikutus riippuu taudinaiheuttajasta: jotkut taudit ovat vaarallisempia vanhemmille ihmisille, toiset taas nuoremmille ihmisille. Koska taudiaiheuttajien vaarallisuus on heikosti tunnettu, lienee mahdotonta laskea mikä on kaikkien taudinaiheuttajien "viivästymisten" nettovaikutus.

Rokotteiden antaminen on tietenkin merkittävä altistuneiden määrään vaikuttava tekijä. Jos pandemian takia rokotuksia ei päästä antamaan pikkulapsille, tämä entisestään altistaa taudinaiheuttajille. Toisaalta, tilanne voi innostaa vanhemmat ottamaan enemmän rokotuksia lapsilleen. THL:n rokotusrekisterin perusteella tällä ei ole juuri vaikutusta Suomessa, mutta esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa merkitys voi olla suurikin.

Asiasta tekee monimutkaisemman se, että monien taudinaiheuttajien kierto muuttuu samaan aikaan. Taudinaiheuttajat voivat kilpailla keskenään myös siitä, kuka pääsee tartuttamaan ihmisen. Erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa, joissa on paljon sairaita ihmisiä ja siten taudinaiheuttajia liikkeessä, useamman taudin sairastaminen samaan aikaan on todennäköisempää.

Taudinaiheuttajilla voi olla suoraa kilpailua keskenään: jos joku on jo päässyt asettumaan ylempiin hengitysteihin se saattaa vaikeuttaa tai helpottaa toisen taudinaiheuttajan pääsyä ihmiseen. Tiedämme hyvin vähän siitä, miten ihmisen lievät hengitystievirukset kilpailevat keskenään tai auttavat toisiaan.

Pääsääntöisesti ihmiset eivät sairasta montaa tautia samaan aikaan. Taudin sairastamisen jäljet voivat olla kuitenkin pitkiä, sillä taudinaiheuttajilla, jotka kuuluvat samaan ryhmään, saattaa olla ristireaktiivisuutta. Tällöin esimerkiksi yhden flunssaa aiheuttavan koronaviruksen sairastaminen voi tarkoittaa, ettei ihmisen immuunipuolustus ei enää päästä lähisukuisen toisen koronaviruslajin edustajaa asettumaan majaksi lähitulevaisuudessa.

 

Nämä yllämainitut tekijät ovat ekologisia, taudinaiheuttajien kiertoon liittyviä. Kun arvioimme influenssaviruksen tulevaisuutta, pitää huomioida myös evoluutio. Kun viruksen kierto vähenee, sen evoluutionopeus tai sopeutumiskyky saattaa muuttua. Iinfluenssatapausten määrän väheneminen vaikeuttaa myös sen arvioimista, että miten normaalitilaan palataan ja mitkä kannat nousevat yleisimmiksi.

Esimerkiksi Afrikan maissa influenssavirus on jäänyt kiertämään nähtävästi isoissa kaupungeissa, mutta kunkin maan kannat ovat eriytyneet toisistaan: virusten vaihtoa maiden välillä ei ole siis juurikaan ollut. Uuden normaalin saavuttamiseen vaikuttaa luultavasti se, että mistä alueista influenssavirukset lopulta leviävät ensimmäisinä ja runsaimpina ympäri maailman.

Ainakin influenssavirusten monimuotoisuus on vähentynyt rutkasti pandemian aikana. Monet kehityslinjat ovat kuolleet sukupuuttoon. Periaatteessa virusevoluution ennakoitavuus voi siis parantua. Erityisen mielenkiintoista on, että yhtä neljästä merkittävästä influenssaviruskannasta, B/Yamagataa ei ole havaittu huhtikuun 2020 jälkeen. Jos olemme päässeet eroon yhdestäkin influenssakannasta, se tekee maailmasta paremman paikan, ja mahdollisesti influenssarokotteesta paremmin toimivan. Influenssan suhteen immuunivelkaa ei siis välttämättä tarvitse koskaan kokonaan maksaa takaisin.

Muista hengitystieviruksista ei tiedetä niin paljon, että pandemian aiheuttaman häiriön vaikutusta evoluutioon voitaisiin kovinkaan hyvin päätellä mitään.

 

Yksi mahdollisuus immuunivelaksi voisi olla se, että tautien sairastaminen jotenkin hyödyttäisi immuunijärjestelmää ja saisi siitä paremmin toimivan. Immuunivelka-artikkelin kirjoittavat viittavat ajatukseen, että taudinaiheuttajien kohtaaminen johtaisi parempaan yleiseen puolustuskykyyn. Tällöin vähäisempi tautialtitus johtaisi heikompaan immuunipuolustukseen.

Evolutiivisesti intuitiivisesti virittyminen ympäristön taudinaiheuttajanpaineeseen kuulostaa järkevältä, mutta todellisuus on monimutkaisempi. Ihmisten immuunipuolustushan on tavallaan immuunijärjestelmien kruunu: se kehittää tarkan ja tehokkaan suojan niitä taudinaiheuttajia kohtaan, joita se on kohdannut, ja todennäköisesti kohtaa uudestaan. Yleinen, kohonnut suoja, joka perustuisi taudinaiheuttajien määrään, ei kuulostaa ihmisille kovinkaan hyvältä toimintatavalta, etenkään kun ihmisillä on niin paljon tartuntatauteja.

Tällainen yleiseen tautitasoon virittäytyvä mekanismi on hyvin spekulatiivinen, eikä sen olemassaolosta oikeastaan ole todisteita. Immuunipuolustuksen virittyminen on läheistä sukua niin sanotun hygieniahypoteesin kanssa, josta ranskalaistutkijat myös kirjoittavat.

Hygieniahypoteesi - alkuperäisessä David Strachanin muodossa -  ehdottaa, että pienempi altistus tartuntataudeille tylsistyttää immuunipuolustuksen ja johtaa osaltaan enemmän autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Hygieniahypoteesinkaan osalta näyttöä ei juurikaan ole: suurempi tautialtistus ei vaikuta suojaavan suoranaisesti autoimmuunitaudeilta.

Sinänsä on myös järkeenkäypää, että ihmisten suurempi tautialtistus ei johda positiivisiin terveysvaikutuksiin. Ihmisillähän on oletettavasti nykyään paljon enemmän tauteja kuin koskaan aiemmin. Suuret kaupungit ja suuret ihmismassat tarkoittavat, että taudit kiertävät nykyään aivan eri tavoin kuin vielä muutamia tuhansia vuosia sitten historiassakaan.

 

Yhteenvetona: ainakaan minä en ole vielä vakuuttunut, että onko immuunivelka järkevä käsite ja onko siitä jotain hyötyä. Tulevat vuodet tulevat varmasti olemaan valaisevia sen suhteen, että mihin tartuntatautitilanne etenee ja onko meillä pandemian jälkeen korkoja maksettavana.

Loppukaneettinaan ranskalaiset tutkijat ehdottavat, että koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja tartuntatautien määrän väheneminen voivat osaltaan epätasapainottaa mikrobiotaa ja siten osaltaan lisätä allergioiden ja autoimmuunitautein esiintymistä. Tämä toteamus on mielenkiintoinen ja väitän, että tässä ranskalaiset olivat väärässä!

Kaikki aineisto näyttää viittavan siihen, että pandemian aikana ihmiset ovat enemmän viettäneet aikaansa ulkona ja luonnossa. Tämän vaikutus oletettavasti mikrobilajistoomme on positiivinen ja päinvastoin immuunivelkaamme vähentävä. Palaan tähän teemaan tarkemmin seuraavassa blogikirjoituksessa, jonka julkaisen huomenna.

Kommentit (114)

Vierailija
116/114 | 

Voisitko ystävällisesti kertoa:

1) miten on mahdollista olla synnynnäisesti biologisesti kiinnostunut sosiaalisesta konstruktiosta (gender)? Jos siis homo/heteroseksuaalisuus on biologista, mutta ei tarkoita, että seksuaalisuus kohdistuu johonkin tiettyyn biologiseen sukupuoleen?

2) jos on fobista ulossulkea kokonaisia ihmisryhmiä, ovatko homot/heterot väistämättä fobisia, kun sulkevat ulos miehet/naiset? Jos eivät ole, miksi näiden ryhmien ulossulkeminen on ok, mutta muiden ei?

DOZEPHARMACY.CO
127/114 | 

https://dozepharmacy.com/product/avaforce-100mg-tablet-avanafil/

Buy Avaforce 100 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Avanafil. Avaforce 100 mg helps a man to get prolonged erection during sex. Avanafil Tablets take place due to improper flow to penile this pill ensure proper blood to the penile.

How to Use Avaforce 100 mg?

Swallow the whole pill with water at least 30 minutes before sexual intercourse. Do not repeat the dosage for more than once every 24 hours. Take the recommendation of a doctor before taking Avaforce 100 mg while on other medications to treat erectile dysfunction. Alcohol intake with or while on Avanafil Tablets, is not advised.

Side Effects of Avanafil 100 mg

Some of the common side effects of  Avaforce 100 mg include pain in different parts of the body, like back, neck, and throat. Pill dosage consumption may lead to headaches, running nose, nasal congestion, nausea, dizziness, and blurry vision. Driving after the dosage is not recommended. These are some types of observed symptoms. In case of unusual activity or behavioral change, consult a doctor.

doze pharmacy
128/114 | 

Buy Avanafil 50 mg Online, which is Men's Health medication, and it contains Avanafil. Avaforce 50 mg is to treat the inability to sustain Satisfaction to complete intercourse. Avanafil Tablets can also cure rare diseases of pulmonary arterial hypertension (PAH).

Buy Avanafil 50 mg Online, which is an oral medication used to achieve a penile erection, and It is a support for erectile dysfunction, also known as ED or impotence. Avaforce 50 mg helps the blood vessels in the penial area to relax. Avanafil 50 mg increases the flow of blood in that area and helps the penis to stay hard and erect and helps only during sexual stimulation. Foreplay with your partner is important before the activity of sexual intercourse.

How to Use Avaforce 50 mg?

Do not use Avaforce 50 mg for more than one time every 24 hours. Swallow the pill with water 30 minutes before sexual intercourse. It should not be taken while on other drugs to treat erectile dysfunction. Alcohol consumption, while on Avanafil Tablets, is not recommended.

Side Effects of Avanafil 50 mg

Some of the common side effects of Avanafil 50 mg include headache, running nose, nasal congestion, sore throat, back pain, pains in a different section of the body, nausea, dizziness, blurry vision depending on the person to person. It is highly recommended to take the doctor's guidance before altering or increasing the usual dosage.

https://dozepharmacy.com/product/avaforce-50mg-tablet-avanafil/

Vierailija
129/114 | 

Buy Avana 100 mg Online, which is Men's Health medication, and it contains Avanafil. Avanafil Tablets are used in impotence condition in men. Avanafil 100 mg helps to achieve and maintain an erection when sexually aroused.

Buy Avana 100 mg Online, which is for the treatment of inability to sustain Satisfaction to complete intercourse. Avanafil 100 mg also cured rare diseases of pulmonary arterial hypertension (PAH). The active ingredient in this medicine is Avanafil is a PDE5 inhibitor (phosphodiesterase type 5 inhibitor) type of medication Avanafil. Avana 100 mg is a potent medicine used to treat erectile dysfunction in men of all ages.

avana 100
130/114 | 

Buy Avana 100 mg Online, which is Men's Health medication, and it contains Avanafil. Avanafil Tablets are used in impotence condition in men. Avanafil 100 mg helps to achieve and maintain an erection when sexually aroused.

Buy Avana 100 mg Online, which is for the treatment of the inability to sustain satisfaction to complete intercourse. Avanafil 100 mg is also cured rare disease pulmonary arterial hypertension (PAH). The active ingredient in this medicine is Avanafil is a PDE5 inhibitor (phosphodiesterase type 5 inhibitor) type of medication Avanafil. Avana 100 mg is a potent medicine used to treat erectile dysfunction in men of all ages.

What is the Avana 100 mg?

Avana 100 mg is used for the treatment of erectile dysfunction. In this, a man is unable to achieve the proper penile erection that is required for sexual activates. It takes place due to insufficient blood flow into the penile. Avanafil 100 mg increases the blood flow in a specific part of the body & causes an erection, which is a normal response to sexual stimulation.

How Does Avanafil 100 mg Works?

During sexual intercourse, nitric oxide is released in the erectile tissue of the penile. Which activates the granulate cyclase Chemical called cyclic guanosine monophosphate to get increases. Which relaxes the blood vessels in the penile and allows blood to fill the spongy erectile tissues to cause an erection. This action of Avanafil Tablets solves erectile dysfunction by allowing the natural process of sexual intercourse to activate the cgmp mechanism for getting and maintaining an erection.

Bigfun 100
132/114 | 

Buy Bigfun 100 mg Online, which is a Men's Health Medication, and it contains Sildenafil Citrate. Sildenafil Citrate Tablets help to relax the muscles there in the blood vessels and increase the flow of blood to the penis.

Erectile Dysfunction is now a common illness among men these days. When a man cannot attain an erection or hold an erection for a short time during sexual activity, such a man is said to be suffering from Erectile Dysfunction (ED) or ttps: //dozepharmacy.com/

Impotence. An initial injury can cause ED, or Psychological conditions like stress, anxiety, depression, etc. or chronic

lifestyles like drinking, smoking, obesity, etc. One can Buy Bigfun 100 mg Online to treat this illness.

What is Bigfun 100 mg?

lnda swarin
133/114 | 

https://dozepharmacy.com/
Buy Lidocaine Injection Online, which is Men's Health medication, and it contains Lidocaine. Biocaine Injection is an effective medicine used before surgical activities. Lidocaine Injection blocks nerve signals from a specific part of the body and is a local anesthetic medicine.

Buy Lidocaine Injection Online, which is a medicine that is used to treat skin conditions like - insect bites. Biocaine Injection can also be used to Cure hemorrhoids & problems of the genital, Anal area. Lidocaine Injection is entirely sufficient for arrhythmia characterized by the irregular beating of the heart.

One can Buy Lidocaine Injection Online from Dose Pharmacy & get a Fantastic discount. The hassle-free buying experience with lighting fast delivery & easy returns.

How to Use Biocaine Injection?

Lidocaine Injection can be injected by medical experts, Doctors, or nurses. The self implication is strictly prohibited with this medication. Avoid overdosage of Biocaine Injection as it can lead to serious health issues.

alprostadil
134/114 | 

Buy Alprostadil Injection Online, which is a Men's Health medication, and it contains Alprostadil. Bioglandin Injection relaxes the smooth muscles in the wall of blood vessels in the penial area. Alprostadil Injection can provide penile erction for 4-6 hours.

Buy Alprostadil Injection Online, which provide relaxation to smooth muscles that are present in the wall of blood vessels & help in increasing the flow of the body to specific parts of the body. Bioglandin Injection is to treat erectile dysfunction (ED) or impotence in men & to increase the blood flow in a newborn baby that is having a heart problem.

Doze Pharmacy
135/114 | 

Buy Caverta 100 mg Online, which is Men's Health medication and it contains Sildenafil Citrate. Caverta 100 mg is one of the most effective pills to treat & cure the problem of erectile dysfunction in men. Sildenafil Citrate Tablets increases the blood flow to the penile which leads to firm erection.

Erectile Dysfunction (ED) or Infertility is a sexual function problem in men. It is a medical condition that is characterized by the inability of a man to have an erection or hold an erection for a long time. It can be a result of a psychological problem such as anxiety or depression. It could even be a result of a chronic lifestyle like drinking or smoking, etc. Buy Caverta 100 mg Online, which can be used to treat this illness.

Doze
136/114 | 

Buy Cenforce 100 mg Online, which is Acne medication, and it contains Sildenafil Citrate. Male suffering from pulmonary arterial hypertension or erectile dysfunction can try Sildenfil Citrate. Cenforce 100 mg Online At Best Prices USA today. Order for Sildenafil Citrate Tablet and treat ED.

Doze Pharmacy
137/114 | 

Buy Caverta 50 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Caverta 50 mg is a pill that is specially designed for the treatment of Erectile destruction in men. One can get a prolonged erection for 5-6 hours.

Erectile Dysfunction is a situation in men that is characterized by the inability of a man to achieve or hold an erection enough for sexual intercourse. It is because there is no flow of blood or decreased flow of blood in the penile region. Previous complications could cause a lack of enough blood flow. It’s from an injury sustained, or it could be a result of a psychological problem such as stress, anxiety, or depression. Buy Caverta 50 mg Online to treat erecile dysfunction.

Doze Pharmacy
138/114 | 

https://dozepharmacy.com/product/

Buy Cenforce 100 mg Online, which is Acne medication, and it contains Sildenafil Citrate. Male suffering from pulmonary arterial hypertension or erectile dysfunction can try Sildenfil Citrate. Cenforce 100 mg Online On Best Prices USA today. Order for Sildenafil Citrate Tablet and treat ED.

Buy Cenforce 100 mg Online, which is used as a treatment for erectile dysfunction in males and hypertension. Sildenafil 100 mg works by enhancing the blood flow to the penis. It helps the men in getting proper erection of the penis. Cenforce 100 mg belongs to an organization of medicines, which is known as PDF-5 inhibitors. Chemicals allow the veins of the penis to unwind. The improvement of blood in the penis is increased with Sildenafil Citrate Tablets.

Doze
139/114 | 

Buy Cenforce 120 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Cenforce 120 mg has simplified the ways general practitioners treat men having erectile dysfunction (ED). Sildenafil Citrate Tablet is capable to boost sexual activity in over 85% of the men with inability.

MICHEAL
140/114 | 

Buy Cenforce 150 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Cenforce 150 mg is to treat sexual disability in men. Sildenafil Citrate Tablets allows proper blood flow to the specific area of men as a result of which a man gets a prolonged erection.

Buy Cenforce 150 mg Online, which is known as ‘blue pill’ and is used as a treatment for erectile dysfunction in males. Sildenafil 150 mg works by enhancing the blood flow to the penis. Chemicals allow the veins of the penis to unwind. The improvement of blood in the penis is increased with Cenforce 150 mg. It helps the men in getting proper erection of the penis. It belongs to an organization of medicines, which is known as phosphodiesterase type 5 inhibitors.

How to Use Cenforce 150 mg?

Cenforce 150 mg can be taken on an empty stomach or after food also. It has to be taken on the advice of the doctor. Take the Sildenafil 150 mg with a glass of water. Never break or smash the tablet. Also, listen to what the doctor says. You’re supposed to take medicine about an hour before you decide to have sex.

Side Effects of Sildenafil 150 mg

Some of the side effects of Sildenafil Citrate Tablets are a headache, blurred vision, muscle pain, stomach upset, skin rash, vision changes, flushing, nausea, vomiting, stuffy nose, mood swings, indigestion, heart rate increases.

JORDENA BEAL
141/114 | 

https://dozepharmacy.com/product-category/

Buy Cenforce 150 mg Online, which is Men’s Health medication, and it contains Sildenafil Citrate. Cenforce 150 mg is to treat sexual disability in men. Sildenafil Citrate Tablets allows proper blood flow to the specific area of men as a result of which a man gets a prolonged erection.

Buy Cenforce 150 mg Online, which is known as ‘blue pill’ and is used as a treatment for erectile dysfunction in males. Sildenafil 150 mg works by enhancing the blood flow to the penis. Chemicals allow the veins of the penis to unwind. The improvement of blood in the penis is increased with Cenforce 150 mg. It helps the men in getting proper erection of the penis. It belongs to an organization of medicines, which is known as phosphodiesterase type 5 inhibitors.

wysolone 10 mg
143/114 | 

Buy Prednisolone online, which is Eye Care medication, and it contains Prednisolone. Wysolone 10 MG is a corticosteroid that reduces pain in conditions such as allergic disorders and arthritis. Prednisolone 10 mg can also be used.

How to use Wysolone 10mg?

Prednisolone Tablets should be consumed with food to avoid an upset stomach. Wysolone 10mg should be swallowed at once with a single glass of water but should be consumed at a fixed time as it increments the efficiency of the tablet as well as easy to remember. Don’t increase or reduce the dose on your own as it may cause serious health issues; if you reduce your dose, then your blood sugar level will increase rapidly, or if you increase the dose, blood sugar will fall quickly.

Side effects of Prednisolone 10 mg

There are some side effects of wysolone 10 mg which is Behavioural changes, Fluid retention, Glucose intolerance, Increased appetite, Mood changes, High blood pressure, Weight gain.

Buy Seroflo 500 Multihaler Online
144/114 | 

Buy Seroflo 500 Multihaler Online, which is an Allergy medication, and it contains Salmeterol / Fluticasone Propionate. Treat asthma and its signs effectively with Seroflo 500 Multihaler. Seroflo Multihaler is usually prescribed by the doctor who has accute signs of asthma.

How to Use Seroflo 500 Multihaler?

Seroflo 500 Multihaler is meant for inhalation purposes only. One should follow the guidance given by the doctor regarding how to use this medication. Do not stop Salmeterol Fluticasone Multihaler on your own as it can adversely affect & I may have worsened symptoms. Before starting Seroflo Multihaler, inform your doctor / physician if you are facing severe medical issues.

Seroflo Autohaler
145/114 | 

How to Use Seroflo Autohaler?

Seroflo Autohaler is designed for inhalation purposes only. It is advised to follow the dosage & dosage prescribed by the doctor/pulmonologist. One should never stop Salmeterol Fluticasone Autohaler on its own as it can lead to highly adverse conditions. One should contact the doctor before taking this medication & should inform the doctor /pulmonologist if you’re suffering from a significant medical condition. Salmeterol/Fluticasone Propionate Autohaler is not designed for an asthma attack; that is why it has not recommended using Seroflo Autohaler in this condition. Shake the inhaler, while your breathing with the help of mouth, press down the inhaler one time to release medication & hold your breath for 10 seconds.

Generic Drugs
146/114 | 

How to Use Montair Plus?

Montelukast Bambuterol Tablet is to be taken orally. It can be consumed with or without food. Take Montair Plus at fixed as it increases the performance of the tablet. Don’t chew crush or crack the tablet as it can reduce the performance of the tablet. Sallow the medicine at once to avoid the bitter taste of medicine. If you have missed a dose, then take it as soon as you remember, or if it is time for the next dose, then skip this dose & take the next one. Avoid overdosage of Montair Plus as it will not improve your health but can increase the chance of side effects.

Fluvoxin 100 mg
148/114 | 

How to Use Fluvoxin 100 mg?

Fluvoxin 100 mg is to be consumed at night; one can consume this pill before or after taking the food. It is advised by the doctors to take Fluvoxamine Tablets at the same time as it increases the performance of the tablet & it easy to remember when the pill is to be consumed. Don’t skip the doses even if you’re feeling better take the full course of Fluvoxamine 100 mg. Don’t stop the medication on your consult the doctor first as it can lead to harmful results.

Fluticasone Nasal Spray Online
149/114 | 

Buy Fluticasone Nasal Spray Online, which is Allergy medication, and it contains Fluticasone Propionate. Year around and seasonal allergy is common and for that, Fluticasone Propionate Spray can be prescribed. Flixonase Nasal Spray can help someone get relief from a runny nose.

How to Use Flixonase Nasal Spray?

Take Fluticasone Nasal Spray as per the recommendation of your doctor/medical expert. Blow your nose gently before using this spray. To get the best result out of this medicine, use Flixonase Nasal Spray at a fixed time daily. If, by any chance, you have missed a dose of this medicine, then take immediately as you remember or if it is the time for the next dose, then skip this dose as overdosage may hurt your health. Don’t increase the number of spray on your own as it will not make you better instead. It will increase the risk of side effects.

Buy mans health online
151/114 | 

Buy Azicip Online, is Allergy medication, and it contains Azithromycin. Azithromycin Tablet contains Azithromycin, which is an antibiotic and is used to fight against bacteria. Azicip 500 mg can help people get relief from a respiratory infection, ear infection, and more.

https://dozepharmacy.com/product/azicip-500mg-tablet-azithromycin/

Azee 500mg Tablet Azithromycin
152/114 | 

How to Use Azee 500 mg?

Azee 500 mg is meant for oral consumption only. Take Azithromycin 500 mg as prescribed by your doctor; usually, it is advised to take on a pill daily either before having a meal or after having a meal. If the stomach is upset, then one can take this medicine with food as well. Take Azithromycin Tablet at the same time as it is easy to remember as well as the effectiveness of the tablet increases. Do not stop consuming Azee 500 mg on your own as it may repeat the infection or may increase the growth of the infection.

Doze Pharmacy
154/114 | 

Alaspan 10 mg is to be consumed perfectly as advised by your doctor. Loratadine 10 mg should be swallowed at once with a single glass of water. Avoid crushing or breaking the tablet as it will decrease the effectiveness of tablet as well as it will give you a bitter taste. Loratadine Tablets can be taken with or without food. Usually, one tablet is consumed per day or as advised by your doctor/physician. If you have missed a dosage, then take the next dose & skip the previous one as double dosage can have adverse effects.

Angel
171/114 | 

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!

Mhiah
182/114 | 

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

Kent
184/114 | 

You're really cool! I'm not sure I've ever read anything like this before. It's great to find someone with unique perspectives on this subject. I appreciate you starting this. This fantastic website is exactly what the internet needs: someone with a little bit of creativity. This is a great project for providing new content to your website!

Kianne
190/114 | 

First of all, thank you for your post. Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again

Hence
194/114 | 

I'm full of the joys of spring when see your new posts. I like them very much. To me, they really help me sometimes. Thanks for sharing your knowledge. I have been waiting for your following articles.

Piano movers long beach
195/114 | 

Thank you for your sharing articles. I have been finding interesting posts and your articles are what I need. They are really useful and engaging. They are precious pieces of advice. I can branch out with new knowledge. Learn captivating things. Hope you will upload more me. 

Blake
199/114 | 

You're really cool! I'm not sure I've ever read anything like this before. It's great to find someone with unique perspectives on this subject. I appreciate you starting this. This fantastic website is exactly what the internet needs: someone with a little bit of creativity. This is a great project for providing new content to your website!

Kyline
204/114 | 

Hello I loved reading this information. This site rocks! So many opinions and information. I will definitely be back to visit and I will inform my crew at Commercial Painters Leicester to come visit too. thank you

Gia
213/114 | 

Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors.

kia
214/114 | 

First of all, thank you for your post. Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again

Rhea
216/114 | 

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often.

Vierailija
218/114 | 

Thanks for sharing such a great information.. It really helpful to me.. I always search to read the quality content and finally I found this in your post. keep it up!

Bella
221/114 | 

I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to. Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, I am always look for people to check out my web site. 

Karen
222/114 | 

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

John
227/114 | 

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014
Sisältö jatkuu mainoksen alla