Tuatara on yksi "elävistä fossiileista" - laji jonka ulkomuoto ei ole muuttunut miljoonien vuosien aikana. Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Tuatara on yksi "elävistä fossiileista" - laji jonka ulkomuoto ei ole muuttunut miljoonien vuosien aikana. Kuva: Wikimedia Commons

Monet lajit näyttävät samalta kuin ne näyttivät vielä dinosaurusten aikaan. Varsieväkala tunnettiin vain 66 miljoona vuotta vanhoista fossiileista kunnes se tarttui kalastajien verkkoon Etelä-Afrikan rannikolta vuonna 1938. Nykykrokotiilit eivät juuri eroa 70 miljoona vuotta jäänteistä. Samaan aikaan dinosaurukset ovat kehittyneet linnuiksi ja matelijamaiset esi-isämme meiksi.Vähän aikaa sitten uutisissa oli bakteeri, joka on käytännössä pysynyt samanlaisena kahden miljardin vuoden ajan.

Usein näihin lajeihin viitataan elävinä fossiileina. Ajatuksena on, että koska lajit muistuttavat fossiileita, ne eivät ole käytännössä muuttuneet. Ne ovat siis eräänlaisia tuulahduksia menneiltä ajoilta.

Mutta kysymys kuuluu: Onko 'elävä fossiili' hyvä nimitys? Ovatko nykyiset lajit samankaltaisia kuin edeltäjänsä? Ovatko ne todellakin ”lopettaneet” kehityksensä?

Evoluutiolla voidaan tarkoittaa montaa asiaa. Jos biologian opiskelijalta kysytään miten evoluutio määritellään, varmimmin kuulee populaatiogenetiikan määritelmän: evoluutio on populaation alleelisuhteiden muuttumista. Evoluutiota siis tapahtuu, kun eri geenimuodot harvinaistuvat ja toiset yleistyvät. Tähän evoluution muotoon on usein viitattu mikroevoluutiona. Mikroevoluutiota pystytään tarkkailemaan geenien tai yksinkertaisten geenien määrämien ominaisuuksien muutoksien perusteella.

Vastaavasti eliöiden lajiutumista tutkivat tutkijat viittaavat evoluutiolla johonkin muuhun: lajien ominaisuuksien muuntumiseen ja lajiutumiseen. Tämä vastaa makroevoluutiota. Mikro- ja makroevoluutiossa ei kuitenkaan ole mitään eroa sinänsä. Evoluutioteorian moderni synteesi ajattelee mikro- ja makroevoluutiota samana ilmiönä, mutta eri aikaskaaloilla. 

Jos pääsisimme vertailemaan elävien fossiilien geenejä silloin ja nyt, näkisimme varmasti merkittävää muutosta. Perimä voi muuttua merkittävästikin ilman että se suuremmin vaikuttaa eliön ulkonäköön. Valitettavasti emme pääse tekemään vertailua: DNA säilyy ympäristössä korkeintaan reilun miljoona vuotta. Jos kuitenkin vertailemme esimerkiksi lähisukuisten krokotiilien genomia, huomaamme, että niiden perimä muuttuu aivan yhtä nopeasti kuin muillakin selkärankaisilla.

Eliöiden rakennetta tutkimalle voimme vertailla oletettua muutosta tai sen vähäisyyttä. Ulkonäöstä voi päätellä kuitenkin vain osan ominaisuuksista. Lajin fysiologia on voinut muuttua merkittävästi, eikä siitä jää merkkejä meidän tunnistettavaksemme. Periaatteessa ei ole olemassa mitään syytä miksi eläviä fossiileja ei voisi olla – se on vain epätodennäköistä. Siihen on syynä yksinkertaisesti syynä se, että maailma muuttuu jatkuvasti ja täydellistä ratkaisua ei ole vielä keksitty.

Eliöiden sukulaisuutta tutkivalle elävä fossiili on täysin turha käsite: jokainen eliölaji on kehittynyt yhtä pitkään. Rakenteiden evoluution tutkijalle elävä fossiili kuitenkin voi olla järkevä käsite. Se nostaa evoluution kannalta keskeisiä kysymyksiä. Minkälaisissa olosuhteissa eliöt eivät muutu? Ovatko jotkut ratkaisut yksinkertaisesti niin voittajaratkaisuja, että muutos ei kannata?

Heti voittajainnovaation jälkeen evolutiivinen muutos on usein nopeampaa: esimerkiksi krokotiilien lajiutuminen oli nopeinta sen jälkeen kuin nykyinen malli kehittyi. Silloin krokotiilit valtasivat riittävän samankaltaiset elinympäristöt, mutta sopeutuivat jonkun verran kuhunkin ympäristöön. Samaten nisäkkäät monimuotoistuivat dinosaurusten kaudella nopeasti, kun nisäkkäiden hampaiden rakenne monimuotoistui ja ravinnon käsittely helpottui.

Evoluutiota voidaan hahmottaa kolmiulotteisena koordinaatistona, eräänlaisena mäkien ja laaksojen maisemana (kuvassa alla). Kaksiulotteinen koordinaatisto kuvaa genotyyppien eroja: mitä lähempänä yksilöt ovat maisemasssa, sitä samanlaisempia ne ovat perimänsä suhteen. Korkeus on puolestaan kelpoisuus: mitä korkeampi huippu, sitä parempi lisääntymismenestys yksilöillä on. Alla olevassa kuvassa sinisellä on paras kelpoisuus. Evoluutio pyrkii siis viemään yksilöitä ylämäkeen niin korkealle kuin mahdollista: punainenkin on matkalla ylöspäin.

 

Maisema kuvaa hyvin sitä, että evoluutio ei ole suunnitelmallista, eikä se johda parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Pysyvässä maisemassa yksilöt päätyvät usein lähimmälle huipulle. (Todellisuudessa maisema ei ole pysyvä: huiput voivat nousta ja laskea ympäristön muutoksen mukaan.) Mikä tahansa muutos huipulla todennäköisesti johtaa huonompaan asemaan ja vähentää lisääntymismenestystä. Korkeammalle huipulle pääsee vain jos pystyy ylittämään heikon lisääntymismenestyksen laakson, toisin sanoen, muutos on riittävän iso. Ylläolevan kuvan vihreä laji muuttuu yhdellä askelmalla huomattavasti enemmän kuin punainen tai sininen ja pystyy siten hyppimään huipulta toiselle.

Evoluutiomasiema antaa meille kaksi mahdollisuutta milloin eläviä fossiileja pystyy syntymään: huiput ovat korkeita tai mahdolliset muutokset ovat pieniä, kun ympäristön pysyy vakaana. Tällöin onnistuneen innovaation kehittänyt laji pystyy nousemaan hyvin korkealle huipulle, mutta jää lopulta sen vangiksi. Toisaalta eliö voi erikoistua niin pitkälle, että sen on vaikea kehittyä mihinkään suuntaan. Tämänkaltaiset lajit ovat puolestaan evoluution umpikujia, eräänlaisia elävän fossiilin kolikon kääntöpuolia. 

Kommentit (8)

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
9/8 | 

Voiko geenimutaatioita lisäävä ympäristötekijä, esim. jatkuva voimakas (muttei tappava) säteily, nopeuttaa evoluutiota? Olettaisin ainakin, että ilman mutaatioita uusia innovaatioita ei kehity vaikka ympäristö muuttuisi kuinka voimakkaasti tahansa.

Tuomas Aivelo
Liittynyt3.1.2014
Viestejä219
10/8 | 

Mutaatioita tapahtuu jatkuvasti ilmankin ympäristötekijöitä, koska DNA:n kopioitumisessa tapahtuu aina virheitä. Näiden määrä riippuu ihan siitä kuinka tehokkaita korjausmekanismeja on. Esimerkiksi viruksilla ei juuri ole, versus sitten aitotumalliset, kuten me, joilla niitä on paljon. Ja kuten viime blogikirjoituksessa kirjoititkin, tämä mutaationopeus vaihtelee eri DNA:n kohdissa ja tietyn tyyppiset muutokset ovat todennäköisempiä kuin toiset. Periaatteessa tämä muutosnopeus on kuitenkin samankaltainen lähisukulaisissa ja sitä voidaan käyttää ns. molekyylikellon pohjana.

En osaa suoralta kädeltä sanoa kuinka paljon ympäristötekijät aiheuttavat mutaatioita verrattuna kopioitumisessa tapahtuvaan - en edes sitä ovatko ne merkittävämpi vai vähemmän merkittävä tekijä. Esimerkiksi ihmisillä ituradan solut on suhteellisen hyvin suojattuja, toisin sanoen ympäristötekijät aiheuttavat yleensä enemmän mutaatioita pintasoluihin, kuten ihoon tai suoliston seinään. Syöpiä syntyy, mutta periytyvät muutokset ovat harvinaisempia.

Joka tapauksessa mutaationopeudessa on varmasti eroa elävätkö eliöt avoimessa auringonpaisteessa vai merenpohjassa. UV-säteily on varmasti merkittävimpiä mutageneettisiä tekijöitä. Toisaalta eliöllä voi olla erilaisia suojautumismekanismeja UV-säteilyä vastaan. Jos eliö kohtaa paljon mutageenejä, voisi hyvinkin olla järkevä sopeutuma suojautua näitä vastaan.

Vastauksena siis: Voi muttei välttämättä. Suurempi merkitys tällä voi olla kuitenkin yksilön oman elämänkaaren kannalta.

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
12/8 | 

Kiinnostava aihe tosiaan.

Eikö pikemminkin ionisoiva sätely kuten kosminen sätely (hiukkassäteily ja gammasäteily) tai röntgen, radon-kaasu yms. aiheuta enemmän mutaatioita kuin UV-säteily? (Vai mistähän tämä mielikuva tulee? Olisikohan ionisoiva säteily korkeaenergisempää?)

Ainakin röntgen-säteet läpäisenevät (enemmän tai vähemmän hyvin) ihmisen, joten sille lienevät alttiita myös ituradan solut? Ovatko ituradan solut erityisen herkkiä säteilylle, vai suojataanko niitä röntgenissä vain siitä syystä, että mutaatiot saattava periytyä?

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
13/8 | 

Jostan on jäänyt mieleen hain arkaainen "disain", ja eräs biologi, joka väitti, että hai on pysynyt aika muutttumattomana todella kauan (satoja tuhansia vuosia?), koska se kehittyi niin tehokkaaksi tappokoneeksi jo kauan sitten. Pitäneekö paikkansa?

Paul M
Liittynyt16.3.2005
Viestejä8643
14/8 | 

Jokainen keskikoulun tunnollisesti käynyt tietää, että siili on elävä fossiili.

Avocado on myös jokseenkin sama kuin dinosaurusten aikaan. Tänä päivänä siltä puuttuu sille sopiva alkuperäinen syöjä, mutta jotenkin se vaan menestyy.

 

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Pine
Liittynyt5.3.2012
Viestejä259
15/8 | 

Käsite ”elävä fossiili” on mielestäni huono ja harhaan johtava, koska se antaa helposti väärän mielikuvan siitä että kyseisen lajin evoluutio olisi muihin lajeihin verrattuna hitaampaa tai jopa pysähtynyt.

 

Uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet (Casane D ja Laurenti P 2013) ettei molekyylievoluutio (DNA) ole esimerkiksi varsieväkaloilla yhtään hitaampaa kuin muilla.

 

On totta ettei meillä ole olemassa fossiilien DNA:ta, mutta me voimme kuitenkin vertailla kahden tai useamman lähilajin perimässä tapahtuneita muutoksia. Koska lähilajit polveutuvat yhteisestä kantamuodosta saadaan helposti laskettua mutaationopeus jos lajiutumisen ajankohta tiedetään.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Kaiken takana on loinen

Tuomas Aivelo on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän karkaa arjestaan tutkimaan Helsingin viemärirottia, punkkeja ja metsämyyriä Alpeille, pohtimaan biologian oppimista tai ihan vain ihastelemaan loisia.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2018
2017
Heinäkuu
2016
2015
2014
Sisältö jatkuu mainoksen alla