Kirjoitukset avainsanalla energia

Fysiikan kauneus piilee yksinkertaisuudessa. Otetaan esimerkiksi Newtonin laki F=dp/dt, joka kertoo että voima on liikemäärän muutosnopeus. Yksinkertaisuudestaan huolimatta tämä pikku yhtälö ennustaa luvuttoman kirjon erilaisia ilmiöitä hyvin yleisesti, monimutkaisista yksityiskohdistaan riippumatta.

Kuvitellaan vaikkapa pitkän ketjun päähän kiinnitettyä painoa eli moukaria, jota heitetään maasta suoraan ylös. Mitä Newtonin laki sanoo moukarin liikkeestä?

Aluksi paino ja ketju makaavat maassa paikallaan. Sitten painolle annetaan kohtisuora nopeus ylöspäin, vaikkapa 10 metriä sekunnissa. Jokainen esineitä viskellyt toki tietää, että se mikä menee ylös tulee myös alas. Mutta vain fysiikan teoria ennustaa tarkasti, kuinka korkealla paino käy kunnes putoaa.

Jos ketju on olemattoman kevyt, Newtonin teoria ennustaa että 10 m/s vauhdilla heitetty paino käy 5 metrin korkeudessa. Kuten oikeasti käykin. Korkeus on sama, olipa heitetty kappale minkä painoinen hyvänsä ja koostuipa se mistä aineesta hyvänsä. Newtonin teoria ennustaa oikein myös sen, että moukari törmää maahan samalla 10 m/s vauhdilla jolla se heitettiin ylös, eli että liike-energia säilyy (kun heitetään tyhjiössä tai ilmanvastus voidaan muuten unohtaa.)

Kun ketju painaa huomattavan osan koko moukarin painosta, tilanne muuttuu vielä mielenkiintoisemmaksi. Nimittäin tällöin Newtonin teoria ennustaa nousukorkeuden lisäksi, että moukarin energiasta tietty osa hukkuu väistämättä lämmöksi. 

Jos painon massa on 10 kg ja ketjun massa 1 kg per metri, 10 m/s vauhdilla heitetty paino nousee 3,6 metrin korkeuteen. Tämä on 86% siitä (4,2 m) korkeudesta, jolle moukari ketjuineen nousisi mikäli sen energia säilyisi. Moukarin liike-energiasta 14% hukkuu siis lämmöksi, mikä näkyy myös siinä että se törmää maahan huomattavasti pienemmällä nopeudella kuin millä se heitettiin ylös. Yllättävintä ennusteessa on se, että lämmöksi muuttuva osa ei riipu painoon kiinnitetyn ketjun, vaijerin, köyden tai narun materiaalista tai muodosta. Ilman teoriaahan voisi luulla, että sulavasti liikkuva naru aiheuttaisi vähemmän energiahävikkiä kuin kankea ketju.

Laskussa on ratkaisevaa käyttää Newtonin lain oikeaa muotoa F=dp/dt, eikä koulussa opetettavaa muotoa F=ma, joka pätee ainoastaan rajatummissa tapauksissa, jossa massa on vakio. Moukarissa liikkuvan osan massahan muuttuu sen mukaan, kuinka suuri osa ketjusta liikkuu painon mukana ja kuinka suuri osa lepää maassa. Toinen esimerkki muuttuvasta massasta on suihkumoottorilla toimiva raketti, jonka liikkeen koulusta tuttu F=ma ennustaa täysin väärin.

Fysiikan kauneus on yksinkertaisuudessa, voima ennustuskyvyssä. Fysiikassa yksinkertainen ennustaa monimutkaista. Fysiikassa voima ja kauneus ovat yhtä.

Kommentit (3)

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
1/3 | 

Mistä päättelit, että massavirtaversiossa energiaa muuttuisi nimenomaan lämmöksi?

Työtähän tekee maan puskuvoima, ei painovoima. Aika suhteessa massaan on erilainen, kun kappale heitetään kokonaan vapaaseen pudotukseen kuin jos se siirtyy asteittain vapaaseen pudotukseen.

Rakettiyhtälössä raketti on massavirran suhteen maanpinnan asemassa (ketjun analogia) - siinä tietysti osa energiasta muuttuu silminnähtävästi lämmöksi.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
2/3 | 

Teppo Mattsonille aihevinkki.

http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/tutkijat-vaittavat-maailma-jo...

En tiedä miten vahvoja todisteita nyt sitten on joku taas löytänyt sille, että maailma onkin hologrammi, mutta ihan arkiajattelijana tulee pari outoutta mieleen...

1) Mitä ne hologrammit sitten ovat, jotka on meille hologrammeja tässä kaksiulotteisessa maailmassa?

2) Miksi näen hologrammin 3 ulotteisena, mutta käteni lipuu hologrammin läpi, kun taas kolmiulotteisen kappaleen myös tunnen kolmiulotteisena kappaleena?

Ruhollah.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
3/3 | 

Teppo kirjoitti: Fysiikan kauneus on yksinkertaisuudessa, voima ennustuskyvyssä. Fysiikassa yksinkertainen ennustaa monimutkaista.

Joskus voi tuntua asioiden olevan toisinkin päin.  Tällainen tunne pyrkii itselleni tulemaan muistellessani Schrödingerin yhtälöitä ja varsinkin niiden ratkaisemista joissakin tapauksissa,  joissa  jokin Sch. yhtälön ratkaisu antaa tietoa ratkaisemiseen verrattuna ainakin alkeellisen kuvailun tasolla jonkin verran yksinkertaisemmasta ilmiöstä, esimerkiksi tunneloitumisesta tai Meissnerin efektistä,  näin ainakin muistelen sen olevan. Kyseisen yhtälön plus sen ratkaisujen ennustuskyky on toki valtava. Mutta kaikki yhtälöön liittyvä tuntuu kyllä maallikosta monimutkaiselta.  Tosin koko yhtälö ja sen ratkaiseminen alkavat varmaan tuntua sangen yksinkertaisilta kun  päähän on ensin päntätty melkoinen joukko matemaattista tietoa ja taitoa. Vaikea ratkaista, onko silloin yksinkertainen ennustamassa monimutkaista. 

Matematiikka sinänsä voi myös olla lumoavan kaunista siihen uppoutuneelle mielelle.  Nyt on tosi vaikea sanoa, onko oletetun kaltaisen matemaattisen avaruuden rakenteesta saatu tulos (esim. Gaussin lauseen kuvaannollinen tulkinta tulkinta) helpompi vai vaikeampi ymmärtää kuin tuloksen antava matemaattinen toimitus.

Tässä voi olla huippukiinnostava, fysiikan lakien syväolemusta selvittämään pyrkivä aihealue - varsinkin, jos ottaa kvantti-informaation professori Vlatko Vedralin ehdotuksen tosissaan ja alkaa käyttää mielikuvitusta informaatiokäsitteen laajentamiseksi..

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Fysiikan suurimpia ratkaisemattomia kysymyksiä on, miten näennäisen yhteensopimattomat gravitaatio ja kvanttifysiikka yhdistyvät kvanttigravitaation teoriaksi. Alan menestyneimmät asiantuntijat ovat työskennelleet aiheen parissa vuosikymmeniä, mutta tuhansista julkaisuista huolimatta kvanttigravitaation selittävää kaiken teoriaa ei ole näkynyt eikä kuulunut, paitsi teoreetikon haaveissa.

Teorian puuttumisen lisäksi kvanttigravitaation vaikeutena on sen kokeellinen testaaminen. Gravitaation kvantti-ilmiöiden kun pitäisi tulla näkyviin vasta ns. Planckin energialla eli alkuräjähdyksen kaltaisissa ääriolosuhteissa. Planckin energia on karkea suuruusluokkaennuste, joka saadaan yhdistämällä gravitaation ja kvanttifysiikan tunnetut luonnonvakiot energianlaatuiseksi luvuksi.

Suurin toivomme saavuttaa Planckin skaala onkin katsoa menneisyyteen, kohti alkuräjähdystä. Kiitos säteilyn rajallisen nopeuden, menneisyyteen katsominen onnistuu katsomalla riittävän kauas.

Teoriasta tiedämme, että alkuräjähdyksestä saapuu kaiken sorttista säteilyä, mm. neutriinoita, sähkömagneettista ja gravitaatiosäteilyä. Alkuräjähdys säteilee siis korvaamatonta tietoa perimmäisistä luonnonlaeista. Ongelma on heikon signaalin havaitseminen kaiken kohinan keskeltä.

Sähkömagneettista mikroaaltotaustaa on havaittu jo 60-luvulta lähtien ja tästä säteilystä on erityisesti viime vuosikymmenten tarkkuusmittausten myötä tullut merkittävimpiä kosmologisia havaintolähteitä. Havaitsemamme mikroaaltotausta ei kuitenkaan ole lähtöisin aivan maailmankaikkeuden korkeaenergisimmistä varhaisvaiheista, joten sen sisältämä tieto alkuräjähdyksestä on epäsuorempaa kuin vaikkapa (toistaiseksi) havaitsemattoman gravitaatiotaustasäteilyn kuljettama informaatio.

Meidän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse nähdä Planckin skaalan syvyydelle alkuräjähdykseen, jotta voisimme saada havaintotietoa kvanttigravitaatiosta ja kaiken teoriasta. Nimittäin energia ei jakaudu kaikkien hiukkasten kesken tasan, vaan jakaumalla on matala- ja korkeaenergiset häntänsä. Tämä jää huomiotta, kun lasketaan vain keskiarvoihin perustuvia suuruusluokka-arvioita.

Hiukkasten energiajakauman häntä näkyy esimerkiksi Einsteinin selittämässä Brownin liikkeessä, kun pölyhitu saa potkuja erityisen korkeaenergisiltä molekyyleiltä.

Toinen esimerkki ovat ns. Oh My God -hiukkasina tunnetut erityisen korkeaenergiset kosmiset säteet, joita on onnistuttu havaitsemaan toistakymmentä vuodesta 1991 lähtien. 

Havaittujen OMG-hiukkastenkin energiat ovat tosin jääneet miljoonia kertoja Planckin energiaa pienemmäksi. Tämä ei ole yllättävää, sillä nykymaailmankaikkeutemme keskienergia jää useita miljardeja miljardeja miljardeja kertoja Planckin skaalaa pienemmäksi.

Mutta mitä lähempänä varhaisen maailmankaikkeuden keskienergia on Planckin skaalaa, sitä paksummaksi Planckin energialle ulottuva energiajakauman häntä käy. Toisin sanoen, mitä nuoremmasta maailmankaikkeudesta on kyse, sitä yleisemmäksi Planckin energialle yltävät varsinaiset OMFG-hiukkaset käyvät. Sitä todennäköisempää on myös, että tällaiset harvinaislaatuiset korkeaenergiset piikit jättävät jälkensä myös siihen säteilyyn joka saapuu meidän havaintolaitteisiimme.

Juuri tämä energiajakauman häntä voi olla paras toivomme testata kaiken teoriaa.

Kommentit (4)

WSolsticeHOu
Liittynyt3.1.2016
Viestejä3618
1/4 | 

"Fysiikan suurimpia ratkaisemattomia kysymyksiä on, miten näennäisen yhteensopimattomat gravitaatio ja kvanttifysiikka yhdistyvät kvanttigravitaation teoriaksi. Alan menestyneimmät asiantuntijat ovat työskennelleet aiheen parissa vuosikymmeniä, mutta tuhansista julkaisuista huolimatta kvanttigravitaation selittävää kaiken teoriaa ei ole näkynyt eikä kuulunut, paitsi teoreetikon haaveissa."

Eikä tule näkymään, eikä kuulumaan!!!

Vetäviä voimia ei voi selittää koska niitä ei ole olemassa.

onesimpleprinciple edellä aikaansa

https://youtu.be/tGnYTvS6nBA

...

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

nunnunnuu
2/4 | 

"Fysiikan suurimpia ratkaisemattomia kysymyksiä on, miten näennäisen yhteensopimattomat gravitaatio ja kvanttifysiikka yhdistyvät kvanttigravitaation teoriaksi. " Minun vastaukseni on että ne eivät yhdisty mitenkään koska ne ovat todellakin yhteensopimattomat. Yhteensopimattomuudesta on jo vuosikymmenien todistusaineisto: jos jokin ei millään onnistu, sekin on enenevää todistusaineistoa. Esimerkiksi jos nelikulmaisen palikan hakkaaminen reikään ei sadassa vuodessa onnistu, voidaan kenties päätellä että palikka ei sovi reikään!

"Alan menestyneimmät asiantuntijat ovat työskennelleet aiheen parissa vuosikymmeniä" miten heidän menestymisensä alallaan ilmenee kun kerran he epäonnistuvat vuosikymmenestä toiseen? H.C.Andersenin satua mukaillen: kuka paljastaisi fyysikoiden uudet vaatteet?

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
3/4 | 

https://m.youtube.com/watch?v=yzqJ8VkL3fQ

Seth kuvailee hyvin omankin asenteeni kvanttigravitaatioon. Ei se ole tarpeellinen. Gravitaatio voi olla inertian emergenssi ja vain muutossignaaleilla on merkitystä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Energiaan me luotamme. Tämä motto kiteyttää monen aineellisen maailmankuvan. Ei ehkä pitäisi.

Edellisessä kirjoituksessa selvisi, että energiaa ei voida paikantaa. Jos jo energian paikantumattomuus järkyttää, kannattaa vakavasti harkita jatkatko lukemista enää eteenpäin. Etenkin jos energian säilyminen on lähellä sydäntäsi. Sinua on varoitettu!

Totesin viimeksi, että energian säilyminen liittyy ajansuuntaiseen symmetriaan. Laajeneva maailmankaikkeutemme ei kuitenkaan ole symmetrinen ajassa. Menneisyydessä on alkuräjähdys, tulevaisuudessa jotain muuta. Niinpä ei ole aikasymmetriaan liittyvää säilymislakiakaan.

Kirjoitin kuitenkin myös, että eristetyn systeemin kokonaisenergia on vakio. Eli että energia säilyy. Olenko siis kääntänyt takkini lipevästi kuin possua syövä ravimies? En, sillä lupasin energian säilyvän vain eristetyssä systeemissä. Maailmankaikkeus ei ole eristetty systeemi.

Jos sinusta kaikesta huolimatta vahvasti tuntuu, että energian täytyy säilyä myös kosmologiassa, et ole tunteesi kanssa yksin. Jopa kosmologian tutkijoiden keskuudessa on yllättävän yleistä ankkuroitua energian säilymiseen kuin pyhään uskonkappaleeseen. Esimerkiksi Edinburghin yliopiston professori Andrew Liddle vastaa kosmologian oppikirjansa An Introduction to Modern Cosmology sivun 42 kysymykseen "säilyykö maailmankaikkeuden kokonaisenergia sen laajetessa?" sivulla 163 näin: "Energy is always, always, always conserved."

Eräs tapa ymmärtää energian säilymättömyys kosmologiassa on huomata, että yleinen suhteellisuusteoria ei tunne yleistä energian lauseketta, joka sisältäisi ristiriidattomasti myös painovoiman energian. Siinä erikoistapauksessa, että avaruus on kaukaisuudessa laakea, säilyvä kokonaisenergia voidaan laskea. Mutta kaukaisuudessa (eli äärettömyydessä) laakea avaruus tarkoittaa juuri eristettyä systeemiä. Eikä oma maailmankaikkeutemme ole kaukaisuudessa laakea, vaan jatkuu tilastollisesti samanlaisena kaikkiin suuntiin.

Omaa fysikaalista maailmankuvaani energian säilymättömyys ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Nimittäin suhteeni energiaan on puhtaasti välineellinen. Näen energian säilymislain ainoastaan kätevänä ehtoyhtälönä, joka helpottaa ennusteiden laskemista fysiikan teorioista. Samat ennusteethan voidaan laskea suoraan liikeyhtälöistä, jotka määräävät koko systeemin. Tilanteessa, jossa energia ei säily, ennusteiden laskeminen on ainoastaan teknisesti hankalampaa.

Valitettavan usein havaittu energian säilyminen esitetään aukottomaksi todisteeksi henkiä ja muita yliluonnollisia ilmiöitä vastaan. Oikeasti energian säilyminen ei itsessään ole tässä lainkaan riittävä todiste, vaan riittävä todiste on se, että havainnot ja kokeet noudattavat fysiikan lakeja kokonaisuudessaan. Energian säilyminen yksistään rajoittaa vain yhden vapausasteen ja jättäisi pyhille ja epäpyhille hengille vielä valtaisan määrän liikkumavaraa.

Tarinan opetus on se, että jos haluat rakentaa fysikaalisen maailmankuvasi kestävälle pohjalle, sitä ei kannata rakentaa energian varaan. Kestävän pohjan tarjoaa tieteelliseen menetelmään sitoutunut fysiikka. Siis ei "energiaan me luotamme", vaan "fysiikkaan me luotamme".

Kommentit (28)

Vierailija
1/28 | 

Ettet vaan sotke ihmisiä viisastelemalla; kyllähän energia säilyy nykyisen empiirisen tiedon mukaan ja se on sisäänrakennettu Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan. Jostain sen takaa voi löytyä uusia ilmiöitä ja uusia yhtälöitä jotka vievät tiedettä eteenpäin, mutta siellä ei vielä olla.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
2/28 | 

Vierailija kirjoitti:

kyllähän energia säilyy nykyisen empiirisen tiedon mukaan ja se on sisäänrakennettu Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan.

Empiirisen tiedon mukaan energia säilyy eristetyssä systeemissä.

Voitko täsmentää mitä tarkoitat yleiseen suhteellisuusteoriaan sisäänrakennetulla energian säilymisellä? Einsteinin kenttäyhtälön G=T energia-liikemäärätensori T ei sisällä painovoimaenergiaa, eikä T:n jatkuvuusyhtälöstä siten seuraa globaalia energian säilymislakia. Ainoastaan siinä erityistapauksessa, että T (ja kaarevuus) lähestyy nollaa kaukaisuudessa (eli systeemi on eristetty), saadaan suhteellisuusteoriassa globaali energian säilyminen. Mutta tällainen ratkaisu ei vastaa havaittua maailmankaikkeutta.

KK
3/28 | 

"Empiirisen tiedon mukaan energia säilyy [i]eristetyssä[/i] systeemissä."

Eikö eristetyllä systeemillä tarkoiteta nimenomaan sellaista, josta energiaa ei siirry muualle eikä myöskään muualta tule sinne energiaa?

Eikö tästä määritelmästä seuraa, että maailmankaikkeus kokonaisuudessaan [i]on[/i] eristetty systeemi? Siitähän ei voi siirtyä energiaa minnekään "muualle", koska sellaista "muualla" olevaa paikkaa, joka ei kuulu maailmankaikkeuteen, ei ole; eikö maailmankaikkeus tarkoita nimenomaan "kaikkea, mikä  on olemassa"?

Vieläpä voisi olettaa, että maailmankaikkeus kokonaisuutena on aina todella [i]täydellisen[/i] eristetty systeemi. Mikään sitä pienempi systeemi ei koskaan ole [i]täysin[/i] eristetty, korkeintaan melkein.

Että energia säilyy eristetyssä systeemissä, merkitsee siis oikeastaan samaa kuin että sitä ei synny tyhjästä eikä häviä olemattomiin. Jos energia koko maailmankaikkeudessa ei säily, jostakinhan sitä täytyy syntyä lisää tai hävitä, ja silloin voitaisiin tunnistaa jokin rajoitetumpikin systeemi, jossa sitä syntyy tai häviää eikä ole kysymys sen siirtymisestä muualle tai muualta?

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
5/28 | 

Tyhjöenergian dynamiikkaa massojen, liikeavaruuden ja säteilyn yhteydessä ei ole tutkittu riittävästi.

Eihän nykyisen paradigman mukaan kaikkeuden rajatussa otoksessakaan säily energia, ellei suljeta laajentumista, vallankin kiihtyvää sellaista, kompensoiden ulos tarkastelusta.

Tyhjöenergiadynamiikassa gravitaatio ja laajeneminen saattavat hyvinkin sisältyä semipaikallisiin mekanismeihin, esim. tyhjöenergiaa kuluisi massakappaleiden ylläpitoon, mutta sitä syntyisi lisää säteilyn punasiirtymästä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

OJP.
Liittynyt18.1.2013
Viestejä2230
6/28 | 

  Niinpä niin. Oma käsitykseni on, että    Einsteinin - Planckin   kvantti - energian säilymisen lain mukaan  alkurajähdyksen hetkellä 0 -  10 potenssin  - 42 s energia muuttui muuttui aineeksi.

On syytä olettaa, että  prosessi toistuu havaitussa ,  valon nopeudella laajenevassa  hav universumissa.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Jukteri
7/28 | 

Sorry Teppo, mutta en usko nykyfysiikkaan, enkä nykyfyysikoihin jotka uskovat vetävän voiman ja / tai kaareutuvan avaruuden olemassa oloon!

Liike = energiaa

Energia on liikettä!

Liike = työntävää voimaa

Käytä mielikuvitusta ja poista kaikki liike / energia / työntävä.voima avaruudesta. Silloin jäljelle ei jää mitään. Olisi vain tyhjä avaruus joka itsessään on ei yhtään mitään! Nyt voit kysyä, missä se vetävä voima oli? Ei missään, koska ei sitä ole olemassa!

Liikkeen / energian kierrätykseen ikuinen maailmankaikkeus ei tarvitse vetävää voimaa!

Kierrätys onnistuu pelkän työntävän vliman avulla ja sitähän se liike / energia on, työntävää voimaa, ei mitään muuta!

http://onesimpleprinciple.com/

33
rakkautta
:)

Jukteri
8/28 | 

"Entä sitten liike-energia? Eikö se nyt ainakin voida paikantaa liikkuvaan hiukkaseen?"

"Energian paikantumattomuus saattaa tuntua koko fysikaalisen maailmankuvan kyseenalaistavalta ongelmalta. Todellisuudessa ainoastaan harhainen intuitiomme sanoo, että energian täytyisi olla jossain tietyssä paikassa. Fysiikalle se ei ole ongelma, vaan päinvastoin avaa mahdollisuuksia teorioiden kehittämiselle. Se vihjaa, että tilan, paikan ja avaruuden käsitteet saattavat olla vain karkeistavien aivojemme luomia malleja eli yksinkertaistuksia todellisuudesta."

Entäpä jos asia on juuri päin vastoin?

Entäpä kun maailmankaikkeus onkin yksinkertaisempi kuin se kuva joka ihmisille siitä syntyy?

Entäpä jos se onkin niin että hiukkanen on illuusio?

Hiukkanen / tihentymä on vain liikettä / energiaa joka liikkuu suhteessa ympäristöönsä ja sisältää sen lisäksi oman sisäisen liikkeen / energian joka vaihtuu hiukkasessa ajan kanssa kokonaan!

Näinhän on jos hiukkanen / tihentymä koostuu kertaluokkaa pienemmistä tihentymistä jotka kierrättävät keskenään liikettä / energiaa vielä pienempinä tihentyminä, jolloin osa hiukkasen sisäisestä liikkeestä / energiasta ohjautuu ulos kohti muita hiukkasia joista onkin jo työntymässä liikettä / energiaa kohti meidän tarkastelemaa hiukkasta / tihentymää kaksi kertaluokkaa pienempinä tihentyminä jotka meidän hiukkanen saa haltuunsa omaksi sisäiseksi liikkeeksensä / energiaksensa työntävän voiman avulla jota sillä siis riittää koska liikkeestä / energiasta / työntävästä voimastahan se hiukkanen nimenomaan koostuu, eikä mistään muusta!

Joten eihän se liike / energia missään piilossa ole!

Mittään muuta kuin liikettä / energiaa kun ei edes ole olemassa!

33
rakkautta
:)

Jukteri
10/28 | 

"Energia ei säily kosmologiassa – entä sitten?"

Liikettä / energiaa ei synny tyhjästä hokkus pokkus!

Liike / energia ei häviä hokkus pokkus!

Liike / energia on ikuista!

Teoria kaiken alusta on tyhmä!

33
rakkautta
:)

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
11/28 | 

Mattson: Valitettavan usein havaittu energian säilyminen esitetään aukottomaksi todisteeksi henkiä ja muita yliluonnollisia ilmiöitä vastaan. Oikeasti energian säilyminen ei itsessään ole tässä lainkaan riittävä todiste, vaan riittävä todiste on se, että havainnot ja kokeet noudattavat fysiikan lakeja kokonaisuudessaan. Energian säilyminen yksistään rajoittaa vain yhden vapausasteen ja jättäisi pyhille ja epäpyhille hengille vielä valtaisan määrän liikkumavaraa.

Tarinan opetus on se, että jos haluat rakentaa fysikaalisen maailmankuvasi kestävälle pohjalle, sitä ei kannata rakentaa energian varaan. Kestävän pohjan tarjoaa tieteelliseen menetelmään sitoutunut fysiikka. Siis ei "energiaan me luotamme", vaan "fysiikkaan me luotamme".

Edellisessä blogipostauksessani kirjoitin:  ”Olen aina silloin tällöin (osittain muita härnätäkseni) sanonut, että ei ole ötökkää nimeltä energia, että energia on vain numero, suhdeluku. Vallankaan ei ole käsitettä ”puhdas energia” tai ”energiakenttä”.” Mitä olisi ”puhdas energia”? Tavallisesti ajatellaan esim. annihilaatiota. Kaksi fotonia on fysiikkaa, kaksi fotonia, ei ”puhdasta energiaa”.

Kun energia on numero, tilastomatematiikkaa, on selvää, että sillä ei voi todistella ”henkiä” vastaan. Matematiikalla ei taistella jumalia vastaan. Ojalan (eikä esim. kvanttikenttäteorioiden) laskuoppi ei pukahda hengestä/hengettömyydestä mitään. Energia suhteellisuusteoriassa on kyllä problemaattinen jos pitää kiinni siitä, että energia on jotain fyysistä.

”Puhdas energia” = ”henki”? Kun fysiikka ei tunne ”puhdasta energiaa”, ei se tunne ”henkiäkään”. Jukteri (ja kaltaisensa) on julistanut höpöjään jo yli 15 vuotta luottaen fyysiseen ”energia-henkeen”.

OJP.
Liittynyt18.1.2013
Viestejä2230
12/28 | 

- Voi, voi näitä   monentasoisia  tieteellisiä  johtopäätöksiä ??

Mitä teemistä  ns. hengillä on kokeellisen hiukkasfysiikan tulosten kanssa ? 

Fysiikan  analyysien kieli on matematiikka, milloin siitä on tullut itsetarkoitus ?

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
13/28 | 

- Aikoinaan   Aalto - Yliopiston  Kauppakoerkeakoulun  luonnoilla  kansantalous-- ja liiketaloustieteen ongelmien  ratkaisuja pohdiskelessamme on mieleeni jäänyt erään  proffan neuvo pohtia , analysoida tiimissä ja sitten   kotona... iltalampun ...valossa. 

Näin menetellen olettaisin ,että  . tieteelliisen maailmankuvan ja  henkilökohtaisen vakaumuksen  tarkastelukulmien eron  EEG aivosähköisenä prosessina  hahnottuvan ennemmin tai myöhemmin.

Käyttäjä10048_0
Liittynyt3.10.2015
Viestejä149
14/28 | 

Jotkut uskovat henkiin.

Minä tiedän että liikettä on varmasti olemassa!

Liikkeen / energian olemassa oloon ei tarvitse uskoa!

Vetävä voima ja kaareutuva avaruus ovat uskon varaisia käsitteitä!

Matematiikalla ei voi todistaa jumalien olemassa oloa!

Liikkeen olemassa olon todistamiseen ei tarvita matematiikkaa!

33
rakkautta
:)

Jukteri
15/28 | 

Voisitko kirjoittaa jutun avaruudesta? Eli siitä mihin avaruuden kokema muutos perustuu!

Pohdi ensin mihin aineen kokema muutos perustuu! Ja sitten mihin avaruuden itsensä kokema muutos perustuu!

Jos avaruus kykenee kaareutumaan ja laajenemaan, niin silloinhan sillä on ominaisuuksia joiden täytyy perustua johonkin?

Tässä minun pohdintoja aiheesta.

Mihin aineen kokema muutos perustuu?

Se perustuu LIIKKEESEEN!

Kun aineen erilliset systeemit / tihentymät kierrättävät keskenään niissä olevaa liikettä / energiaa, ne LIIKKUVAT suhteessa toisiinsa ja niissä oleva liike / energia LIIKKUU siellä avaruudessa joka on ei yhtään mitään!

ja siksi aine kykenee kokemaan muutosta koko ajan!

Jos avaruus itse kokisi muutosta, sen muutoksen pitäisi perustua johonkin!

Ok, mihin sen avaruuden kokema muutos sitten muka perustuu?

Jos ette kykene vastaamaan tähän äärimmäisen yksinkertaiseen kysymykseen, niin pohtikaapa asiaa tarkemmin ja miettikää miksi ette kykene vastaamaan tähän äärimmäisen yksinkertaiseen kysymykseen!

Täältä lisää liikettä / energiaa!

http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=18635603&posted=1#po...

33
rakkautta
:)

Jukteri
16/28 | 

Ps. Onko olemassa joku syy miksi näkyvä maailmankaikkeus ei voisi koostua koko ajan laajenevasta liikkeestä / energiasta?

Siis niin ettei avaruus laajene!

Kaikki näkyvän maailmankaikkeuden aine / energia koostuisi laajenevasta liikkeestä / energiasta ja näin näkyvä maailmankaikkeus laajenisi ulos päin jo olemassa olevaan ikuiseen ja äärettömään avaruuteen joka on ei yhtään mitään ja vieläpä niin että sen vauhti kiihtyisi koko ajan tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan!

33
rakkautta
:)

genomizer
Liittynyt13.11.2015
Viestejä3
17/28 | 

Kun kerran "tiedetään" et tää meitin tuntema maailmankaikkeus koostuu materiasta ja sekä  "näkyvästä" ja "pimeästä" energiasta ja et maailman kaikkeus vaan laajenee loputtomasti ja sitten ko se on laajennu tarpeeks nii kaikki häviää olemasta, siis kaikki mitä täs meitin ympärillä on. Mut tää menee nyt sitte siihen kysymykseen mihin minä vastasin jollekin toiselle kun kysyi et "Onko lyhintä asiaa olemassa?". Sitten kun tai jos, kukaan meistä ei sitä tiedä, tää maailmankaikkeus vaan laajenee ja laajenee ja viimenään kaikki lakkaa olemasta niin se on vaan sitä, siis JOS tää maailmankaikkeus vaan laajenee koko ajan loputtomasti, niin kaikki mitä nyt on vaan menee niin pieneksi et me ei vaan kyetä tajuamaan sitä millään tämän hetkisillä laitteilla tai meitin tän hetkisellä älyllä et tää kaikki on kuitenkin olemassa mut ko se on niiiiiin pientä niin meitin on helpompi ajatella että esimerkiksi energia, oli se ny sitte pimeetä tai jotain muunlaista energiaa ja kaikki materia, siis vaikka tää tietokone tai noi verhot tai ihan mitä vaan. Ei ne häviä yhtään minnekään vaan ne lopulta hajoaa niin pieniks asioiksi ettei me pystytä sitä käsittämään, ei meitin järjellä eikä millään laitteilla mitä meil on tällä hetkellä. Siihen en osaa sanoa mitä sitte loppujen lopuks tapahtuu kun se laajeneminen vaan jatkuu ja jatkuu. En tiedä eikä kukaan muukaan et onko siel sitte joku seinä edessä johon kaikki sitte törmää ja lähteekin takaspäin ja kaik alkaa pikkuhiljaa uudestaan vai onko se sitte niin et ne kaikki mustat aukot kaikkialla yhdistyy kaikissa galakseissa ja imee sisäänsä kaiken mitä on ja kun ne on ns. syöny kaiken mitä kaikissa galaksessa on syötävissä niin sitte SE on  taas se uus BIG BANG! Mut minä en voi uskoa et kaikki mitä nyt on vois vaan hävitä yhtäkkiä vaan ihan kokonaan pois. Se ei ainakaan mun pirtaan mee. Esim. kun joku kuolee siitä ihmisestä jää joko tuhkat tai sitte se muuttuu mullaksi. Niin miks sitte kaikki mitä me "tiedetään" olevan olemassa niin häviäis vaan pois, tosta noin? Hmmmm...

P.S

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
18/28 | 

LENTOTAIDOTON kirjoitti: energia on vain (nollan erojen) suhdeluku.

Tämä tuntuu aluksi hieman oudolta varsinkin kun on tottunut käsittämään energian joksikin tosiolevaksi, jolla olisi kaiken lisäksi "kyky tehdä työtä". Esimerkiksi dynamiitilla tuntuisi olevan tosiolevuuden omaavaa energiaa vieläpä varsin paikallistuneena. Energiasta paikantuneena tosiolevana puhuvat estoitta ja paljon esim. Feynman ja Wheeler (klikkaa esim. "R.Feynman kinetic anergy").

Kuitenkin energia voidaan varmaan tulkita pelkkänä suhdelukunakin tulkinnan ilmeisesti perustuessa maailman alkuhetkinä vallinneen nollan jakautumiseen positiiviseen ja negatiiviseen osaan. Maailman syvärakenne lienee tämän tulkinnan valossa huimaavan outo, jos tosissaan halutaan käsittää tämä arkiajattelusta ja alkeellisesta tieteellisestäkin ajattelusta jyrkästi eroava tosiseikka.

Itse en ole erityisen kiinnostunut paljon mainostetuista koordinaatiston muunnoksista, joskin niissä oli tiettyä lumoavuutta teor. fysiikan vektorianalyysikurssilla. Koordinaatiston muunnokset kuitenkin paljastavat kukin aina jonkun uuden näkökulman maailmaan. Niinpä tulin ajatelleeksi jälleen yhden varmaan kaikkien mielestä tyhmän ajatuksen, että ihmisen psyyke on karkeasti analoginen eri periaatteita ilmentäviin koordinaatistoihin. Suorittamalla psyyken muunnoksia voitaisiin löytää uusia näkökulmia maailmaan. Psyyken muuntamiseen kuuluisi aina joihinkin hieman erilaisiin reunaehtoihin (esim. eri tasoisiin tieteen argumentteihin) kiinnittyminen.

Jotta psyyken muunnos olisi fysikaalisesti relevantti, sen täytyy epäilemättä toteuttaa melkoinen joukko ehtoja. Matemaattisiin koordinaatiston muunnoksiin verrattuna psyyken muutokset eivät ole yhtä eksakteja; ne voivat onnistuessaan olla kuitenkin tarkemmalle ajattelulle suuntaa antavia, toisin sanoen toimivat välineinä uusien asioiden, fysikaalisten tai muiden, keksimiselle.

Savutettu psyyken muunnos ei myöskään aina ole kiveen hakattu. Tietoisuudessa tapahtuu jatkuvasti omalakista muuntumista. Tekee mieli sanoa, että myös toistaiseksi täysin selittämätön tietoisuus itse voi tällä tavoin saada valoa fysiikasta.

Jukteri
19/28 | 

Miksi tiedeyhteisö sallii Jumalan aseman käsitteille?

Onko todellakin niin että vetävä voima / kaareutuva avaruus on saavuttanut Jumalan aseman tieteellisissä teorioissa?

Miten on mahdollista että tiedeyhteisö sallii Jumalan aseman käsitteelle jonka ihminen luulee olevan olemassa?

Kukaan ei kykene selittämään sitä miten vetävä voima syntyy, toimii ja välittyy!

Ja ihminen on siis itse keksinyt vetävän voiman käsitteen!

Kyseisen voiman olemassa oloa ei voi todistaa samalla tavalla kuin liikkeen olemassa olon voi todistaa!

Vetävän voiman olemassa olo on uskon varainen asia!

Silti kyseisen voiman olemassa oloa ei saa kyseenalaistaa!

Huono huono juttu on se!

33
rakkautta
:)

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
20/28 | 

Miten voisimme tarkasti ennustaa kosmosta/se tulevaisuutta jos evoluutio änkää/änkäisi mukaan fysiikan kuvioihin?

"The fundamental constants of nature—such as the speed of light, Planck's constant, and Newton's gravitational constant—are thought to be constant in time, as their name suggests. But scientists have questioned this assumption as far back as 1937, when Paul Dirac hypothesized that Newton's gravitational constant might decrease over time.

Now in a new paper published in Physical Review Letters, Yevgeny V. Stadnik and Victor V. Flambaum at the University of New South Wales in Sydney, Australia, have theoretically shown that dark matter can cause the fundamental constants of nature to slowly evolve as well as oscillate due to oscillations in the dark matter field. This idea requires that the weakly interacting dark matter particles be able to interact a small amount with standard model particles, which the scientists show is possible.

"The fundamental constants are 'fine-tuned' to be consistent with the existence of life in the Universe," Stadnik told Phys.org. "If the physical constants were even slightly different, life could not have appeared. The discovery of varying fundamental 'constants' may help shed important light on how the physical constants came to have their life-sustaining values today. We simply appeared in an area of the Universe where they are consistent with our existence.""

Read more at: http://phys.org/news/2015-11-dark-fundamental-constants.html#jCp

Jukteri
21/28 | 

Dark matter might cause fundamental constants to change over time

"Although these low-mass dark matter particles are weakly interacting, they are thought to still interact with standard model particles to some extent, but it's unclear exactly how much. By using data from experiments that have measured the amount of helium produced during big bang nucleosynthesis, as well as measurements of the rare element dysprosium and the cosmic microwave background, Stadnik and Flambaum have derived the most stringent limits to date on how strongly such dark matter particles interact with photons, electrons, and light quarks, improving on existing constraints by up to 15 orders of magnitude."

http://m.phys.org/news/2015-11-dark-fundamental-constants.html#jCp

.

Työntyisiköhän tuollaisia pimeän aineen hiukkasia enemmän Aurinkoa kohti vai pois päin Auringosta?

Jos enemmän Aurinkoa kohti, niin silloinhan ne vuorovaikuttaessaan fotoneiden kanssa, työntäisivät fotoneita kohti Aurinkoa ja valo taipuisi Auringon ohityksen yhteydessä vähän Aurinkoa kohti ilman kaareutuvaa avaruutta!

33
rakkautta
:)

Jukteri
22/28 | 

Työntääkö pimeä energia galaksijoukkoja pois päin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudessa ja jos näin, niin mihin laajenevaa avaruutta silloin tarvitaan?

Valoa ja pimeää

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/12/valoa-ja-pimeaa

Ohjelman lopussa todetaan että pimeä energia muka työntää galaksijoukkoja pois päin toisistansa. Jos näin olisi, työntyivät galaksijoukot pois päin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudesss. Eli ei tarvittaisi laajenevan avaruuden käsitettä!

Alkuräjähdysteorian mukaan galaksijoukot loittonevat toisistansa, liikkumatta pois päin toisistansa. Näin tapahtuisi, koska avaruus itse laajenisi ja vieläpä muka siten ettei laajeneva avaruus laajene ulos päin jo olemassa olevaan tilaan.

Eli ohjelmassa oli virhe siltä osin että pimeä energia muka työntäisi galaksijoukkoja pois päin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudessa.

Käsittääkseni nykyisten teorioiden mukaan pimeän energian ei tarvitse työntää galaksijoukkoja pois päin toisistansa. Se jotenkin ihmeellisesti saisi laajenevan avaruuden laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla, jolloin avaruutta vain syntyy jotenkin maagisesti lisää galaksijoukkojen väliselle alueelle ja näin loittonevat toisistansa, työntymättä pois pöin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudessa?

33
rakkautta
:)

Jukteri
23/28 | 

Nythän ns. Pimeän energian salaisuus paljastetuu!
On siis havaittu että vanha valo venyi eli punasiirtyi matkansa alkuvaiheessa hitaammin kuin myöhemmin.

Tämä havainto sopii http://onesimpleprinciple.com/ mallin mukaiseen maailmankaikkeuteen erittäin hyvin.
Mallin avulla olisi voinut ennustaa tuon havainnon!

Avaruus ei siis laajene!

Näkyvän maailmankaikkeuden liike / energia, josta aine ja valo koostuu, laajenee ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen joka on ei yhtään mitään!

Atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään. Ytimistä ulos työntyvistä ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä yhdistyy sopivissa olosuhteissa uusia laajenevia fotoneita, elektroneja ym. hiukkasia jos laajenevaa ydintä kohti työntyy sopivan tiheyden ja tilavuuden omaavaa laajenevaa liikettä / energiaa.

Fotonitkin laajenevat ja kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään.

Kun ensimmäinen eli vanhin valo lähti työntymään eteenpäin, fotonit laajenivat ja työnsivät toisiansa pois päin toisistansa ja samalla pois päin sieltä mistä ne olivat peräisin. Ei ollut "pimeää energiaa" joka olisi kiihdyttänyt laajenevien fotoneiden vauhtia vielä enemmän.

Mutta heti kun vanhin laajeneva valo ohitti ensimmäiset kohtaamansa toiset galaksijoukot, sen mukana alkoi työntyä samaan suuntaan uusia nopeampia laajenevia fotoneita jotka kierrättäessään laajenevaa liikettä / energiaa toistensa kanssa ja myös vanhojen laajenevien fotoneiden kanssa, työnsivätkin vanhoille hitaammille laajeneville fotoneille lisää vauhtia kunnes ne saavuttivat saman vauhdin ja lukittuivat sille laajenevan valon alueelle, jatkaen eteenpäin, kiihdyttäen vauhtiaan eteenpäin samassa suhteessa kuin aine ja itse laajenivat!

Ja mitä useamman galaksijoukon läpi tai ohi vanha laajeneva valo työntyi, sitä enemmän se yleisesti punasiirtyi!

33
rakkautta
:

Jukteri
24/28 | 

Mitenkähän avaruutta itseään voisi tutkia tieteellisesti? Voisiko yrittää saada laajenevan avaruuden laajenemaan nopeammin? Ainettahan voi tutkia! Sen saa ns. lämpölaajenemaan ja se taas tukee sitö että ehkäpä kvarkit ja fotonitkin lämpölaajenevat koko ajan! Onesimpleprinciple.com malli kertoo mistä koko ajan enemmän ja enemmän liikettä / energiaa kvarkkien sisälle. Kertoo miten tuo liike / energia lisää itsellään kvarkkien ja fotineiden sisäistä liikettä / painetta ja miten ne sen takia laajenevat ulos päin jo olemassa olevaan ikuiseen avaruuteen joka on ei yhtään mitään!

Kertovatko nykyiset teoriat mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun se laajenee? Ei kerro. Olen kysellyt.

Kuulema avaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa. Kysyin mihin se perustuu. Perustuu kuulema siihen että avaruus laajenee. Eli eipä kyllä vakuuta! Ei laajenevaa avaruutta voi koetella sen enempää kuin ukkosenjumala Zeusta!

Ainetta voi koetella! Sen saa räjähtämään ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen! Ydinpommeinakin!
.
Koetellaan valoa.

Rakennetaan avaruuteen pitkä kouru jonka toiseen päähän kaukoputki jolla havannoidaan kaukaista galaksia jonka paikka tiedetään. Nyt kourun pohjaa kohti pääsee erittäin vanhaa valoa. Jos fotonit kierrättävät laajenevaa liikettä/ energiaa keskenään, fotoneiden välisellä alueella työntyy paljon fotoneita erittäin paljon pienempiä tihentymiä kohti kourun pohjaa ja ne kohdistavat työntävää voimaa kaukaisesta galaksistakin peräisin oleviin fotoneihin, jolloin niiden liikerata taipuu kohti kourun pohjaa!

Väitäkin ettei kaareutuvaa avaruutta itseään voi tutkia tai edes koetella tieteellisesti!

Valoa voi tutkia ja koetella tieteellisesti!

Ei valon yleinen punasiirtymä todista laajenevan avaruuden olemassa oloa!

Ei valon liikeradan taipuminen Auringon ohituksen yhteydessä todista kaareutuvan avaruuden olemassa oloa!

Nuo ilmiöt todistavat sen että kaikki näkyvässä maailmankaikkeudessa koostuu laajenevista tihentymistä jotka kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään! Myös fotonit ovat laajenevia tihentymiä jotka kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään!
.
Ajatellaampa valon ns. gravitaatiopunasiirtymää. Jos sen yrittää selittää kaareutuvalla avaruudella, jää selitys käsienheilutteluksi. Toki fyysikot heiluttavat käsiään toimivan matematiikan tahtiin, mutta silti itse kaareutuvaa avaruutta he eivät osaa selittää.

Onesimpleprinciple.com mallin mukaan laajenevasta tähdestä pois päin työntyvät fotonit laajenevat, kierrättävät keskenään laajenevaa liikettä / energiaa, työntäen toinen toisiansa pois päin toisistansa ja samalla pois päin laajenevasta tähdestä. Mitä kauemmaksi tähdestä ne työntyvät, sitä enemmän ne alkavat saamaan apua tähden ohi työntyneiltä fotoneilta ja näin edellä työntyvä fotoni pääsee vähän karkuun takana työntyvältä fotonilta niin että tämä havaitaan ns. Valon gravitaatiopunasiirtymänä!

Kaareutuvaan avaruuteen uskovat eivät kykene kertomaan mitään siitä miten massa sitä avaruutta kaareuttaa!

Kaareutuvaan avaruuteen voi vain uskoa!

33
rakkautta
:)

Jukteri
25/28 | 

Lainaus muualta

M kirjoitti:
"Avaruutta voidaan tutkia joko itsenäisenä tai upotettuna objektina johonkin toiseen avaruuteen."

Kertoisitko tarkemmin.

Miten jotakin josta ei voi saada millään tavalla informaatiota voisi tutkia tieteellisesti?

Vai väitätkö että avaruus koostuu jostakin joka säteilee infoa?

Jos, niin eikö silloin ole kyse enemmänkin aineesta kuin avaruudesta?

Väitän että väite laajenevasta avaruudesta on tieteellisesti ajateltuna yhtä tyhjä väite kuin väite suojelusenkeleistä.

Ei laajenevaa avaruutta voi tutkia tieteellisesti sen enempää kuin suojelusenkeleitä voidaan tutkia tieteellisesti!

Kyseinen käsite on ihmisen hatustaan tempaisema ja sitä voidaan verrata esim. ukkosenjumala Zeukseen joka sai aikaan salamoita.

Laajeneva avaruus saa valon yleisesti punasiirtymään ja hauskinta tässä on se ettei kukaan kykene kertomaan sitä miten se sen tekee! Eli miten se laajeneva avaruus muka laajenee!

33
rakkautta
:)

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
26/28 | 

Onko moderoinnin vain sallittava blogikeskustelun tuhoutua yhden typeryksen floodauksiin? Eikö ole vaihtoehtoa?

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Jukteri
27/28 | 

Mitähän järkeä viestissäsi oli Eusa?

Olisit ennemmin kertonut omin sanoin mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun se laajenee.

Kun aine laajenee, erilliset systeemit / hiukkaset / tihentymät joista aine koostuu, liikkuvat suhteessa toisiinsa jo olemassa olevassa avaruudessa ja näin aineen tiheys ja tilavuus muuttuu. Toki siihen lämpölaajenemiseen tarvitaan normaalia enemmän liikettä / energiaa aineen ulkopuolelta, niin että sitä työntyy lämpölaajenevan aineen sisälle, jolloin sen sisäinen liike / paine kasvaa jne.

Entäpä miten se laajeneva avaruus laajenee? Mitä sille itselleen tapahtuu silloin kun se laajenee?

Ei ole tieteellistä vain väittää että avaruus laajenee! Pitäisi kyetä edes kertomaan mitä sille laajenevalle avaruudelle itselleen tapahtuu ja olisi tietysti myös hyvä tietää mihin se perustuu! Juu juu, sen metrinen koordinaatisto kasvaa. Sekin on niin helppo sanoa, mutta mihin se perustuu? Siihenkö että avaruus laajenee? Vaikuttaa kehäpäätelmältä, eikös?

33

rakkautta

:)

111
Liittynyt11.1.2019
Viestejä3318
28/28 | 

Eihän nykyisiin fysiikan ja kosmologian teorioihin kannnata luottaa.

Laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin siihen että se mistä kaikki laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa pohjimmiltaan koostuu, on laajenevaa energiaa / laajenevaa työntävää voimaa ja että se jatkaa hajaantumistansa äärettömään 3 D avaruuteen joka on itsessään ei yhtään mitään ja ei näin ollen laajene, eikä kaareudu.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

"Kaikkihan me tiedämme, mitä energia on", vakuutti psykologian dosentti luennoidessaan yliopistolaisille intuition harhaisuudesta. Siitä, kuinka fysikaalisten, biologisten ja psyykkisten ilmiöiden sekoittaminen selittää uskoa yliluonnolliseen.

Havahduin pohtimaan, että olenko tosiaan satapäisen yleisön ainoa joka ei tiedä, mitä energia on.

Fyysikkona toki tiedän, että energia on ajansuuntaiseen symmetriaan liittyvä Noetherin virta. Siis jotain, joka ei muutu kun aika kuluu. Tiedän myös, että energia on liikeyhtälöiden integroimisvakio. Eli ehto sille, miten esineet, eliöt ja kaikki oleva liikkuu.

Käytännössä energia on erityinen luku, joka lasketaan tunnetusta säännöstä. Sääntö kertoo, kuinka energian eri muodot – kuten sähkö-, painovoima- ja ydinenergia – lasketaan yhteen kokonaisenergiaksi. Luvun erityisyys käy ilmi, kun sen laskee systeemille, joka ei päästä mitään ulos eikä sisään: tällöin luku pysyy samana, tapahtuipa systeemin sisällä mitä hyvänsä. Energian eri muodot muuttuvat, mutta niiden summa pysyy samana. Tämä ns. energian säilymislaki on tapana lausua näin: eristetyn systeemin kokonaisenergia on vakio.

Kun sanon, etten tiedä mitä energia on, en halua ainoastaan viisastella. Nimittäin energialla on hämmentäviä ominaisuuksia. Ominaisuuksia joita monet eivät tiedä, vaikka uskovat tietävänsä mitä energia on.

Kuten se, että energiaa ei voida paikantaa. Havainnollistan tätä painovoiman avulla.

Jos joen yläjuoksu on 10 metriä korkeammalla kuin alajuoksu, jokaista virtaavaa vesikuutiota kohden vapautuu 100 kilojoulea painovoimaenergiaa. Vapautuva painovoimaenergia muuttuu virtaavan veden liike-energiaksi. Virtaan rakennettu vesivoimala muuttaa painovoimaenergiaa sähköenergiaksi, jota puolestaan käytämme puuron lämmittämiseen, huoneen valaisemiseen ja somessa raivoamiseen.

Jokiesimerkki osoittaa, että painovoimaenergia on todellista. Toisaalta vapaasti putoavassa hississä ei tunne omaa painoaan: putoamisen aikana et tiedä, oletko painottomassa avaruudessa vai vapaassa pudotuksessa kohti maata. Vapaasti putoavassa liikkeessä painovoima siis häviää, hetkellisesti ja paikallisesti. Tämä painovoiman katoamistemppu voidaan tehdä missä hyvänsä milloin hyvänsä. 

Painovoiman kadotessa painovoimaenergiakin katoaa samassa kohdassa. Ja kun painovoima voidaan kadottaa joka kohdassa erikseen, painovoimaenergiaakaan ei voida paikantaa mihinkään kohtaan. Painovoimaenergiaa ei siis ole missään, mutta kuitenkin sitä on. Mitä v**tua??!!

Jos epäilet painovoiman kadotusta ja kaipaat järeämpää perustelua, tässä vielä sama kahdessa eri muodossa: 1) Painovoimakenttä ilmenee suhteellisuusteoriassa aika-avaruuden kaarevuutena. Kaarevuus on energiaa, mutta mikä hyvänsä kaareva pinta näyttää tasaiselta, kun sitä katsoo riittävän läheltä. 2) Painovoimaenergia lasketaan aika-avaruuden geometrian kertovan metriikan ensimmäisistä derivaatoista, jotka ovat vapaasti putoavan havaitsijan koordinaateissa paikallisesti nollia.

Entä sitten liike-energia? Eikö se nyt ainakin voida paikantaa liikkuvaan hiukkaseen? Katsotaanpa. Kun lyijyatomi ohittaa avaruudessa leijuvan havaitsijan nopeudella kilometri sekunnissa, atomin liike-energia on noin 1 eV. Atomin näkökulmasta atomi näyttää kuitenkin itse olevan levossa, ja että havaitsija liikkuu kilometrin sekunnissa vastakkaiseen suuntaan. Atomin lepokoordinaatistossa havaitsijan liike-energia näyttää näin olevan 50 megajoulea ja atomin oma liike-energia nolla. Missä liike-energia siis on – lyijyatomissa, havaitsijassa vai molemmissa?

Energian paikantumattomuus saattaa tuntua koko fysikaalisen maailmankuvan kyseenalaistavalta ongelmalta. Todellisuudessa ainoastaan harhainen intuitiomme sanoo, että energian täytyisi olla jossain tietyssä paikassa. Fysiikalle se ei ole ongelma, vaan päinvastoin avaa mahdollisuuksia teorioiden kehittämiselle. Se vihjaa, että tilan, paikan ja avaruuden käsitteet saattavat olla vain karkeistavien aivojemme luomia malleja eli yksinkertaistuksia todellisuudesta.

Olen käsitellyt tässä pelkästään klassista suhteellisuusteoriaa, joten energian paikantumattomuus ei edes edellytä kvanttiteoriaa. Olen myös säästänyt monia muita hämmentäviä energian ominaisuuksia myöhempiin kirjoituksiin.

Jos sinulle on opetettu, että energia on aina jossain, sinua on petetty. Onneksi fysiikka paljastaa petokset ja avartaa maailmankuvaa.

Tästä saa jo vähän somessa raivota.

Kommentit (23)

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
1/23 | 

Energia on tosiaan kiinnostava ja kuten blogikin osoittaa, monessa suhteessa ongelmallinen asia! Mutta monet muutkin seikat, oikeastaan kaikki, ovat ongelmallisia, kun niihin paneutuu. Kaikki koettu, aistittu jne. voisi olla pelkkää aineetonta abstraktiota, eikä mikään silti tuntuisi olevan toisin.

Mutta energia on jotenkin hyvin keskeiseltä tuntuva asia, jonka ilmenemistä eri tilanteissa (varsinkin alkeisopetuksen yhteydessä) tekisi mieli tarkastella arkijärjellä (tai lähellä arkitasoa). Suorastaan olioida.  Niin lienevät Feynman ja Wheeler tehneet ainakin silloin tällöin. Tämä ilmenee käyttäjä-3779:n (entinen psv eli aggris aggris) seuraavista spekulaatioista

http://www.tiede.fi/keskustelu/4001804/ketju/voimat_ovat_energian_olomuo...

Blogissa oli pari kohtaa, joiden hahmottaminen on osoittautunut itselleni hieman vaikeaksi, tai joudun rassaamaan ymmärrystäni. Ongelmani ja ratkaisuyritykseni saavat ehkä selvennystä kohtikäyvän kritiikin muodossa.

Jos joen yläjuoksu on 10 metriä korkeammalla kuin alajuoksu, jokaista virtaavaa vesikuutiota kohden vapautuu 100 kilojoulea painovoimaenergiaa. Vapautuva painovoimaenergia muuttuu virtaavan veden liike-energiaksi. Virtaan rakennettu vesivoimala muuttaa painovoimaenergiaa sähköenergiaksi, jota puolestaan käytämme puuron lämmittämiseen, huoneen valaisemiseen ja somessa raivoamiseen.

Vesiputouksen tapauksessa painovoimaenergiaa kutsutaan alkeisfysiikassa potentiaalienergiaksi, vaikka mielestäni energia voi olla potentiaalinen monella muullakin tavalla. Esimerkiksi lämpöenergia on potentiaalisena polttoaineessa ja hapessa.

Kuvittelen, että esim. punnusta nostettaessa nostoon syötetty lihasenergia, jonka miellän lähinnä ATP:n energiaksi, jollakin tavalla "varastoituu" painovoimakenttään ja ilmenee itselleni selittämättömällä tavalla alaspäin vetävänä voimana. Punnuksen pudotessa painovoimaenergia jotenkin poistuu kentästä ja muuttuu punnuksen liike-energiaksi. Ilmeisesti tässä kuvitelmassani on paljonkin kritisoitavaa, jota haluaisinkin kuulla. Mielikuvan taustalla lienee kymmeniä vuosia sitten hatarasti silmäilemäni Am.J.Phys.-lehden artikkeli, jossa muistaakseni painovoimaenergian olemusta pohdittiin ja selitettiin integroimalla jotain, en muista mitä.

Entä sitten liike-energia? Eikö se nyt ainakin voida paikantaa liikkuvaan hiukkaseen? Katsotaanpa. Kun lyijyatomi ohittaa avaruudessa leijuvan havaitsijan nopeudella kilometri sekunnissa, atomin liike-energia on noin 1 eV. Atomin näkökulmasta atomi näyttää kuitenkin itse olevan levossa, ja että havaitsija liikkuu kilometrin sekunnissa vastakkaiseen suuntaan. Atomin lepokoordinaatistossa havaitsijan liike-energia näyttää näin olevan 50 megajoulea ja atomin oma liike-energia nolla. Missä liike-energia siis on – lyijyatomissa, havaitsijassa vai molemmissa?

Energian näkökulmariippuvuutta en tahdo pystyä mieltämään, joskaan en ymmärrä liike-energian olemusta muutenkaan. Ehkä juuri tästä ymmärtämättömyydestäni johtuu, että tuossa esimerkissä liike-energia olisi mielestäni liittynyt vain kiitävään lyijyatomiin (tosin siis tavalla, joka on itselleni hämärän peitossa). Jonkinmoisen perustelunkin olen itselleni kyhännyt. Nythän systeemin kokonaisuuteen kuuluu muutakin kuin lyijyatomi ja havaitsija, nimittäin koko muu avaruus. Ja lyijyatomista katsottuna paikka koko avaruudessa jatkuvasti muuttuu, mutta "havaitsijasta" katsottuna pysyy ennallaan, eli siis liikettä ei ole. Tilanne vaikuttaa paradoksiselta vain, jos ne katsovat vain toisiaan. Mutta onko perusteluni oikeansuuntainen, sitä en tiedä..

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
2/23 | 

Mielenkiintoinen blogimerkintä! Ja kirjoita ihmeessä lisää tästä aiheesta, nämä jos jotkut lisäävät kiinnostusta maailmaa kohtaan.

Ruhollah.

Maalaisjärki
Liittynyt1.9.2006
Viestejä1326
3/23 | 

Kun kaksi kappaletta törmää toisiinsa, niin ruvetaan etsimään syyllistä..

Savor, Olkoon sielusi kevyt kuin mielesi tuote.
- Maalaisjärki

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
4/23 | 

Teppo Mattson: Luvun erityisyys käy ilmi, kun sen laskee systeemille, joka ei päästä mitään ulos eikä sisään: tällöin luku pysyy samana, tapahtuipa systeemin sisällä mitä hyvänsä. Energian eri muodot muuttuvat, mutta niiden summa pysyy samana. Tämä ns. energian säilymislaki on tapana lausua näin: eristetyn systeemin kokonaisenergia on vakio.

Olen aina silloin tällöin (osittain muita härnätäkseni) sanonut, että ei ole ötökkää nimeltä energia, että energia on vain numero, suhdeluku. Vallankaan ei ole käsitettä ”puhdas energia” tai ”energiakenttä”.

Energiahan lasketaan aina jollekin systeemille. Ja verrataan sitä ajansuuntaiseen muutokseen itseensä ja vuorovaikutuksessa jonkin muun systeemin suhteen (työ). Summa pysyy aina samana. Hommanhan voi laventaa koko kosmosta koskevaksi, systeemit vaihtelevat suhdelukujaan, mutta summa pysyy aina samana (vaikka sisällä tapahtuisi mitä).

Vaikka energia ei yleisessä suhteellisuusteoriassa ole hyvin määritelty, niin kun gravitaatio otetaan mukaan, niin käsittääkeni tilit tasaantuvat.

Kaikki systeemit kosmoksessa pyrkivät kohti energiaminimiä (sidotut tilat). Kun kaikki eivät yhtäaikaa voi olla minimissään (miksiköhän?), niin tämä on edellytys sille, että täällä yleensä mitään tapahtuu. Eläköön siis (olematon?) energia.

Pois se, että minäkään tietäisin, mitä energia on.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
5/23 | 

Massan hitaus on fysiikkapalstan vakioinen kiistelyn aihe. Itse olen mieltänyt sen energia-asiana. Hitauden ilmenemisen energiamekanismi  hahmottuu minulle niin kuin Jennison ja Drinkwater sen esittävät (tai miten olen heidän artikkelinsa käsittänyt; se ei aukea nettiin).

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/10/2/005/pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Clifton_Jennison

Jennison ja Drinkwater perustivat teoriansa ja laskelmansa suppeampaan suhteellisuusteoriaan. Näkemykseni siitä on muotoutunut karkeasti ottaen seuraavaksi. Työnnällettäessä massaista kappaletta sen atomeihin (säteilyonteloihin) ansoittunut säteily kokee takaseinän (siis työnnön puoleisen seinän) työnnön, mistä hitauden tunne aiheutuu, saa siitä energiaa ja iskeytyy vauhdilla etuseinään aiheuttaen kappaleen liikkeen. Törmäyksen energia ilmenee siis kappaleen liikkeenä. Liikenopeus suurenee työnnön jatkuessa kvanttisesti kvanttihyppyjen koon ollessa mittaamattoman pieniä. 

Itse olen ajatellut, että työnnön loputtua säteilyn heilahtelu säteilyontelossa jatkuu muodostaen eräänlaisen impetuksen, liikettä ylläpitävän vaikutuksen.

Elektroniikkanero Jennison rakensi esimerkiksi makroskooppisen laitteen, jossa kaksi herkällä kiskolla lepäävää vaunua oli kytketty radioaallolla. Kun toista vaunua tönäistiin, energia siirtyi toiseen vaunuun juuri teoria sanomalla tavalla.

Tekisi mieli tietää, missä kohdassa Jennison (tai ko. artikkelista saamani käsitys) on pielessä.

OJP.
Liittynyt18.1.2013
Viestejä2230
6/23 | 

- Niin, koska en ole lääkerieteeseem  riittävästi perehtynyt en pysty vastaamaan otsikon ensimääiseen osakysymykseen. 

  Mitä energia  fysiikan  näkökulmasta tarkasteltuna  sitten on ?    Mikä on energian alkusyy ?

Olettaisin, että  Einstein, Planck , Maxwell, Feyman mm.. pohdiskelivat    tätä  suhteellisuus  . ja kvanttifysiikan  kausalitetti ketjun   alkusyytä luodesssaan kokeellisesti  toimiviksi osoittautuneet  energiaa ja massaa koskevat  teoriansa jaratkaisuns,. olettaen että   energian alkuperän syy jää mtsteeriksi.  

-   Lainaus  teoksesta ;Vad  Einstein  verkligen sagt,.... för mig räcker... mysterie.... med livets evighet och medvetandet och aningen om  det närvarandets underbara bygnad och det hängivna strävandet att förstå ett om ochså ett om ochså mycket liten och obetydlig del  av det... förnuft... som manifästas sig i naturen. Väitetään, että Filosofien Spinoza ja Schopenhauerin ajatukset olisat osittain  vaikuttaneet hänen  ajatteluunsa.

...

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
7/23 | 

käyttäjä-3779 kirjoitti:

Tekisi mieli tietää, missä kohdassa Jennison (tai ko. artikkelista saamani käsitys) on pielessä.

Miksi oletat, että tuossa käsityksessäsi tai Jennisonin käsityksessä on jotain oleellisesti pielessä?

Kyllä energia paikallistuu suhteellisesti.

Vai löytyykö fysikaalista esimerkkiä, josta ei voisi lausua, että mallin pisteessä A ja B on tietyt saman energialajin energiatasot suhteessa pisteeseen O (nollataso)? Mallissa tulee tottakai olla määriteltynä energiakentän potentiaalin vuo. 

Energia on siitä vekkuli, että täydellisen loogisessa kuvauksessa minkä tahansa fysikaalisen suljetun järjestelmän energia voidaan perustellusti kuvata nollaksi. Siten energia on säilösuure, joka perustuu diversiteettiin eli eroihin. Tuo nolla sitten säilyy positiivisen ja negatiivisen työn ollessa jatkuvasti itseisarvoiltaan samoja.

On kiistelty mikä ihme on informaatio, onko sekin eräänlaista energiaa? Analogian voisi ottaa massasta, gravitaatiosta, inertiasta, miksi sitä milloinkin haluaa nimittää... Ainekertymässä on hiukkasten välillä massan aiheuttamia voimia, jotka ovat ns. sisäisiä voimia, eivätkä voi vaikuttaa kertymän liiketilaan. Mutta muiden ainekertymien liiketilaan vaikuttavat heti, kun syntyy vuorovaikutuksia. Vaikka kertymän itsensä kannalta nettovoima on nolla, sisäistä voimapotentiaalia hiukkaskertymässä on runsaasti, vaikkei tarkasteltaisi muita sähköisiä sidoksia kuin kertymän osien vapaan putoamisen inertiaalistaan poikkeamisten aiheuttamia voimia, ns. gravitaatiopuskua tai kuten tapaan sanoa "kiertoratavelkaa". Se saadaan pikkuvoimien itseisarvona, skalaarina.

Massa on metka siten, että se voidaan kuvata diversiteettinä, toisistaan eriävinä alkeismassayksiköinä tai energiana eli kykynä tehdä työtä.

Energia on myös skalaarisuure. Informaatio voidaan käsittää vastaavaksi skalaariarvoksi ja jos informaation perustella voi tapahtua työtä eli energiasäilöstä siirtymää toiseen, vektori, voidaan informaatiokin lukea energiaksi.

Energia on siis position säilöarvo, jolle voidaan mallintaa vektoreita positioiden kesken määriä muuttamaan samoin kuin muurahaiset kuljettavat neulasia metsän positioiden välillä - tai vuorovaikutuksessa voimat (vektorit) vaihtavat kappaleiden kesken kiihtyvyysmuodonmuutoksia (skalaari).

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
8/23 | 

Eusa: Siten energia on säilösuure, joka perustuu diversiteettiin eli eroihin. Tuo nolla sitten säilyy positiivisen ja negatiivisen työn ollessa jatkuvasti itseisarvoiltaan samoja.

Juuri näin. Nolla ei tee työtä. Nollan erot tekevät. Siksi energia on vain (nollan erojen) suhdeluku. Idea yleistettävissä nollaenergiseen kosmokseen.

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
9/23 | 

TP: Kun lyijyatomi ohittaa avaruudessa leijuvan havaitsijan nopeudella kilometri sekunnissa, atomin liike-energia on noin 1 eV. Atomin näkökulmasta atomi näyttää kuitenkin itse olevan levossa, ja että havaitsija liikkuu kilometrin sekunnissa vastakkaiseen suuntaan. Atomin lepokoordinaatistossa havaitsijan liike-energia näyttää näin olevan 50 megajoulea ja atomin oma liike-energia nolla. Missä liike-energia siis on – lyijyatomissa, havaitsijassa vai molemmissa?

Muistan elävästi juuri tämmöisen ajattelun saaneen minutkin suuresti hämmennyksiin istuessani bussissa sen seisoessa väliasemalla, ja ajattelessani luotia maapalloa kiertämässä avaruudessa.  Kenen suhteen sen luodin energia on "oikea" ? Maapallon, liikkuvan bussin, auringon vai siihen törmäävän avaruusaseman suhteen ? Kovin suhteellinen se energia tuntui olevan kun riippui näkökulmasta..

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
10/23 | 

MrKAT kirjoitti:

TP: Kun lyijyatomi ohittaa avaruudessa leijuvan havaitsijan nopeudella kilometri sekunnissa, atomin liike-energia on noin 1 eV. Atomin näkökulmasta atomi näyttää kuitenkin itse olevan levossa, ja että havaitsija liikkuu kilometrin sekunnissa vastakkaiseen suuntaan. Atomin lepokoordinaatistossa havaitsijan liike-energia näyttää näin olevan 50 megajoulea ja atomin oma liike-energia nolla. Missä liike-energia siis on – lyijyatomissa, havaitsijassa vai molemmissa?

Muistan elävästi juuri tämmöisen ajattelun saaneen minutkin suuresti hämmennyksiin istuessani bussissa sen seisoessa väliasemalla, ja ajattelessani luotia maapalloa kiertämässä avaruudessa.  Kenen suhteen sen luodin energia on "oikea" ? Maapallon, liikkuvan bussin, auringon vai siihen törmäävän avaruusaseman suhteen ? Kovin suhteellinen se energia tuntui olevan kun riippui näkökulmasta..

Näkökulmariippuvuuden vastustushalu johtunee itselläni siitä, että en ymmärrä energiaa oikein. Sisäinen intuitio vaatii sen olevan ainakin jotenkin havaittavissa. Alkeisfysiikasta oppilaiden kanssa vehdatessa se on tietysti piintynyt. Kun esimerkiksi määritimme tulitikun "rikkipään" leimahduksessa vapautuvan lämpöenergian jouleina, lämpökynttilän minuutissa säteilemän valon energian jouleina tai veden elektrolyysissä valtakunnanverkosta happi- ja vetykaasun määriin siirtyneen energian jouleina, energia ikään kuin oli jollakin tavalla näissä systeemeissä.

Jos nyt vaikka ammutaan luoti, sen liike-energia on kaiketi peräisin hylsyssä olleesta räjähdysaineesta. Maapallon taas voinee ajatella olevan hetkellisesti paikallaan universumin suhteen. Jos universumin suhteen levossa oleva kokeen tekijä asettaa luodin tielle esteen, luodin energia tekee työtä murskaten esteen. Tämä työnteon energia on peräisin räjähdysaineesta. Mutta maapallo ei ole saanut mistään vastaavaa energialisää, vaikka luodilla kulkevana havaitsijana luulisin maapallon lähestyvän äärettömällä energialla.

Näkökulmariippuvuus voisikin olla tiedon (luoti sai energiaa dynamiitilta) ja luulon (maapallo syöksyy äärettömällä nopeudella minua kohti, vaikka ei ole mistään lisäenergiaa saanutkaan) välinen asia.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
11/23 | 

 Vapaasti putoavassa liikkeessä painovoima siis häviää, hetkellisesti ja paikallisesti. Tämä painovoiman katoamistemppu voidaan tehdä missä hyvänsä milloin hyvänsä. 

Painovoiman kadotessa painovoimaenergiakin katoaa samassa kohdassa.

Varmaan tuommoinen energian katoaminen teorian matematiikassa tapahtuukin. Voimia taas voidaan tunnetusti luoda ja hävittää milloin tahdotaan ottamalla voiman aikaansaava energia pois voimasysteemiltä.

Putoamisliikkeessä intuitio kuitenkin vastustaa energian poisottoa ja niin ollen myös voiman häviämistä. Miten sitten voisi yrittää selittää vapaassa pudotuksessa ilmenevää painovoimattomuuden tunnetta?

Ennen pudottautumista energia on ollut ns. potentiaalienergian muodossa  vakuumin modifikaationa. Vapaassa pudotuksessa potentiaalienergia koko ajan purkautuu ja vakuumin modifikaatio pienenee.  Samalla se muuttuu Jennisonin periaatteella putoavan massan säteilyonteloissa liike-energiaksi. Samalla massan hitaus, joka Jennisonin teoriassa on todellinen eikä näennäinen voima, kumoutuu joka hetki yhtä suurella "teholla". Energia siis tulee massaan ulkoapäin ja ilmenee kahtena toisensa kumoavana voimana muuttuen vähitellen liikkeeksi. Koska massan hitaus ja säteilyonteloiden työntö ovat omituista kyllä täsmälleen yhtä suuret, kumpaakaan ei fyysisesti koeta.

Tämmöisiä tulee mieleen, kun asiaa huvikseen ajattelee. 

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
12/23 | 

Näkökulmariippuvuus voisikin olla tiedon (luoti sai energiaa dynamiitilta) ja luulon (maapallo syöksyy äärettömällä nopeudella minua kohti, vaikka ei ole mistään lisäenergiaa saanutkaan) välinen asia.

[/quote]

äärettömällä nopeudella po. äärettömällä energialla

Pekka Virtanen
14/23 | 

Onko D-teoria tuttu?
https://www.netikka.net/mpeltonen/siirretyt/tekstit/dteoria.htm

(LInkin takaa löytyy versio V2.12, mutta uudempikin on jo olemassa.)

Kuvaan D-teoriassani energian tila-avaruuden neljännen kannan (ei ajan) suuntaiseksi.

D-teoria perustuu geometriaan ja yhteen avaruuden rakenteen määrittelevään hypoteesiin. Avaruudessa pätevät Manhattan-metriikka ja Lorenz-muunnokset. Myös gravitaatio sisältyy malliin.

D-teoria on uusi kvanttimekaniikan tulkinta, joka mm. esittää ratkaisun kvanttimekaniikan mittausongelmaan. D-teorian mukaan maailmassa on vain yksi substanssi, joka on avaruus. Kaikki materia, aika, valo jne. syntyy pelkästään avaruuden ominaisuuksista. Avaruus ja aika ovat kvantittuneet.

Malli on myös kvantitatiivinen. Malli tuottaa mm. vetyatomin koot eri energiatasoilla, Rydbergin vakion ja arvon protonin halkisijalle.

Fyysikot ovat usein pohtineet, kuinka atomitason ilmiöistä voi syntyä makroskooppinen havaintomaailmamme. D-teoria vastaa tähän kysymykseen geometrian avulla.

Pekka Virtanen

maxp3141
15/23 | 

Nyt on jäänyt Feynmanit lukematta: "On tärkeää ymmärtää, ettemme tiedä mitä energia on". Eli kaipa pointti oli siinä että energia on lähinnä kätevä matemaattinen laskuväline.

Itse olisin myös kuvitellut energian olleen Noetherin virran kolmi-integraali eli varaus ja "virta" olisi siis energiatiheys, mutta kaipa muistan nuo väärin, tai sitten menee saivartelun puolelle.

Muistelisin energian käsitteen käyvän mielenkiintoiseksi silloin kun puhutaan tyhjiöenergiasta ja yleisestikin off-shell tiloista, eli virtuaalihiukkasista. Toivottavasti blogisti pääsee seuraavassa merkinnässään noihin, mutta tietenkin ymmärrän jos näihin ei haluta lähteä.

Tuukka Ruhanen
16/23 | 

Tässä esitetyt intuitionvastaisuudet perustuvat yksinomaan koordinaatiston vaihtamiseen. Jos koordinaatisto pidetään samana, energian säilyvyyslaki jne. pelaa kuten harhainen intuitiomme sanookin. Loppujen lopuksi koordinaatisto on samaan tapaan pelkkä fysiikassa käytetty matemaattinen apuväline kuten energiakin. Oikeastaan mitään ei voida paikantaa minnekään, jos koordinaatistoa ei lukita. Blogin otsikko voisi siis yhtä hyvin olla "Mitä **??!! Missä paikka on?" :)

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
17/23 | 

Vierailija kirjoitti:

Tässä esitetyt intuitionvastaisuudet perustuvat yksinomaan koordinaatiston vaihtamiseen. Jos koordinaatisto pidetään samana, energian säilyvyyslaki jne. pelaa kuten harhainen intuitiomme sanookin. Loppujen lopuksi koordinaatisto on samaan tapaan pelkkä fysiikassa käytetty matemaattinen apuväline kuten energiakin. Oikeastaan mitään ei voida paikantaa minnekään, jos koordinaatistoa ei lukita. Blogin otsikko voisi siis yhtä hyvin olla "Mitä **??!! Missä paikka on?" :)

Tälle yläpeukku. Blogisti sortui omaan näppäryyteensä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
18/23 | 

Tuli mieleen sellainen hieman hölmö ajatus, että olisiko energian käsitettä olemassakaan, jos ilmiöiden matemaattista kartoitusta ei olisi. Varmaan ainakaan energian säilyvyyden periaatetta ei olisi. Eikä sitä pitemmälle menevää periaatetta, että ei se aina säilykään.  Voisiko siis olla niin, että koko energia kaikkine mahdollisine ominaisuuksineen onkin matematiikansisäinen mielle. Kokeet, joissa nyt sanomme määrittävämme energiaa, olisivat vain luontoon sisältyvien nimeämättömien muutosprosessien havaitsemista..

Sivistykää
19/23 | 

Miksi tuollainen teinimäinen kirosana-otsikko on näppäilty arvostetun tiedelehden artikkeliin ja on alennettu roskalehtien tasolle? Se ei edes liity juttuun, eikä tuollainen reaktio pitäisi kuulua tiedemiehelle jotakin toistaiseksi selittämätöntä nähdessään. Pois vaan tuollaiset kirjailijat.

Toimittajalle infoa Higgsistä
21/23 | 

Liike-energia on suorassa yhteydessä kahden kappaleen massaan ja niiden väliseen nopeuteen .

Massa taas on se kaiken ydin. Ilman kuningashiukkasta, eli higgsin hiukkasta, jota Higgsin kentäksikin kutsutaan, ei olisi massaa, ei energiakaan.

Insinörtti
22/23 | 

Kirjoittaja siis ymmärtää mitä energia on, mutta ajatus sen paikasta sekoittaa ajatuksia. Liike-energian kaavassa  E=1/2*m*v^2 lasketaan energiaa, jonka kappale vaatii pysähtyäkseen kohteeseen nähden. Kun verrataan kahden kappaleen välistä liike-energiaa, olisi järkevämpää ajatella mitä tapahtuu törmäys tilanteessa. Mikä on yhteinen liikemäärä ja suunta tapahtuman jälkeen? Mikä energia saa kappaleet lähtemään vastakkaisiin suuntiin kyseisillä nopeuksilla?

Käsitteet kuten energian varastoimisesta akkuihin tai polttoaineisiin monella selvästi sekoittanut käsityksen energian sijainnista. Energialla itsellään on vain määrä. Voimme sanoa että johonkin tapaukseen on sitoutunut x määrä energiaa ja se on juuri siinä mistä se lasketaan, Potentiaalisena tai kineettisenä. Se on fysiikan valuutta; numeroja paperilapuilla. Yhden kappaleen liike-energian arvo ei ole sama jokaiselle kulkijalle. Jos meteori laskeutuu maahan, se tyhjentää E-pankkitilin muille.

How much is the fish?

111
Liittynyt11.1.2019
Viestejä3318
23/23 | 

"Jos joen yläjuoksu on 10 metriä korkeammalla kuin alajuoksu, jokaista virtaavaa vesikuutiota kohden vapautuu 100 kilojoulea painovoimaenergiaa. Vapautuva painovoimaenergia muuttuu virtaavan veden liike-energiaksi. Virtaan rakennettu vesivoimala muuttaa painovoimaenergiaa sähköenergiaksi, jota puolestaan käytämme puuron lämmittämiseen, huoneen valaisemiseen ja somessa raivoamiseen."

Eipä tuo noin työnny.

Laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa on vain laajenevaa työntävää voimaa kierrättäviä laajenevia tihentymiä jotka kierrättäessään laajenevaa työntävää voimaa / energiaa keskenään, vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista eli toisissansa olevan laajenevan työntävän voiman laajenemista.

Eli ole olemassa mitään painovoimaenergiaa joka muuttuisi virtaavan veden liike-energiaksi.

On vain laajenevaa työntävää voimaa joka muuttuu koko ajan vähemmän tiheäksi laajenevaksi työntäväksi voimaksi.

Ja täts it!!!

"Vapautuva painovoimaenergia muuttuu virtaavan veden liike-energiaksi."

Tuo on siis ihan höpö höpö juttuja.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Blogiarkisto

Kategoriat