Kiki ja Bouba eivät esittelyä kaipaa. KUVA: Andrew Dunn / Wikimedia Commons

Liidut kirskuvat. Fyysikot ahertavat työssään. Taulu täyttyy matemaattisista kaavoista, mutta kukaan ei sano sanaakaan. Liitu katkeaa. Tutkija katsoo toverinsa kaavaa. Sitten omaansa. Lopulta suoraan toveriaan. Kulmat kurtistuvat. Säestävä musiikki yltyy yhä kiivaammaksi. Nyrkit alkavat heilua. Ensin ilmassa. Viuh! Sitten uhkaavasti kohden toveria. Vauh! Huh, läheltä piti. Vain riitapukarien kömpelyys estää fyysiset vahingot. Johtajuudesta kamppailevat alfat jolkottelevat asemiinsa ja tilanne rauhoittuu kuin söpöilyvaiheeseen siirtyvä luontodokumentti.

Koko kohtaus tapahtuu täysin sanattomasti kuin mykkäelokuvassa. Olemme todistamassa mykkäfyysikoiden työskentelyä.

Mykkäfyysikot uskovat, että filosofiasta ei ole hyötyä fysiikan tutkimuksessa.

Kieli on filosofiaa, joten vakaumuksensa mukaan elävä mykkäfyysikko ei saa puhua, ei kirjoittaa eikä edes ajatella kielellisesti. Sallittua on vain matematiikka ja fysiikka, raakana ilman sanoja.

Mykkäfyysikko edustaa kaikkia niitä luonnontieteilijöitä, jotka pitävät filosofiaa tutkimuksessaan tarpeettomana, mutta puhun fyysikoista, koska fyysikko on lyhyt nimi, itseironia mukavaa, ja kaikki luonnonlait pohjimmiltaan fysiikkaa.

Mykkäfyysikolla on suuri ongelma. Nimittäin se, että matematiikkakin on kieli. Eli filosofiaa. Ja fysiikan tekeminen ilman matematiikkaa menee vielä verrattomasti vaikeammaksi kuin fysiikan tekeminen ilman sanoja. Voidaan tietysti yrittää rajata matematiikka filosofian ulkopuolelle sopimalla, että filosofia tarkoittaa vain ns. luonnollisen kielen filosofiaa.

Rajanveto luonnollisen kielen ja matematiikan välillä on kuitenkin ongelmallista, koska teoreettisten ammattifilosofien kieli ja käsitteistö ei välttämättä ole sen "luonnollisempaa" kuin matematiikka. Supervenienssi ei liene sen luonnollisempi käsite kuin vaikkapa funktio. Lisäksi myös matematiikan tuloksia voidaan ilmaista luonnollisen kielen avulla – muuttuisiko matematiikka siis filosofiaksi vasta siinä vaiheessa, kun symbolein kirjoitettu kaava lausutaan sanallisesti? Että kaava "1 + 1 = 2" olisi matematiikkaa, mutta lause "yksi ynnä yksi on yhtä kuin kaksi" filosofiaa.

Numerot, matemaattiset symbolit ja kaavat eivät tulkitse itseään, joten luonnollisen kielen käyttöä on hyvin hankala välttää.

Entä sitten nyrkkien heilutus ja muu kehonkieli? Ainakaan matematiikaksi tappelua ja huitomista ei yleensä kutsuta, ja ihmiseläimelle ne ovat erityisen luonnollinen tapa kommunikoida. Ovatko nekin siis filosofiaa?

Joku tietysti ajattelee, että olen täysin väärässä samaistaessani kielen ja filosofian. Suomessa vallitsee kuitenkin metafilosofian vapaus, joten minun kielipelissäni filosofia = kieli. Ja jos kaksi kilpailevaa kielipeliä kykenee esittämään samat käsitteet ja väitteet, niin yksinkertaisempi on parempi. Jos onnistut perustelemaan minulle, että ajattelustani seuraa tarpeetonta monimutkaisuutta tai muita ongelmia, niin muutan kielipeliäni mieluusti.

Mykkäfyysikko on tietenkin karikatyyri. Mutta kysymys filosofian merkityksestä luonnontieteellisessä tutkimuksessa ansaitsee vastauksen.

Itse ajattelen, että fyysikot tutkivat luontoa ja filosofit kieltä. Koska kieli on osa luontoa, filosofit tutkivat ainakin periaatteessa myös luontoa. Mitä kukin sitten käytännössä tutkii, on toki oma, oleellinen kysymyksensä.

Kiki ja Bouba (ent. Takete ja Baluba) osoittavat, että sanat eivät ole täysin mielivaltaisia sopimuksia vaan sisältävät myös kulttuurista riippumatonta biologiaa. Luonto ei lähde filosofiasta, eikä filosofia luonnosta. Fyysikko on filosofi ja filosofi on fyysikko, halusi tai ei.

Mitä sitten valistunut fyysikko oikeasti tarkoittaa väittäessään, että "filosofiasta ei ole hyötyä fysiikan tutkimuksessa"? Luullakseni likimain sitä, että yliopistossa tehtävä (teoreettisen) filosofian tutkimus ei hyödytä fysiikan tutkimusta. Ja on siinä luullakseni likimain oikeassa. Feynmanin sääntö "turpa kiinni ja laske" on usein noudattamisen arvoinen.

Kaikki fysiikan tutkimukseen liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan ratkea pelkästään nyrkkien ja matematiikan avulla. Osa ongelmista ratkeaa puhumalla. Eli filosofian avulla.

Olen itse elävä todiste fyysikosta, jonka mielestä filosofiasta on hyötyä tutkimuksen tekemisessä. Varmasti tehdään paljon akateemista filosofian tutkimusta, josta ei ole fysiikan tutkimuksen kannalta hyötyä, mutta uskon että parhaimmillaan filosofia auttaa jäsentämään monimutkaisia käsitteitä mahdollisimman taloudellisesti.

Hyvä filosofi tekee kielelle saman, minkä sieventäminen tekee matemaattisille kaavoille. Eli esittää oleellisen sisällön kaikille helpommin ymmärrettävässä muodossa. Mikä helpottaa sekä suuren yleisön viestintää että luonnontutkijoiden omaa työtä ja keskinäistä kommunikaatiota.

Olen sanonut, että fysiikan suhde filosofiaan on kuin signaalin suhde kohinaan. Hyvä filosofi auttaa siivoamaan kohinaa, jolloin fyysikon on helpompi erottaa kokeista ja havainnoista signaali.

Kommentit (6)

Matias Slavov
2/6 | 

Oli kiinnostavaa lukea fyysikon näkökulmasta filosofian roolista fysiikassa.

Akateemisena filosofina oma näkemykseni on, että fysiikka ja filosofia ovat selvästi eri asioita, mutta niiden välillä on harmaata aluetta, josta ei voida selvästi sanoa kummasta on kyse. Tätä harmaata aluetta voi luonnehtia luonnonfilosofiaksi. Sen alaan kuuluvat mm. kysymykset luonnonlakien ja ajan luonteesta. Itse ajattelen, että tarvitsemme em. teemojen tutkimukseen sekä fysiikkaa että filosofiaa.

Jukka Savorinen
Liittynyt27.10.2020
Viestejä573
3/6 | 

Siivotaampa vähän nykyisiä kosmologian teorioita 😃

Avaruudessa laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Ja tämähän on jo todistettu tieteellisesti.

Ja sinäkin hyväksyisit asian jos Einstein ei olisi tempaissut hatustaan uutta jumalaa jolle antoi nimeksi kaareutuva avaruus.

Nyt kuitenkin uskot tuon jumalan, kaareutuvan avaruuden olemassa oloon. Ja syyllinen tähän on Einstein. Ja sinä itse.

Ajatellaan että Einstein olisi esittänyt saman kuin minä eli että atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät pimeää laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. laajenevan valon luonne.

Hän olisi kertonut että esim. Auringon ohi työntyvän laajenevan valon liikerata taipuu kohti Aurinkoa, koska miljardeja vuosia avaruudessa laajentunut valo, jota Aurinkoakin kohti työntyy, sisältää työntävää voimaa joka työntää Auringon ohi työntyviä fotoneita kohti Aurinkoa.

Einstein olisi ennustanut että Auringonpimennyksen aikana tämä voitaisiin todistaa havainnoimalla Auringon taustalla olevia tähtiä joiden paikka tiedetään.

Ja sitten asia olisi todistettu tieteellisesti.

Eikä kellekään ikinä missään enää tuon jälkeen olisi tullut mieleen esittää idioottimaista väitettä hokkus pokkus avaruudesta joka muka kaareutuu, laajenee, aaltoilee, kiertyy, venyy ja paukkuu aina sen mukaan mitä jonkun havainnon selittämiseen tarvitaan.

Vain luuserit selittävät havaintoja hokkus pokkus avaruudella, koska eivät kykene selittämään havaintoja avaruudessa liikkuvien ja avaruudessa muuttuvien systeemien avulla.

Hokkus pokkus avaruudelle on helppo antaa ominaisuuksia joiden avulla hokkus pokkus avaruus tekee sitä ja tätä aina sen mukaan mitä milloinkin pitää selittää ilman että oikeasti selittää yhtään mitään.

Laajeneva avaruus on keisari alasti

😃

Laajeneva avaruus on huuhaata

Kaareutuva avaruus on huuhaata

Aaltoileva avaruus on huuhaata

Kiertyvä avaruus on huuhaata

Mitään näistä hokkus pokkus avaruuksista ei tarvita.

Riittää että valot koostuvat suurimmaksi osaksi meille pimeistä laajenevista aalloista jotka vuorovaikuttaessaan toistensa kanssa, kiihdyttävät toistensa laajenemista ja saavat näin toistensa vauhdin kiihtymään samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

Kun tämän ymmärtää ja hahmottaa, ymmärtää ettei tuollaisia hokkus pokkus avaruuksia tarvita.

Samalla selittyvät monet tähän asti mysteereinä pysyneet asiat ilman selittämättömiä pimeitä aineita, pimeitä energioita, vetäviä voimia jne.

Kuten myös

1. Valon kosmologinen punasiirtymä

2. Ns. gravitaatiolinssi-ilmiö

3. Ns. gravitaatiopunasiirtymä

4. Kaksoisrakokoe

5. Miten valot osaavat aina liikkua valolle ominaisella vauhdilla.

😃

Laajeneva avaruus on keisari alasti

Jukka Savorinen
Liittynyt27.10.2020
Viestejä573
4/6 | 

Fyysikot ja kosmologit ilmiselvästi tarvitsevat filosofisen näkemyksen esim. siitä mitä avaruus ei voi olla ja mitä se on.

Lähtökohtani voi syystä tai toisesta olla väärä, mutta jos se on oikea, niin sitten oletan hyvinkin todennäköisesti olevani oikeilla jalanjäljillä.

Siis sen suhteen miten maailmankaikkeus toimii.

Eli erittäin oleellinen kysymys kuuluu, voiko avaruudella itsellään olla mitään sellaisia ominaisuuksia jotka vaikuttaisivat avaruudessa oleviin, avaruudessa liikkuviin ja avaruudessa muuttuviin systeemeihin.

Minä väitän ettei ole.

Väitän myös että tuo väite voidaan perustella tieteellisesti siten että todetaan että loogisesti ajateltuna avaruudella itsellään ei voi olla mitään sellaisia ominaisuuksia jotka vaikuttaisivat avaruudessa liikkuvaan aineeseen tai avaruudessa liikkuvaan valoon.

Olen itse pyöritellyt aihetta juuri sen takia että olisi hyvä saada aikaiseksi lyhyt ytimekäs teksti jossa todetaan loogisesti minkä takia avaruus ei voi vaikuttaa mihinkään mitenkään.

Ja ettei se itse voi muuttua millään tavalla.

Yksi hyvä toteamus on siinä että

jos se liikkuu ja muuttuu, se liikkuu ja muuttuu avaruudessa, jolloin se ei voi olla avaruutta.

Toinen hyvä on tässä

Muuttuvan systeemin muutos vaatii sen että muuttuva systeemi koostuu erillisistä osista jotka liikkuvat suhteessa toisiinsa ja tuohon muuttuva systeemi tarvitsee taustalleen paikan / tilan / avaruuden jossa muuttuva systeemi liikkuu siten että sen omat erilliset rakenteet liikkuvat saman aikaisesti avaruudessa suhteessa toisiinsa.

Ja kun avaruuden itsensä taustalla ei enää ole mitään paikkaa / tausta-avaruutta, voidaan todeta ettei avaruuden itsensä muuttuminen ole mahdollista.

Eli avaruus itsessään ei voi koostua erillisistä osista jotka liikkuvat suhteessa toisiinsa.

Jos muuttuvan avaruuden taustalla olisi joku paikka, niin sitten tietysti voisi, mutta muuten ei.

Näin ollen olen perustellut loogisesti sen että ne jotka selittävät havaintoja avaruuden avulla, ovat luusereita!!!

Vain luuserit turvautuvat avaruuteen kun selittävät havaintoja.

😃

Laajeneva avaruus on keisari alasti

Jukka Savorinen
Liittynyt27.10.2020
Viestejä573
5/6 | 

Jos joku edelleen väittää että avaruus muuttuu ja vaikuttaa asioihin, niin hänen on syytä perustella väitteensä tieteellisesti.

Enää ei riitä että heiluttaa käsiään ja sanoo avaruuden tekevän sitä ja tätä, ilman että kuvailee miten.

Jos siihen sortuu, niin silloin hänen on syytä myöntää olevansa luuseri joka selittää asioita hokkus pokkus avaruuden avulla.

😃

Laajeneva avaruus on keisari alasti

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla