Kirjoitukset avainsanalla hyvinvointi

Luomukärpässieni aiheuttaa luomukuoleman. Kuva: Wikimedia Commons.
Luomukärpässieni aiheuttaa luomukuoleman. Kuva: Wikimedia Commons.

Tieteen ansiosta ihminen elää 30 vuoden sijasta 70 vuotta.

Luonnollinen, luonnonmukainen, luontaistuote. Rahakkaita sanavalintoja kun myydään mielikuvia, mutta mikä on luonnollista?

Tieteilijälle luonnollinen tarkoittaa vain todellista eli sanakirjan mukaan "luonnonlaein selitettävissä olevaa", jonka vastakohta on yliluonnollinen eli kuviteltu. Mutta tämä ei ole se merkitys, josta luomukaupan miljardibisnes saa käyttövoimansa.

Kun kaupitellaan luonnollista, halutaan sanoa että tarjolla on jotain hyvää, terveellistä ja moraalisesti oikeaa. Jotain, joka on luonnottoman, pahan ja väärän vastakohta.

Jo sana luonto sisältää mielikuvan luojasta, joka oletettavasti kaikessa mahtavuudessaan tietää ihmistä paremmin mikä on oikein ja mikä väärin. Tässä katsannossa luonto nähdään samalla sekä ihmisestä erillisenä että ihmistä varten suunniteltuna palvelijana. Ihmisen (vapaasta tahdostaan!) tuottama on silloin sitä luonnotonta ja pahaa, jota torutaan sanakääntein "ei ole tarkoitettu" ikään kuin luonto ilman ihmistä olisi jokin ihanteellinen paratiisi.

Todellisuudessa jako luonnottomaan ihmiseen ja luonnolliseen luontoon on tietenkin vain ihmiskeskeinen harha, jota totena levitetyt myytit ja aivojemme sisäsyntyiset vinoumat pitävät yllä.

Ensinnäkin ihminen on yhtä lailla osa luontoa kuin kaikki muukin. Me olemme sen saman sokean kellosepän luomuksia kuin siat, tatit ja luomuperunatkin. Jalostusta kutsutaan usein luonnottomaksi, mutta sekin on vain luonnonvalintaa, missä geenien valintapainetta hallitsee ihmisen tavoitteet muiden ympäristötekijöiden asemasta.

Toiseksi luonnossa esiintyy paljon toimimattomia tuotoksia, joissa ei ole merkkiäkään älykkäästä suunnittelusta mutta sitäkin enemmän menneiden aikojen sopeumista. Kiivin siiventyngät, valaan jalkaluut ja ihmisen umpilisäke osoittavat, että luonnonvalinta ei osaa ennakoida tulevaa vaan sen luomat sopeumat kertovat aina menneistä olosuhteista. Evoluutio on kuin laivan rakentamista avomerellä, jossa uudet osat on kehitettävä vanhoista.

Luomukaipuu on myös uuden ja vieraan pelkoa. Usein pelkkä sana riittää pelokkeeksi: E300 on tietysti hirveää myrkkyä, mutta luomu-C-vitamiini verraton terveystuote, vaikka ovatkin täysin samaa ainetta.

Hiljattaisessa amerikkalaistutkimuksessa neljä viidestä vastaajasta kannatti pakollista varoitusmerkintää siitä, että ruoka sisältää geenimuunneltua tuotetta. Samassa yli tuhannen henkilön otoksessa neljä viidestä kannatti myös varoitusmerkintää siitä, että ruoka sisältää DNA:ta. Ei tarvitse olla Pekka Routalempi pitääkseen tulosta jännänä – ruokahan sisältää aina DNA:ta, koska sitä on joka solussa!

Jos neljä viidestä pelkää jo DNA:ta, uskaltaako edes ajatella, moniko kannattaisi varoituksia tai suoranaisia pelotteita siitä, että ruoka sisältää kemikaaleja tai peräti isotooppeja.

Samaan aikaan kun DNA, kemikaalit ja isotoopit – siis aine josta kaikki elävä koostuu – herättävät kauhua, sairaita luomueläimiä "hoidetaan" homeopatialla eli pelkällä vedellä.

Vanhaa hyvää luomuelämää haikaillessa kannattaa katsoa kokonaiskuvaa: vielä sata vuotta sitten ihminen eli keskimäärin kolmikymppiseksi kuten oli tehnyt jo esihistoriamme hämäristä, mutta nykyaikaisen tieteen ja teknologian kehityksen myötä elinikämme on noussut hetkessä maailmanlaajuisestikin jo yli 70 vuoteen. Ja tähän keskilukuun on laskettu mukaan niin janoisimmat naapurimme kuin sairauksien ja puutteen kanssa kamppailevat afrikkalaisetkin.

Rokotteiden, sähkölaitteiden ja ydinvoimaloiden kaltainen teknologia esitetään suurena mörkönä, vaikka juuri se mahdollistaa hyvinvointimme ja pitkän ikämme. Geenitekniikan, tietokoneiden ja neurotieteen kehityksen myötä vielä parempaa on luvassa.

Tai voi olla: lupausten toteutuminen edellyttää, että opimme kanavoimaan vanhakantaiset pelkomme todellisiin tulevaisuuden uhkiin.