Maapallo. Kuva: NASA / Wikimedia Commons

Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen.“ Tämä Rudolf Virchowin ajatus nousee mieleeni aina, kun näen lääkärin avaavan suunsa. Tämä tapahtuu niin työterveysvastaanotolla kuin televisiossakin huseeraavien lääkäreiden kohdalla.

”Lääketiede on yhteiskuntatiede, ja politiikka ei ole mitään muuta lääketiedettä isolla skaalalla” - Virchow ajatteli, että lääketieteen tehtävä on etsiä teoreettisia ratkaisuja ja poliitikon tehtävä on toteuttaa ne ratkaisut kansan parhaaksi.

Virchow oli pioneerina luomassa patologiaa ja huseerasi laajalti lääketieteen kentällä. Virchow tunnisti ja nimesi muun muassa leukemian, embolismin ja tromboosin. Kudos- ja solurakenteista hän nimesi muun muassa parenkyymin ja neuroglian. Virchow oli mukana kehittämässä niin nykyaikaisia lihantarkastuskäytänteitä tunnistamalla trikinellaloisen elinkierron kuin oikeuslääketieteellisen ruumiinavaustakin. Ehtipä hän vielä mukaan perustamaan ensimmäistä saksalaista nykyaikaista poliittista puoluetta ja valtiopäiväedustajana otti yhteen Bismarckin kanssa.

Monilla tavoin Virchow ei ole kestänyt niin hyvin aikaa: hän vastusi desinfektiokäytänteitä, koska ei uskonut mikrobiteoriaan, eli siihen että pienet ihmisen ulkopuoliset taudinaiheuttajat aiheuttavat tauteja. Tiukkana antidarwinistina Virchow onnistui kieltämään evoluutioteorian opetuksen preussilaisissa kouluissa – tietenkin vedoten tieteen vapauteen.

Tavallaan asiat selittävät toisensa: koska Virchow uskoi, että tartuntataudit aiheutuivat solujensisäistä muutoksista, ei ulkoisista taudinaiheuttajista, hänen mielestään tartuntatauteja piti hoitaa yhteiskunnallisena kysymyksenä. Tartuntataudeissa oli hänen mielestään kyse elintasosta, ei käsienpesusta.

John Snow’n ja William Farrin tutkimukset Englannissa kuitenkin melko pian osoittivat, että vaikka monet taudit aiheutuvat fysikaalisista taudinaiheuttajista, elintasolla on suuri merkitys: esimerkiksi puhdas juomavesi on sekä elintasokysymys että vähentää tartuntatautiriskejä. Nykyään tiedämmekin, että heikompi elintaso altistaa enemmän lähes kaikille tartuntataudeille.

Mikrobiteoria tuo tietenkin mukanaan tasapainoilua siitä, kuinka paljon taudinaiheuttajan saaminen on yksilön vikaa ja minkä verran yhteisön pitää kantaa vastuuta. Käytännön tasolla tämä näkyy päivittäisessä elämässä: Ihmisiä kannustetaan pesemään käsiään, mikä vaatii sitä, että on julkisia paikkoja, jossa voi pestä käsiä. Ruuanlaitossa on monia hygieniasääntöjä, mutta toisaalta ruuan tuottajakin on vastuussa laadusta. Koulun terveydenhuoltajalla tai homobaarin tiskillä on tarjolla ilmaisia kondomeja: yksilön ja yhteisön vastuu on kauniissa liitossa.

 

Virchow, kondomit, käsienpesu ja vastuu tuli mieleen, kun luin Helsingin Sanomien jutusta Suomen ensimmäisestä Planetary Health -lääkäristä.

Planetaarinen terveys tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että ihmisen terveys on riippuvainen planeettamme hyvinvoinnista. Tarkemmin ottaen Lancetin ja Rockefeller-säätiön raportissa planetaarinen terveys määritellään “korkeimman mahdollisen terveyden, hyvinvoinnin ja tasavertaisuuden tason saavuttaminen niin, että kiinnitetään huomio ihmisen järjestelmiin – poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin – jotka muokkaavat ihmisyyden tulevaisuutta ja maapallon luonnonjärjestelmiä, jotka määrittävät turvalliset ympäristön rajat, joiden sisällä ihmiskunta voi kukoistaa”.

Planetaarisen terveyden määritelmä kuulostaa siis pitkälti kestävän kehityksen mantralta – taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen hyvinvointi on tärkeää ihmiskunnan kannalta ja kestävyys pitää saavuttaa näissä kaikissa. Planetaarisen terveyden määritelmä myös sulkee sisäänsä globaaliterveyden, jossa pitkään on ollut tasavertainen kehitys yhtenä kulmakivenä. Se kattaa myöskin osaltaan kansanterveyden lähtökohdat.

Sinänsähän ajatus siitä, että ympäristö vaikuttaa ihmisen terveyteen ei ole uusi. Virchowin aikalaiset ja häntä edeltävät sukupolvet ajattelivat, että monet tartuntataudit johtuvat huonosta elinympäristöstä: soista ja sen sellaisista. Nykyäänkin ympäristöterveys on olennainen osa kansanterveydettä. Uutta planetaarisen terveyden lähtökohdassa verrattuna ympäristöterveyteen onkin paikallisen sijaan planeetallinen lähestymistapa.

Ekologille silmään pistää, että planetaarisen terveyden määritelmä sisältää ennakko-oletuksen, että on olemassa ekologiset ”rajat”, joiden sisällä ihmiskunta kukoistaa ja joiden ulkopuolella ihmiskunnan kukoistus on uhattuna. Näitä rajojahan kutsutaan myös planetaarisksi rajoiksi – joten ei ole vaikea nähdä mistä planetaarinen terveys on saanut nimensä. Planetaaristen rajojen avulla tarkastellaan ekologista kestävyyttä puhtaasti ihmisen perspektiivistä, joten planetaarinen terveys oikeastaan onkin vain ja ainoastaan ihmisen terveyttä, eikä muiden seuralaistemme terveyttä.

Planetaarinen terveys on määritelmällisesti systeemitasoista: ihmistoiminnan oikeudenmukaisuutta ja kestävyyttä.

 

Miten sitten muutamme planeetan terveyden kohti parempaa? Ensimmäiset askeleet ovat ekologisella puolella ainakin selkeitä: ilmastonmuutoksen vaikutuksia pitää pystyä minimoimaan ja luonnon monimuotoisuuden syöksykierre pitää lopettaa.

Tasavertaisuuden suhteenkin tunnemme ongelmat: terveyseroja on niin maiden välillä kuin yhteiskuntienkin sisällä. Suomessa terveyserot ovat kasvaneet jo jonkin aikaa, eikä kansainvälinenkään järjestelmäkään vielä ole varsinaisesti tasa-arvoinen.

Oman haasteensa luovat sen, että maapallon tasoiset muutokset eivät tietenkään jakaudu tasaisesti: jos suomalaiset ovat huolissaan elintasosairauksista ja siitä, että allergioiden ja muiden autoimmuunitautien määrä lisääntyy, niin Globaalissa Etelässä on edessä maan muuttuminen elinkelvottomaksi ja kymmenien miljoonien ihmisten kuolemat tai pakolaiseksi ryhtyminen.

Nämä eivät tietenkään ole pieniä ongelmia! Olennaista on kuitenkin, että ymmärretään näiden asioiden liittyminen yhteen. Ihmiset nimittäin arvostavat usein enemmän terveyttään kuin luontoa, tai ainakin terveyden edistämiseen käytetään huomattavasti enemmän rahaa kuin ekologiseen kestävyyteen.

 

Suomessakin terveys- ja ympäristöalan ihmiset alkavat löytämään toisiaan planetaarisen hyvinvoinnin ympärillä. Ansiokkaasti tässä ovat toimineet esimerkiksi THL ja SYKE, jotka ovat järjestäneet Helsingin julistuksen, jossa he julistivat, että tämä on tärkeä aihe.

Lahden seudulla on tiukka pyrkimys kansainvälisesti tunnetuksi ympäristöratkaisijaksi, joten siellä on myös otettu ensimmäisiä askeleita planetaarisen terveyden suuntaan. Lahden seutu muun muassa on lanseeraannut Luontoaskel terveyteen –ohjelman (pdf), jolla pyritään yhdistämään ympäristö ja terveys toisiinsa.

Mikä tässä kaikesta sitten puuttuu? Kun katsoo miten planetaarinen terveys näkyy suomalaisessa keskustelussa, niin oikeastaan suuri kuva. Loppujen lopuksi kyse on näpertelystä: siitä että lääkäri tai terveydenhoitaja sanoo suomalaiselle, että kannattaa mennä metsään ja syödä terveellisesti. Villiyrttien keräily on kivaa.

Jos planetaarinen terveys nähdään liikaa yksilön tasolta, systeemitaso katoaa. Ihmiset eivät ole tyhmiä: pääsääntöisesti ongelma järkevämpien valintojen tekemisessä ei ole se, etteikö ihminen tietäisi, miten pitäisi elää terveellisesti. Ympäristö- ja terveysystävälliset valinnat ovat helpompia, kun ne ovat mahdollisia. Luonnossa on helpompi käydä, jos luontoa on helposti saavutettavissa. Takapihalla on helpompi viljellä ruokaa tai perustaa perhosniitty, kun siihen löytyy ohjeita ja tukea. Terveellistä ruokaa on helpompi syödä, kun sitä on tarjolla edulliseen hintaan. Asumisympäristömme ohjaa meitä ja se voisi ohjata meitä huomattavasti terveellisempään elämään.

Lahden seudun ympäristö- ja terveysohjelma on tietenkin tervetullut, koska ihmisen terveyden ja luonnon välinen yhteys on ilmiselvä ja se pitää ottaa huomioon. Ohjelma silti herättää kysymyksen, että miten vastuu maailman pelastamisesta nyt oikein loppujen lopuksi jakautuu. Vastuu on tietenkin taas yksilöllä: ohjelmassa mainitaan elintavat tai elämäntavat yhdeksän kertaa, mutta kaavoitusta ei kertaakaan. Arkielämän valinnat mainitaan neljästi, mutta politiikkaa tai veroja ei mainita lainkaan.

Kun ajatellaan maakuntien ja kuntien tasoja, luultavasti merkittävin samanaikaisesti sekä terveyteen että ympäristön ekologiseen kestävyyteen vaikuttava kokonaisuus on kaavoitus ja maankäyttö. Jos edes sitä ei saada mukaan, planetaarinen terveys ei tule toteutumaan. Jos ihmisen vaikuttaminen terveelliseen elinympäristöön typistyvät valintoihin kuluttajana, planetaarinen terveys jää käsitteenä sivumerkinnäksi keinoihin, joilla hallitsematon markkinatalous edistää maapallon tuhoa.    

 

Maapallon luonnonympäristöjen tuhoutuminen, lajien sukupuutot ja ilmastonmuutos ovat kaikki merkittäviä huolia sinänsä. Kunhan tajuamme, että nämä myös uhkaavat suoraan ihmisen terveyttä, osaamme toivottavasti ottaa nämä uhat yhä vakavammin.

Meillä on vielä pitkä matka, että oikeasti toimisimme niin, ettemme tuhoaisi tulevaisuuttamme.

 

Kommentit (30)

Tom Chris
33/30 | 

https://clients1.google.de/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.es/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.co.uk/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexper...
https://clients1.google.co.jp/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexper...
https://clients1.google.fr/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpe...
https://clients1.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexper...
https://clients1.google.ca/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpe...
https://clients1.google.com.au/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpe...
https://clients1.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexper...
https://clients1.google.nl/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpe...
https://clients1.google.pl/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.co.th/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexper...
https://clients1.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/
https://clients1.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fclassicautomotiveexpert.com/

Tom Chris
34/30 | 
Tom Chris
35/30 | 
Tom Chris
36/30 | 
Tom Chris
37/30 | 

https://clients1.google.de/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.es/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.co.uk/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessori...
https://clients1.google.co.jp/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessori...
https://clients1.google.fr/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessor...
https://clients1.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessori...
https://clients1.google.ca/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessor...
https://clients1.google.com.au/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessor...
https://clients1.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessori...
https://clients1.google.nl/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessor...
https://clients1.google.pl/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.co.th/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessori...
https://clients1.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...
https://clients1.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://truckaccessoriesn...

Tom Chris
38/30 | 

https://clients1.google.de/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.es/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.co.uk/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs...
https://clients1.google.co.jp/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs...
https://clients1.google.fr/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.com.br/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepair...
https://clients1.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs...
https://clients1.google.ca/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.ru/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.com.hk/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepair...
https://clients1.google.com.au/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepair...
https://clients1.google.co.id/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs...
https://clients1.google.nl/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.com.tw/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepair...
https://clients1.google.pl/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.co.th/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs...
https://clients1.google.at/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/
https://clients1.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fhttps://autodiyrepairs.com/

Tom Chris
40/30 | 
Tom Chris
42/30 | 
Tom Chris
43/30 | 
Tom Chris
44/30 | 
Mick
47/30 | 

Final Words:

This article is about Japanese PC audio expansion cards. Basically, what is listed here is for use in Intel motherboards. As always with motherboard suggestions, it will depend on the motherboard used.

Recommended: https://remodelingcontractorsusa.com/modern/bathroom-and-kitchen-remodel...

Some of the cards here will work on some motherboards. Some motherboards will not work with some cards listed here.

zalgo text generator
48/30 | 

Exactly like that weird text Generator is a new kind of improved and better version that you can use for several purposes from social media pages, comments on YouTube, blog posts and many more. You can generate a creepy image into a glitch text, sounds pretty interesting isn't it.

suzanjack
50/30 | 

Are you looking for a minicab in Croydon? Call Express Minicab and we are available 24 /7. Our drivers are polite & well mannered. We will take you to your destination safe & secure. So don't waste your time searching for a taxi just call 02086862777 our driver at your step within 5 -10 min. You can also book through our app SnugRide. So hurry up and book now.
https//www.expresscouriercars.co.uk

Murphy Kex
54/30 | 
Onedergon
55/30 | 

The website https://megagame.life/ has a modern system with a wide variety of games included. automatic deposit withdrawal system that is convenient, can do it yourself, quickly respond to all needs, give away free bonuses, free credits, many promotions, do not miss any bets

imr 4064
56/30 | 

<a href=https://reptilebase.com/index.php/product-category/hognose-snake/ rel="dofollow"> hognose snake</a>
<a href=https://gamameth.live/product/buy-mdma-ecstasy-drug/ rel="dofollow">buy mdma ecstasy drug</a>
<a href=https://gamameth.live/product/xtc-drug/ rel="dofollow">xtc drug</a>
<a href=https://gamameth.live/product/gel-lsd-tabs/ rel="dofollow">gel lsd tabs</a>
<a href=https://gamameth.live/product/lsd-for-sale/ rel="dofollow">lsd for sale</a>
<a href=https://gamameth.live/product/1plsd/ rel="dofollow">1plsd</a>
<a href=https://gamameth.live/product/1p-lsd/ rel="dofollow">1p lsd</a>s://gunsforsale.tech/product/labradar-chronograph-for-sale/"dofollow"> labradar chronograph for sale </a>
https://pyramidpenofficial.com/product/snoop-dogg-vape-pen/
https://pyramidpenofficial.com/product/live-rosin/
https://pyramidpenofficial.com/product/buy-pax-era/
https://pyramidpenofficial.com/product/pax-pod/
https://pyramidpenofficial.com/product/pax-3-accessories/
https://pyramidpenofficial.com/product/pax-pod-battery/
https://pyramidpenofficial.com/product/pax-vaporizer/
https://pyramidpenofficial.com/product/pax-cartridge/
https://pyramidpenofficial.com/product/caliburn-a2/
https://pyramidpenofficial.com/product/caliburn-vapes/
https://pyramidpenofficial.com/product/caliburn-g/
https://pyramidpenofficial.com/product/caliburn-pods/
https://pyramidpenofficial.com/product/gpen-roam/
https://pyramidpenofficial.com/product/g-pen-dash/
https://silverfuncenter.com/product-category/games/costco-xbox-series-x/
https://silverfuncenter.com/product-category/games/ps5-box/ps5-accessori...
https://silverfuncenter.com/product/kohls-playstation-5/
https://silverfuncenter.com/product/qvc-playstation-5/
https://silverfuncenter.com/product/pink-xbox-one-controller/
https://silverfuncenter.com/product-category/games/ps5-box/
https://eazenote.com/index.php/product-category/buy-fake-drivers-license...
https://eazenote.com/index.php/product/buy-fake-british-passport/
https://gamameth.live/product/buy-spravato-online/
https://gunsforsale.tech/product/holosun-508t/
https://gunsforsale.tech/product/holosun-509t/
https://gunsforsale.tech/product/holosun-507k/
https://gunsforsale.tech/product/compstock/
https://gunsforsale.tech/product/alamo-15/
https://gunsforsale.tech/product/atlas-bipod/
https://gunsforsale.tech/product/vortex-viper-reddot/
https://gunsforsale.tech/product/glock-26-slide/
https://gunsforsale.tech/product/sig-romeo-zero/
https://gunsforsale.tech/product/burris-rt6/
https://gunsforsale.tech/product/glock-43-slide/
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-pods-near-me/
https://alphamegaflower.com/product-category/buy-g-pen-gio-battery-online/
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-battery/
https://alphamegaflower.com/product/buy-cookies-x-g-pen-nova-lxe-vaporiz...
https://alphamegaflower.com/product/pax-2-on-sale/
https://alphamegaflower.com/product/buy-stiiizy-premium-jack-online/
https://alphamegaflower.com/product/buy-g-pen-duty-rig-online/
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-pods-nyc/ 
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-for-sale/
https://alphamegaflower.com/product/pax-pods-online
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-pro-pods/
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-pods-where-to-buy/
https://alphamegaflower.com/product/pax-pod-battery/ 
https://alphamegaflower.com/product/pax-era-2/

Vierailija
57/30 | 

People are encouraged to wash their hands, which requires that there are public places where you can wash your hands. There are many hygiene rules in cooking, but on the other hand, the food producer is also responsible for the quality.

Jana | float sheetrock

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014
Sisältö jatkuu mainoksen alla