Kirjoitukset avainsanalla rasismi

Rasismin ikävimpiä muotoja on rasismin kiistäminen. Kiistäminen syyllistää uhrit, lisää inhimillistä kärsimystä ja uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Onkin hullunkurista, että äänekkäimmät rasismin vastustajat usein kiistävät äänekkäästi myös rodun olemassaolon. Loogisesti ajatellen rotusyrjintään vaaditaan rotu, jonka varjolla syrjiä.

Eiväthän ikäsyrjinnän vastustajatkaan yritä kiistää ikäeroja.

Kuvittele ihmisiä alastomana rivissä, jossa on tyypillisen näköisiä suomalaisia, kiinalaisia ja somalialaisia. Kuka ei tunnista ihmisrivistä kolmea ilmeisen erinäköistä ryhmää? Edes sokean Reetan käsi ei nouse.

Molekyylibiologia on vahvistanut, että pelkällä vilkaisulla havaittavat rotuerot kumpuavat pintaa syvemmältä: yksilön DNA:sta voidaan määrittää erittäin luotettavasti hänen rodullinen taustansa.

Silti Taloustutkimuksen kyselyssä valtaosa vastaajista kiisti rotujen olemassaolon. Vain 8% oli täysin eri mieltä kuin kiistäjät.

Yksittäisestä geenistä rotua ei tietenkään voida määrittää, koska eri roduilla esiintyy samoja geenien muotoja. Mutta ero syntyykin siitä, että geenien eri muotoja esiintyy eri roduilla eri suhteessa. Eli vaikka suomalaisuuden tai kiinalaisuuden geeniä ei olekaan, tiettyjä geenien muotoja eli alleeleja esiintyy enemmän suomalaisilla ja toisia taas enemmän kiinalaisilla. Niinpä lukuisia geenejä sisältävä DNA-pätkä paljastaa murskaavalla tilastollisella voimallaan, onko näyte suomalaisen, kiinalaisen vai jonkun muun perimästä.

Rotujen olemassaolon kiistäjä vetoaa siihen, että rotujen välisten rajojen vetäminen on mielivaltaista.

Totta kai rotujen rajat ovat mielivaltaisia, sillä rotu on karkeistus todellisuudesta: ihmiset koostuvat alkeishiukkasista, eivätkä alkeishiukkaset ole sen paremmin mustia tai valkoisia kuin suomalaisia tai kiinalaisiakaan.

Kaikki mallit ovat virheellisiä, mutta osa on hyödyllisiä. Rotu on hyödyllinen malli: rotujen hyväksymisestä on parhaimmillaan ratkaisevaa terveydellistä ja lääketieteellistä hyötyä ainakin elinluovutuksissa ja perinnöllisten sairauksien tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Moniko haluaa torjua hengenpelastajan vain periaatteensa vuoksi?

Harhaisinkaan denialisti ei kiistä ihmisten ikäeroja, vaikka nuoruuden ja vanhuuden välillä on vähintään yhtä mielivaltainen raja kuin rotujen välillä. Visuaalisesti musta eroaa valkoisesta kuin yö päivästä, muttei kukaan kiistä yön ja päivän olemassaoloakaan vain siksi, että emme osaa sanoa mihin yö loppuu ja mistä päivä alkaa.

Rotujen kiistämistä perustellaan myös sillä, että ihmiset ympäri maailman ovat geneettisesti hyvin yhdenmukaisia.

Totta kai ihmiset ovat geneettisesti lähellä toisiaan. Olemmehan kaikki afrikkalaisia mamuja alle 100 000 vuoden takaa – fakta, jolta edes valkoinen lakana ei suojaa. Siksi puhummekin eri roduista emmekä eri lajeista.

Roduilla ei tietenkään ole paremmuus- tai arvojärjestystä, toisin kuin joka kymmenes vastaaja sanoo uskovansa (ja paljon useampi käyttäytyy, kuten tutkimukset julkilausumattomasta rasismista osoittavat). Ihmisellä on vain sisäsyntyinen harha kokea itsensä, ja oma ryhmänsä, muita paremmaksi.

Ihonvärin sekä ruumiin ja kasvojen muotojen silmiinpistävistä eroista huolimatta käyttäytymisessä ja psykologisissa kyvyissä ei olla parhaan tietoni mukaan havaittu rotujen välillä merkittäviä eroja. Suotuisampi kasvuympäristö, kehittyneempi kulttuuri ja muut maantieteelliset sattumat toki aiheuttavat kansojen välille huomattavia eroja. Mutta suotuisiin oloihin adoptoiduista tai muuttaneista onnekkaista ihmisaluista kasvaa roduistaan riippumatta yhtä kyvykkäitä kuin ihmisistä ylipäätään voi kehittyä.

Rotujen erityispiirteet ovat uv-säteilyn kaltaisten maantieteellisten erojen ohella tulosta seksuaalivalinnasta, joka synnyttää riikinkukon pyrstön kaltaisia näyttäviä muutoksia evoluution mittapuulla nopeasti. Ihmisen seksuaalivalintaa vauhdittaa vieläpä moninaiset muotituulahdukset osana supernopeaa kulttuurievoluutiotamme. Samainen turhamaisuutemme on tuottanut koirarotujenkin tyrmistyttävän visuaalisen kirjon.

Niinkin hyödyllisestä ja keskeisestä biologisesta käsitteestä kuin rotu ei kannata luopua vain siksi, että natsit ja muut sosiaalidarvinistit väärinkäyttävät käsitettä rasististen dystopioidensa tavoitteluun.

Eihän fyysikkokaan luovu lämmön käsitteestä vain siksi, että Hitler masinoi lämpöä äärimmäisiin julmuuksiinsa.

Vai pelkääkö rotujen kiistäjä lopulta eniten omaa rasismiaan?

Kommentit (30)

Vierailija
1/30 | 

Muuten oikein, mutta erot ulottuvat myös ihoa syvemmälle. Esimerkiksi Juuri adoptiotutkimukset ovat osoittaneet tämän. Ympäristön merkittävä vaikutus ei tarkoita, etteikö genetiikalla olisi myös väliä.

Ihmisapinat ja varsinkin ihminen poikeavat muista nisäkkäistä aivojen koon perusteella. Ne ovat se elin, minkä evoluutio on muokannut nopeasti, antaen ihmiselle etuaseman muihin, samoista resursseista kilpaileviin eläimiin nähden.

Kun ihmisen esi-isät muuttivat maantieteellisesti toisistaan täysin poikkeaviin ympäristöihin, niin silloin tämän tärkeimmän elimen evoluutio ei tietenkään lakannut vaan se sopeutui toisitaan täysin poikkeaviin olosuhteisiin:

 trooppisista sademetsiin, kuiville aavikoille, korekalle vuoristoon, kuin jääkauden Mongoliaankin. Kaikki nämä asettivat eri vaatimukset tautien, väestöntiheyden, ravinnonsaanniin, suunistuksen, asumusten ja vaatteiden valmistamisen, vuodenaikojen vaihteluun varautumisen ja monen muun haasteen muodossa.

Aikaskaala ~60K vuotta on tähän täysin riittävä, se on vain 1/10, mitä lajin eriytyminen ihmiseksi ja neanderthalin ihmiseksi vaati ja 1/100 eriytymiseen simpanssin kanssa. Koska populaatioissa on jo valmiiksi hyvin suuri määrä perinnöllistä vaihtelua henkisten ominaisuuksien osalta, niin pelkkä uusi karsintatekijä voi muuttaa väestön ominaisuuksia välittömästi (vrt. tautiepidemia).

Empiirisesti voidaan havaita, että eri roduilla on jo syntyessä refleksit eri kehitysasteilla. Joillain on kävelyrefleksi, jolloin jalat jäykistyvät ja ottavat askeleita, jos vauvaa kannatetaan jaloillaan, pystyvät jäykistämään niskansa kaatuessaan selälleen, koittavat kädellä siirtää naamansa päällä olevan kankaan. Toisilla roduilla nämä taas puuttuvat tai ovat heikommat. Vahvemmat refleksit omaavilla on myös hieman lyhyempi keksimääräinen kantoaika, suurempi todennäköisyys kaksosiin, yms.. Näiden kehitys lakkaa myös aiemmin saavutettuaan sukukypsyyden, eli vaikka koulumenestys ei kovasti eroaisi alaluokilla, niin viimeisinä vuosina ja tämän jälkeen nämä jäävät jo merkittävästi jälkeen. Tämä voidaan havaita kulttuurineutraaleilla ÄO-testeillä, tai reaktionopeustesteillä, joka on vahvasti tämän kanssa korreloiva testi.

Adoptiotutkimuksissa nämä tulevat selkeästi ilmi. Kaikki hyötyvät lapsuudessaan adoptioperheen hyvästä vaikutuksesta, mutta silti rodulliset erot ovat ilmeisiä, ja ne näkyvät vielä vahvemmin, kun murrosikä on ohi.

realisti
3/30 | 

adoptiotutkimukset enemmänkin puoltavat kuin kiistävät rotujen väliset erot älykkyydessä.

Asiaa tutkinut
4/30 | 

"Mutta suotuisiin oloihin adoptoiduista tai muuttaneista onnekkaista ihmisaluista kasvaa roduistaan riippumatta yhtä kyvykkäitä kuin ihmisistä ylipäätään voi kehittyä."

Otetaan kaksi ryhmää, jotka molemmat ovat sosiaalisesti vähemmän tasa-arvoisessa asemassa kuin europpalaisperäiset ihmiset ja saadaan täysin poikkeavat oppimis, koulutus ja rikostilastot, joissa toinen näistä ryhmistä näyttäytyy hyvin negatiivissa valossa. Silti ns. virallinen selitys on yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja rasismi.

Hannu Hyvönen
5/30 | 

Rotu-käsite on tuttu kotieläintieteestä.   Kaikki kotieläinrodut ovat tulosta ihmisen valinnasta, ne ovat alkuperäisen lajin osajoukko tai muunnos.   Mutta emme puhu hirviroduista emmekä pääskysroduista.   Villieläinten osalta puhutaan alueellisista kannoista.  Jonkun seudun hirvikanta poikkeaa toisen seudun kannasta.

Puhe ihmisroduista viittaa ajatukseen että olisimme rotuja joita tulee jalostaa.   Tässä lähestytään jo sitten natsien ideologiaa.   Toki ihmiset kuten muutkin lajit eroavat eri seuduilla toisistaan,  mutta ei ole olemassa jalostettuja ihmisrotuja.

Vierailija
6/30 | 

Ihmisrodusta puhuminen on yhtä lähellä natsien ideologiaa kuin autoista puhuminen koska volskwagen oli auto ja natsit teki volkswageneita. Vähän yritystä nyt sen natsikortin vetämiseen

Pertti
7/30 | 

Et nyt ihan tainnut sisäistää tämän tuon kommentin keskeistä ideaa. lue muutaman kerran huolellisesti läpi niin huomaat ehkä miksi autot ovat vähän eri asia kuin ihmisrodut natsi-ideologiassa.

rodun kieltäminen ei tarkoita ...
8/30 | 

Yksi syy miksi olisi outoa ajatella ettei rotua olisi olemassa, on se että käsittettä käytetään kaiken aikaa todellisuudessa kaikkeen hyödylliseen. Esimerkiksi lääketieteessä tiedetään että tietyb "rotuisilla" ihmisillä on suurempi taipumis tiettyihin tauteihin. Rikoksien tutkinassa ja oikeudessa kuvataan, etsintäkuulutetaan ja toisissa maissa (esim yhdysvalloissa) tilastoidaan rodun perusteella.

Mutta silloin kun joku kieltää rodun olemassaolon, niin uskoisin ettei useinkaa taustalla ole niinkään tarkoitus kieltää rodun olemassa olo teknisessä tai edes tällein käytännöllisessä mielessä, vaan halutaan ikään kuin sanoa että "keittiötieteellinen folkkäsitys" rodusta on harhainen. Ja se on varmaan totta.

Jos on joukko ihmisiä joilla on tilastollisesti katsottuna melko yhtenäinen perimä, niin luultvasti on olemassa joitain ilmiöitä, jotka voivat olla tyypillisimpiä näiden joukossa. Toisaalta monessa muussa asiassa erot voivat olla kyseisen joukon sisällä erittäin suuriakin. Mutta kansan käsityksen mukaan rotu on "essensi" ja kaikki siihen kuuluvat yksilöt ovat enemmän tai vähemmän samalaisia kaikissa suhteissa johtuen (kuvitellusta) yhtenäisestä "ominaisuudesta". Asenne on : "ei tarvi  mitään tilastoja, sen vaan tietää". Ja sitten kun siihen lisätään sekin kansanomainen ajatus että joku on aina parempi kun joku, niin päästää nopeasti rasismiin ja haitallisiin ajatuksiin, jotka eivät perustu mihinkään todellisuuteen vaan pelkkään kuvitteluun.

dna
9/30 | 

Eikös se James Watsonkin kritisoinut, että valitettavasti kaikki ei ole samalla viivalla eikä yhtä kykeneviä. Tosin häntä pidettiin kommenttiensa takana rasistina, mikä on mielestäni aika huolestuttavaa että tiede ei halua kohdata asioita mitkä eivät välttämättä ole sosiaalisesti kauhean hyväksyttyjä.

Pine
Liittynyt5.3.2012
Viestejä259
10/30 | 

Ihmisrotuoppien juuret juontavat yli sata vuotta vanhaan negatiiviseen eugeniikkaan, joka on eettisesti tuomittu toisen maailmansodan jälkeen laajalti.
Valitettavasti se tuntuu edelleen kiinnostavan joitakin kuten tämäkin blogikirjoitus osoittaa. Rotuopeista ei ole voitu osoittaa olevan minkäänlaista lääketieteellistä hyötyä. Diagnoosia ei voi perustaa sille, että potilas voidaan luokitella kasvonpiirteiden tai ihon värin perusteella johonkin rotuun tai edes etniseen ryhmään kuten esimerkiksi suomalaisiin, vaikka heillä olisi tilastollisesti todettu jonkin mitättömän pieni kohonnut riski jollekin taudille. Puhumattakaan, että noita tietoja käytettäisiin perhesuunnitteluun perinnöllisten tautien ehkäisyssä.
Teppo Mattsson kirjoitti "Rotujen erityispiirteet ovat uv-säteilyn kaltaisten maantieteellisten erojen ohella tulosta seksuaalivalinnasta".
Täyttä puppua! Ihon väriin on auringon säteilyllä ollut kieltämättä oma vaikutuksensa, mutta geneettiset erot eri etnisten ryhmien välillä johtuvat aivan normaalista geneettisestä ajautumisesta eikä mistään seksuaalivalinnasta.

Vierailija
11/30 | 

Ydinfysiikkakin perustuu halulle rasistiseen joukkomurhaamiseen, mutta se ei tarkopita, etteikö atomiteoria kuvaisi todellisuutta ja sitä voisi käyttää myös ihmisten hyväksi. Perinnällisten ominaisuuksien huomioonottaminen on hyvin tärkeä osa lääketiedettä. Osa näistä ominaisuuksista ovat myös vahvasti rotuun sitoutununeita. Lisäksi ihmisryhmien erot auttavat ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Vierailija
12/30 | 

"Rotuopeista ei ole voitu osoittaa olevan minkäänlaista lääketieteellistä hyötyä. Diagnoosia ei voi perustaa sille, että potilas voidaan luokitella kasvonpiirteiden tai ihon värin perusteella johonkin rotuun"

Paitsi että on jopa olemassa "mustaihoisille suunnattuja sydänlääkkeitä" massiivinen kansainvälinen rotukartoitusprojekti lääketiedettä varten (HanMap) ja mitä muuta kiinnostavaa, kuten tästä niin & näin lehden artikkelista voit lukea:

http://netn.fi/artikkeli/rodusta-kiistelevat-ovat-vaarassa

Vierailija
13/30 | 

Lääketieteellisissä tutkimuksissa ihmisiä lajitellaan rodun mukaan, esimerkiksi spirometriassa. Spirometrialaitteeseen täytyy aina laittaa potilaan ihon väri, koska keuhkojen hengitystoiminta eroaa rodun mukaan.

Eräät lääkeaineet vaikuttavat eri tavoilla valko- ja tummaihoisilla.

jotkut_sensuroivat_mediaa
14/30 | 

Kiva juttu, että kommenttini on poistettu. Taitavat eräät tahot hieroa tyytyväisinä käsiään yhteen, joten postaan sen uudelleen.

>Eihän fyysikkokaan luovu lämmön käsitteestä vain siksi, että Hitler masinoi lämpöä äärimmäisiin julmuuksiinsa.

Ai niinkuin mihin? Niihinkö, joilla keitettiin juutalaisia elävältä? Vai masturbaatiokoneiden tekovaginoiden lämmitykseen, joihin juutalaisia laitettiin? Vai puhutaanko tässä nyt _hygieniasta_, koska ruumiit on hyvä polttaa, etteivät taudit ja syöpäläiset leviä elossa oleviin. Nimenomaan.

Vierailija
15/30 | 

Ihmisistä puhuttaessa rotu-käsitteestä pitäisi luopua ja sen tilalle kehittää jokin toinen termi. Käsitteeseen kun liittyy hyvin raskas historia, joka hankaloittaa sivistyneen keskustelun aikaansaamista aiheesta. Rasisti- ja natsikortit nousevat keskustelun molemmilta osapuolilta, jopa kun halutaan puhua aiheesta asiallisesti... kuten kommenttiosiossa ja blogitekstissä käy ilmi.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
16/30 | 

Lopulta kai yö ja päiväkin ovat hyödyllisyydestään huolimatta sopimuksen varaisia asioita...

Esimerkiksi Lapissa on yötön yö tai valoisa yö ja joskus valoton päivä ja toisaalta taas voidaan sopia, että klo 12.00 on keskiyö ja se taasen vaihtelee paikasta toiseen. eli mikä on lopulta yön määritelmä? Valoisuuden määrä vai kellon aika?

Tämän lisäksi ihminen on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus kuin valoisa ja pimeä aika. vaikka ihminen on karkeistus itsessään ja näin joudumme pelaamaan karkeistuksilla (hävitämme informaatiota), niin luettelemasi asiat eivät ole ainoita asioita, jotka on järkevää karkeana kategorisoida, esimerkiksi tehtäväperusteisesti voidaan kategorisoida vaikkapa sisäelimiä ja jos taas pinnan alla on jotain, joka sekoittaa pakkaa, niin miksi biologisesti olisi järkevää katsoa vain pintaa tai ihonväriä?

Rehellinen pitää olla itselleen, mutta kaikki ei ole totta siksi, että jotkut sen raivokkaasti kieltää tai siihen liittyviä tosiasioita.

Näin ollen itseasiassa kerroit enemmänkin kohtaamistasi älyllisistä epärehellisyyksistä kuin todellisuudesta itsestään. Se, että joku ponnekkaasti kokee asian niin epämiellyttäväksi ja haukkuu rasistiksi sitäkin, joka vain hyväksyy faktat ja on rehellinen itselleen, ei vielä kerro todellisuuden todellisesta luonteesta, vaikka juuri rehellisyys itselleen ja älyllinen rehellisyys onkin välttämätön lähtökohta sellaisen saavuttamiseksi.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
18/30 | 

Jos selvennän hiukan.

Lopulta ympäristön vaikutusta on hankala vakioida, koska jo se vaikuttaa tuloksiin, että kerrotaanko ihmiselle ennen koetta, että onko hän aasialainen vai nainen.

Näin ollen, jokainen, joka väittää, että ei ole missään nimessä totta, ei ole rotuja tai keskimääräisiä älykkyyseroja (niitä on väkisinkin), jotka voi johtua näistä suhteellisista alleelien esiintymisistä, niin on väärässä.

Mutta niin ovat hekin, jotka väittävät, että asia on jo jotenkin katsottu läpi. Liberaalit, jotka kieltävät nämä tutkimukset ja väittävät, että asia on selvä toiseen suuntaan, ovat väärässä, mutta konservatiivit, jotka väittävät, että asia on nyt toiseen suuntaan selvä kuin bläkki, ovat myös väärässä.

Summa summarum, asia on aikas pahasti vielä auki ja pelimerkkien laittaminen jommalle kummalle puolelle ei ole älyllisesti rehellistä, ennemminkin poliittista peliä.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
19/30 | 

Kaksoistutkimukset voi antaa paljon, mutta ei kerro aina mm. raskauden aikaisista asioista eikä epigeneettisistä asioista.

Ja lopulta ympäristöllä on kiistämättömiä vaikutuksia älykkyyden kehittymiseen ja kuitenkin puhutaan kehityspotentiaaleista, joissa sitten eroja selittää enää vakioimisen jälkeen geenit.

Ruhollah.

Vierailija
20/30 | 

Itse asiassa rodun ja älyn välisiä suhteita on tutkittu paljon ja Bell Curve -kirjan kirjoittjat väittivär kirjansa julkaisun yhteydessä ettei mitään muuta teosta ole koskaan kritisoitu ja kaikkia yksityiskohtia analysoitu läpi niin moneen kertaan kun heidän teostaan.  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bell_Curve kirjan kirjoittajathan väittivät että rotujen välillä on selviä älyykyyseroja, vaikka otetaan huomiooon erilaiset kasvatukset ja koulutuske jne. Tosin tutkimukset eivät tukenee näkemystä että "valkoinen rotu" olisi älykkäin, vaan eräät aasilaiset.

Vierailija
21/30 | 

Ympäristön vaikutus ollaan voitu rajata aika pieneksi, kun verrataan identtiesten kaksosten, tavallisten kaksosten, muiden biologisten sisarusten ja toisilleen sukua olemattomien lasten kehitystä. Identtisillä kaksosilla on pienin keskinäinen ero, kuin muilla kaksosilla. Tätä ei voi selittää ympäristön erilaisuuella, vaan perimän erilaiuudella. Ei ole mitään syytä olettaa, että vahvasti primään sidottu ominaisuus olisi jostain syystä jakautunut tasan kaikkiin populaatioihin jotka poikkeavat kuitenkin perimältään toisistaan muilta osin.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
22/30 | 

Näin se on, kyllä kaksoskokeet ovat hyviä, mutta ei täydellisiä.

Esimerkiksi ravinto voi vaikuttaa jo epigeneetikan kautta kognitiivisiin kykyihin.

Suosittelen tutustumaan kaksostutkimusten rajallisuuteen. Nekään eivät ole täydellisiä.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
23/30 | 

Pistäisin vielä, todellisia eroja ei voi kiistää, mutta on vielä pitkä matka siihen, että voidaan todella sanoa millaiset asiat eroihin vaikuttaa.

Ja kuten edellä mainitsin, niin perimä ei kerro aina rotuominaisuuksista, kopska epigeneettiset seikat voivat selittää asioita ja muut raskauden aikaiset seikat. eikä nämä ole mitään sellaisia asioita, joita voi olankohautuksella ohittaa.

Tai voi, jos totuus ei ole tärkeää.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
24/30 | 

""Molekyylibiologia on vahvistanut, että pelkällä vilkaisulla havaittavat rotuerot kumpuavat pintaa syvemmältä: yksilön DNA:sta voidaan määrittää erittäin luotettavasti hänen rodullinen taustansa.""

Tällaisen ongelma on siinä, että voimme ottaa periaatteessa vaikkapa gorillat ja määritellä heille rotuja kliinien perusteella.

Samaa voisi tehdä sitten vielä roduille itselleen. Esimerkiksi susikoiratkin varmasti olisi jollain markkereilla jaoteltavissa näin. Niitä on kuitenkin nykyisin kasvatettu ympäri maailmaa.

""Mutta ero syntyykin siitä, että geenien eri muotoja esiintyy eri roduilla eri suhteessa.""

Tällaisen ongelma syntyy taas siitä, että sitä ei voi yksilöstä mitata, koska kyseessä on vain kuinka paljon suhteessa. Löydät maailmasta rodut siten, että jaottelet ihmisryhmiä näin, mutta et voikaan sitten yksilöstä sanoa mitään, joudut erikseen sen mittaamaan hänestä ja pian valkoihoisia kantasuomalaisia kuuluukin somalirotuun ja somalirotulaisia suomalaiseen rotuun.

Ja näinkin ilmaistuna, vaikka rodut tuntuu järkeviltä, niin ne onkin pirun hankala asia, valitettavasti.

Ruhollah.

Kaapelijehu
Liittynyt13.4.2009
Viestejä390
26/30 | 

Olen tässä asiassa varsin samaa mieltä Matsonin kanssa. Jos rotuja ei ole olemassa, silloin ei voi olla olemassa rasismiakaan. Rotuja on sikäli olemassa, että ne ovat sopeutumia vallitseviin olosuhteisiin. Afrikkalaisilla on tumma ihonväri, sillä se suojaa paremmin UV-säteilyltä jne... Rasismissa taas kyse on ennenkaikkea ennakkoluuloista sekä ihmisen yksilöllisyyden kieltämisestä. Yksilölliset erot ovat suuret eikä ihmisen rodusta pidä koskaan tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

Mitä taas tulee rotujen älykkyyteen, niin törmätään siihen ongelmaan että missä suhteessa erot johtuvat geeneistä ja missä suhteessa ympäristötekijöistä. Suomalaisilla on hyvä lukutaito ja afrikkalaisten joukossa paljon lukutaidottomia. Kuinka paljon tämän eron selittää erilainen perimä ja paljonko ihan se tosiseikka että Suomessa on hyvä koulujärjestelmä?

Kaapelijehu

Hannu Hyvönen
27/30 | 

Rotu-käsite on olemassa.   Puhutaan eläinroduista kun tarkoitetaan  ihmisen valintojen ja risteytysten tuloksena synteistä kotieläinkannoista,  populaatioista.   Kyse on kotieläinjalostukseen kuuluvasta käsitteestä.

Meillä on erilaisia lehmärotuja mutta ei hirvirotuja.     Hirvien osalta voidaan puhua paikallisista tai alueellisista kannoista.  Jos joku onnistuisi jalostamaan vaikkapa täplikkaan hirvikannan,  sitä voisi nimittää hirviroduksi jonka voisi nimetä.   Rodun nimi kotieläin puolella on jalostajan brändi geenipoolille.

En näe mielekkäänä puhua ihmisroduista.   Ihminen ei tiettävästi ole minkään olennon kotieläin joka olisi jalostettu eri roduiksi.     Rotu-käsitteeseen kotieläinpuolella kuuluu rodun puhtauden käsite ja rodun vaalminen.      Ihmiseen jolla ei tällaista jalostajaa onneksi ole ollut tuo käsite sopii huonosti,         

Mutta toki on valtavia eroja ihmisten fenotyypeissä eri puolilla maapalloa.   Kyse on geenipooleista joissa eri geenit painottuvat eri tavoin ja näin ihmislajin geenipoolista on muotoutunut  ympäristöihinsä sopivia  etno-geneettisiä populaatioita.        Tuo juuri keksimäni nimitys rodun sijalle,  etno-geneettinen populaatio,   on kömpelyydestään huolimatta aika hyvä.    Ja kyllä rotukäsitteen voi ohittaa puhumalla esim alueen mukaan:   aasialaisen perimän kantaja  jne     

Käyttäjä27675
Liittynyt19.10.2021
Viestejä2
30/30 | 

Jukka Aakula kirjoitti:
 Hyvä kirjoitus. Valitettavasti täytyy sanoa että minulla on aika vahva käsitys siitä että äo-erot eri rotujen välillä ovat selkeitä ja perinnöllisiä ainakin osittain. Perustelut tässä laajahkossa Psychology-lehden artikkelissa http://www1.udel.edu/educ/gottfredson/30years/Rushton-Jensen30years.pdf

Kannattaa kuitenkin tutustua James R. Flynnin vastineeseen tuosta geneettisen komponentin erottamisen vaikeudesta. Tuohon Rushton ja Jensen - tieteeseen (varsinkin kun aineistona edelleen on Lynn-Vanhanen) on helppo samaistua,  jos on valmiiksi samaa mieltä. Pitäisi kuitenkin säilyttää monipuolinen kokonaisuuden arviointikyky. Flynn on hillitty ja osoittaa vain mahdollisia puutteita. 

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vauvat ovat erityisen kiinnostuneita kasvoista, imemisen ohella. Wikimedia Commons.
Vauvat ovat erityisen kiinnostuneita kasvoista, imemisen ohella. Wikimedia Commons.

Monennäköisten ihmisten katselu vauvana kehittää kasvojen tunnistuskykyä.

Ensivaikutelman pysyvyyden takaa vahvistusharha: etsimme, havaitsemme ja muistamme herkimmin tietoa, joka vahvistaa ensivaikutelmaa, sivuutamme vastakkaisen tiedon ja tulkitsemme moniselitteisen tiedon ensivaikutelman mukaiseksi. Ennakkokäsitykset ja aivojen automatiikka ohjaavat vastaavasti ensivaikutelmaa.

Ensivaikutelmia luovat aivomme jakavat ihmisiä automaattisesti meihin ja muihin, ystäviin ja vihollisiin. Jakoon vaikuttaa keskeisesti se, kuinka aivojemme näköjärjestelmä tunnistaa ja erottaa kasvoja toisistaan.

Vastasyntyneellä on valmius oppia erottelemaan kaikenlaisia kasvoja, mutta erottelukyvyn kehittyminen edellyttää altistumista erilaisille kasvoille näköjärjestelmän herkkyyskaudella. Tällä ainakin ensimmäisen elinvuoden kestävällä oppijaksolla vauvan aivot muodostavat näkemistään kasvoista perusmallin, johon vertaamalla uusia kasvoja myöhemmin tunnistetaan.

Kokeet osoittavat, että vauvaikäiset oppivat erottamaan helposti jopa muiden kädellisten kasvoja niiden lajitovereista, jos pääsevät katselemaan näitä eläimiä kasvojen tunnistuksen herkkyyskaudella.

Tavallisesti vauva näkee ensimmäisenä elinvuotenaan eniten äitinsä ja muiden varsin samannäköisten otusten kasvoja. Niinpä tutunnäköiset kasvot opitaan erottamaan tarkasti toisistaan, siinä missä erirotuisten ihmisten hyvinkin erilaiset kasvot jäävät harjoituksen puutteen vuoksi keskenään hyvin samannäköisiksi. Suomalaiselle japanilaiset näyttävät keskenään yhtä samanlaisille kuin suomalaiset japanilaiselle, koska vieraat kasvot ovat kaukana tunnistuksen herkkyysalueelta.

Erirotuisten kasvojen näyttäessä keskenään samalta aivomme luokittelevat ne helpommin vihollisiksi kuin toisistaan helposti erottuvat tutunnäköiset kasvot. Tämä aivojemme vaistomainen rasismi luo hedelmällisen alustan rasistisen kulttuurin leviämiselle, jota vahvistusharha ja sosiaaliset vinoumat entisestään voimistavat.

Ehdotan rasismikierteen ehkäisemiseksi uutta keinoa: vauvaikäisten kasvokylpy. Kasvokylvyn ideana on altistaa aivojen näköjärjestelmä herkkyyskaudella erirotuisille ja monennäköisille kasvoille, jotta erotteluherkkyys yleistyisi omannäköisistä myös erirotuisten kasvoihin. Tavoite on sama kuin menestyksekkäissä kielikylvyissä, joissa lapset oppivat kuin itsestään monikielisiksi: hyödyntää aivojen herkkyyskausien lähes rajatonta oppimiskykyä – ja niiden aikaista lasten oppimisintoa.

Oikein ajoitetuilla herkkyyskausien virikekylvyillä lapsi oppii nopeammin ja pysyvämmin kuin vuosikausien ponnistuksilla herkkyyskauden jälkeen aivojen erikoistumisalueen sementoiduttua. Sivuvaikutuksena monikielisillä lapsilla voi väliaikaisesti ilmetä lieviä kehityksen viivästymiä, mutta lopulta asianmukaisessa virikekylvyssä opittu monikielisyys ennemmin lisää kuin vähentää älyllistä kyvykkyyttä aikuisuudessa.

Kasvojen tunnistuksesta on päävastuussa aivojen fusiform-poimun kasvoalue. Synnynnäinen poikkeama, kasvoton kasvuympäristö tai vaurio tällä alueella voi ilmetä kasvosokeutena eli kasvojen tunnistamisen erityisvaikeutena muutoin moitteettomasti näkevällä ihmisellä.

Omaa vaistomaista rasismiaan voi tutkia tällä Harvardin yliopiston nettitestillä. Testi kertoo, että suosin vahvasti valkoihoisia mustaihoisiin verrattuna. Vaikka tulos kuulostaa oppimani kasvojen tunnistustarkkuuden kannalta uskottavalta, testin järjestys saa epäilemään sen luotettavuutta: testin ensimmäisessä osassa mustat ja pahat esiintyvät yhdessä, minkä oppiminen hidastaa suoritusta testin käännetyssä jälkimmäisessä osassa, ja vääristää siten tulosta juuri mustiin kohdistuvan rasismin suuntaan. Aidosti satunnaistettuna testi olisi uskottavampi.

Väistämättä yhdentyvässä maailmassa jälkeläistemme on kyettävä ratkaisemaan globaalit ongelmamme yhä tiiviimmässä yhteistyössä eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten kanssa. Jälkeläisistämme tulee maailmankansalaisia, joiden on menestyäkseen osattava suhtautua erinäköisiinkin ihmisiin lähtökohtaisesti ystävinä. Pinnallisista eroista sikiävä rasismivaisto on rasite, jota ei kannata jättää perinnöksi lapsilleen.

Maapallon säilyttäminen elinkelpoisena kun edellyttää, että niin kihniöläiset, mogadishulaiset kuin tokiolaisetkin oppivat puhaltamaan yhteen toriumiin.

Kommentit (47)

SamBody
Liittynyt3.5.2008
Viestejä9104
1/47 | 

"Tämä aivojemme vaistomainen rasismi..."

Hmm.... Tuolle on myös toinen termi: evoluutio. Satakunta vuotta sitten oli suuressa huudossa jotakuinkin vastavanlainen idea, sitä tosin nimitettiin "proletariaatin solidaarisuudeksi" ja sitä lähdettiinkiin toteuttamaan suurella innolla. Valitettavasti ideologian käytännön toteuttaminen vaati varsin drastisia toimenpiteitä kuten esim "gulagien" terminoimista jne. Lopputuloskaan ei varsinaisesti muistuttanut kaikkien toivomaa ihanneyhteisuntaa. Ihmiset eivät muuttuneetkaan ihanteen mukaisiksi. Mutta ehkä nyt kuitenkin voitetaan evoluutio?

http://www.vapaakielivalinta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
2/47 | 

Tepolla hyvätahtoinen ajatus, mutta en kuitenkaan pidä sitä täysin aukottomasti puhtaana.

Kommentoin samaa kohtaa, jota SamBodykin "Tämä aivojemme vaistomainen rasismi..."

Ihmisiet ovat eläimiä vaistoineen, ja jos rankataan rasisimi joksikin primitiiviseksi vaistoksi, niin ei sitä pidä aivojen manipuloinnilla tukahduttaa vauvaisässä, eli tavallaan aivopestä, kuten ei seksuaalivähemmistöön kuulumistakaan jne.

Ihmisillä on ja pysyy eläimelliset vaistonsa ja tapansa ns pinnan alla, ja niillä on tärkeä funktionsa, joilla kaikilla tehtävänsä ihmisen selviytymisen kannalta, olipa sitten kyseessä Wall Streetin pörssihai taikka Intian slummien kasvatti.

Kieroon kasvanut ihminen, jos demokraattisen nyky-yhteiskunnan moraalien mukaan tuomitaan, on ojennettava täysi-ikäisenä jo olemassa olevin keinoin, vaikka ovatkin osaltaan todetusti puuttelliset ja tehottomat. Mutta ei siis pidä mennä vauva taikka lapsenaivoja manipuloimaan yhtään nykyistä enempää kuin niitä jo muutenkin ohjataan enemmän taikka vähemmän tietoisesti kaikin tavoin, vaikka ajatus olisikin houkutteleva.

Korjataan ja parannellaan mieluummin niitä täysi-ikäisten ojentelumalleja.

Näkisin lisäksi että olisi moinen menettely vain yksi askel lisää kohti ns orwellilaista tilaa, johon suuntaan osa maailman ihmiskuntaa on jo muutenkin kuin varkain vaarallisesti hipsimässä.

Vaihtelu virkistää

Julius
Liittynyt24.3.2013
Viestejä281
3/47 | 

MItä ihmettä te sönkkäätte!

 

Menkääs ja lukekaas se blogikirjoitus oikein ajatuksella ja miettikää mitä siinä oikeastaan sanotaan.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
4/47 | 

Itselleni tuli blogikirjoituksen luettuani sellainen mielikuva vauvasta, joka kehtoon sidottuna pakotetaan kellopeliappelsiinityylisesti katsomaan kaiken maailman eri värisiä pärstiä.

Voi toki olla, ettei kirjoittaja sellaista tarkoittanut...

Vaihtelu virkistää

vihersuvakki
Liittynyt27.2.2015
Viestejä358
5/47 | 

Jep, näin voidaan huomattavasti varmasti vähentää erinäköisyydestä johtuvaa rasismia.

 

Rasismia on montaa lajia ja tämä tietenkin voi toimia vaimentajana muunkinlaisille rasismin muodoille. Esimerkiksi Ruandan kansanmurha ei perustunut oikeastaan ulkonäköeroihin niinkään kuin sitten siihen, että jatkuvasti mustamaalattiin toista osapuolta radion kautta ja luotiin kuva, että joko ne tai me, ei ole kyse sodasta tai rauhasta vaan sodasta tai tuhoumisesta.

 

Näin tavallaan kansanmurha alkoi vaikuttaa hyvin rationaaliselta ja järkevältä teolta.

 

Toki viha oli synnyttänyt vihaa jo tätä ennen ja asialla oli pidempi historia.

Olen feministi ja tuomitsen sekä radikaalifeministien vihateot ja feministeihin kohdistuvat vihateot. Onneksi kaikki feminismikritiikki ei ole vihaa eikä kaikki feministit vihaa, ääripäiden touhua.

Ueberweg
Liittynyt12.9.2008
Viestejä3129
6/47 | 

Ymmärrän kyllä, että tämä on vain blogikirjoitus, jota ei ole tarkoitettukaan otettavaksi vakavasti, mutta olisi silti asiallista panna mukaan lähdeviitteet, jos sellaisia on. Tai ehkä sellaisia ei tässä tapauksessa ole, vaan koko juttu perustuu Mattssonin omaan ajatteluun.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
7/47 | 
vihersuvakki

Jep, näin voidaan huomattavasti varmasti vähentää erinäköisyydestä johtuvaa rasismia.

 

 

Epäilen vahvasti.

Vaihtelu virkistää

vihersuvakki
Liittynyt27.2.2015
Viestejä358
8/47 | 

Rasismi on kohtalo siinä mielessä kuin narsismikin, mutta sitten taas meidän käytös ei olekaan yhtään niin kohtalo, riippumatta siitä, vaikka alitajuisesti olisikin taipumusta löydettävissä.

 

Mielenkiintoisena nyanssina Yhdysvalloissa on se, että mustatkin ovat alitajuisesti usein mustia kohtaan rasisteja. Kaikkea sitä ihminen oppii pelkäämään, se on ollut elinehto...

 

Emme siis ole evoluution emmekä ympäristön orjia, me voidaan opetella monenlaisia asioita, asioista ainakin pois päin joskaan ei kokonaan koskaan pois ja joitain asioita suhteellisen helpolla.

 

Jos joku näkee sen ongelmana, että tietty asia ei ole tahdonalainen, niin pitääkin huijata aivoja. Sitä voisi kutsua kai itsensä aivopesuksi, mutta miksi ei esimerkiksi aivopesisi itseään pois vaikkapa suolakurkkufobiasta?

Olen feministi ja tuomitsen sekä radikaalifeministien vihateot ja feministeihin kohdistuvat vihateot. Onneksi kaikki feminismikritiikki ei ole vihaa eikä kaikki feministit vihaa, ääripäiden touhua.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
9/47 | 

Fobian, addiktion taikka muun pakkomielteen lieventämiseen lienee hypnoosi tieteellisesti toimivaksi todettu ja hyväksytty hoitokeino, aivopesun taasen ollessa kyseenalaiseksi arvioitavissa em mielentilojen hoitoa ajatellen.

Vaihtelu virkistää

vihersuvakki
Liittynyt27.2.2015
Viestejä358
10/47 | 
Brainwashed

Fobian, addiktion taikka muun pakkomielteen lieventämiseen lienee hypnoosi tieteellisesti toimivaksi todettu ja hyväksytty hoitokeino, aivopesun taasen ollessa kyseenalaiseksi arvioitavissa em mielentilojen hoitoa ajatellen.

 

Keinot on monet. Niin sanottu siedätyshoito vaikkapa esdiintymiskammon kanssa oikein tehtynä on joillekin auttanut ja siinähän on siitä kyse, että syntyy ns. "habitaatio", kuten vaikkapa banaanikärpäsen kykenee opettamaan pelkäämään tai pelosta pois.

 

Ihminen on monimutkaisempi kuin banaanikärpänen, aivotkin suuremmat, mutta jo noin pienillä ötököillä on kykyä oppia...

 

Ja oikein tehtynä, koska jos ihmisen pakottaa vaikka esiintymiskammoisena lavalle väkisin liian nopeasti, niin voikin tulla trauma ja pahentaa fobiaa, siispä pienin askelin....

Olen feministi ja tuomitsen sekä radikaalifeministien vihateot ja feministeihin kohdistuvat vihateot. Onneksi kaikki feminismikritiikki ei ole vihaa eikä kaikki feministit vihaa, ääripäiden touhua.

Käyttäjä321_0
Liittynyt4.3.2008
Viestejä27432
11/47 | 

Tuli mieleen, että tuotahan voisi testata helposti kartoittamalla sellaisten lasten asenteita, joilla on ollut eri etnistä taustaa oleva "nanny". Eikös se ole jenkkilässä ihan normi uranaisten perheissä, että jälkikasvun hoitaa venezuelalainen, filippiiniläinen tai korealainen lastenhoitaja? Luulisi siellä sen verran porukkaa olevan, että saataisiin jokin koe aikaiseksi.

Enää ei puutu ku tekijä.

kytoann
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2042
12/47 | 

Kyllähän esimerkiksi Yhdysvaltojen etelävaltioissa lapset tottuivat vauvasta alkaen näkemään erivärisiä ihmisiä, eivätkä pelänneet eivätkä ihmetelleet niitä. Oppivat myös hyvin pienestä pitäen että eriväriset ovat eriarvoisia. Monet valkoiset  olivat hyvinkin  ystävällisiä, auttavaisia ja luontevia mustia kohtaan,  niin kauan kun nämä tiesivät paikkansa.  Rikkaissa valkoisissa perheissä oli tietenkin mustat imettäjät ja lastenhoitajat, ja lapset rakastivat ja kunnioittivat ja tottelivat näitä. 

Pohjoisvaltioiden ihmiset eivät olleet tottuneet mustiin, ja vaikka he kauhistelivat orjuutta, usein olivat hyvinkin rasistisia. Eivät olisi voineet antaa mustan naisen imettää lastaan. 

Tämä nyt perustuu lukemiini romaaneihin, joten ei mitenkään tieteellisesti tutkittua tietoa ole. 

Nykyaikana tuommoinen kasvokylpy saattaa hyvinkin vähentää rasismia, kun suhtautuminen  erivärisiin tulee luontevaksi. 

Tyhmyydelle minä olen vihainen kuin rakkikoira; mutta viisaus ei ole kaikille suotu.

MooM
Liittynyt29.6.2012
Viestejä16069
13/47 | 
Vatkain

Tuli mieleen, että tuotahan voisi testata helposti kartoittamalla sellaisten lasten asenteita, joilla on ollut eri etnistä taustaa oleva "nanny". Eikös se ole jenkkilässä ihan normi uranaisten perheissä, että jälkikasvun hoitaa venezuelalainen, filippiiniläinen tai korealainen lastenhoitaja? Luulisi siellä sen verran porukkaa olevan, että saataisiin jokin koe aikaiseksi.

Enää ei puutu ku tekijä.

Onhan noita tilaisuuksia. Ehkä yksi nanny ei riitä, koska se on vaan se yksi rooli. Ennemminkin voi olla ongelma, jos ihon väri liitetään johonkin asemaan (näkihän etelävatioidenkin lapset paljon mustia naamoja, mutta vain orjina/palvelijoina...).

Mutta uskon kyllä hyvin, että lapsella ei ole rasistista ennakkoluuloa, koska jos erilaisia ihmisä on ympärillä, ei niitä pidetä erilaisina. Omilla lapsilla (varsinkin vanhemmalla) on ollut päiväkodissa ja koulussa lähes aina joitain erivärisiä lapsia ja on ollut jännä joskus kuunnella, miten he kuvaavat kavereitaan. On paljon oleellisempaa, jos lapsella on joku hieno fillari tai uusin pelikonsoli kuin se, että naama on tumma.

Sitä en tiedä, onko totuttaminen tarpeen. Rasismi on paljon muutakin kuin xenofobiaa. Ei siitä varmaan haittaakaan ole, jos lapsi näkee luontevasti muutakin kuin hyvin homogeenisen kulttuurin ja ympäristön tuotoksia.

Muoks: hyvin meni Kytoannin kanssa päällekkäin tuo etelävatiojuttu. Mutta haitanneko tuo.

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...
Logiikka on vaikeaa empiristeille ja naisille. https://www.tiede.fi/comment/3147702#comment-3147702

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6892
14/47 | 

Muistan omasta lapsuudestani (alle 10 v) asian, jota olen monasti miettinyt. Jossain vaiheessa Paasivaaran margariinipaketteihin ilmestyi erittäin taidokkaita värikuvia eri puolilta maapalloa. Ne värikuvat (aikakausilehdet jne) joita olin nähnyt, eivät olleet mitään verrattuna näihin todella selvästi monta astetta upeimpiin kuviin. Näistä kehkeytyikin sitten Pauligin autokuvien tapainen keräily/vaihtamis  -ilmiö.

Joissakin näissä kuvissa oli n-alkuisia ihmisiä Afrikasta. Minulle piti selkeästi opettaa, että kyllä nämä(kin) ovat ihan oikeita ihmisiä. Vaikeaa se oli uskoa kuitenkin. Ei noin mustaa naamaa ihmisellä voi olla (jollei ole värjännyt itseään). No se ei meistä tehnyt rasisteja, koska oikeaa mustaihoista luonnossa emme sitten nähneet varmaan vuosikymmeneen.

 

Aikoinani nuorena miehenä läksin sitten Amerikkaan. Myönnän, että tunteeni olivat tuolloin kovinkin rasistisia. Silloin olivat kuuluisat rotumellakat (Los Anglesissa) ja asiat koettiin todella kuuman tunneperäisesti (ilman nykyajan relevantteja tietoja/informaatiota/kasvatusta). No opin kantapään kautta sitten siihen, että näköjään hekin ovat ihan tavallisia ihmisiä. 

Käyttäjä628_0
Liittynyt12.7.2010
Viestejä13878
15/47 | 

Kaikille mustille ja värillisille pitäis jo kehdossa näyttää valkonaamoja. Rasismi ei ole mikään ykssuuntanen ilmiö vaan enempikin sitä pitäis korja siellä missä asiat ON rikki. EI siellä missä mitään korjattavaa ei ole. 

Ja rasismi muuten ei ole musta-valkonen juttu vaan se liittyy ihan kaikkeen ja kaikkiin kansallisuksiin. Kiinalaiset esim. on ehkä maailman rasistisin kansa.

Neekerin kuvia vaan "lakupussin kylkeen ja valkonaamoja toteemipaaluiks".

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
16/47 | 

Voisi tosiaan olla hyvä altistaa vauvat kaiken"rotuisten" ihmisten naamoille. Silloin erilaiset aivopesut ja esimerkiksi sotapropaganda tehoaisi huonommin - propagandaan ja indoktrinaationhan kuuluu toisenlaisten, "vääränlaisten" ihmisten ihmisyyden kieltäminen, mikä sisältyy viholliskuvan luomiseen. Mainitunlainen propaganda toimii paremmin varsinkin jos ihminen on ns. tynnyrissä kasvanut, esimerkiksi eristäytyneissä oloissa maalla, vuoristossa tms. kasvanut, ja kouluttamaton, eli ei ole altistunut "toiseudelle" kasvuiässä.

Vauvoilla, sikiöillä ja lapsilla tosiaan on erinäisiä herkkyyskausia. Erirotuisten ihmisten kasvojen erojen tunnistamista vastaava kognitiivinen tehtävä on eri kielten äänteiden tunnistaminen, jolle myöskin on herkkyyskausia,jolloin on helpompaa kyetä erottelemaan eli kuulemaan erilaisia äänteitä eri kielissä.

Suomalainen Risto Näätänen on keksinyt keinon mitata eri äänteiden tunnistamista ns. MMN- eli mismatch negativity-menetelmällä, joka kuuluu kognitiivisen neutotieteen ja neurolingvistiikan alaan. On huomattu, että juurikin eri kielten äänteiden tunnistaminen on helpompaa tiettyinä herkkkyyskausina. Olettaisin, että tämä liittyy ns. pruning-prosessiin: vastasyntyneen aivoissa on paljon yhteyksiä, ja oppiminen on ainakin aluksi lähinnä sitä, yhteyksiä karsitaan. Tietyssä herkkyysvaiheessa vauvalle on mahdollista oppia tunnistamaan eri kielten äänteitä, (luultavasti kaikkien maailman kielten), mutta herkkyyskausien ulkopuolella lapselle on perin vaikea edes kuulla mitään eroa lähellä toisiaan oleville äänteille, puhumattakaan aikuiselle, jolle on todella työlästä (ellei mahdotonta?) oppia vieraan kielen täydellistä ääntämystä. Yleensä lapset kuulevat vain äidinkieltään, joten muiden kielten äänteiden tunnistamista ei hyödynnetä. Äänteiden tunnistamisessa puhutaan neurologisesta havaitsemisesta - ilman altistusta eli stimulusta, neuroverkko ei opi havaitsemaan. Hienoa tuossa menetelmässä on, että sitä voidan käyttää myös vastasyntyneille, ja jopa sikiöihin, ja henkilöihin, joilla on puheentuottamisen ongelmia, neurologisia vaurioita yms.. Muistelen, että jopa koomassa olevilla ihmisillä on testeissä pystytty testaamaan neuronaalista havaitsemista, ja jopa locked in syndoomia on kyetty ko. menetelmällä diagnosoimaan.

Measurement of extensive auditory discrimination profiles usingthe mismatch negativity (MMN) of the auditory event-relatedpotential (ERP) (Satu Pakarinen, Rika Takegata, Teemu Rinne, Risto Näätänen)

Mahtaisiko kasvojentunnistukseen olla jotain vastaavaa non-invasiivista mittausmentelmää? 

Lisäys. Ainakin kasvokuvien henkiöiden sukupuolen tunnistukseen käytetään vastaavaa MMN-menetelmää: Is it a face of a woman or a man? Visual mismatch negativity is sensitive to gender category

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76533
17/47 | 

Kasvokylpyjen jälkeen on kielikylpyjen vuoro.

How the language you speak changes your view of the world

Bilinguals get all the perks. Better job prospects, a cognitive boost and even protection against dementia. Now new research shows that they can also view the world in different ways depending on the specific language they are operating in.

 

The past 15 years have witnessed an overwhelming amount of research on the bilingual mind, with the majority of the evidence pointing to the tangible advantages of using more than one language. Going back and forth between languages appears to be a kind of brain training, pushing your brain to be flexible.

Just as regular exercise gives your body some biological benefits, mentally controlling two or more languages gives your brain cognitive benefits. This mental flexibility pays big dividends especially later in life: the typical signs of cognitive ageing occur later in bilinguals – and the onset of age-related degenerative disorders such as dementia or Alzheimer's are delayed in bilinguals by up to five years.

In research we recently published in Psychological Science, we studied German-English bilinguals and monolinguals to find out how different language patterns affected how they reacted in experiments.

http://medicalxpress.com/news/2015-04-language-view-theworld.html

 

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
18/47 | 

Seuraava ei nyt varsinaisesti kuulu asiaan ollen vain epämääräisiä reflektioita, joita blogin aihe ja siihen tulleet kommentit ovat herättäneet. Ne voi olla hyvä sivuuttaa..

Tunnetusti vauva voi jo monta kuukautta ennen syntymäänsä osallistua esim. yhteisiin leikkeihin. Itse esimerkiksi vilkutin säännöllisesti taskulampulla valoa sikiölle, joka innostui aina nyrkkeilemään ja potkimaan valokohtaa. Myös mm. soittamista ja laulamista sikiölle harrastin.

Kerran ultraäänitutkimuksen jälkeen sikiö ei tahtonut lainkaan rauhoittua. Ajattelin, että sillä oli ehkä päänsärkyä ja annoin asperiinitabletin, minkä jälkeen se rauhoittui. Mainitsin tästä lääkärille, ja epähuomiossa näin hänen kirjoittamansa raportin, jossa kerrottiin "tyhmien vanhempien käynnistä". Toinen, kokeneempi lääkäri ei pitänyt lainkaan mahdottomana ultraäänestä aiheutuvaa päänsärkyä.

Kun monet vauvat parkuvat synnytyksen jälkeen selvästi tietämättä, mitä oikein on tapahtunut, äsken kertomani vauva ei ollut lainkaan hämmentynyt, vaan syntyessään  tunsi isänsä ja äitinsä jo äänestä ja levollisin ilmein moikkasi silmät pyöreinä

https://www.google.fi/#q=itkev%C3%A4+vastasyntynyt+pictures

Pian syntymän jälkeen esittelin vauvalle hänen maatessaan sylissäni taidekirjoja. Useimmat taideteokset vauva ohitti välinpitämättömänä, mutta muutamat teokset saivat aikaan pitkäaikaista keskittynyttä katselua ja käsien heiluttelua. Kerrasta kertaan ne olivat samat taideteokset. Ehkä juuri tästä kuviin tutustuttamisesta seurasi, että vähän isompana lapseni teki mielestäni käsittämättömän upeita piirroksia, joista teimme mm. joulukortteja. Taito valitettavasti ruostui nopeasti olemattomiin tietokoneen otettua ylivallan.

Suoritin myös musiikin indoktrinointia pitämällä vauvaa sylissä ja  rytmittämällä Bachin kantaattien tahdissa noin tunnin päivässä, mistä seurasi muun muassa, että vähän vanhempana (n.5v) hän rummutti, sävelsi ja sanoitti laulaessaan rytmikästä ja rämäkkää rokkia.

Vauva kuunteli kyllä mielellään sylissäni rytmikkäitä kantaatteja noin tunnin ennen nukahtamistaan.  Kerrankin nauha loppui yllättäen ja hän purskahti itkuun. 

Jos olisin osannut ottaa huomioon lapsen jo pienenä omaavan omaksumiskyvyn, olisin kyllä hyödyntänyt sitä paljon enemmänkin.

Ihmisen reaktiovalmius varsinkin kognitiivisiin asioihin saa eri ihmisillä hyvinkin erilaisen muodon riippuen aivojen ja niiden "langoituksen" rakenteesta. Olisi ehkä kiintoisaa tutkia, vaikuttavatko varhaisimman lapsuuden aistikokemukset lieventäen aivojen erilaisuudesta johtuvaa väistämätöntä eri tavoin ajattelua. Veikkaisin, että jonkinasteista vaikutusta aivojen rakenteisiin voisi esiintyä ja "erimielisyysperiaate" lieventyä - joiltakin osin.

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(13)00004-4?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627313000044%3Fshowall%3Dtrue

Kivikova
Liittynyt5.4.2012
Viestejä5
19/47 | 

Miksi aina näitä asioita pitää kohdistaa valkoisiin? Suomen rasistisista rikoksista osa on maahanmuuttajien tekemiä. Norjan raiskausepidemian aikoihin afrikkalaiset raiskasivat nimenomaan valkoisia norjalaisia. Kyseessä oli siis rasismi.

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
20/47 | 

Mahtaisivatkohan intialaisvauvatkin oppia olemaan olematta rasisteja, jos heidän pärstiensä edessä heiluteltaisiin väärän kastin edustajien naamoja. Onhan Intiassa jopa lääkärit järjestäneet mielenosoituksen kun täysin kastijärjestelmän ulkopuolelle jätetyt paariat saivat opiskeluoikeuden yliopistoihin lääkärinkoulutukseen.

Jospa vaikka typerimmätkin bramiinivauvelit oppisivat että eipä olla rasistisia paariaväkeä kohtaan. Semminkin kun ei taida aina edes naamasta erottaa kuka on mitäkin, paitsi tietysti jos on joku kastikemerkki otsaläskissä.

Toisaalta tämä "vauvojen vaistomainen rasismi" vähän mietityttää että mahtavatko olla ihan suunnattoman rasistisia kutaleita, kun jotkut vauvat pillahtelevat itkuun silloinkin kun ns. oman porukan edustajat eli ihan samaa än äs rotua edustavat ihmiset änkevät lärvinsä kakaraan kiinni. Tuolloin puhutaan hienostellen vierastamisesta, mutta pitäisi siis tajuta että kamalaa rasismiahan se on kun vauva haluaa olla vain sille tärkeiden ihmisten kanssa. Ja muut saavat suksia kuuseen.

Sitten kun ihmisvauvat on opetettu olemaan vier... siis rasistisoimatta, seuraava askel on opettaa kissat ja koirat sietämään mitä tahansa vierasta elukkaa.

***

Toisaalta voisi myös yrittää kasvattaa rasismista hihhuloivia ihmisiä siihen suuntaan että lopettaisivat sen kansalaisten aliarvioimisen että defaultoletuksena on että jokainen on automaattisesti rasisti ja hänet pitää aivopestä jo lapsesta asti olemaan olematta. Kyllähän saattaa olla niin että moni oppii hillitsemään sisäisen rasistinsa ihan ilman mitään jatkuvaa vahtimista ja kyttäämistä valvovan isoveljen taholta. Itseasiassa suomalaisillahan on erittäin luonteva ja toimiva metodi muukalaisten kanssa tekemisissä olemiseen:

ei tuijoteta eikä osoitella.

Mitä muuta vielä tarvitaan?

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
21/47 | 

Noin kaikenkaikkiaan tuli kyllä vähän sellainen filis että ennen vanhaan oli perisynti, ja nykyään sitten kai perirasismi. Ensin meille opetetaan että olemme jo sylivauvoina ihan hirmuisia penteleitä. Myönnetään kyllä että se on normaalia, mutta sitten kauhealla vimmalla aletaan opettamaan pois tuosta syntisäkin tilasta. Pitäisikö ajatella positiivisesti että hyvä kun näistä nykyajan synneistä sentään on mahdollista oppia pois, k-uskontohan opetti että perisynti pysyy vaikka mikä olisi. (Ja samaan aikaan opetti että Jeesus on synnit sovittanut, mikä on ihme juttu kun kerta perisyntiä ei pysty sovittamaan - tai jos pystyisi, niin miksi ihmiset sitten rääkkäsivät toisiaan niin kauheasti uskon nimissä?)

Olettaisin kuitenkin että eiköhän siellä leikkikoulussa, eskarissa tai viimeistään ekalla luokalla peruskoulussa kyllä ihan hyvin ehdi tulla totutetuksi siihen että muitakin ihmisiä on olemassa kuin oma perhe tai omat kaverit.

2367
Liittynyt9.7.2010
Viestejä6960
22/47 | 

No opetetaanhan lapsille paljon, paljon muutakin, esim että kaveria ei saa lyödä tai kaverin silmille ei heitetä hiekkaa, ja kaverin leluja ei varasteta. Jos noita asioita opetettaisiin vasta kouluikäisenä, vähän myöhästä se lienisi? 

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä151
23/47 | 
kytoann

Kyllähän esimerkiksi Yhdysvaltojen etelävaltioissa lapset tottuivat vauvasta alkaen näkemään erivärisiä ihmisiä, eivätkä pelänneet eivätkä ihmetelleet niitä. Oppivat myös hyvin pienestä pitäen että eriväriset ovat eriarvoisia. Monet valkoiset  olivat hyvinkin  ystävällisiä, auttavaisia ja luontevia mustia kohtaan,  niin kauan kun nämä tiesivät paikkansa.  Rikkaissa valkoisissa perheissä oli tietenkin mustat imettäjät ja lastenhoitajat, ja lapset rakastivat ja kunnioittivat ja tottelivat näitä. 

Pohjoisvaltioiden ihmiset eivät olleet tottuneet mustiin, ja vaikka he kauhistelivat orjuutta, usein olivat hyvinkin rasistisia. Eivät olisi voineet antaa mustan naisen imettää lastaan. 

Tämä nyt perustuu lukemiini romaaneihin, joten ei mitenkään tieteellisesti tutkittua tietoa ole. 

Kiinnostava havainto.

Kenties joku asian tutkimukseen perehtynyt osaa linkata julkaisuun aiheesta?

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä151
24/47 | 
Kivikova

Miksi aina näitä asioita pitää kohdistaa valkoisiin? 

Kasvokylvyllä on tarkoitus ehkäistä kaikenvärisiin ja -näköisiin kohdistuvaa rasismia. 

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä151
25/47 | 
Rousseau

Olettaisin kuitenkin että eiköhän siellä leikkikoulussa, eskarissa tai viimeistään ekalla luokalla peruskoulussa kyllä ihan hyvin ehdi tulla totutetuksi siihen että muitakin ihmisiä on olemassa kuin oma perhe tai omat kaverit.

Kasvokylvyn pointti on siinä, että kannattaa takoa silloin kun rauta on kuumaa: herkkyyskautena kyvyn oppii pysyvimmin ja lähes itsestään kunhan vain ympäristö tarjoaa tarvittavat virikkeet oikeaan aikaan. Eli monipuolisia kasvoja ensimmäisen elinvuoden aikaisella kasvojen tunnistuksen herkkyyskaudella, kun niihin erikoistuneet aivojen osat kypsyvät vauhdilla.

Paljon potentiaaliahan jää hyödyntämättä esim. kielten oppimisen osalta, kun niitä aletaan opiskella koulussa liian myöhään, silloin kun kielen herkkyyskausi on jo ohi. Liian myöhään opiskellun vieraan kielen oppiminen ja käyttö on paljon raskaampaa eikä koskaan yhtä sujuvaa kuin herkkyyskaudella opitun kielen.

Eri kykyjen (näkö, kieli, motoriikka jne.) herkkyyskaudet osuvat eri ikäkausiin. 

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
26/47 | 

Teppo.

Ennakkoluuloihin ja kulttuuriperimään nivoutunut rasismi, joka siirtyy eri kulttuureissa/yhteiskunnissa käyttäytymismallina/oppina jälkikasvulle, voidaan pitää ei toivottavana asennekasvatuksena, mutta ihmisen luoteenomainen varovaisuus muukalaisia kohtaan on evoluution aikaansaama vaisto, ja se lienee luonteeltaan hyväksyttävä asia.

Miksi sitä vauvojen geeniperimänä saatua pitäisi mennä aivopesulla manipuloimaan?

Eikö sellainen ole suorastaan väärin?

Eikö esim länsimaisen yhteiskunnan normit riitäkään säätelemään asenteita kohdilleen?

 

Vaihtelu virkistää

Retard
Liittynyt13.5.2005
Viestejä28258
27/47 | 
Brainwashed

mutta ihmisen luoteenomainen varovaisuus muukalaisia kohtaan on evoluution aikaansaama vaisto, ja se lienee luonteeltaan hyväksyttävä asia.

Muukalaisten vieroksunta on rasismia jos vieroksuntaan ei ole rationaalista perustetta. Ja evoluutio ei ole tässä rationaalinen peruste.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
28/47 | 

 

On se. Ihminen on petoeläimistä pahin, ja sen ovat jo varhaiset esihistorialliset esi-isämmekin ammoin oppineet, ja aikojen saatossa on ns varovaisuus muukalaisia kohtaan iskostunut ja vaistoksi jalostunut.

Se että suhtaudun epäilevästi esim kaupustelevaan mustalaiseen ei ole tämän vaiston ansiota, vaan saamani asennekasvatuksen ja elämänkokemuksieni tulosta. Sellainen ennakkoasenne ei ole kasvohoidolla parannettavissa enää.

 

Vaihtelu virkistää

Retard
Liittynyt13.5.2005
Viestejä28258
29/47 | 
Brainwashed

On se. Ihminen on petoeläimistä pahin, ja sen ovat jo varhaiset esihistorialliset esi-isämmekin ammoin oppineet, ja aikojen saatossa on ns varovaisuus muukalaisia kohtaan iskostunut ja vaistoksi jalostunut.

Se että suhtaudun epäilevästi esim kaupustelevaan mustalaiseen ei ole tämän vaiston ansiota, vaan saamani asennekasvatuksen ja elämänkokemuksieni tulosta. Sellainen ennakkoasenne ei ole kasvohoidolla parannettavissa enää.

Ei ole. Sokeri on hyvää evolutiivisista syista mutta epäterveellistä sellaisenaan, joten evoluutio ei riitä perusteluksi, että jokin asia olisi hyväksi jos se vain on evolutiivisesti omaksuttua.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76533
31/47 | 
Brainwashed

 

On se. Ihminen on petoeläimistä pahin, ja sen ovat jo varhaiset esihistorialliset esi-isämmekin ammoin oppineet, ja aikojen saatossa on ns varovaisuus muukalaisia kohtaan iskostunut ja vaistoksi jalostunut.

 

Minä ja sinä olemme petoja, mihin tässä "muukalaisia" tarvitaan, samanlaisia petojahan nekin on?

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
32/47 | 

Ihminen on peto ihmiselle - niin satoja tuhansia vuosia sitten, kuten (ikävä kyllä) vielä nykypäivänäkin - ja siksi muukalaisia/vieraan ihmisheimon jäseniä kohtaan tunnetaan primitiivistä, vaistomaista pelkoa.

Jokainen voi mielessään kuvitella millaisista tilanteista ovat esi-isämme sen uhan tunteen sisäistäneet - periaatteessa samankaltaisista tilanteista, joista se pelko kumpuaa yhä tänä päivänäkin.

Ihmisen vaistomaista varovaisuutta vieraita kohtaan ei pidä sekoittaa opittuun rasismiin, joka on täysin eri asia, eikä ole mikään vauvan aivoissa piilevä vika, jota pitäisi huijata/aivopestä pois.

Jos halutaan kitkeä rasismin siemen yhteiskunnasta, niin se on tehtävä asennekasvatuksen kautta, oppimisiästä alkaen. Mitään oikoteitä taikka vippaskonsteja on turha keksiä, kun keinot asian korjaamiseksi ovat jo olemassa, vaan kyse on lähinnä kuinka tärkeäksi asia koetaan ja paljonko ollaan valmiita käytännössä tekemään asian eteen. 

Politiikassa asia on kaksijakoinen, koska rasismialustaa käytetään sekä populistisesti kannatuksen lisääjänä, kuten myös sen vastustamistakin.

Itse en näe että olisi koskaan mahdollista täysin kitkeä rasismi pois nykyisenkaltaisesti demokraattisen mallin mukaan tomivista yhteiskunnista, jossa se on ikään kuin lähtökohtaisesti jokaisen oikeus, kuten esim sananvapaus ja oman uskonnon harjoittaminen.

Vaatisi totalitaristisen yhteiskuntamallin, jossa mm rasismi totaalikielletään, niin olisi edes teoreettisesti jonkun kaltaiset mahdollisuudet saada rasismi kitkettyä minimiin.

 

Vaihtelu virkistää

Retard
Liittynyt13.5.2005
Viestejä28258
33/47 | 
Brainwashed

Ihminen on peto ihmiselle - niin satoja tuhansia vuosia sitten, kuten (ikävä kyllä) vielä nykypäivänäkin - ja siksi muukalaisia/vieraan ihmisheimon jäseniä kohtaan tunnetaan primitiivistä, vaistomaista pelkoa.

Jokainen voi mielessään kuvitella millaisista tilanteista ovat esi-isämme sen uhan tunteen sisäistäneet - periaatteessa samankaltaisista tilanteista, joista se pelko kumpuaa yhä tänä päivänäkin.

Ihmisen vaistomaista varovaisuutta vieraita kohtaan ei pidä sekoittaa opittuun rasismiin, joka on täysin eri asia, eikä ole mikään vauvan aivoissa piilevä vika, jota pitäisi huijata/aivopestä pois.

Jos halutaan kitkeä rasismin siemen yhteiskunnasta, niin se on tehtävä asennekasvatuksen kautta, oppimisiästä alkaen. Mitään oikoteitä taikka vippaskonsteja on turha keksiä, kun keinot asian korjaamiseksi ovat jo olemassa, vaan kyse on lähinnä kuinka tärkeäksi asia koetaan ja paljonko ollaan valmiita käytännössä tekemään asian eteen. 

Politiikassa asia on kaksijakoinen, koska rasismialustaa käytetään sekä populistisesti kannatuksen lisääjänä, kuten myös sen vastustamistakin.

Itse en näe että olisi koskaan mahdollista täysin kitkeä rasismi pois nykyisenkaltaisesti demokraattisen mallin mukaan tomivista yhteiskunnista, jossa se on ikään kuin lähtökohtaisesti jokaisen oikeus, kuten esim sananvapaus ja oman uskonnon harjoittaminen.

Vaatisi totalitaristisen yhteiskuntamallin, jossa mm rasismi totaalikielletään, niin olisi edes teoreettisesti jonkun kaltaiset mahdollisuudet saada rasismi kitkettyä minimiin.

Historian valossa asia on mennyt niin, että mitä enemmän rasismia, sen totalitäristisempi yhteiskunta. Kun vierautta ei ole hyväksytty vaan pelonsekaisin tuntein eliminoitu.

Edit, ihminen saa toki toteuttaa evolutiivisia viettejään tasan niin paljon kuin sielu sietää kunhan siitä ei ole haittaa ympäristölle.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
34/47 | 

Ei se ihan noin suoraviivaisesti mene, esimerkkinä vaikkapa USA, jota pidetään maailman demokraattisimpana maana, jossa silti kamppailevat alinomaan rasismin vitsausta vastaan, eli suoralla demokratialla ei rasismia tukahduteta.

Kuten esitin, niin rasismin kitkeminen yhteiskunnasta onnistuisi teoriassa vain totaalikieltämällä, joka ei sekään välttämättä toimisi halutulla tavalla.

Neuvostoliitossa yrittivät tukahduttaa uskonnot ja korvata se ateismilla, mutta huonoin tuloksin - olisi vaatinut kovempia ja totalistisempia otteita onnistuakseen - joten en suosittelisi sitäkään.

Vaihtelu virkistää

Retard
Liittynyt13.5.2005
Viestejä28258
35/47 | 
Brainwashed

Ei se ihan noin suoraviivaisesti mene, esimerkkinä vaikkapa USA, jota pidetään maailman demokraattisimpana maana, jossa silti kamppailevat alinomaan rasismin vitsausta vastaan, eli suoralla demokratialla ei rasismia tukahduteta.

Kuten esitin, niin rasismin kitkeminen yhteiskunnasta onnistuisi teoriassa vain totaalikieltämällä, joka ei sekään välttämättä toimisi halutulla tavalla.

Neuvostoliitossa yrittivät tukahduttaa uskonnot ja korvata se ateismilla, mutta huonoin tuloksin - olisi vaatinut kovempia ja totalistisempia otteita onnistuakseen - joten en suosittelisi sitäkään.

USA ei ole maailman demokraattisin valtio, eikä ihmisten hyvinvointi ole siellä etusijalla. Hyvinvointia kannattaa tavoitella, sillä siitä on kansalle eniten hyötyä. Ahneelle prosentille kansan hyvinvointi on kirosana, mutta enemmistölle se on hyödyllistä, sikäli kun hyvinvointi itse kullekin on hyödyllistä.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Käyttäjä321_0
Liittynyt4.3.2008
Viestejä27432
36/47 | 

Tulis äkkiä aalienit niin olis ihmiskunnalle mitä rasistoija. Saattas se yhtenäisyys löytyä hyvin äkkiä kun huomattas, että tuo eri värinen on itseasiassa ihan samanlainen verrattuna tuohon viisi nenäiseen ja tuhatjalkaiseen aalieniin.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
37/47 | 
-:)lauri
Brainwashed

Ei se ihan noin suoraviivaisesti mene, esimerkkinä vaikkapa USA, jota pidetään maailman demokraattisimpana maana, jossa silti kamppailevat alinomaan rasismin vitsausta vastaan, eli suoralla demokratialla ei rasismia tukahduteta.

Kuten esitin, niin rasismin kitkeminen yhteiskunnasta onnistuisi teoriassa vain totaalikieltämällä, joka ei sekään välttämättä toimisi halutulla tavalla.

Neuvostoliitossa yrittivät tukahduttaa uskonnot ja korvata se ateismilla, mutta huonoin tuloksin - olisi vaatinut kovempia ja totalistisempia otteita onnistuakseen - joten en suosittelisi sitäkään.

USA ei ole maailman demokraattisin valtio, eikä ihmisten hyvinvointi ole siellä etusijalla. Hyvinvointia kannattaa tavoitella, sillä siitä on kansalle eniten hyötyä. Ahneelle prosentille kansan hyvinvointi on kirosana, mutta enemmistölle se on hyödyllistä, sikäli kun hyvinvointi itse kullekin on hyödyllistä.

 

No ei olekaan - kirjoitinkin niin pienenä provona ja puoliksi pilan päiten - Pohjois Amerikka on demokraattisin maanosa Wikin mukaan, mutta USA:n eri liittovaltioiden demokraattisuuden taso vaihtelee kovastikin, ja valtiona kieppuu listassa 20 sijan hujakoilla.

Mikäli keskivertoamerikkalaiselta kysyisi katukyselynä mikä maa on maailman demokraattisin, niin vastausta ei olisi vaikeata arvata - hups - olinkohan tuo heittoni rasismiksi luokiteltavissa, vai meneekö vielä viattoman ennakkoluulon piikkiin? 

Raja on joskus yhtä häilyvä kuin veteen piirretty viiva.

Vaihtelu virkistää

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
38/47 | 
BCK

No opetetaanhan lapsille paljon, paljon muutakin, esim että kaveria ei saa lyödä tai kaverin silmille ei heitetä hiekkaa, ja kaverin leluja ei varasteta. Jos noita asioita opetettaisiin vasta kouluikäisenä, vähän myöhästä se lienisi? 

En tiedä olenko vanhanaikainen, mutta jotenkin minusta kyllä tuntuisi etteivät lapset luonnostaan vihaa muita ihmisiä, vaan heidät opetetaan siihen kotona. Jos eivät vanhemmat ole jotain täysin kukkuu white power -porukkaa, niin minkä ihmeen takia pikkulapsi menisi ja mättäisi turpaan jotenkin "erinäköistä" lasta siellä hiekkalaatikolla jos ei ole vartavasten heiluteltu jos vaikka jonkinlaista naamaa hänen edessään jo siinä vaiheessa kun keikkuu kehdossaan.

Telkastahan kyllä näkyy vaikka mitä, että eiköhän se sen homman kyllä hoida, jos moista naamakavalkadia todellakin tarvitaan.

Idikseni on että rakastamaan ei tarvitse opettaa, jokainen kykenee siihen luonnostaan. Vihaamaan pitää opettaa.

Mielestäni kuitenkin ihmisolio on sen verran utelias elukka että vieraan pelko ja uteliaisuus jonkin aikaa pyörivät lapsen mielessä ja varmaan tervepäisellä tenavalla uteliaisuus aina voittaa. Tällöin hän luonnostaan alkaa leikkimään kenen kanssa tahansa, jos tämä ei ole luonteeltaan täysin paska tyyppi. Miksei lapsi voisi ajatella että esim. ihonväri on vain yksi ominaisuus siinä missä hiustenkin väri? Miksei meidän täällä Suomessa pitää nalkuttaa nimenomaan väriin perustuvasta rasismista toisellemme ja tehdä lapsetkin puolihulluiksi pelottelemalla ja uhkailemalla heitä siitä miten olemme kaikki kamalia rasisteja joiden pitää kytätä jokaista ajatustaankin että saadaan rasismi kitkettyä?

Ne kersat sitten taas jotka rääkyvät kaikkea näkemänsä ovat yleensä vähän onnettomia yksilöitä. Joskus vuosikymmeniä sitten oli yleisönosastolla äiti-ihmisen kirjoittama vihainen kirjoitelma että miksi pitää näyttää Rölli-peikkoa telkassa kun hänen pieni poikansa pelkää sitä. Eli sietokyvyttömiäkin lapsia on, mutta ovatko kaikki sellaisia? En usko.

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
39/47 | 
Teppo Mattsson
Rousseau

Olettaisin kuitenkin että eiköhän siellä leikkikoulussa, eskarissa tai viimeistään ekalla luokalla peruskoulussa kyllä ihan hyvin ehdi tulla totutetuksi siihen että muitakin ihmisiä on olemassa kuin oma perhe tai omat kaverit.

Kasvokylvyn pointti on siinä, että kannattaa takoa silloin kun rauta on kuumaa: herkkyyskautena kyvyn oppii pysyvimmin ja lähes itsestään kunhan vain ympäristö tarjoaa tarvittavat virikkeet oikeaan aikaan. Eli monipuolisia kasvoja ensimmäisen elinvuoden aikaisella kasvojen tunnistuksen herkkyyskaudella, kun niihin erikoistuneet aivojen osat kypsyvät vauhdilla.

Paljon potentiaaliahan jää hyödyntämättä esim. kielten oppimisen osalta, kun niitä aletaan opiskella koulussa liian myöhään, silloin kun kielen herkkyyskausi on jo ohi. Liian myöhään opiskellun vieraan kielen oppiminen ja käyttö on paljon raskaampaa eikä koskaan yhtä sujuvaa kuin herkkyyskaudella opitun kielen.

Eri kykyjen (näkö, kieli, motoriikka jne.) herkkyyskaudet osuvat eri ikäkausiin. 

Tekisi mieleni kysyä että jos ei lapsi "opi tunnistamaan" erirotuisen ihmisen kasvoja ihmiskasvoiksi, niin miksikä hänen sitten kuvitellaan nämä mieltävän... Eli näissä rasismiasioissa joskus tulee sellainen tunne että rasismia pelkäävät itse ajattelevat kaikkein inhottavimpia mahdollisia asioita ihmisistä heitä rasisteiksi leimatessaan.

Mutta olletikin tässä nyt siis oli kyse siitä että on vaikeampaa erotella yksilöt sen rodun keskuudesta johon ei ole tottunut. Jokin muu nimike kyllä mielestäni sopisi kuvaamaan tätä kuin rasismi, koska eihän ihminen tahallaan tuollaiseen päädy.

Tietty se voi olla ihan hyvä asia että altistetaan lapsi ja saadaan hänet mieltämään yksilöt kaikista roduista alusta asti, mutta miksi se automaattisesti estäisi rasismin aikuisella iällä? Jos ihmiselle kertyy ikäviä kokemuksia tai hän varsinkin teini-iässä liikkuu sellaisissa porukoissa joissa kaikenlaiset höhlät rotuopit rehottavat, tuskinpa yksilöiden kasvojen tunnistamisen kyky paljoa merkkaa?

Toisaalta omakohtaisten kasvosokeuden kanssa kertyneiden kokemusteni vuoksi tietenkin mietin että olenko ikuisesti rasistiksi tuomittu, kun en erota toisistaan edes "oma rotuni" yksilöitä joita en tunne. Enkä aina edes niitäkään joita tunnen.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76533
40/47 | 
Brainwashed

Ihminen on peto ihmiselle - 

Sano perässä; "Minä olen peto".

Rousseau
Liittynyt13.11.2009
Viestejä16844
41/47 | 

Mielestäni sekin on jo paljon että saadaan estettyä että yhteiskunnassa eivät kaikenmaailman fasistit sun muut pellet hillu ja juhli siihen malliin että pääsevät jo vallan päättäviksi elimiksi. Ja ruohonjuuritason klanipäät ja tällaiset tietenkin pitää pitää kurissa että eivät sotke yhteiskuntarauhaa. Eli laittaisin isoveljen valvomaan ääriaineksia, enkä kyttäämään jokaista keskiluokan tavallisen tallaajan ajatusta. En oikein usko että keskiluokasta valuu ainesta sinne pohjalle missä kekkaloidaan pilottitakki päällä.

Ja alimman kansanluokan kohdalla ei riitä pelkkä ajatuspoliisitoiminta, jotain muuta pitää keksiä että syrjäytyminen ei ole valtaisaa. "Älä ole tuhma" -tyyppinen sormen heristely kun ei auta, vaan se että tuetaan esim. kouluttautumisessa. Aivan kuten tuetaan maahanmuuttajanuoriakin.

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
42/47 | 
jussipussi
Brainwashed

Ihminen on peto ihmiselle - 

Sano perässä; "Minä olen peto".

 

 

Ihminen on luonnon pahin petoeläin, ja ollut lisäksi myös omalle lajilleen vaarallisin uhka koko olemassaolonsa aikana.

 

 

 

 

Vaihtelu virkistää

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76533
43/47 | 
Brainwashed
jussipussi
Brainwashed

Ihminen on peto ihmiselle - 

Sano perässä; "Minä olen peto".

Ihminen on luonnon pahin petoeläin, ja ollut lisäksi myös omalle lajilleen vaarallisin uhka koko olemassaolonsa aikana.

Miksi et pysty sanomaan"minä olen peto", mutta pystyt sanomaan sen hyvin sujuvasti ja hanakasti "ihmisestä" / "muista"?

Brainwashed
Liittynyt20.1.2013
Viestejä19281
44/47 | 

Sanontaa (jota käytin) ei ole tarkoitettu yksilöimään ja kuvaamaan tiettyjä/tiettyä ihmistä, ja vaikka pedoksi nimittelyä olisikin käytetty joidenkin ihmisten kohdalla kuvaamaan hirmuista luonnettaan, niin en koe sellaisen olevan tarpeellista tässä yhteydessä.

Tässä artikkelissa todetaan ihmisen olevan hallitseva peto:

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/kuinka_ihmisesta_tuli_hallitseva_peto

Vaihtelu virkistää

Chiara
Liittynyt27.11.2013
Viestejä1125
45/47 | 
Ueberweg

Ymmärrän kyllä, että tämä on vain blogikirjoitus, jota ei ole tarkoitettukaan otettavaksi vakavasti, mutta olisi silti asiallista panna mukaan lähdeviitteet, jos sellaisia on. Tai ehkä sellaisia ei tässä tapauksessa ole, vaan koko juttu perustuu Mattssonin omaan ajatteluun.

Psykologia ei ole helppoa. Kyllä tämä oli ihan vakavasti otettava seikka, vaikka se meni jo pieleen aloittajan viestissä. Vaikea ymmärtää että mistä on kyse, jos ei ole perehtynyt psykologiaan hieman syvemmin, varsinkin kehityspyskologiaan.

Yritän selittää yksinkertaisemmin. Ei tarvitse kuin ajatella että jokainen lapsi tuntee tutuksi oman äitinsä kasvot ensin, olipa äiti sitten vaalea tai tumma, niin lapsi ei pelästy äitiään. Sitten lapsi alkaa tuntea tutuksi isänsä ja sisarustensa, sukulaistensa, perheenystävien, naapurien, leikkioaikan lasten ja lasten vanhempien naamat, kaupantätien ja päiväkodin tätien naamat. Mitä enempi erilaisia ihmisiä lapsen arkipäväivässä liikku lapsen ympärillä sitä itsentäänn selvyys se on lapselle että ihmiset voi näyttää erilaisilta. Lapsi saattaa pelästyä lääkärin valkoista takkia, poliisin uniformua, palomiehen työpukua, nokinuohojaa, kaapua kantavaa naishenkilöä, siis kaikkia, joita hän ei ole aikaisemmin tavannut tai ei tavanut tarpeeksi usein.

Vielä aikuisenakin erinäköisyys saattaa herättää tiedostunutta tai tiedostamatonta pelkoa ja turvattomuutta kun tapaa henkilön jollaista ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Se on tiedetty että rasismi toimii  jurui tuon psykologisen ilmiön kautta, ilman että henkilö sitä itse tiedostaa. Useimmat eivät sitä tunnusta tai tunnista itse. 

Tässä on kyse ksenofobiasta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ksenofobia

 

Chiara
Liittynyt27.11.2013
Viestejä1125
46/47 | 
Rousseau
BCK

No opetetaanhan lapsille paljon, paljon muutakin, esim että kaveria ei saa lyödä tai kaverin silmille ei heitetä hiekkaa, ja kaverin leluja ei varasteta. Jos noita asioita opetettaisiin vasta kouluikäisenä, vähän myöhästä se lienisi? 

En tiedä olenko vanhanaikainen, mutta jotenkin minusta kyllä tuntuisi etteivät lapset luonnostaan vihaa muita ihmisiä, vaan heidät opetetaan siihen kotona. Jos eivät vanhemmat ole jotain täysin kukkuu white power -porukkaa, niin minkä ihmeen takia pikkulapsi menisi ja mättäisi turpaan jotenkin "erinäköistä" lasta siellä hiekkalaatikolla jos ei ole vartavasten heiluteltu jos vaikka jonkinlaista naamaa hänen edessään jo siinä vaiheessa kun keikkuu kehdossaan.

Tuo on totta.Se on toinen syy rasismin syntyyn ja vahvistaa vielä entisestäänkin ksenofobista tunnetta. 

Lapsuudenkodistahan se aivopesu tulee, se on vaan niin. Se on aivan luonnollista että lapsi omii vanhempiensa asenteet.  MItä muuta avuton vanhemmistaan riippuvainen lapsi voisi muuta tehdä. Eikä laspi edes tiedä että on muunkinlaisia asenteita ennenkuin lapsi kasvaa ja törmää noihin uusiin ja tuntemattomiin käsitteisiin. Riita syntyy lasten välilel usien vain juuri tästä syystä.

Usein vielä käy niin että vanhempiaan ksyeenalaistava lapsen vanhemmat ovat itse tulleet kasvatetuiksi autoritäärisesti, jolloin vanhempien sana on laki ja suu kiinni. Lapsi pakotetaan määrättyyn mielipide muottiin, jopa usein uhkausten tai rangaitusten avulla.

 

Marssilainen
Liittynyt29.3.2005
Viestejä3337
47/47 | 

Niin... Tämä on monimutkainen juttu, mutta luulen että aika suuri osa rasismista on opittua. Voihan se perustua johonkin tositapahtumaan tai olla perustumatta, mutta muistin tällaisen tositapauksen. Velipoika oli noin 4 vuotiaan poikansa kanssa menossa kauppaan. Vastaan tuli musta pikkupoika polkupyörällä. Veljeni siinä jännässä odotti, että mitähän poika tuumaa. Poika siihen kohta totesi että, "pojalla oli pyörä" :)

Siinä se taas nähtiin, kuinka vilunki rehellistä huiputtaa...

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Blogiarkisto

Kategoriat